Byla eB2-325-232/2018
Dėl bankrutavusios UAB „BPC Servisas“ veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė, sekretoriaujant Eglei Čeponienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka bankrutavusios UAB „BPC Servisas“ bankroto byloje išnagrinėjo bankroto administratorės UAB „SBS Legale“ prašymą dėl bankrutavusios UAB „BPC Servisas“ veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2014-04-25 nutartimi UAB „BPC Servisas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „SBS Legale“. Vilniaus apygardos teismo 2014-09-02 nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2012-04-04, 2014-12-19, 2015-02-18, 2016-05-23, 2018-01-16 nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2014-11-17 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5UAB „BPC Servisas“ bankroto administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl UAB „BPC Servisas“ pabaigos. Nurodo, kad visos privalomos likvidavimo procedūros yra užbaigtos, kreditorių susirinkimo nutarimai įvykdyti ir visas turtas realizuotas (nurašytas).

6Kreditoriams apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą yra pranešta tinkamai.

7Teismas

konstatuoja:

8Prašymas tenkinamas.

9Vadovaujantis bankroto procesą reglamentuojančiu Įmonių bankroto įstatymu, teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys (CK 6.128 str. 3 d.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „BPC Servisas“ Įmonių bankroto įstatyme numatytos bankroto procedūros yra baigtos. Remiantis UAB „BPC Servisas“ 2017 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkimo protokolu, nustatyta, jog kreditoriai nutarė įvykdžius kreditorių susirinkimo nutarimus, paskirsčius lėšas ir atlikus kitus privalomus veiksmus, kreiptis į teismą dėl UAB „BPC Servisas“ pabaigos. Iš administratoriaus pateikto 2017 m. gruodžio 29 d. likvidacinio balanso matyti, kad įmonė turto neturi. Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2016 m. gruodžio 30 d. pažymos matyti, jog agentūra neturi duomenų, kad BUAB „BPC Servisas“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad įmonė jokios veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas. Prieštaravimų dėl įmonės pabaigos kreditoriai nepateikė.

11Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad BUAB „BPC Servisas“ likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „BPC Servisas“ pabaigą (LR ĮBĮ 32 str. 4 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

14prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

15Bankrutavusią UAB „BPC Servisas“ (įmonės kodas 302624161) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

16Pavesti bankrutavusios UAB „BPC Servisas“ bankroto administratorei UAB „SBS Legale“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai