Byla T-301-224/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Malinauskas, sekretoriaujant Meilei Baltrukevičienei, dalyvaujant prokurorei Renaldai Kučinskaitei, pataisos inspekcijos atstovui Robertui Šimeliauskui, nuteistajam A. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Alytaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos teikimą dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu nuteistajam A. L. ir

Nustatė

32010-12-31 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu A. L., asmens kodas ( - ) buvo pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. – 178 str. 4 d. laisvės apribojimu 8 mėnesiams, įpareigojant jį visą šį laiką būti namuose nuo 23 val. iki 7 val. ir per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti UAB „Daugų žuvis“ padarytą turtinę žalą.

4Pataisos inspekcija teikia teikimą dėl paskirtos nuteistajam A. L. laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu, kadangi jis nevykdo teismo paskirto įpareigojimo būti namuose nuo 23 val. iki 7 val.

5Prokurorė siūlo teikimą tenkinti.

6Teikimas tenkintinas.

7Kaip matyti iš teismui pateiktos asmens bylos Nr. A3-21/22-56 ir pataisos inspekcijos atstovo paaiškinimų, į Alytaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos įskaitą nuteistasis A. L. įrašytas 2011-01-26 ir supažindintas pasirašytinai su bausmės atlikimo tvarka bei sąlygomis. Nuteistasis per šį laikotarpį naujų nusikaltimų nepadarė, administracine tvarka baustas nebuvo, įvykdė teismo paskirtą įpareigojimą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti UAB „Daugų žuvis“ padarytą turtinę žalą, tačiau jis piktybiškai nevykdo kito jam paskirto įpareigojimo būti namuose nuo 2300 val. iki 700 val. 2011-03-21 23 val. 12 min. A. L. buvo nerastas namuose, todėl 2011-03-24 pataisos inspekcijos vyresniojo inspektoriaus nutarimu buvo įspėtas. 2011-05-04 1 val. 15 min. nuteistasis nebuvo namuose, jį policijos pareigūnai sustabdė vairuojantį automobilį Varėnos rajone Papiškių kaime. 2011-05-05 04 val. patikrinimo metu policijos pareigūnai vėl nerado nuteistojo namuose, taip pat jis nerastas namuose ir 2011-05-12 00 val. 05 min. bendro pataisos inspekcijos ir policijos pareigūnų reido metu. Už teismo įpareigojimo nevykdymą 2011-05-13 nuteistajam paskirta antroji nuobauda – griežtas papeikimas. Taikytos poveikio priemonės jokios įtakos nuteistajam nepadarė, kadangi jis 2011-05-27 23 val. 40 min. vėl nerastas namuose. Teikimo nagrinėjimo teisme metu A. L. paaiškino, kad jis yra jauno amžiaus, norisi nueiti į koncertus, kitus renginius, todėl vykdyti teismo įpareigojimą jam labai sunku.

8Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad nuteistasis A. L. vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, nes jis piktybiškai nevykdo teismo paskirto įpareigojimo būti namuose nuo 2300 val. iki 700 val. ir nenustatytos jokios objektyvios priežastys, dėl kurių nuteistasis negali įvykdyti šio įpareigojimo. Tokiu būdu, yra pakankamas pagrindas pakeisti A. L. paskirtą laisvės apribojimo bausmę kita bausme - areštu (BK 48 str. 10 d.).

92010-12-31 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu A. L. nubaustas už pasikėsinimą padaryti baudžiamąjį nusižengimą. Pagal BK 49 str. 3 d. už baudžiamąjį nusižengimą negali būti paskirta daugiau kaip 45 paros arešto, todėl vadovaujantis BK 65 str. 1 d. 2 p. c papunkčiu, A. L. 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė keistina 45 parų areštu.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 353 str., 362 str., 364 str., teisėjas

Nutarė

11Teikimą tenkinti.

12Pakeisti nuteistajam A. L. 2010-12-31 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštu.

13Arešto bausmę nustatyti atlikti areštinėje.

14Arešto pradžią skaičiuoti nuo A. L. sulaikymo dienos.

15Įskaityti nuteistajam į bausmės laiką laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2010-06-22 iki 2010-06-23.

16Nutartis per penkias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai