Byla 2-1398/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties UAB „Telesta“ bankroto byloje Nr. B2-1277-565/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus AB „Empower“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti AB ,,Empower“ atskirtąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties UAB „Telesta“ bankroto byloje Nr. B2-1277-565/2009.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 15 d. nutartimi UAB „Telesta” iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Avere”.

4UAB „Siemens” teismui pateikė prašymą patvirtinti 19968863,26 Lt finansinį reikalavimą, kurį sudaro 630091,80 Lt delspinigiai už vėlavimą atlikti darbus ir 19338771,46 Lt nuostoliai, susiję su trečiųjų asmenų pasitelkimu atlikti darbus, kuriuos turėjo atlikti UAB „Telesta”. UAB „Siemens” nurodė, kad UAB „Telesta” vėlavo atlikti darbus, numatytus 2005 m. spalio 26 d. instaliavimo paslaugų sutartyje Nr.SP-125/TE. Paskutinis galiojantis darbų atlikimo grafikas tarp UAB „Siemens” ir UAB „Telesta” buvo pasirašytas 2007 m. sausio 18 d. Instaliavimo paslaugų sutarties 25.1. p. numatyta UAB „Telesta” pareiga mokėti netesybas, jei nesilaikoma darbų atlikimo terminų. Bendra delspinigių suma yra 189809 eurai. Tačiau instaliavimo paslaugų sutarties 25.2 .p. numatyta, kad bendra netesybų suma negali būti didesnė negu 10 proc. bendros mokėjimų vertės. Todėl delspinigių suma mažintina iki 182487,20 eurų (630091,80 Lt.). UAB „Siemens” taip pat nurodė, kad buvo priversta sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis atlikti instaliavimo paslaugų sutartyje numatytus darbus, kurių UAB „Telesta” neatliko, taip pat ištaisyti UAB „Telesta” nekokybiškai atliktų darbų trūkumus. Tretieji asmenys darbus atliko žymiai brangiau nei buvo susitarta su UAB „Telesta” instaliavimo paslaugų sutartimi, todėl UAB „Siemens” turėjo 5600895,35 eurų (19338771,46 Lt) didesnes išlaidas, nei būtų sumokėjusi UAB „Telesta” pagal instaliavimo paslaugų sutartį. UAB „Siemens” taip pat prašo leisti skubiai vykdyti nutartį patvirtinti finansinį reikalavimą. UAB „Siemens” nurodė, kad pagal finansinio reikalavimo dydį yra vienas didžiausių UAB „Telesta” kreditorių, tačiau negali naudotis Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintomis kreditoriaus teisėmis.

5BUAB „Telesta” administratorius su prašymu nesutiko ir nurodė, kad nėra pateikti suderinti ir galiojantys darbų atlikimo grafikai, abejotina, ar UAB „Siemens” pagrįstai nutraukė instaliavimo paslaugų sutartį, nėra įrodymų, kad tretieji asmenys atliko tuos darbus, kuriuos turėjo atlikti UAB „Telesta”.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. nutartimi prašymą patenkino iš dalies - UAB „Siemens” įtraukė į bankrutuojančios UAB “Telesta” trečios eilės kreditorių sąrašą su 19338771,46 Lt reikalavimu. Teismas nurodė, kad tarp UAB „Siemens” ir UAB „Telesta” 2005 m. spalio 26 d. buvo sudaryta instaliavimo paslaugų sutartis Nr.SP-125/TE (toliau – instaliavimo sutartis), kuria UAB „Telesta” įsipareigojo atlikti šioje sutartyje numatytus statybos rangos darbus. 2008 m. sausio 21 d. sutartis buvo nutraukta dėl UAB „Telesta” vėlavimo atlikti darbus. Instaliavimo sutarties 25.1. – 25.3. p. numatyta, kad UAB „Telesta” moka 0,05 proc. mokėtinos sumos dydžio netesybas už kiekvieną dieną, jei yra atsakinga už laiko grafike nurodytų datų nesilaikymą, bendra netesybų suma negali būti didesnė nei 10 proc. bendros mokėjimo sumos. 2007 m. sausio 18 d. šalys pasirašė laiko grafiką. Iš UAB „Siemens” pateiktų lentelių matyti, kad UAB „Telesta” pažeidė 2007 m. spalio 18 d. laiko grafike nurodytus darbų atlikimo terminus, bendra mokėtina delspinigių suma už šių terminų pažeidimą yra 189809 eurai, o 10 proc. nuo bendros UAB „Telesta” mokėtinos sumos yra 182487,20 eurai. UAB “Telesta” neginčijo lentelėse pateiktų skaičiavimų teisingumo.

7Teismas taip pat nurodė, kad iš UAB „Siemens” rašto, skaičiavimų matyti, kad UAB „Siemens” priėmė iš UAB „Telesta” darbus už 317754,24 Lt, taip pat pripažino, kad yra tinkamai atlikti, nors nustatyta tvarka nepriimti darbai už 651428,51 Lt, UAB „Telesta” pagal instaliavimo sutartį neatliko darbų už 5331734,46 Lt. UAB „Telesta” nepateikė įrodymų, kad kokybiškai atliko darbus už didesnę sumą. Iš UAB „Siemens” paaiškinimų, skaičiavimų, sutarčių, mokėjimo dokumentų matyti, kad UAB „Telesta” neatliktiems darbams atlikti bei nekokybiškai atliktiems darbams ištaisyti UAB „Siemens” sudarė sutartis su trečiaisiais asmenimis, šių sutarčių vertė yra 24670505,92 Lt. Taigi, UAB „Siemens” turėjo 19338771,46 Lt papildomas išlaidas (24670505,92 Lt – 5331734,46 Lt). Šias išlaidas teismas pripažino UAB „Siemens” nuostoliais, kuriuos turi atlyginti UAB „Telesta”.

8Dėl šios nutarties AB ,,Empower“ pateikė atskirtąjį skundą, kuriuo prašė teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl UAB ,,Siemens‘ finansinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėti iš naujo.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakė priimti apelianto AB ,,Empower“ atskirtąjį skundą dėl 2009 m. rugsėjo 1 d. nutarties. Teismas nurodė, kad atskirtąjį skundą AB ,,Empower“ vardu pasirašė A. R. , kuris nepateikė įgalinimų veikti bendrovės vardu.

10Atskirtuoju skundu AB ,,Empower“ prašo panaikinti teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties priėmimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

11Apeliantas nurodo, kad atskirtąjį skundą pasirašęs A. R. turi teisę atstovauti AB ,,Emopwer“ interesus, pateikė 2008 m. spalio 16 d. įgaliojimą Nr. 107-24/1.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Kaip buvo nurodyta, pirmosios instancijos teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atsisakė priimti apelianto AB ,,Empower“ atskirtąjį skundą dėl 2009 m. liepos 1 d. nutarties nurodydamas, kad atskirtąjį skundą pasirašė neįgaliotas asmuo.

14Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad iki AB ,,Elektros tinklų statyba“ reorganizacijos A. R. buvo įgaliotas atstovauti šią bendrovę UAB ,,Telesta“ bankroto byloje. Prijungus AB ,,Elektros tinklų statyba“ prie AB ,,Empower“ A. R. buvo įgaliotas atstovauti pastarosios bendrovės interesus (2008 m. spalio 16 d. įgaliojimas Nr. 107-24/1). Todėl nėra pagrindo teigti, kad AB ,,Empower“ atskirtąjį skundą pasirašė neįgaliotas asmuo.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartis nėra pagrįsta ir dėl to naikintina, o atskirojo skundo dėl teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties priėmimo klausimas perduotinas teismui nagrinėti iš naujo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir AB ,,Empower“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties priėmimo klausimą perduoti teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai