Byla 2S-809-580/2019
Dėl patiriamo smurto iš AB „Lietuvos paštas“ darbuotojų, suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos O. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos O. B. skundą dėl pareiškėjos negauto atsakymo į jos 2019-01-31 skundą Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentui dėl patiriamo smurto iš AB „Lietuvos paštas“ darbuotojų, suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėja O. B. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė padėti, kad būtų ištirtas pareiškėjos 2019-01-31 skundas Valstybės saugumo departamento vadovui dėl AB „Lietuvos paštas“ darbuotojų veiksmų; nustatyti priežastis, dėl kurių pareiškėja negavo atsakymo į 2019-01-31 skundą Valstybės saugumo departamento vadovui; prašė padėti, kad būtų išnagrinėtas pareiškėjos 2018-11-13 skundas Generaliniam prokurorui dėl AB „Lietuvos paštas“ darbuotojų veiksmų; nustatyti priežastis, kodėl Generalinė prokuratūra nenagrinėjo pareiškėjos skundo; padėti, kad būtų ištirti AB „Lietuvos paštas“ administravimo skyriaus vadovės A. S. 2018-12-12 ir 2019-02-18 raštai; prašė peržengti skundo ribas ir išnagrinėti visą situaciją, nepalikti pareiškėjos be pagalbos, nustatyti ir sustabdyti prieš pareiškėją smurtaujančius asmenis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos O. B. skundą kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Teismas nurodė, kad:

82.1.

9skunde išdėstyti galimi reikalavimai nėra susiję su pareiškėjos materialinių (turtinių) teisių ar interesų gynyba. Pareiškėja nėra suformulavusi ieškinio dalyko, kaip materialinių reikalavimų rezultato;

102.2.

11viešojo administravimo srities ginčus sprendžia specializuoti administraciniai teismai, todėl dėl Valstybės saugumo departamento ar Generalinės prokuratūros pareigūnų, tarnautojų nevykdomų jos skundų tyrimo (jei tai nesusiję su teisingumo vykdymu) pareiškėja turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kompetentingą spręsti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.

12III. Atskirojo skundo argumentai

132.3.

14Pareiškėja O. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį. Pareiškėja prašo peržengti nagrinėjimo ribas, nes nagrinėjant tik dėl sprendimo būtų pažeistos pareiškėjos teisės. Prašė padėti gauti atsakymus į pareiškėjos 2019-03-18 skunde teismui išdėstytus klausimus, įvertinti prašymus. Nurodo, kad pareiškėja 2019-01-31 skunde Valstybės saugumo departamento vadovui nurodė AB „Lietuvos paštas“ darbuotojų neteisėtus veiksmus. Valstybės saugumo departamento atsakymo negavo, tačiau gavo AB „Lietuvos paštas“ skyriaus vadovės A. S. atsakymą. Laiko, kad A. S. atsakymą pateikė padėdama smurtautojams nuslėpti informaciją apie jų nusikalstamus veiksmus. Pažymi, kad po pareiškėjos skundų pasikeitė registruotų siuntų numeriai. Laiko, kad tokiu būdu slepiamos manipuliacijos su siuntomis. Pareiškėja yra gavusi institucijų vadovų atsakymus į savo skundus. Pažymi, jog smurto veiksmai tęsiami.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas.

171.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

192.

20Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

213.

22Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjos O. B. 2019-03-18 skundą kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

234.

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, jog teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka.

255.

26CPK numatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti tiek bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, įtvirtintus CPK 111 straipsnyje, tiek CPK 135 straipsnyje įtvirtintus specialiuosius ieškinio formai ir turiniui keliamus reikalavimus. Teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį.

276.

28Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, be kita ko, turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas) bei nurodyti faktinį ieškinio pagrindą, t. y. aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

297.

30Kreipdamasi į teismą su 2019-03-18 skundu, pareiškėja iš esmės pareiškė 3 reikalavimus: (1) padėti nustatyti priežastis, dėl kurių ji negavo Valstybės saugumo departamento ir Generalinės prokuratūros atsakymo į jos skundus; (2) susipažinti ir įvertinti faktinius įvykius ir informaciją; (3) padėti gauti atsakymą į jos skundą.

318.

32Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus (toliau – vilkinimas atlikti veiksmus). Tuo atveju, kai Valstybės saugumo departamentas ir Generalinė prokuratūra atlieka administravimo funkcijas, jų veiksmai, kai nėra atsakoma į pateiktus skundus ir tai nesusiję su teisingumo vykdymu, yra skundžiami pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka. Jeigu prokuroras veikia kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnas, jo veiksmai skundžiami Baudžiamojo proceso kodekso 63 straipsnio tvarka. Prokuroro proceso veiksmus ir nutarimus proceso dalyviai arba asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti aukštesniajam prokurorui. Jei aukštesnysis prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

339.

34Bendrosios kompetencijos teismai tokio pobūdžio skundų civilinio proceso tvarka nenagrinėja. Tai sudaro pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjos skundą CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos skunde iškelti reikalavimai nėra susiję su jos civilinių materialinių teisių ar interesų gynyba, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjos skundas negali būti nagrinėjamas teisme civilinio proceso tvarka ir atsisakė jį priimti.

3510.

36Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso ir materialiosios teisės normas, reglamentuojančias ieškinio priėmimą, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Vadovaudamasis CPK 137 straipsniu, 331 straipsniu, 337–338 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

38pareiškėjos O. B. atskirąjį skundą atmesti.

39Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėja O. B. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė padėti, kad... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi atsisakė... 8. 2.1.... 9. skunde išdėstyti galimi reikalavimai nėra susiję su pareiškėjos... 10. 2.2.... 11. viešojo administravimo srities ginčus sprendžia specializuoti... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 2.3.... 14. Pareiškėja O. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. 1.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 19. 2.... 20. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 21. 3.... 22. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28... 23. 4.... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1... 25. 5.... 26. CPK numatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti tiek bendruosius... 27. 6.... 28. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, be kita... 29. 7.... 30. Kreipdamasi į teismą su 2019-03-18 skundu, pareiškėja iš esmės pareiškė... 31. 8.... 32. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, jog pagal Lietuvos... 33. 9.... 34. Bendrosios kompetencijos teismai tokio pobūdžio skundų civilinio proceso... 35. 10.... 36. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 37. Vadovaudamasis CPK 137 straipsniu, 331 straipsniu, 337–338 straipsniu,... 38. pareiškėjos O. B. atskirąjį skundą atmesti.... 39. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį...