Byla 2S-535-340/2013
Dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas A. K., K. L. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens K. L. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas A. K., K. L. K..

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl CPK 771 str., reglamentuojančio sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, įvykdymo ir sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymo.

6Antstolė D. M. pakartotinai 2012-10-24 kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui A. K., kuris neįvykdė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-10 sprendimo pagrindu 2011-11-29 išduoto vykdomojo dokumento dėl įpareigojimo Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti Užupio g. 21, Vilniuje esančius pastatytus ir rekonstruotus medinius kiemo statinius K. L. K. naudai. Nurodė, kad 2012-06-05 patvarkymu kreipėsi į skolininką prašydama pateikti informaciją apie sprendimo vykdymo eigą, nes išieškotojo teigimu teismo sprendimas nėra įvykdytas - iki šiol netikrinti ir jokių savavališkos statybos padarinių šalinimo veiksmų nėra imtasi dėl keturių garažų ir sandėliukų. Teigė, kad šiai dienai Inspekcija yra pateikusi ne statybos patikrinimo aktus, bet faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktus, iš kurių matyti, kad inspekcija neatliko jokio statybų/rekonstrukcijų teisėtumo patikrinimo, o tiesiog lakoniškai aprašė statinius. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos administracinio teismo išduotas vykdomasis dokumentas nėra tinkamai įvykdytas, t.y. teisės aktų tvarka nėra patikrinti Užupio g. 21, Vilniuje kieme pastatyti ir rekonstruoti mediniai kiemo statiniai, todėl remiantis CPK 771 str. 5 d. 2012-09-19 surašytas aktas dėl sprendimo nevykdymo.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė atmesti antstolio prašymą. Pažymėjo, jog ginčas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimo įvykdymo yra išspręstas įsiteisėjusiais teismų sprendimais, t.y. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2012-03-06 nutartimi nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimas, kurio pagrindu buvo išduotas 2011-11-29 vykdomasis dokumentas, yra įvykdytas ir atmetė antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą. Vilniaus apygardos teismas 2012-05-14 nutartimi paliko pirmos instancijos nutartį nepakeistą. Teigė, kad išieškotojo K. L. K. prašymo pagrindu antstolė kreipėsi į Inspekciją su prašymu dėl informacijos pateikimo, kurią Inspekciją suteikė. Nurodė, kad antstolė, nepaisydama to, kad tai buvo tik papildomos informacijos teikimas, nepagrįstai pakartotinai teikia prašymą dėl baudos už teismo sprendimo nevykdymą paskyrimo.

8Išieškotojas K. L. K. prašė tenkinti antstolės prašymą, nes Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyrius nesiima priemonių nugriauti savavališką statybą. Nurodo, kad patikrinimas nėra tik faktinių aplinkybių konstatavimas, o visų statybos leidimų patikrinimas ir statybos pažeidimų pašalinimas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-06 nutartimi pareiškėjos pareiškimą dėl baudos skyrimo Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui A. K. atmetė. Nustatė, jog šis klausimas jau buvo išspręstas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-06 nutartimi, kuria konstatuota, kad aplinkybių, patvirtinančių, jog Inspekcija neįvykdė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimo, nenustatyta, todėl atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, kad Inspekcija įvykdė minėtą teismo sprendimą, t.y. 2011-08-08 buvo surašytas Faktinių duomenų patikrinimo aktas, kuriame užfiksuoti patikrinimo duomenys ir nustatyta, kad Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas A. K. tinkamai organizavo bei užtikrino teismo sprendimo vykdymą, todėl antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą atmetė. Vilniaus apygardos teismas tokį pirmos instancijos teismo procesinį sprendimą 2012-05-12 nutartimi paliko nepakeistą. Pirmos instancijos teismas nurodė minėtos apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvus, kuriais atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-06 nutarties buvo atmestas. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad 2012-10-24 dienos pareiškimu teismui antstolė kvestionuoja Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo priimtą 2012-03-06 bei Vilniaus apygardos teismo 2012-05-12 nutartis, savivaliauja. Nurodė, jog teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas aiškiai ir griežtai apibrėžia antstolio veiklos ribas, todėl jo negalima aiškinti plečiamai.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Suinteresuotas asmuo K. L. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-06 nutartį ir tenkinti pareiškėjos pareiškimą dėl baudos skyrimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui A. K.; priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas turėjo analizuoti ir vertinti, ar Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-10 sprendimas buvo įvykdytas pilna apimtimi. Teigia, jog pirmos instancijos teismas atsiribojo tiek nuo teisės aktų, reglamentuojančių Inspekcijos veiklą, tikrinant pastatytų ir rekonstruotų statinių teisėtumą, aiškinimo ir taikymo, tiek nuo visapusiško, išsamaus ir objektyvaus įrodymų vertinimo. Nurodo, kad nei Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-03-06 nutartyje, nei Vilniaus apygardos teismo 2012-05-12 nutartyje nebuvo konstatuota, kad teismo sprendimas yra įvykdytas pilna apimtimi. Apelianto teigimu, nors ginčas byloje yra kilęs dėl patikrinimo sandėliukų ir garažų, tačiau pirmos instancijos teismas, analizuodamas, ar teismo sprendimas buvo įvykdytas pilna apimtimi, pasisako tik dėl vieno iš sandėliukų patikrinimo. Pažymi, kad teismo sprendimu Inspekcija nebuvo ir negalėjo būti įpareigota tik formaliai konstatuoti, kad atitinkami statiniai stovi ir užfiksuoti faktinius statinių duomenis, nes ginčo byloje dėl sandėliukų ir garažo faktinio buvimo fakto nebuvo.

13Pareiškėja antstolė D. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti ir Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-12-06 nutartį panaikinti – klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl baudos skyrimo Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui A. K. tenkinti. Nurodo, kad teisės normos nustato, kad Inspekcijos pareigūnas, nagrinėjamu atveju vykdydamas teismo sprendimą privalėjo surinkti, išreikalauti visus sandėliukų ir garažų statybos, remonto, rekonstrukcijos teisėtumą patvirtinančius dokumentus ir atlikdamas statybos patikrinimą vietoje patikrinti, ar nėra neatitikimų tarp turimų statybos dokumentų ir jau atliktų statybų. Pažymi, jog šiuo atveju turėjo būti surašyti ne faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktai, o statybos patikrinimo aktai, kurių forma iš esmės skiriasi nuo faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktų formos, nes statybos patikrinimo akte nurodomas jo surašymo tikslas yra būtent nustatymas, ar statybos vykdomos teisėtai, privalo būti išvardijami dokumentai, kurių pagrindu atlikta statyba, taip pat įrašomos išvados dėl statybos teisėtumo ar neteisėtumo. Pažymi, kad pirmos instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį neištyrė visų šio klausimo išsprendimui reikšmingų bylos aplinkybių, tinkamai neišanalizavo vykdytino sprendimo nuostatų, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

14Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmos Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-12-06 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimas jau yra įvykdytas. Ginčas dėl minėto teismo sprendimo įvykdymo jau buvo išspręstas įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir negali būti pakartotinai svarstomas. Teigia, kad nėra pagrindo sutikti, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimas yra įvykdytas ne pilna apimtimi. Pažymi, kad tokiais savo veiksmais išieškotojas nori visomis įmanomomis priemonėmis priversti teismą iš naujo svarstyti jau nustatytus faktus, o tai, kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, reikštų teisės normų pažeidimą bei neteisėtą ir nepagrįstą antstolio veiklos išplėtimą. Nurodo, kad vykdomajame rašte nebuvo įpareigojimo vykdyti savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros. Inspekcija atliko teismo įpareigojimą ir faktinių duomenų patikrinimo aktas tai patvirtina. Pažymi, jog Inspekcija pateikė reikalaujamą informaciją antstolei 2012-09-17 raštu, kuri nepaisydama to, kad tai buvo tik papildomos informacijos teikimas, nepagrįstai pakartotinai pateikė prašymą dėl baudos paskyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, kai šis klausimas jau yra išnagrinėtas. Atkreipia dėmesį, jog CPK nenumato teisinio pagrindo grįžti prie jau išnagrinėto vykdomojo rašto. Antstolė, siekdama surinkti vykdomojoje byloje papildomą informaciją kreipėsi į Inspekciją, prašydama papildomos informacijos. Papildomos informacijos pateikimas jokiu būdu negalėjo būti pagrindu spręsti, kad yra pagrindas peržiūrėti jau įsiteisėjusius teismo sprendimus ir nutartis, nustačiusius, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimas yra įvykdytas. Pažymi, kad antstolis ar išieškotojas, nesutikdami su tokia teismo pozicija, galėjo imtis procesinių priemonių, bet ne vienašališkai nuspręsti, kad minėtas teismo sprendimo vykdymas dar nėra užbaigtas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

18Byloje nustatyta, jog pareiškėja antstolė D. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, prašydama skirti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui A. K. iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną uždelstą dieną įvykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-11-29 išduotą vykdomąjį dokumentą išieškotojo K. L. K. naudai. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2012-12-06 nutartimi pareiškimo dėl baudos skyrimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui A. K. netenkino, nurodydamas, kad yra įsiteisėjusi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-06 nutartis dėl analogiško pareiškimo tarp minėtos pareiškėjos ir tų pačių suinteresuotų asmenų, kuria buvo atsisakyta tenkinti antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą. Suinteresuotas asmuo K. L. K. dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-06 teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą.

19CPK 18 str. nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nurodyti teismo procesiniai dokumentai yra vykdytini dokumentai (CPK 584 str.). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo, teismas gali skirti baudą (CPK 585 str.).

20Tuo atveju, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą (CPK 771 str. 1 d.). Remiantis CPK 771 str. 5 d., jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Sprendimo neįvykdymo klausimas išsprendžiamas teismo posėdyje. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešama išieškotojui ir skolininkui, tačiau jų neatvykimas nekliudo išnagrinėti klausimą, kodėl neįvykdytas sprendimas. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

21Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismas c.b. Nr.2-3570-430/2012 2012-03-06 nutartimi antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą atmetė. Nurodė, jog bylos nagrinėjimo metu aplinkybių, patvirtinančių, jog Inspekcija neįvykdė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimo nenustatyta, todėl laikytina, kad Inspekcija įvykdė minėtą teismo sprendimą, t.y. 2011-08-08 buvo surašytas Faktinių duomenų patikrinimo aktas, kuriame užfiksuoti patikrinimo duomenys ir Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas A. K. tinkamai organizavo bei užtikrino teismo sprendimo vykdymą, todėl antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą atmetė. Minėta teismo nutartis suinteresuoto asmens K. L. K. buvo apskųsta Vilniaus apygardos teismui, kuris, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens K. L. K. atskirąjį skundą, 2012-05-14 nutartimi pirmos instancijos procesinį sprendimą paliko nepakeistą, tačiau minėtoje nutartyje pažymėjo, kad pagal 2011-08-08 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą tikrinimo metu buvo patikrinti ne visi Užupio g. 21, Vilniuje esantys kiemo statiniai, tačiau sprendė, jog tai nesudaro pagrindo pripažinti Inspekcijos veiksmų kaip pažeidžiančių teisės aktų reikalavimus. Iš vykdomosios bylos matyti, kad Inspekcija, gavusi 2012-06-05 antstolės patvarkymą, tokį antstolės procesinį dokumentą apskundė, tačiau Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2012-08-30 nutartimi c.b. Nr.2-12361-566/2012 Inspekcijos skundą atmetė, nurodydamas, kad vykdomojoje byloje esantys dokumentai neleido padaryti vienareikšmiškos išvados, kad visi Užupio g. 21, Vilniuje esantys kiemo statiniai yra patikrinti (vyk. byl. l. 94) Atsižvelgusi į minėtą teismo procesinį sprendimą Inspekcija informavo antstolę, kad sandėliukai Nr.4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17 bei keturi garažai yra patikrinti. Nurodė, kad tai patvirtina ne tik 2011-08-08 buvo surašytas Faktinių duomenų patikrinimo aktas, bet ir kiekvienu konkrečiu atveju surašyti faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktai, kurių patvirtintas kopijas Inspekcija pateikė antstolei kartu su raštu (vyk.b.l.130; 96-129). Iš Inspekcijos pridėtų faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktų matyti, kad Inspekcija ir po anksčiau minėtų teismų procesinių sprendimų, kuriais buvo konstatuoti tinkami Inspekcijos veiksmai, vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimą, ėmėsi papildomų veiksmų tolimesniam minėto sprendimo įgyvendinimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Inspekcija ir toliau atlikdama papildomus veiksmus vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimą sudarė teisines prielaidas antstolei pakartotinai teikti pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą CPK 771 str. 5 d. pagrindu. Tuo labiau, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-05-14 nutartimi dėl Inspekcijos veiksmų, vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimą, pasisakė, kad tikrinimo metu buvo patikrinti ne visi sandėliukai, tačiau sprendė, jog tai nesudaro pagrindo pripažinti Inspekcijos veiksmų kaip pažeidžiančių teisės aktų reikalavimus. Kadangi Inspekcija vykdomąjį dokumentą ir toliau vykdė, antstolė turėjo teisę pakartotinai spręsti dėl vykdomojo dokumento vykdymo tinkamumo, todėl nustačiusi, jog vykdomasis dokumentas nėra tinkamai įvykdytas, antstolė pakartotinai kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo ir pirmos instancijos teismas turėjo pareigą tokį antstolės pareiškimą vertinti atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių Inspekcijos veiklą, tikrinant pastatytų ir rekonstruotų statinių teisėtumą, aiškinimą ir taikymą, tiek visapusiškai, išsamiai ir objektyviai įvertinti civilinėje ir vykdomojoje byloje surinktus naujus įrodymus. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas sprendė, kad antstolė reiškia pakartotinį pareiškimą ir priimtą procesinį sprendimą pagrindė pakartodamas ankstesnių teismų procesinių sprendimų motyvus antstolei pirmą kartą pareiškus pareiškimą dėl baudos skyrimo vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimą, nevertindamas antstolės pareiškime nurodytų aplinkybių ir neatsižvelgęs, jog Inspekcija ėmėsi papildomų veiksmų Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-08 sprendimo įvykdymui, pastarieji Inspekcijos veiksmai pirmos instancijos teismo visiškai nebuvo vertinami priimant skundžiamą procesinį sprendimą. Skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies analizė suponuoja išvadą, jog pirmosios instancijos teismas neištyrė visų pareiškimo dėl baudos skyrimo išsprendimui reikšmingų bylos aplinkybių, tinkamai neišanalizavo vykdytino sprendimo nuostatų, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

22Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB "Vaivorykštė" v. UAB "Revinė", bylos Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. V. U., V. U., I., Ž., V., Ž., A. D., bylos Nr. 3K-3-527/2010.).

23Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant nurodytoms aplinkybėms, apelianto atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-12-06 nutartis naikintina ir klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Iš naujo nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turi pašalinti nurodytus procesinius pažeidimus, kurie negali būti pripažįstami formaliais pažeidimais, nes jie yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 328 str.). Sprendimo panaikinimas ir bylos perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nelaikomas blogesnio sprendimo dėl apelianto priėmimu (CPK 313 str.). Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, nes skundžiama nutartis naikinama visa apimtimi, ir tik pašalinus apeliacinės instancijos teismo nurodytus procesinius pažeidimus ir ištyrus visas aplinkybes nagrinėtina byla.

24Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį ir pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui A. K. perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl CPK 771 str., reglamentuojančio sprendimo,... 6. Antstolė D. M. pakartotinai 2012-10-24 kreipėsi į teismą dėl baudos... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 8. Išieškotojas K. L. K. prašė tenkinti antstolės prašymą, nes Valstybinės... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-06 nutartimi pareiškėjos... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Suinteresuotas asmuo K. L. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Pareiškėja antstolė D. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 14. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 18. Byloje nustatyta, jog pareiškėja antstolė D. M. kreipėsi į teismą su... 19. CPK 18 str. nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas... 20. Tuo atveju, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti... 21. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus... 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl... 23. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant nurodytoms aplinkybėms,... 24. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teismas... 25. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį...