Byla 2-585-914/2012
Dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių priteisimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Steponaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ bankas ieškinį atsakovui A. D. dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 6 385,52 Lt skolą, 13 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 5 000 Lt kreditą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 192 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad atsakovas su ieškovu AB „Citadele“ bankas (2010 m. rugpjūčio 26 d. AB „Parex“ bankas įstatymų nustatyta tvarka pakeitė pavadinimą į AB „Citadele“ bankas) 2007 m. lapkričio 26 d. sudarė American Express kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. AGL/01634, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 5 000 Lt kredito limitas. Atsakovas sutartimi įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir liko skolingas ieškovui 5 000 Lt išduoto ir negrąžinto kredito, 1 118,68 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų, 66,84 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų delspinigių, 200 Lt priskaičiuoto ir nesumokėto administravimo mokesčio, iš viso skola yra 6 385,52 Lt. Ieškovas prašo atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių, jei į ieškinį nebus pateiktas atsiliepimas (b. l. 1-3).

3Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jam įteiktas tinkamai (CPK 123 straipsnis), apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta, yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas su ieškovu AB „Citadele“ bankas (2010 m. rugpjūčio 26 d. AB „Parex“ bankas įstatymų nustatyta tvarka pakeitė pavadinimą į AB „Citadele“ bankas) 2007 m. lapkričio 26 d. sudarė American Express kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. AGL/01634, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 5 000 Lt kredito limitas, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą (b. l. 4, 5-8). Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui 13 procentų metines palūkanas už naudojimąsi kreditu bei delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti įmokas ir palūkanas dieną (Kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygos Nr. AESS-200812-04, 8 punktas, b. l. 7). Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir įmokų sutartyje nustatyta tvarka nemokėjo. 2009 m. lapkričio 20 d. ieškovas išsiuntė atsakovui įspėjimą dėl kreditorinių įsipareigojimų nevykdymo (b. l. 9). Atsakovui ir toliau nevykdant sutartyje nustatytų įsipareigojimų, 2010 m. gegužės 18 d. pranešimu Nr. MB8/886 sutartis buvo vienašališkai nutraukta vadovaujantis sutarties 10.5.1 punktu (b. l. 10). Pagal AB „Parex“ banko 2007 m. lapkričio 26 d. American Express kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. AGL/01634, atsakovas liko skolingas ieškovui 6 385,52 Lt (b. l. 11-13).

6Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.873 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs, todėl iš jo priteistina 6 385,52 Lt skola ieškovo naudai (CPK 178 straipsnis).

7Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnio nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnio mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Be to, CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 13 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintą 5 000 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t. y. nuo 2012 m. kovo 2 d., iki visiško kredito grąžinimo ir 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą, t. y. 6 385,52 Lt, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2012 m. kovo 2 d., iki visiško sprendimo įvykdymo.

8Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 192 Lt žyminis mokestis (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo A. D. ieškovui AB „Citadele“ bankui 6 385,52 Lt skolą, 13 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą 5 000 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t. y. 2012 m. kovo 2 d., iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą 6 385,52 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2012 m. kovo 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 192 Lt žyminį mokestį.

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai