Byla eB2-1982-273/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bijura“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bijura“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Bijura“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 3 480,54 Eur, atsakovė negali vykdyti privalomųjų mokėjimų, negali vykdyti prievolių kitiems kreditoriams.

3Atsakovės direktorė įmonės dokumentų, reikalingų bankroto bylai iškelti, nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Bijura“ įregistruota 2015 m. sausio 28 d. UAB „Bijura“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų neteikia nuo 2017 m. 2017 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, UAB „Bijura“ turto neturėjo, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 4 561 Eur, iš jų visa suma mokėtina per vienerius metus. 2017 m. atsakovė turėjo 349 Eur nuostolių. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2018 m. liepos 9 d. UAB „Bijura“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 3 887,03 Eur, įmonėje yra trys socialiniu draudimu apdrausti asmenys. Minėtos informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad skola ieškovui nebuvo padengta ir dar padidėjo. Nekilnojamojo registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Bijura“ nekilnojamojo turto neturi. UAB „Bijura“ savo vardu registruotų transporto priemonių neturi.

7Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Bijura“, nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, duomenų apie realią įmonės turtinę ir finansinę padėtį teismas neturi, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia UAB „Bijura“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

8UAB „Bijura“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Ignika“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

10Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Bijura“ (įmonės kodas

11303557018, buveinės adresas Kauno r. sav. Giraitės k. Kaštonų g. 1) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Bijura“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Ignika“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA092).

13Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Bijura“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Bijura“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Bijura“ nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai