Byla P2-193-291/2014
Dėl 64 245,28 Lt priverstinio išieškojimo iš T. M., a. k. (duomenys neskelbtini) išieškotojo AB SEB bankas, naudai pagal 2014-05-28 Vilniaus m. 19-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. MK-3511

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Andriaus Liaškovo prašymą išduoti teismo leidimą įeiti į skolininko gyvenamąsias patalpas,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo leisti įeiti į T. M. nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), Šiauliuose, nes atliekant priverstinį išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0159/14/01418, reikalinga apžiūrėti realizuotiną turtą ir ekspertui nustatyti skolininko turto objektyvią vertę.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš pateikto teismui prašymo bei pridėtų dokumentų matyti, kad antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0159/14/01418 dėl 64 245,28 Lt priverstinio išieškojimo iš T. M., a. k. ( - ) išieškotojo AB SEB bankas, naudai pagal 2014-05-28 Vilniaus m. 19-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. MK-3511.

5Vykdant vykdomąjį dokumentą Nr. Nr. MK-3511, priverstine tvarka bus realizuojamas skolininkui T. M. priklausantis turtas, butas su rūsiu, esantis ( - ), Šiauliuose, todėl antstolis Andrius Liaškovas 2014-08-05 patvarkymu nutarė minėtam turtui įvertinti skirti ekspertizę (v. b. l. 24), kurią pavesta atlikti UAB Korporacija „Matininkai“. Antstolis nurodo, kad adresu ( - ), Šiauliuose, šiuo metu niekas negyvena, antstolio turimais duomenimis skolininkas T. M. yra išvykęs į užsienį. Vykdomojoje byloje Nr. Nr. 0159/14/01418 yra paskirtas skolininko kuratorius. Turto ekspertizės atlikti neįmanoma, kadangi neįmanoma apžiūrėti turto, susisiekti su turto savininku dėl turto apžiūros ir patekti į patalpas, esančias adresu ( - ), Šiauliuose. Esant šioms aplinkybėms antstolis prašo teismo išduoti leidimą patekti į gyvenamąsias patalpas - butą, esantį (duomenys neskelbtini), Šiauliuose, nuosavybės teise priklausantį T. M..

6Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimu turi teisę apžiūrėti skolininko gyvenamąsias patalpas, jei tai reikalinga išieškojimui vykdyti, jeigu antstolis į gyvenamąsias patalpas neįleidžiamas, jis į jas įeiti turi teisę tik pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 615 str.). Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas proceso teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors iš šio proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius.

7Atsižvelgiant į tai, kad vertintojai neturi galimybės patekti į vertinamą turtą ir negali atlikti nekilnojamojo daikto apžiūros, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatos, bei atlikti antstolio patvarkymu paskirtos ekspertizės, antstolio prašymas leisti įeiti į skolininko gyvenamąsias patalpas tenkintinas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 615, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

9Leisti antstoliui Andriui Liaškovui įeiti į gyvenamąsias patalpas - butą, esantį ( - ), Šiauliuose, nuosavybės teise priklausantį T. M., a. k. ( - )

10Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai