Byla 2-1981-620/2008

1R. rajono apylinkės teismo teisėja L. K. , sekretoriaujant J. M. , dalyvaujant pareiškėjui R. B. , jo atstovui advokatui J. S. , žodinio proceso tvarka viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. B. pareiškimą dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: Panevėžio apskrities viršininko administracija, Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą , kad jis po tėvo K. B. , a.k( - ) ir motinos K. B. , a.k( - ) mirties priėmė palikimą pradėdamas faktiškai jį valdyti.

3Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad 1995 m. sausio 9 d. mirė jo tėvas K. B. Po jo mirties 2002 m. gegužės 7 d. jo vardu buvo atstatytos nuosavybės teisės į 6,5 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).1996 m. liepos 3 d. mirė jo motina K. B. , kurios paskutinė gyvenamoji vieta buvo ( - ).Po motinos mirties liko gyvenamasis namas su ūkio pastatais, įmoka už perkamą namų valdos žemės sklypą valstybės vienkartinėmis išmokomis 5,70 Lt bei teisė atstatyti nuosavybės teises į 3,13 ha žemės sklypą, esantį ( - ).Laiku pas notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo nesikreipė. Iki tėvo ir motinos mirties, jis kartu su jau mirusiu broliu B. B. rūpinosi jiems priklausiusiu gyvenamuoju namu ir jo priklausiniais, naudojasi po mirties likusiais- žemės sklypu, namų apyvokos daiktais.Gyvenamojo namo pagalbinius pastatus naudoja pagal paskirtį. Po tėvo ir motinos mirties likusį turtą, esantį ( - ) naudoja iki šiol.Juridinio fakto nustatymas reikalingas dėl paveldėjimo teisės liudijimo į po motinos ir tėvo mirties likusio turto gavimo.

4Suinteresuoto asmens Panevėžio apskrities viršininko administracijos atstovas teismo posėdžio metu nedalyvavo, apie jo laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. Atsiliepime į pareiškimą teismo prašė bylą naginėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo prašymui neprieštarauja.Lietuvos Žemės ūkio ministerijos 1992 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.27-247-4273 pareiškėjo tėvui K. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 6,50 ha žemės plotą, esantį ( - ). Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis.Pareiškėjo motina K. B. yra pretendentė atkurti nuosavybės teises į 3,13 ha žemės, esančios ( - ). Už šią žemę, turėtą J. kaime, K. B. yra suprojektuoti trys lygiaverčiai (iš viso 3,28 ha) žemės sklypai ( - ) nuosavybės teisės mirusiai K. B. neatkurtos, nes žemėtvarkos skyrius neturėjo duomenų apie jo įpėdinius. Pareiškėjo motina K. B. yra sumokėjus 5,70 Lt vienkartinėmis išmokomis už perkamą iš valstybės namų valdos žemės sklypą, esantį ( - ), tačiau namų valdos žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su ja nebuvo sudaryta (b.l.36-39).

5Suinteresuoto asmens Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdžio metu nedalyvavo, apie jo laiką ir vietą jm pranešta tinkamai. Atsiliepime į pareiškimą informavo, kad jų atstovas bylos nagrinėjime nedalyvaus. Atsiliepime prašė teismo bylą nagrinėti iš esmės ir priimti sprendimą savo nuožiūra (b.l.35).

6Pareiškimas tenkintinas.

7LR CK 5.51 str.numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.).Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

8Iš pateiktų byloje gimimo liudijimų matyti, kad R. B. ir B. B. tėvais įrašyti K. B. ir K. B. (b.l.5,11). Iš mirties liudijimų matyti, kad K. B. , a.k( - ) , mirė 1995 m. sausio 9d., o K. B. 1996 m. liepos 3 d. (b.l.15-16).Mirusiųjų paskutinės deklaruotos gyvenamosios vietos buvo ( - ). (b.l.10,17).R. rajono savivaldybės administracijos J. seniūnijos 2008-04-24 pažymoje Nr.R2-127 nurodyta, kad po K. B. mirties palikimą priėmė ir valdė jos sūnus B. B. , a.k( - ) kuris mirė 2007 m.rugsėjo 17d. Mirus B. B. seniūnija mirties pašalpą išmokėjo broliui R. B. , kuris rūpinosi brolio laidotuvėmis. Po brolio mirties namus prižiūri, tvarko, dirba žemę R. B. , gyv. ( - ) (b.l.9).Pagal 2008 m. rugsėjo 30 d. liudijimo apie palikimo priėmimą matyti, kad R. rajono 1-ojo notarų biuro notarė R. Š. tvirtina, kad po B. B. , a.k( - ) mirusio 2007-09-17, mirties palikimą priėmė jo brolis R. B. , a.k( - ) (b.l.6).Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento R. rajono žemėtvarkos skyriaus 2007-06-01 pažymoje Nr.230 nurodyta, kad K. B. yra pretendentė į 3,13 ha žemės, buvusios ( - ), priklausiusios buvusiam savininkui N. Š. (b.l.12).Pagal 2002 m. gegužės 21 d. pažymėjimą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį, K. B. priklauso 6,5 ha žemės sklypas, kurio unikalus N. ( - ), esantis ( - ). (b.l.13-14). Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento R. rajono žemėtvarkos skyriaus 2007-06-13 pažymoje Nr.SR-776 nurodyta, kad K. B. vardu už perkamą namų valdos žemės sklypą, esantį ( - ) yra įmokėta sklypo pardavimo kaina valstybės vienkartinėmis išmokomis 5,70 Lt. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta (b.l.19).

9Liudytojas V. P. nurodė, kad pareiškėjo tėvai B. K. ir K. B. buvo kaimynai. Tikslios datos neatsimena, bet pirmiausia mirė pareiškėjo tėvas K., o vėliau motina.Po tėvų mirties likusiu gyvenamuoju namu ir pastatais rūpinosi pareiškėjas ir jo brolis B., kuris taip pat jau miręs. R. tėvų ūkiniuose pastatuose laikydavo arklį, dirbdavo savo ir tėvų žemę.Šiuo metu pareiškėjas naudojasi likusia žeme, prižiūri po tėvų mirties likusius pastatus. Daugiau brolių ir seserų pareiškėjas nebeturi.Liudytojas R. D. nurodė, kad jis yra pareiškėjo kaimynas. Pareiškėjo tėvai K. ir K. B. gyveno ( - ). Jie turėjo gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais.K. mirė anksčiau už K. Pareiškėjo tėvai turėjo žemės, R. B. turėjo arklį, jis dirbo tėvų žemę.Pareiškėjas turėjo brolį B., kuris jau miręs.Pareiškėjas rūpinasi po tėvų mirties likusiais pastatais, žeme, ją šienauja, augina miežių, bulvių.

10Įvertinus byloje pateiktus įrodymus: dalyvaujančio byloje asmenų paaiškinimus, liudytojų parodymus,rašytinius įrodymus laikytina, kad pareiškėjas R. B. , a.k( - ) , po tėvo K. B. , a.k( - ) ir motinos K. B. , a.k( - ) mirties priėmė palikimą pradėdamas faktiškai jį valdyti(LR CPK 444str.8p.).Juridinis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

11Priteistina iš pareiškėjo 16,80 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (CPK 88 str.1d.3p.,92 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 263-265str., 443str.5d., 448str. teismas

Nutarė

13pareiškėjo R. B. pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. B. , a.k( - ) , po tėvo K. B. , a.k( - ) ir motinos K. B. , a.k( - ) mirties priėmė palikimą pradėdamas faktiškai jį valdyti .

15Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

16Priteisti iš R. B. , a.k( - ) , gyv. ( - ) šešiolika Lt 80 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.Išlaidas valstybei sumokėti į Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos R. rajono sąskaitą Nr.( - ) AB bankas ”Hansabankas”, kodas 73000, įmokos kodas 5660.Dokumentą įrodantį bylinėjimosi išlaidų sumokėjimą būtina pristatyti į R. rajono apylinkės teismą, adresu Respublikos g.82, R. m.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per šį rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai