Byla 2S-1526-259/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-8018-713/2012 pagal ieškovės V. M. firmos ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Klavista“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilungė“, tretiesiems asmenims antstolės R. G. kontorai, uždarajai akcinei bendrovei „Altitudė“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė V. M. firma kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l.2-7), prašydama pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2011-05-25 UAB „Klavista“ ir UAB „Vilungė“ pasirašytą kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartį KLA Nr. 001/2011 dalyje – 24 637,31 Lt sumai, taip pat priteisti iš atsakovių solidariai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė ieškinyje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės UAB „Vilungė“ ir trečiojo asmens UAB „Altitudė“ pinigines lėšas, kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus ir turtines teises 27 376,31 Lt sumai (24 637,31 Lt ieškinio reikalavimas + 739 Lt žyminis mokestis + 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidos = 27 376,31 Lt). Nurodė, kad UAB „Klavista“ yra nemoki, o reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimas dėl piniginių lėšų UAB „Altitudė“ perleistas UAB „Vilungė“, siekiant išvengti piniginių prievolių ieškovei. Taip pat nurodė, kad ieškinio kaina yra didelė, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovei palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi (b.l.19-20) ieškovės prašymą tenkino iš dalies ir ieškovės reikalavimo įvykdymo užtikrinimui 24 637,31 Lt sumai areštavo atsakovei UAB „Vilungė“ nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir/ar nekilnojamuosius daiktus, uždrausdamas atsakovei jais disponuoti (perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos), palikdamas teisę juos valdyti ir naudotis jais; nesant daiktų ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai teismas nutarė areštuoti pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždrausdamas jomis disponuoti, tačiau leisdamas iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

7Teismas nustatė, jog materialinių teisinių reikalavimų ieškovė trečiajam asmeniui UAB „Altitudė“ nereiškia, todėl prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones trečiojo asmens atžvilgiu atmetė. Nustatęs, jog ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančia 2011-05-25 tarp atsakovių pasirašytą kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartį dalyje dėl 24 637,31 Lt, įvertinęs ieškovės ieškinyje išdėstytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendė, jog neareštavus atsakovės UAB „Vilungė“ turto, gali būti pažeistos ieškovės turtinės teisės ir įstatymų saugomi interesai. Laikydamasis šalių interesų pusiausvyros principo, teismas pirmiausia areštavo atsakovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, ir tik jo nepakankant – nutarė areštuoti ir pinigines lėšas bei turtines teises. Kadangi bendra ribojimų suma taikant laikinąsias apsaugos priemones negali būti iš esmės didesnė už reikalavimo sumą, teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo principu, areštą atsakovės turtui pritaikė tik reikalavimo sumos – 24 637,31 Lt ribose, neįskaitydamas bylinėjimosi išlaidų (CPK 145 str. 2 d., 85 str.).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atsakovė UAB „Vilungė“ atskiruoju skundu (b.l.22-24) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-13 nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Ieškovės nurodomas atsakovės prievolės nevykdymas pats savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimą. Ši aplinkybė yra pagrindas ginti pažeistą teisę teisme ir nėra įstatymo besąlygiškai siejama su CPK 145 straipsnyje numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

112. Ieškovė nepateikė aiškių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovės nemokumą, slapstymąsi, buveinės pakeitimą ir (ar) panašius veiksmus, iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad UAB „Vilungė“ siekia apsunkinti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

123. Ieškovė, prašydama pripažinti negaliojančia sutarties dalį, jokio turtinio reikalavimo atsakovei UAB „Vilungė“ nereiškia. Ieškinio patenkinimas jokių turtinių įsipareigojimų UAB „Vilungė“ nesukels, t. y. UAB „Vilungė“ netaps skolinga ieškovei 24 637,31 Lt sumą. Šią sumą ieškovei yra skolinga UAB „Klavista“, dėl minėtos sumos dydžio yra išduotas vykdomasis raštas, vykdomas priverstinis išieškojimas. Todėl neaišku, kokį galimo teismo sprendimo įvykdymą teismas siekė užtikrinti, areštuodamas UAB „Vilungė“ lėšas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo sprendžiant byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškiniui užtikrinti.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pareikštu ieškiniu civilinėje byloje ieškovė ginčija atsakovų sudarytą 2011 05 25 reikalavimo perleidimo sutartį dalyje dėl perleistos 24637, 31 lt sumos. Ieškiniame pareiškime ieškovė prašė ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuoti atsakovės UAB „Vilungė“ ir trečiojo asmens UAB „Altitudė“ pinigines lėšas, kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus ir turtines teises 27 376,31 Lt sumai.

16Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi (b.l.19-20) ieškovės prašymą tenkino iš dalies ir ieškovės reikalavimo įvykdymo užtikrinimui 24 637,31 Lt sumai areštavo atsakovei UAB „Vilungė“ nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir/ar nekilnojamuosius daiktus, uždrausdamas atsakovei jais disponuoti (perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos), palikdamas teisę juos valdyti ir naudotis jais; nesant daiktų ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai teismas nutarė areštuoti pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždrausdamas jomis disponuoti, tačiau leisdamas iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

17Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Vilungė“ skundžia minėtą teismo nutartį, esminiai svarbūs atskirojo skundo motyvai yra susiję su tuo, jog pirmosios instancijos teismas be teisinio ir faktinio pagrindo taikė laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė nepateikė aiškių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovės nemokumą, slapstymąsi, buveinės pakeitimą ir (ar) panašius veiksmus, iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad UAB „Vilungė“ siekia apsunkinti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą, be to, ieškovė, prašydama pripažinti negaliojančia sutarties dalį, jokio turtinio reikalavimo atsakovei UAB „Vilungė“ nereiškia. Ieškinio patenkinimas jokių turtinių įsipareigojimų UAB „Vilungė“ nesukels, t. y. UAB „Vilungė“ netaps skolinga ieškovei 24 637,31 Lt sumą.

18Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, procedūras, įrodinėjimo naštos paskirstymo pareigas, dėl to teismo sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje yra pagrįstas, teisingas ir teisėtas, todėl skundžiama apeliacine tvarka teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 178 str.).

19Kauno apygardos teismas pažymi, kad teisė į teisminę gynybą, kurią garantuoja Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 straipsnis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę įgyvendinant priimtą būsimą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali taptų sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą, dėl to siekiant užtikrinti, kad jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, įstatymų leidėjas yra nustatęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę.

20Kauno apygardos teismas atmeta atskirojo skundo motyvus, jog laikinosios apsaugos priemonės byloje buvo pritaikytos be teisinio ir faktinio pagrindo. Byloje nagrinėjamas ginčo dalykas yra sandorio dalies 24637, 31 Lt sumai teisėtumas. Būsimu teismo sprendimu galimai patenkinus ieškinį ir sandorį šiai sumai pripažinus negaliojančiu, teismas privalo ex officio spręsti klausimą dėl šalių grąžinimo į pirmykštę padėtį, tai yra taikyti restituciją (LR CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str.). Iš byloje ginčijamos sutarties turinio matyti, kad UAB „Klavista“ perleido UAB „Vilungė“ turtines teises už tam tikrą pinigų sumą, kurios daliai pagal galimai būsimą teismo sprendimą gali būti taikoma restitucija. Nagrinėjamu atveju netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesuvaržius atsakovo turto, būsimo galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas galėtų būti apsunkintas ar jo vykdymas taptų negalimas. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, Kauno apygardos teismas vertina, jog faktinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje yra (LR CPK 185 str.), o taip pat atsakovui UAB „Vilungė“ ieškinio galimas patenkinimas ir būsimas sprendimas byloje sukels turtines pasekmes.

21Kauno apygardos teismas taip pat laiko, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepažeidė įstatymo leidėjo deklaruojamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonomiškumo ir proporcingumo principų. Šių principų turinys lemia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumų ar ribojimų proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Tokių aplinkybių Kauno apygardos teismas nenustatė (LR CPK 145 str. 2 d.).

22Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl atskirojo skundo argumentų pagrįstumo, kuriuose teigiama, jog ieškovė nepateikė aiškių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovės nemokumą, slapstymąsi, buveinės pakeitimą ir (ar) panašius veiksmus, pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra teismo įsitikinimas, jog yra reali grėsmė, kad būsimo teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas ar negalimas. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kauno apygardos teismo vertinimu, Kauno miesto apylinkės teismui pakako byloje duomenų, kad padaryti pagrįstą išvadą, jog poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pateiktą ieškovės prašymą yra (LR CPK 178 str.).

23Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė V. M. firma kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l.2-7), prašydama... 4. Ieškovė ieškinyje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi (b.l.19-20)... 7. Teismas nustatė, jog materialinių teisinių reikalavimų ieškovė trečiajam... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atsakovė UAB „Vilungė“ atskiruoju skundu (b.l.22-24) prašo Kauno miesto... 10. 1. Ieškovės nurodomas atsakovės prievolės nevykdymas pats savaime nėra... 11. 2. Ieškovė nepateikė aiškių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie... 12. 3. Ieškovė, prašydama pripažinti negaliojančia sutarties dalį, jokio... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pareikštu ieškiniu civilinėje byloje... 16. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi (b.l.19-20)... 17. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Vilungė“ skundžia minėtą teismo... 18. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, sprendžia,... 19. Kauno apygardos teismas pažymi, kad teisė į teisminę gynybą, kurią... 20. Kauno apygardos teismas atmeta atskirojo skundo motyvus, jog laikinosios... 21. Kauno apygardos teismas taip pat laiko, kad teismas, taikydamas laikinąsias... 22. Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl atskirojo skundo argumentų... 23. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, taip pat... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 25. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutartį palikti...