Byla 2-967-277/2009
Dėl aplinkai padarytos 1033,56 litu žalos atlyginimo, n u s t a t e:

1Ignalinos rajono apylinkes teismo teisejas Algirdas Baliulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla pagal Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškini R. R. ir S. R. del aplinkai padarytos 1033,56 litu žalos atlyginimo, n u s t a t e:

2Ieškovas pateike teismui ieškini, kuriuo prašo išieškoti iš atsakovu solidariai 1033,56 litus žuvu ištekliams padarytos žalos atlyginima. Nurodo, kad atsakovai 2009 m. rugsejo 8 d., pažeisdami Megejiškos žukles taisykles, neteisetai, draudžiamu budu ir irankiais – aštuoniais statomais tinklais, gaude žuvis Ignalinos rajono Dysnu ežere ir sugavo 17 starkiu, 2 lydekas, 7 ešerius ir 9 kuojas, tuo padarydami aplinkai (žuvu ištekliams) 1033,56 litu žala, kurios savo noru neatlygino. Kadangi kiekvieno iš pažeidimo metu žala padariusiu asmenu kaltes dydžio nustatyti neimanoma, ieškovas prašo aplinkai padaryta 1033,56 litu žala iš atsakovu išieškoti solidariai.

3Atsakovai per nustatyta termina atsiliepimo i pareikšta ieškini nepateike, todel, esant ieškovo prašymui, sprendimas priimamas už akiu.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovo pateikti dokumentai - 2009 m. rugsejo 8 d. administracinio teises pažeidimo protokolai Nr.07-AB-199, Nr.07-AB-200, 2009 m. rugsejo 14 d. nutarimai administracinio teises pažeidimo byloje, greitai gendancio turto aprašymas ir žalos paskaiciavimas - patvirtina, kad atsakovai R. R. ir S. R. 2009 m. rugsejo 8 d., pažeisdami Megejiškos žukles taisykles, neteisetai, draudžiamais irankiais – aštuoniais statomais tinklais žvejojo Ignalinos rajono savivaldybes Dysnu ežere ir sugavo 17 starkiu, 2 lydekas, 7 ešerius ir 9 kuojas, tuo padarydami žuvu ištekliams 1033,56 litu žala. Žala teisingai apskaiciuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 29 d. isakymu Nr.D1-692 „Del juridiniu ir fiziniu asmenu padarytos žalos ir nuostoliu, neteisetai sunaikinus ar neteisetai sugavus žuvis (ju ikrus) ir kitus vandens gyvunus, skaiciavimo indeksuotu ikainiu 2009 metams patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 punktas nustato, kad asmenys, neteiseta veika padare žalos aplinkai, padarytaja žala privalo atlyginti. Bendrai padare žalos asmenys atsako solidariai (Civilinio kodekso 6.279 straipsnis). Atsakovai savo noru žalos neatlygino, todel žalos atlyginimas turi buti išieškotas iš atsakovu solidariai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovu i valstybes biudžeta turi buti išieškotos bylinejimosi išlaidos – 66,00 Lt žyminio mokescio.

7Remdamasis tuo, kas išdestyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 265, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

8Ieškini patenkinti.

9Išieškoti solidariai iš R. R., asmens kodas ( - ), ir S. R., asmens kodas ( - ), gyvenanciu ( - ), Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, imones kodas 190742867, naudai 1033,56 Lt (viena tukstanti trisdešimt tris litus 56 ct) aplinkai padarytos žalos atlyginima.

10Išieškoti iš R. R. ir S. R. lygiomis dalimis i valstybes biudžeta bylinejimosi išlaidas – 66,00 Lt (šešiasdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokescio.

11Atsakovai negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per dvidešimt dienu nuo sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti Ignalinos rajono apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

12Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Vilniaus apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai