Byla 2-40581-989/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovui MB „Automobilių šviesos specialistai“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo: 19,07 Eur skolos, 80 Eur bylinėjimosi išlaidų (20 Eur žyminio mokesčio ir 60 Eur už advokato pagalbą). Nurodė, kad 2015 m. balandžio 23 d. ieškovas su atsakovu pasirašė Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. PS 1.023-15, kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui mišrių ir specifinių komunalinių atliekų, tarp jų ir antrinių žaliavų, surinkimo ir išvežimo paslaugas adresu ( - ), Vilniuje, o atsakovas – sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytomis sąlygomis. Ieškovas 2018 m. gegužės 23 d. išsiuntė atsakovui priminimą, reikalaudamas sumokėti susidariusi įsiskolinimą – 117,79 Eur. Atsakovas 2018 m. liepos 16 d. sumokėjo ieškovui 98,72 Eur, tačiau susidariusio įsiskolinimo pilnai neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 19,07 Eur (b. l. 16-17).

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimai apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus buvo įteikti 2018 m. spalio 31 d. (b. l. 39). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2018 m. lapkričio 15 d. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, taip pat neprašė pratęsti terminą atsiliepimui pateikti, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

5Ieškinį tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. balandžio 23 d. ieškovas su atsakov pasirašė Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. PS 1.023-15, kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui mišrių ir specifinių komunalinių atliekų, tarp jų ir antrinių žaliavų, surinkimo ir išvežimo paslaugas adresu ( - ), o atsakovas – sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytomis sąlygomis (b. l. 20-22). Pagal 2017 m. kovo 27 skolų suderinimo aktą atsakovas ieškovui nuo 2016 m. buvo skolingas 43,75 Eur (b. l. 23). Sutarties pagrindu ieškovas atsakovui išrašė šias sąskaitas-faktūras: 2017 m. gruodžio 31 d. sąskaita-faktūra Nr. ( - ) sumai 24,68 Eur (neapmokėta suma 24,68 Eur); 2018 m. sausio 31 d. sąskaita-faktūra Nr. ( - ) sumai 24,68 Eur (neapmokėta suma 24,68 Eur); 2018 m. vasario 28 d. sąskaita-faktūra Nr. ( - ) sumai 24,68 Eur (neapmokėta suma 24,68 Eur); 2018 m. kovo 30 d. sąskaita-faktūra Nr. ( - ) sumai 24,68 Eur (neapmokėta suma 24,68 Eur); 2018 m. balandžio 30 d. sąskaita-faktūra Nr. ( - ) sumai 24,68 Eur (neapmokėta suma 24,68 Eur) (b. l. 24-28). Ieškovas atsakovui siuntė 2018 m. gegužės 23 d. priminimą apie neapmokėtas sąskaitas, kurioje nurodyta, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 117,79 Eur (b. l. 29). Atsakovas iš dalies atsiskaitė su ieškovu ir liko skolingas 19,07 Eur (b. l. 30). Duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra (CPK 178 str.)

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų ieškovui sumokėjęs reikalaujamą sumą (CPK 178 straipsnis), todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nepateikė ieškovui jokių garantijų, nenurodė terminų, kada skola gali būti grąžinta, į ieškovo įspėjimus grąžinti skolą nereagavo, praleisti skolos grąžinimo terminai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 19,07 Eur skolą, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

9Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistina 80 Eur bylinėjimosi išlaidų (20 Eur žyminio mokesčio ir 60 Eur advokato išlaidų) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10Byloje iš viso patirta 8,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina ši suma (CPK 96 straipsnis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288, 307 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, juridinio asmens kodas 186457887, iš atsakovo MB „Automobilių šviesos specialistai“, juridinio asmens kodas 302627467, 19,07 Eur (devyniolika eurų 7 ct) skolos, ir 80 Eur (aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti valstybės naudai iš atsakovo MB „Automobilių šviesos specialistai“, juridinio asmens kodas 302627467, 8,72 Eur (aštuonis eurus 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB Swedbank bankas, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai