Byla 2S-871-232/2014
Dėl baudos skyrimo UAB „Artiga“ vadovui T. N. už antstolės reikalavimų neįvykdymą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (suinteresuoto asmens) T. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės V. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Artiga“ vadovui T. N. už antstolės reikalavimų neįvykdymą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3A. V. M. pareiškimu prašė skirti T. N., kaip UAB „Artiga“ vadovui, vieno tūkstančio litų baudą už antstolės patvarkymų neįvykdymą. Nurodė, kad antstolės kontoroje vykdomi VSDF Vilniaus skyriaus priimti Sprendimai Nr. (8.2)7-10-20591 dėl 428,63 Lt skolos, (8.2)7-10-45705 dėl 680 Lt skolos, (8.2)7-10-26233 dėl 651,65 Lt skolos, (8.2)7-10-49065 dėl 882,63 Lt skolos, (8.2)7-10-55041 dėl 907,20 Lt skolos, (8.2)7-10-32798 dėl 1279,36 Lt skolos, (8.2)7-10-28065 dėl 1279,36 Lt skolos ir Vilniaus m. 1 apylinkės teismo priimta nutartis Nr. 2-17834-599/2013 dėl 227,52 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo iš UAB „Artiga“ išieškotojo VSDF Vilniaus skyriaus naudai. Antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0015/09/01931 priėmė 2013-08-06 patvarkymą Nr. 40 15 2013 08 06 1931 pateikti informaciją apie turimą turtą bei patvarkymą dėl turto pateikimo. Minėti patvarkymai 2013-08-23 įteikti UAB „Artiga“ vadovo T. N. tėvui G. N. pasirašytinai, tačiau nustatytu terminu 2013-08-06 patvarkymai įvykdyti nebuvo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi tenkino antstolės V. M. prašymą dėl baudos skyrimo, skyrė UAB „Artiga“ vadovui T. N. 500 Lt baudą už antstolės V. M. 2013-08-06 patvarkyme Nr. 40 15 2013 08 06 1931 pateikti informaciją apie turimą turtą bei patvarkyme dėl turto pateikimo nurodytų reikalavimų neįvykdymą. Teismas nurodė, jog UAB „Artiga“ vadovas T. N. antstolės reikalavimo pateikti informaciją apie turimą turtą bei turto pateikimo neįvykdė be svarbių priežasčių. Teismas atsižvelgęs į tai, kad antstolės teisėti įpareigojimai nėra sudėtingi, neapsunkinantys T. N. veiklos, nereikalauja didesnių fizinių ar finansinių sąnaudų, į tai, tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis T. N. iki šiol nebuvo taikyta atsakomybė už panašaus pobūdžio antstolio reikalavimų nevykdymą, sprendė, kad yra pagrindas T. N. skirti 500 Lt dydžio baudą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Suinteresuotas asmuo T. N. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-06 nutartį. Nurodė, jog 2009-12-03 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi jis pardavė 100 proc. turimų UAB „Artiga“ akcijų E. A., kuris perėmė įmonės valdymą. 2010-03-03 VSDFV Vilniaus skyriui buvo pateikta 2-SD forma- pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, kurioje pateikiamas darbuotojų T. N. ir A. Z. atleidimas, taigi nuo 2010 m. kovo mėnesio apeliantas neturėjo jokių darbo santykių su UAB „Artiga“. Nuo 2010-03-03 apeliantas dirbo įmonėse: UAB „Neono linija“, UAB „Deko group“, o dabar dirba UAB „Reselita“ vairuotojo pareigose. Todėl antstolės patvarkymų apeliantas negali įgyvendinti.

8Pareiškėja antstolė V. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti 2014-01-06 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį nepakeistą. Nurodė, kad T. N. pažeidė imperatyvią proceso teisės normą, įsakmiai įpareigojančią vykdyti antstolio reikalavimus. T. N. informaciją pateikė tik gavęs teismo nutartį dėl baudos skyrimo ir tik teismui, o turėjo informaciją būti pateikęs antstolei per nustatytą terminą. Be to antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi per antstolio nustatytą terminą. Bauda T. N. paskirta pagrįstai.

9Suinteresuoti asmenys VSD fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu prašo T. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-06 nutarties atmesti. Nurodė, jog VSDFV Vilniaus skyrius 2010-03-03 gavo įmonės UAB „Artiga“ pasirašytą vadovo T. N. 2-SD pranešimą apie apdraustųjų T. N. ir A. Z. valstybinio socialinio draudimo pabaigą nuo 2010-03-01. Duomenys į Sodros duomenų bazę nebuvo įrašyti, kadangi gautas pranešimas neatitiko nustatytų reikalavimų. Dėl minėto UAB „Artiga“ vadovui ir apdraustajam A. Z. VSDFV Vilniaus skyrius išsiuntė atitinkamus raštus. VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone T. N. apie tai, kad jis yra įmonės vadovu žinojo. VĮ Registų centro 2014-02-04 duomenimis T. N. yra UAB „Artiga“ vadovas nuo 2005-06-07 ir nuo 2005-06-14 akcininkas. Įmonėje UAB „Artiga“ Sodros duomenimis yra 2 apdraustieji: T. N. ir A. Z..

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi visiems valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemonę – baudą.

13Pagal bylos duomenis nustatyta, kad antstolė V. M. vykdo VSDF Vilniaus skyriaus priimtus Sprendimus Nr. (8.2)7-10-20591 dėl 428,63 Lt skolos, (8.2)7-10-45705 dėl 680 Lt skolos, (8.2)7-10-26233 dėl 651,65 Lt skolos, (8.2)7-10-49065 dėl 882,63 Lt skolos, (8.2)7-10-55041 dėl 907,20 Lt skolos, (8.2)7-10-32798 dėl 1279,36 Lt skolos, (8.2)7-10-28065 dėl 1279,36 Lt skolos ir Vilniaus m. 1 apylinkės teismo priimtą nutartį Nr. 2-17834-599/2013 dėl 227,52 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo iš UAB „Artiga“ išieškotojo VSDF Vilniaus skyriaus naudai (vykdomoji byla Nr. 0015/09/01931). Vykdydama minėtą dokumentą, antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0015/09/01931 priėmė 2013-08-06 patvarkymą Nr. 40 15 2013 08 06 1931 pateikti informaciją apie turimą turtą bei patvarkymą dėl turto pateikimo. Šie patvarkymai 2013-08-26 buvo įteikti UAB „Artiga“ vadovo T. N. tėvui G. N., tačiau patvarkymai įvykdyti nebuvo.

14Skundžiama 2014-01-06 teismo nutartimi už antstolės reikalavimų neįvykdymą UAB „Artiga“ vadovui – T. N. paskirta 500 Lt bauda.

15Minėta, jog antstolio reikalavimų privalomumo principas įtvirtintas CPK 585 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 645 straipsnio 1 dalyje numatyta skolininko pareiga antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimą vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už antstolio reikalavimų nevykdymą, antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – skirti nuobaudą (CPK 585 str. 2 d., 616 str., 645 str. 3 d.).

16Apeliantas nesutinka su teismo skirta bauda ir nurodo, kad antstolės patvarkymo įvykdyti negalėjo, nes 2009-12-03 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi jis pardavė 100 proc. turimų akcijų E. A., 2010-03-03 VSDF Vilniaus skyriui buvo pateikta 2-SD forma- pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, kurioje pateikiamas darbuotojų T. N. ir A. Z. atleidimas. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime patvirtino, jog skyrius 2010-03-03 gavo įmonės UAB „Artiga“ vadovo T. N. pasirašytą 2-SD pranešimą apie apdraustųjų T. N. ir A. Z. valstybinio socialinio draudimo pabaigą nuo 2010-03-01, tačiau duomenys į Sodros duomenų bazę nebuvo įrašyti, kadangi pranešimas neatitiko nustatytų reikalavimų. Pagal byloje pateiktą 2014-02-04 išrašą iš VĮ Registrų centro, įmonės direktoriumi nuo 2005-06-07 yra T. N. ir nuo 2005-06-14 akcininkas. Todėl apelianto nurodytos aplinkybės šiuo atveju neatleidžia jo nuo atsakomybės, kol byloje nėra pateikti įrodymai, jog jis yra tinkamai atleistas iš pareigų ir duomenys apie UAB „Artiga“ vadovą nėra pakeisti juridinių asmenų registre. LR CK 2.82 str. 2 d. nustatyta, kad kiekvienas juridinis asmuo turi turėti valdymo organą. Valdymo organas nėra vien tik formalus subjektas, priešingai, jis organizuoja kasdieninę įmonės veiklą, yra už tai atsakingas, taip pat privalo vykdyti kitas įmonės vadovui įstatyme numatytas pareigas (LR CK 2.82 str. 3 d., Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 d.). Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d. 6 p. numato įmonės vadovo atsakomybę už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, o to paties straipsnio 14 d. numato, jog kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio Įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pažymėtina ir tai, jog 2013-08-06 patvarkymas Nr. 40 15 2013 08 06 1931 pateikti informaciją apie turimą turtą bei patvarkymas dėl turto pateikimo skolininkui įteiktas tinkamai t.y. įteiktas UAB „Artiga“ vadovo T. N. tėvui G. N.. Patvarkymuose skolininkas informuotas, jog už minėtų antstolio reikalavimų neįvykdymą nurodytu terminu jam gali būti paskirta bauda. Taigi skolininkas apie antstolio nurodymų nevykdymo pasekmes informuotas. Skolininkas antstolio priimtų patvarkymų neskundė, jie yra galiojantys, todėl teisėti ir privalomai vykdytini.

17CPK 644 straipsnio 4 punktas nustato skolininko pareigą aktyviai domėtis vykdymo proceso eiga. Tai reiškia, kad skolininkas privalėjo bendradarbiauti tiek su išieškotoja, tiek su sprendimus vykdančia antstole, informuojant apie negalėjimo vykdyti antstolio patvarkymo priežastis. Nepaisant nurodyto, skolininkas akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą anstoliui per nustatytus terminus nepateikė, šiuos duomenis pateikė tik teismui, skųsdamas 2014-01-06 nutartį, kuria skolininkui paskirta bauda.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. A. V. M. pareiškimu prašė skirti T. N., kaip UAB „Artiga“ vadovui, vieno... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi tenkino... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Suinteresuotas asmuo T. N. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 8. Pareiškėja antstolė V. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti... 9. Suinteresuoti asmenys VSD fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 12. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi... 13. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad antstolė V. M. vykdo VSDF Vilniaus... 14. Skundžiama 2014-01-06 teismo nutartimi už antstolės reikalavimų... 15. Minėta, jog antstolio reikalavimų privalomumo principas įtvirtintas CPK 585... 16. Apeliantas nesutinka su teismo skirta bauda ir nurodo, kad antstolės... 17. CPK 644 straipsnio 4 punktas nustato skolininko pareigą aktyviai domėtis... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 19. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį palikti...