Byla II-1086-281/2008
Dėl Valstybės ne maisto produktų inspekcijos prie LR ūkio ministerijos nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant institucijos paskyrusios administracinę nuobaudą atstovams Marijai Rudalevičienei bei Leopoldui Konopackui, teismo posėdyje išnagrinėjo A. K. skundą dėl Valstybės ne maisto produktų inspekcijos prie LR ūkio ministerijos nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo,

Nustatė

2Valstybės ne maisto produktų inspekcijos prie LR ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) 2008-01-25 nutarimu Nr.A-08-256-8 A. K. pagal LR ATPK 189 str. 7 d. paskirta administracinė nuobauda – 1000 Lt bauda.

3Nuobauda paskirta už tai, kad ji dirbdama UAB „Alauša“ degalinės, esančios Plento g. 2B, Kairių mstl. operatore ir būdama atsakinga už naftos produktų bei buitinių dujų priėmimą, jų kokybę bei ženklinimą, pateikė į rinką prekes, t.y. dyzeliną (1 klasės, žymėtą) bei buitinius dujų balionus, užpildytus suskystintomis angliavandenilinėmis dujomis (komunaliniams ir buitiniams poreikiams), kurios neatitiko teisės aktų reikalavimų.

4A. K. skundu prašo Inspekcijos 2008-01-25 nutarimu paskirtą administracinę nuobaudą sušvelninti ar visai neskirti administracinės nuobaudos.

5Savo prašymą remia tuo, kad savo kaltę pripažįsta, dėl pažeidimo padarymo gailisi. Tačiau mano, jog Inspekcija, paskirdama nuobaudą, neatsižvelgė į tai, jog nagrinėjamo pažeidimo metu nenustatyta jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių bei į atsakomybę lengvinančią aplinkybę – nuoširdų gailėjimąsi. Skiriant baudą nebuvo atsižvelgta, jog baudos paskyrimas atsižvelgiant į jos darbo užmokestį, kuris yra nedidelis ir tai, kad ji viena augina mažametį vaiką.

6Skundas tenkintinas.

7LR ATPK 189 str. 7 d. nurodoma, kad naftos produktų, išskyrus valstybės atsargas, neatitinkančių privalomų kokybės rodiklių, standartų, techninių sąlygų ar gamintojo nurodytų sąlygų, pardavimas, tiekimas ar realizavimas užtraukia baudą įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

8Byloje esančiais įrodymais (administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 9-10), patikrinimo aktas (b.l.17-19), ėminių ėmimo protokolai (b.l. 21-23), bandymų protokolas (b.l. 22), UAB „Alauša“ direktoriaus įsakymas dėl pareiškėjos skyrimo atsakinga už naftos produktų bei dujinių balionų priėmimą kokybę bei ženklinimą (b.l. 28); paties administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimai (b.l. 3-4, 10)) nustatyta, kad A. K., būdama paskirta atsakingu asmeniu, neužtikrino, kad UAB „Alaušo“ degalinėje būtų priimami bei realizuojami naftos produktai, atitinkantys privalomus kokybės rodiklius bei standartus, o dujų balionai atitiktų technines gamintojo nurodytas sąlygas ir šiais veiksmais padarė LR ATPK 189 str. 7 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą.

9A. K. nurodė, kad dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi savo kaltę pripažįsta ir tai pripažintina jos administracinę atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

10Teismui pateikti įrodymai patvirtina, kad A. K. viena augina nepilnametį vaiką, jos darbo užmokestis yra nedidelis (b.l. 11-13).

11Įvertinus padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, A. K. asmenybė, jos argumentus dėl nuobaudos pakeitimo, tai, jog yra jos atsakomybę lengvinanti ir nėra sunkinančių aplinkybių, atsižvelgus į pareiškėjos turtinę padėtį, šeimoje augančio nepilnamečio vaiko interesus, daroma išvada, jog skundžiamas Inspekcijos 2008-01-25 nutarimas keistinas, paskiriant pareiškėjai LR ATPK 189 str. 7 d. numatytą minimalią baudą už padarytą teisės pažeidimą.

12Išskirtinių aplinkybių, ypatingai švelninančių A. K. administracinę atsakomybę, kurios galėtų būti pagrindu taikyti LR ATPK 301 str. nuostatas ir skirti nuobaudą mažesnę nei įstatymo sankcijoje numatyta minimali už padarytą teisės pažeidimą, byloje esančiais įrodymais nenustatyta.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 124 str. 1d. 5p.

Nutarė

14Pakeisti Valstybės ne maisto produktų inspekcijos prie LR ūkio ministerijos 2008-01-25 nutarimą Nr.A-08-256-8, kuriuo A. K. pagal LR ATPK 189 str. 7 d. paskirta administracinė nuobauda – 1000 Lt bauda, paskiriant švelnesnę administracinę nuobaudą – 500 Lt baudą.

15Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai