Byla B2-2250-395/2012
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Natūralios sultys“ 2012 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Natūralios sultys“ bankroto byloje Nr. B2-1264-395/2012

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo (kreditoriaus) akcinės bendrovės „Swedbank“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Natūralios sultys“ 2012 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Natūralios sultys“ bankroto byloje Nr. B2-1264-395/2012,

Nustatė

2Pareiškėjas (kreditorius) „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašoma:

3Pripažinti negaliojančiu bankrutavusios UAB „Natūralios sultys“ 2012 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą trečiuoju darbotvarkės klausimu, ir jį pakeisti išdėstant taip:

4„3.1 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys" priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, kurį sudaro žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-administracinis (unikalus Nr. ( - )), pastatas-vaisvandenių cechas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-angliarūgštės cechas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-katilinė (unikalus Nr. ( - )), pastatas-sandėlys (unikalus Nr. ( - )), pastatas-administracinis (unikalus Nr. ( - )), pastatas-vandens aušintuvas (unikalus Nr. ( - )), kiti statiniai-kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )), kiemo statiniai-tvora (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ) , įkeisto „Swedbank", AB, pradinę pardavimo kainą 1 614 000 Lt, t. y. remiantis UAB Korporacija „Matininkai" 2010-04-19 ataskaitoje nustatyta nekilnojamojo turto rinkos verte. Nekilnojamojo turto kompleksą parduoti neskaidant į atskirus turtinius vienetus iš varžytynių skelbiant dvejas varžytynes (vienu skelbimu). Nustatyti abejose varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti abejose varžytynėse 100 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui. Nepardavus turtą pirmose varžytynėse, antroms varžytynėms pradinę turto pardavimo kainą mažinti 20 %. Nepardavus turtą antrose varžytynėse, nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą ir įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl minėto turto pardavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo;

53.2 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys“ priklausančio kilnojamojo materialaus turto, esančio adresu ( - ), įkeisto „Swedbank", AB, pradinę pardavimo kainą 150 000 Lt, bet ne mažiau kaip nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje nustatyta nekilnojamojo turto rinkos verte. Įkeistą kilnojamąjį turtą parduoti kaip vientisą kompleksą neskaidant į atskirus turtinius vienetus iš varžytynių skelbiant dvejas varžytynes (vienu skelbimu). Nustatyti abejose varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti abejose varžytynėse 100 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui. Nepardavus turtą pirmose varžytynėse, antroms varžytynėms pradinę turto pardavimo kainą mažinti 20 %. Nepardavus turtą antrose varžytynėse, nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą ir įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl minėto turto pardavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo;

63.3 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys" priklausančio neįkeisto nekilnojamojo turto, t.y. žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0.1000 ha, esančio ( - ), 100 000 Lt pradinę pardavimo kainą. Žemės sklypą parduoti iš varžytynių skelbiant dvejas varžytynes (vienu skelbimu). Nustatyti abejose varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti abejose varžytynėse 100 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui. Nepardavus turtą pirmose varžytynėse, antroms varžytynėms pradinę turto pardavimo kainą mažinti 20 %. Nepardavus turtą antrose varžytynėse, nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą ir įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl minėto turto pardavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo;

73.4 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys“ priklausančio neįkeisto ilgalaikio kilnojamojo turto bendrą pradinę pardavimo kainą 62 093,65 Lt, bet ne mažiau kaip nepriklausomo turto vertintojo nustatyta rinkos verte. Turtą parduoti iš varžytynių skelbiant dvejas varžytynes (vienu skelbimu). Nustatyti abejose varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti abejose varžytynėse 100 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui. Nepardavus turtą pirmose varžytynėse antroms varžytynėms pradinę turto pardavimo kainą mažinti 20 %. Nepardavus turtą antrose varžytynėse, nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą ir įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl minėto turto pardavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo;

83.5. Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys“ priklausančio finansinio turto, nurodyto administratoriaus veiklos ataskaitoje, pradinę pardavimo kainą 700 000 Lt. Ilgalaikį finansinį turtą parduoti iš varžytynių 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka. Nustatyti varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti 100 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui;

93.6 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys" priklausančio neįkeisto trumpalaikio materialaus turto pradinę pardavimo kainą lygią likutinei turto vertei pagal įmonės apskaitą. Turtą parduoti iš varžytynių skelbiant dvejas varžytynes (vienu skelbimu) atskiromis turto grupėmis („Atsargos", „Nebaigta gamyba", „Pagaminta produkcija"). Nustatyti abejose varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti abejose varžytynėse 100 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui. Nepardavus turtą pirmose varžytynėse antroms varžytynėms pradinę turto pardavimo kainą mažinti 20 %. Nepardavus turtą antrose varžytynėse, nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą ir įtraukti į darbotvarkė klausimą dėl minėto turto pardavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo."

10Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2012 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimas 3 darbotvarkės klausimu nepritarė nutarimui patvirtinti BUAB „Natūralios sultys” įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarką ir pradinę pardavimo kainą. Tokie kreditorių susirinkimo veiksmai, pareiškėjo nuomone, prieštarauja ne tik teisės aktams (ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p., 5 d., Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 7, 30 p.), bet ir sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, be to kreditorių susirinkimo vengimas balsuoti dėl įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos yra laikytinas piktnaudžiavimu teisėmis, nes užkertą kelią toliau vykdyti įmonės bankroto procedūras. Tuo tarpu „Swedbank“, AB pasiūlė įkeisto nekilnojamojo turto kainą nustatyti vadovaujantis nepriklausomų turto vertintojų nustatyta turto verte - 1 614 000 Lt, kas atitinka tiek teisės aktų reikalavimus, tiek skolininko, tiek ir visų kreditorių interesus. Taip pat buvo pasiūlyta aiški ir logiška pardavimo tvarką - visus nekilnojamojo turto objektus parduoti neskaidant į atskirus turtinius vienetus iš varžytynių, skelbiant dvejas varžytynes (vienu skelbimu). Kadangi sutinkamai su Aprašo 30 p., antrosiose varžytynėse kreditorių susirinkimo sprendimu gali būti mažinama turto pardavimo kaina, siekiant operatyvumo, buvo pasiūlyta iš karto nustatyti, kad nepardavus turtą pirmose varžytynėse, antrose varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina mažinama 20 %. Nepardavus turtą antrose varžytynėse, kreditorius pasiūlė nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą ir įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl minėto turto pardavimo tvarkos ir naujos pardavimo kainos nustatymo. Atitinkami principai taikomi ir kitais turto priverstinio realizavimo atvejais (CPK 722 str.). Priešingas aiškinimas užvilkintų bankroto bylų nagrinėjimą ir lemtų dideles administravimo sąnaudas. Šiuo atveju nežymią daugumą balsų turintys kreditoriai piktnaudžiauja teise ir nesiūlo jokių sprendimų dėl paminėto turto pardavimo, tačiau įstatymai nurodo, kad būtent kreditorių susirinkimo prerogatyvoje yra šie klausimai. Kreditoriai ir neprieštaravo „Swedbank", AB pasiūlymui, tik nebalsavo už jį, taip sutrukdydami priimti pagrįsta ir teisingą nutarimą, tačiau tuo pačiu nepateikdami nei tokių veiksmų motyvų, nei alternatyvaus siūlymo.

11Taip pat pareiškėjas nurodo, kad vienas iš argumentų, kodėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo vilkinimas pažeidžia sąžiningų kreditorių interesus, tai – bendrovės gamybinėje -komercinėje veikloje naudojamo turto nuvertėjimas. Bet koks materialus turtas turi ribotą naudojimo laikotarpį ir laikui bėgant nuvertėja. Rizika ypač didelė tuo atveju, kai turtą ilgą laiką naudoja įmonė, turintį finansinių sunkumų ar nemoki, nes šiuo atveju ji neturi lėšų, galimybių bei strategijos išsaugoti ir atstatyti tokio turto vertę. Bankroto pagrindinis tikslas - operatyviai pašalinti iš civilinės apyvartos nemokius subjektus, ne gausinti jos turtą ar uždirbti pelną, todėl tokia įmonė neskiria lėšų (ir neturi jų) turto vertės išsaugojimui. Teisės aktai taip pat nustato, kad tiek ilgalaikis, tiek trumpalaikis turtas per tam tikrą laikotarpį nusidėvi- LR Pelno mokesčio įstatymo 18, 19 str. LR Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlis nustato normatyvus, kurie skaičiuojami ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimui ir jie yra nuo 4 m. Trumpalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai dar trumpesni. Įvertinus aplinkybę, kad BUAB „Natūralios sultys" jau beveik trejus metus naudoja tiek kilnojamąjį, tiek ir nekilnojamąjį turtą, jo vertė prarandama labai sparčiai ir dėl to kreditoriai patiria nuostolius.

12BUAB „Natūralios sultys“ administratoriaus įgaliotas asmuo su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime į skundą nurodė, kad kreditoriaus „Swedbank“, AB skunde keliami reikalavimai (ieškinio dalykas) yra netinkami - neįmanomi įvykdyti, nes nei Įmonių bankroto įstatymas, nei kiti teisės norminiai aktai, nei suformuota teismų praktika nenumato galimybės pakeisti kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teismine tvarka. Be to, kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Kreditorius neginčija BUAB „Natūralios sultys" 2012 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo Įmonių bankroto įstatymo 24 str. numatytos tvarkos prasme, t. y. pripažįsta, kad ginčijami nutarimai buvo priimti tinkamai ir teisėtai Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, todėl nėra jokio teisinio pagrindo šių nutarimų pripažinti negaliojančiais. Šiuo atveju, vien aplinkybė, kad „Swedbank", AB buvo kitokios nuomonės skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų darbotvarkės klausimais, neturi įtakos šių nutarimų teisėtumui, pagrįstumui ir nereiškia, kad nutarimu buvo pažeisti kreditoriaus interesai, nes kiekvienas kreditorius turi teisę balsuoti kreditorių susirinkime pateikiamais klausimais. Teisė balsuoti apima ne tik teisę balsuoti „už" ar „prieš" siūlomus nutarimus, bet ir susilaikyti nuo balsavimo. Bankroto administratorius negali įtakoti kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsavimo teisės įgyvendinimo - kaip ši teisė įgyvendinama, sprendžia kiekvienas kreditorius savarankiškai. Šiuo atveju kreditorių atsisakymas balsuoti ar jų nuomonės nesutapimas su kreditoriaus „Swedbank", AB nuomone negali būti vertinamas kaip tyčinis bankroto proceso vilkinimas ar balsavimo teisės piktnaudžiavimas. Kreditoriaus reikalavimas, kad bankrutuojanti įmonė nesinaudotų vienam iš kreditorių įkeistu turtu, kadangi šis turtas galimai nusidėvi ir todėl mažėja šio konkretaus kreditoriaus galimybė patenkinti kreditorinį reikalavimą iš įkeisto turto, yra nesuderinamas su bendraisiais sąžiningumo, teisingumo ir protingumo standartais bei siekiu užtikrinti visų kreditorių interesų pusiausvyrą bei ginti bankrutuojančios įmonės interesus.

13Pareiškėjo skundas atmestinas.

14Pažymėtina, kad sutinkamai su ĮBĮ 23 straipsnyje apibrėžtomis bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėmis, viena iš kreditorių susirinkimui deleguotų įstatymų leidėjo funkcijų yra teisė nuspręsti dėl likviduojamos dėl bankroto įmonės turto pardavimo iš varžytinių vertės, t. y, kainos nustatymo, būtent dėl šios priežasties įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti ĮBĮ numatytą atsiskaitymo su bankrutavusios įmonės kreditoriais tvarką ir yra numatęs specialią atsiskaitymo su įkeisto įmonės turto turėtojais atsiskaitymo tvarką ir eiliškumą (ĮBĮ 33 str. 5 d., 34 str.). Įvertinus teismui pateiktą UAB „Natūralios sultys“ kreditorių susirinkimo medžiagą – akivaizdu, jog ginčas tarp dalies bankrutavusios įmonės kreditorių ir šios įmonės administratoriaus iš vienos pusės ir „Swedbank“ AB iš kitos pusės, vyksta nuo 2011 m. rugpjūčio mėnesio. Nesutarimas pasireiškia tuo, kad kreditorius „Swedbank“ AB, būdamas ir bankrutuojančiai bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto įkaito turėtoju, nesutinka su 2012 m. birželio 25 d. BUAB „Natūralios sultys“ kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintomis BUAB „Natūralios sultys“ turto pardavimo kainomis ir tvarka. Pareiškėjo nuomone, teisinga yra tik jo pasiūlyta jam pačiam, t. y. „Swedbank“ AB įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarka ir kaina.

15Iš teismui pateikto pakartotinio BUAB „Natūralios sultys“ susirinkimo Protokolo Nr.9 (b. l. 10-16) ir jame priimtų nutarimų, matyt, kad ĮBĮ 23 ir 24 straipsnių nuostatos dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarka nebuvo pažeista. Visi susirinkime dalyvavę ir balsavę kreditoriai sutiko su iš anksto paskelbta susirinkimo darbotvarke, sutiko su BUAB „Natūralios sultys“ 2011m. finansine ataskaita, patvirtindami įmonės balansą ir administratoriaus pateiktas pelno (nuostolių) ataskaitas (b. l. 17, 18). Įvertinus šias aplinkybes, bei atsižvelgiant į tai, kad UAB „Natūralios sultys“ 2012m. liepos 5 d. Kauno apygardos teismo nutartimi (b. l. 62-63) yra pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, teismas sprendžia, jog pareiškėjo skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos ir kainos nustatymo nepažeidžia ĮBĮ 23 ir 24 straipsnių nuostatų bei iš esmės neprieštarauja ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 5 dalies nuostatomis.

16Pažymėti , kad ginčo atveju neabejotinai galioja kreditorių, kaip visumos teisių gynybos ir interesų apsaugos prioritetas, todėl 2012 m. birželio 25 d. pakartotiniame BUAB „Natūralios sultys“ kreditorių susirinkime sutinkamai su ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalies nuostatomis pareiškėjo skundžiamam nutarimui priimti pakako to, kad už jį atvirai balsavo daugiau kaip pusė visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

17Įvertinus aukščiau išvardintų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad pareiškėjas nepagrįstai savo skunde teigia, jog 2012 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės kausimu prieštarauja teisės aktams - ĮBĮ 1 d. 2 p., 5 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo 7, 30 punktams, nes visais atvejais numatyta, kad parduodamo turto tvarką ir kainas nustato kreditoriai, o BUAB „Natūralios sultys“ turto pardavimo kainoms ir jo pardavimo tvarkai siūlomai „Swedbank“, AB nepritarus kitiems kreditoriams, likviduojant įmonę prioritetinis atsiskaitymas iš įkeisto turto pareiškėjui išlieka (ĮBĮ 34 straipsnis).

18Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir įvertinus tai, kad teismas nenustatė, jog priimant 2012 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 darbotvarkės klausimu nebuvo pažeista ĮBĮ 24 straipsnyje įtvirtinta kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka bei nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų, darytina išvada, kad pareiškėjo „Swedbank“, AB skundas yra nepagrįstas, neįrodytas, todėl jis atmestinas (CPK 178, 158 str., ĮBĮ 24 str. 5 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

20Pareiškėjo (kreditoriaus) akcinės bendrovės „Swedbank“, AB skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Natūralios sultys“ 2012 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiu atmesti.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, teismo posėdyje... 2. Pareiškėjas (kreditorius) „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su skundu,... 3. Pripažinti negaliojančiu bankrutavusios UAB „Natūralios sultys“ 2012 m.... 4. „3.1 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys" priklausančio nekilnojamojo... 5. 3.2 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys“ priklausančio kilnojamojo... 6. 3.3 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys" priklausančio neįkeisto... 7. 3.4 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys“ priklausančio neįkeisto... 8. 3.5. Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys“ priklausančio finansinio turto,... 9. 3.6 Patvirtinti BUAB „Natūralios sultys" priklausančio neįkeisto... 10. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2012 m. birželio 25 d. kreditorių... 11. Taip pat pareiškėjas nurodo, kad vienas iš argumentų, kodėl... 12. BUAB „Natūralios sultys“ administratoriaus įgaliotas asmuo su skundu... 13. Pareiškėjo skundas atmestinas.... 14. Pažymėtina, kad sutinkamai su ĮBĮ 23 straipsnyje apibrėžtomis... 15. Iš teismui pateikto pakartotinio BUAB „Natūralios sultys“ susirinkimo... 16. Pažymėti , kad ginčo atveju neabejotinai galioja kreditorių, kaip visumos... 17. Įvertinus aukščiau išvardintų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad... 18. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir įvertinus tai, kad teismas... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22... 20. Pareiškėjo (kreditoriaus) akcinės bendrovės „Swedbank“, AB skundą dėl... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...