Byla 2A-700-324/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Nijolios Indreikienės, sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei, dalyvaujant ieškovei A. U., jos atstovei advokatei Vilmai Normantienei, atsakovo atstovei Dovilei Bogomolskytei, trečiojo asmens atstovui advokatui Pauliui Vaicekauskui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų A. U., A. U. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-721-717/2010 pagal A. U., A. U., T. U., atstovaujamo įstatyminės atstovės A. U., ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, trečiajam asmeniui G. Š. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovai prašė priteisti iš atsakovo A. U. 1546,77 Lt turtinei žalai atlyginti, nepilnamečio sūnaus T. U., gimusio ( - ), išlaikymo įsiskolinimo skirtumą iki 2010 m. kovo 1 d. 4689,33 Lt, nepilnamečio sūnaus T. U. išlaikymą po 273,22 Lt mėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. kovo 1 d. iki jo pilnametystės arba iki jis mokysis vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir bus ne vyresnis negu 24 metų amžiaus, A. U. išlaikymo įsiskolinimo skirtumą 4668,58 Lt, išlaikymą po 273,22 Lt mėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. vasario 1 d. iki jis mokysis aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniuose skyriuose ir bus ne vyresnis negu 24 metų amžiaus, ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Reikalavimus grindė tuo, kad 2006 m. liepos 14 d. įvykusios autoavarijos, kurios metu žuvo ieškovės sutuoktinis K. U., kaltininku pripažinto trečiojo asmens G. Š. civilinę atsakomybę buvo apdraudęs atsakovas, todėl jam kyla pareiga atlyginti žalą (CK 6.254 straipsnis). 2009 m. spalio 20 d. ieškovė pareiškė jam pretenziją dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovas atsisakė gera valia atlyginti žalą. Nurodė, kad dėl staigios sutuoktinio mirties pablogėjo ieškovės sveikata, ji išleido 251,20 Lt vaistams pirkti, būdama nedarbinga dėl ligos, ji negavo 1295,57 Lt pajamų. Ieškovė negalėjo pateikti įrodymų apie sutuoktinio gautų pajamų dydį, nes jis dirbo neoficialiai, todėl prašė vadovautis Statistikos departamento duomenimis apie vidutinį mėnesinį neto darbo užmokestį privačiame sektoriuje 2006 metais, kuris buvo 1092,9 Lt. Manė, kad kiekvieno vaiko išlaikymui turėtų būti skaičiuojama po ¼ dalį šios sumos, t.y. po 273,22 Lt. Nurodė, kad išlaikymo įsiskolinimas A. U. nuo 2006 m. liepos 14 d. iki 2010 m. vasario 1 d., t.y. už 42 mėnesius po 273,22 Lt, sudaro 11475,24 Lt, T. U. nuo 2006 m. liepos 14 d. iki 2010 m. vasario 28 d., t.y. už 43 mėnesius po 273,22 Lt, sudaro 11748,46 Lt. A. U. per laikotarpį nuo 2006 m. liepos 14 d. iki 2010 m. sausio 31 d. buvo išmokėta 6806,66 Lt našlaičio pensijos, o T. U. už laikotarpį nuo 2006 m. liepos 14 d. iki 2010 m. vasario 28 d. – 7059,13 Lt. Dėl to priteistinas A. U. išlaikymo įsiskolinimo skirtumas – 4668,58 Lt, T. U. – 4689,33 Lt. A. U. turi teisę į išlaikymą mėnesinėmis periodinėmis išmokomis po 273,22 Lt nuo 2010 m. vasario 1 d. iki jis mokysis aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuose ir bus ne vyresnis negu 24 metų amžiaus, T. U. – nuo 2010 m. kovo 1 d. iki pilnametystės arba iki jis mokysis vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir bus ne vyresnis negu 24 metų amžiaus (CK 3.194 straipsnio 3 dalis). Prašė priteisti išlaidas už advokato konsultacijas, ieškinio surašymą, atstovavimą ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje Nr. 1-2203-321/2007, nes Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nuosprendžiu nusprendus A. U. ieškinį dėl turtinės žalos perduoti nagrinėti CPK tvarka, šios išlaidos liko nepriteistos.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį iš dalies patenkino. Priteisė ieškovei A. U. iš atsakovo 1546,77 Lt turtinei žalai atlyginti, 2663,36 Lt šalpos pensijos skirtumą sūnui T. U., 1840 Lt advokato atstovavimo išlaidų, atmetė kitą ieškinio dalį. Laikė, kad pretenzijos dėl žalos atlyginimo pareiškimo terminas nebuvo praleistas. Sprendė, kad ieškovės sveikatos pablogėjimas ir su tuo susijęs gydymas yra vyro žūties pasekmė. Įvertinęs liudytojų parodymus, padarė išvadą, kad žuvusysis iki autoavarijos dirbo ir faktiškai vienas išlaikė šeimą. Ieškovei nepateikus įrodymų apie žuvusiojo gautas pajamas, vadovavosi Statistikos departamento 2006 metams patvirtintu vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčio vidurkiu – 1092,9 Lt suma, sprendė, kad kiekvienam šeimos nariui tektų po 273,22 Lt kas mėnesį. Nustatė, kad A. U. iki pilnametystės nesumokėta pašalpos suma sudarytų 2298,6 Lt, T. U. nesumokėta pašalpos suma sudarytų 4962,76 Lt. Įvertinęs aplinkybę, kad iki 2008 m. balandžio mėn., t.y. iki A. U. pilnametystės, A. ir T. U. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius iš viso išmokėjo 4598,8 Lt arba kiekvienam vaikui po 2299,4 Lt šalpos našlaičių pensijos, laikė, kad A. U. nepriteistinas išlaikymo skirtumas, T. U. priteistinas pašalpos skirtumas, sudarantis 2663,36 Lt. Vadovaudamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, konstatavo, kad šalpa periodinėmis išmokomis priteistina iki vaikų pilnametystės. Dėl to netenkintino ieškovų prašymo priteisti išlaikymo skirtumą iki 24 metų amžiaus, jei A. ir T. U. mokysis aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose CK 3.194 straipsnio pagrindu. Pažymėjo, kad ši CK nuostata numato išlaikymo tvarką ir pagrindus iš gyvų tėvų ir kyla iš šeimos civilinių teisinių santykių. Padarė išvadą, kad A. U. neįrodė, jog jis išnaudojo visas protingas galimybes pats savimi pasirūpinti. Atsižvelgęs į tai, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie T. U. nuo 2010 m. vasario 28 d. mokamą pašalpą, sprendė, kad nėra galimybės apskaičiuoti skirtumo tarp gaunamos šalpos pensijos ir jam tenkančios išlaikymo dalies.

6Apeliaciniu skundu ieškovai nurodo, jog neteisėtos ir nepagrįstos sprendimo dalys, kuriomis netenkinti jų reikalavimai.

7Atmetant ieškovo A. U. reikalavimą dėl šalpos pensijos skirtumo priteisimo, netinkamai vertinti pateikti rašytiniai įrodymai, netinkamai suskaičiuota A. U. sumokėta šalpos pensija, vadovautasi tik nedidele dalimi byloje surinktų rašytinių įrodymų, dėl kitų įrodymų nepasisakyta, jie nevertinti, tuo pažeidžiant procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, reikalavimus teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 183, 185, 262 straipsniai). Nepagrįstai vadovautasi VSDFV Kauno skyriaus centro pensijų skyriaus 2010 m. spalio 8 d. pažyma Nr. 10.16.C-2458, nes joje apskaičiuotos iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. A. U. išmokėtos išmokos (8574 Lt), nors ieškovas prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą tik iki 2010 m. vasario 1 d.

8Nepagrįstai vadovautasi tik Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus 2010 m. gegužės 19 d. pažymomis, nevertinant kitų byloje esančių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių ieškovui išmokėtų išmokų sumas. Teismas sprendime padaręs išvadą, kad vienam asmeniui priklausanti gauti vieno mėnesio suma yra 273,22 Lt, nesuskaičiavo A. U. už visą laikotarpį priklausančio gauti išlaikymo, siekiant nustatyti ieškovui priklausantį išlaikymo įsiskolinimą už visą laikotarpį. 2010 m. gegužės 19 d. pažymos neatspindi už visą laikotarpį ieškovui mokėtų išmokų sumos, jos negali būti laikomos tinkamu rašytiniu įrodymu, nes iš jų nėra aišku, ar nurodoma suma buvo mokama abiems ar vienam vaikui, skiriasi mokėtų pinigų paskirtis. Išmokos, mokėtos už laikotarpį nuo 2006 m. spalio mėn. iki 2008 m. sausio mėn. įvardijamos išmokos kodu „175“, reiškiančiu, kad buvo mokama šalpos našlaičių pensija, o nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2009 m. balandžio mėn. – išmokos kodu „31“, reiškiančiu išmoką vaikui. Nepagrįstai nurodyta, kad A. U. mokėjimai nutrūko nuo jo pilnametystės, nes pažymoje nėra tokių duomenų, priešingai, iš pažymų matyti, kad po 104 Lt buvo mokama iki 2009 m. balandžio mėn. Nevertintos ieškovų pateiktos pažymos ir jose nurodomos sumos, tuo pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles.

9Neteisinga teismo išvada, kad nepagrįstas ieškovo A. U. reikalavimas priteisti išlaikymą mėnesinėmis piniginėmis periodinėmis išmokomis po 273,22 Lt nuo 2010 m. vasario 1 d. iki jis mokysis aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje ir bus ne vyresnis negu 24 metai, motyvuojant tuo, kad ieškovas A. U. neįrodė, jog jis išbandė visas galimybes pats savimi pasirūpinti. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, niekada nesirėmė šiais argumentais, šios aplinkybės nebuvo bylos įrodinėjimo dalykas, jos nebuvo nurodomos ir tiriamos, todėl ieškovas A. U. neturėjo pagrindo teikti įrodymų apie jo bandymus įsidarbinti, savarankiškai gauti lėšų. Teismas taip pat nebuvo aktyvus ir savo iniciatyva nerinko įrodymų. Byloje buvo pateikti duomenys, kad ieškovas yra dieninio kurso studentas, šie duomenys nebuvo paneigti, todėl turėjo būti taikomos CK 3.194 straipsnio 3 dalies nuostatos ir ieškinys turėjo būti tenkinamas.

10Nepagrįstai spręsta, kad nėra galimybės apskaičiuoti skirtumo tarp gaunamos šalpos pensijos ir T. U. tenkančios išlaikymo dalies, nes nėra pateikta duomenų apie jam nuo 2010 m. vasario 28 d. mokamą pašalpą. Teismui buvo pateikta 2010 m. vasario 12 d. pažyma Nr. 10.16C-488, iš kurios matyti, kad nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. T. U. buvo mokama 252,58 Lt išmoka. Dėl to priteistina išlaikymo suma turi būti 20,64 Lt (273,22 Lt - 252,58 Lt = 20,64 Lt).

11Sprendžiant dėl ieškovės A. U. reikalavimo priteisti T. U. išlaikymo įsiskolinimą, padaryti tie patys įrodymų vertinimo pažeidimai, kaip ir vertinant įrodymus dėl A. U. pareikšto reikalavimo.

12Nepilnai patenkintas ieškovės A. U. reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šioje byloje ir baudžiamojoje byloje. A. U. pirmosios instancijos teisme šioje byloje turėjo 2500 Lt bylinėjimosi išlaidų, baudžiamojoje byloje – 1500 Lt.

13Prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti pilnai.

14Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ ir tretysis asmuo G. Š. prašo sprendimo nekeisti.

15Atsakovas nurodo, kad draudimo sutartinius santykius reglamentuojančios teisės normos ir draudimo sutartis nustato, kokią žalą ir kokia apimtimi atlygina draudikas (CK 6.254 straipsnio 1 dalis. 6.1018 straipsnis). Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalis įpareigoja draudiką mokėti išlaikymą mirusiojo nepilnamečiams vaikams tik iki jų pilnametystės. CK 3.194 straipsnis numato išlaikymo tvarką ir pagrindus iš gyvų tėvų ir kyla iš šeimos civilinių teisinių santykių, todėl nagrinėjamoje byloje nėra taikomas. Ieškovai savo teisėmis naudojosi nesąžiningai, nepateikdami visų įrodymų, kurių pagrindu skaičiuojamas netektas išlaikymas, o teismui juos išreikalavus, siekia juos nuginčyti. Ieškovai nepateikė objektyvių įrodymų, dėl kokių priežasčių Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus pažymose nurodytos išmokos neturėtų būtų įskaičiuojamos į atlygintiną žalą (CK 6.290 straipsnio 1 dalis). Priešingu atveju būtų pažeistas civilinės atsakomybės kompensacinis tikslas sugrąžinti nukentėjusį trečiąjį asmenį į tą turtinę padėtį, kurioje jis buvo iki jo teisių pažeidimo, ir būtų sudarytas pagrindas nepagrįstam praturtėjimui. Teismas taip pat vertino VSDFV Kauno skyriaus centro pensijų skyriaus pažymas, atsižvelgė į jose nurodytas išmokėtas pašalpas. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti teismas turi teisę išieškoti tik iš nusikalstamą veiką padariusio asmens, pripažinęs jį kaltu. Baudžiamąją bylą nagrinėjusiam teismui neišsprendus atstovavimo išlaidų priteisimo, civilinė ieškovė turėjo galimybę/teisę skųsti šią teismo nuosprendžio dalį, tačiau ja nepasinaudojo. Nė vienas draudiko atsakomybę reglamentuojantis specialusis teisės aktas nenumato draudiko pareigos atlyginti nukentėjusiojo trečiojo asmens turėtas advokato pagalbos išlaidas.

16Tretysis asmuo nurodo, kad ieškovai bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu neprieštaravo, kad būtų remiamasi 2010 m. gegužės 19 d. pažymomis. Šios pažymos vertintinos kaip oficialus rašytinis įrodymas. Ieškovai neneigė aplinkybės, kad minėtos piniginės lėšos buvo gautos. Vadovaujantis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, šalpa periodinėmis išmokomis ieškovui A. U. nėra priteistina, nes jis šiuo metu yra pilnametis.

17Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu ieškovė ir atstovė palaikė argumentus, išdėstytus apeliaciniame skunde.

18Atsakovo ir trečiojo asmens atstovai nurodė, jog išlaikymo įsiskolinimo skirtumui apskaičiuoti turi būti susumuotos išmokos, gautos iš VSDFV ir Kauno m. savivaldybės socialinių reikalų departamento socialinės paramos skyriaus, lyginant išmokėtą sumą su išlaikymo suma, kurią žuvusiojo vaikai iki pilnametystės būtų gavę, tėvui esant gyvam. Likusios sprendimo dalies prašo nekeisti.

19Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

20Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ribas, teisinius pagrindus, patikrinusi, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo aplinkybių ir, atsižvelgiant į viešąjį interesą, patikrinusi visą bylos medžiagą, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas išlaikymo įsiskolinimo skirtumą dėl trečiojo asmens kaltės žuvusiojo K. U. vaikams A. ir T., netinkamai įvertino rašytinius įrodymus, todėl neteisingai apskaičiavo išlaikymo įsiskolinimo skirtumą ieškovui T. U. ir nepriteisė išlaikymo skirtumo ieškovui A. U. ( CPK 185 str., 329 str. 1 d.). Netenkindamas A. U. ieškinio reikalavimų dėl išlaikymo priteisimo nuo pilnametystės iki ieškinio pareiškimo bei dalies reikalavimo dėl periodinių išmokų, jam besimokant aukštojoje mokykloje, pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas (CPK 330 straipsnis).

21Atmestinas apeliantų argumentas apie tai, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas A. U. reikalavimo dėl šalpos pensijos skirtumo priteisimo, nepagrįstai vadovavosi ne 2010 m. vasario 8 d. VSDFV Kauno skyriaus centro pensijų skyriaus pažymomis apie išmokas (t. 1 b.l. 143, 146), o 2010 m. spalio 8 d. pažyma nr. 10.16.C-2458. Pažymos skiriasi ne išmokų sumomis, o jose nurodomu laikotarpiu, tačiau teismo sprendimo dalies dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo neteisingumą lėmė ne ši aplinkybė. Priimant sprendimą, neatkreiptas dėmesys į tai, kad, po bylos nagrinėjimo atnaujinimo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutarus išreikalauti iš VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyriaus įrodymus apie našlaičio pensijos mokėjimo laikotarpį bei duomenis iš Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus įrodymus apie tai, už kokį laikotarpį ir kokio dydžio jie mokėjo išmokas vaikui ir pašalpas našlaičiams atskirai kiekvienam, teismas pastarųjų duomenų negavo ir dėl šios priežasties neteisingai apskaičiavo išlaikymo įsiskolinimo skirtumą ieškovui T. U. bei nepriteisė iki pilnametystės atsiradusio išlaikymo skirtumo ieškovui A. U. Konstatuodamas, kad šalpa periodinėmis išmokomis priteistina tik iki vaikų pilnametystės pagal specialųjį atsakovo atsakomybę reglamentuojantį Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą, teismas netinkamai pritaikė šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalies nuostatas.

22Atsakomybę už dėl gyvybės atėmimo atsiradusią žalą reglamentuojančio CK 6.284 straipsnio 2 dalis nustato, kad fizinio asmens mirties atveju teisę į žalos atlyginimą turi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą ( nepilnamečiai vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai ar kiti faktiniai išlaikytiniai), taip pat mirusiojo vaikas, gimęs po jo mirties. Analogiškai šios teisės turėtojų sudėtį apibūdina Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas ( 2004 m. kovo 5 d. įstatymo nr. IX-2041 14 str. 5 d. redakcija, 2007 m. gegužės 17 d. statymo nr. X-1137 15 str. 5 d.). K. U. mirties metu galiojusios įstatymo redakcijos 14 str. 5 d. nustatė, kad žala, atsiradusi dėl gyvybės atėmimo, yra laidojimo ir su tuo susijusios išlaidos bei išlaidos žalos atlyginimui dėl maitintojo netekimo. Asmenims, turintiems teisę į žalos atlyginimą netekus maitintojo, atlyginama ta mirusiojo pajamų dalis, kurią jie gavo ar turėjo teisę gauti mirusiajam esant gyvam. Ieškovas A. U. turėjo teisę gauti tėvo išlaikymą, kol mokėsi vidurinėje mokykloje ir kol mokosi aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje iki 24 metų ( CK 3.194str. 3 d., Lietuvos Konstitucinio teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarimas). Aplinkybe, kad A. U. neišnaudojo protingų galimybių užsidirbti studijoms ginčo laikotarpiu, atsakovas pirmosios instancijos teisme nesirėmė, todėl ieškovas neturėjo procesinės pareigos pateikti įrodymus atsikirtimams į šį argumentą pagrįsti.

23Tuo vadovaudamasis apygardos teismas sprendžia , kad po maitintojo netekimo jo sūnūs turi teisę gauti išlaikymą, kurį tėvas jam būtų privalėjęs teikti gyvas būdamas, t.y. gauti išlaikymą, kol mokosi vidurinės ir aukštosios mokyklos dieniniuose skyriuose. Sutiktina su pirmosios teismo išvada, kad CK 3.194 straipsnis numato išlaikymo tvarką ir pagrindus, tėvams esant gyviems, tačiau, sistemiškai aiškinant šiame įstatyme, kituose nutarties teksto pastraipoje minėtuose įstatymuose nurodomas normas bei CK 6.249 straipsnio 1 d. apibrėžtą negautų pajamų kaip atlygintinos žalos sąvoką, akivaizdu, jog po tėvo mirties jo vaikai neteko pajamų, kurias tėvas būtų privalėjęs teikti, esant CK 3.194str. 3 d. nustatytoms sąlygoms. Ši žalos samprata atitinka apibrėžtąją CK 6.284 str. 1 dalyje bei K. U. mirties metu galiojusios Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo redakcijos 14 str. 5 dalyje.

24Vadovaujantys nurodomais argumentais, pakeistina sprendimo dalis dėl išlaikymo skirtumo priteisimo.

25Apskaičiuodamas išlaikymo skirtumą, apygardos teismas vadovaujasi neginčijama apylinkės teismo nustatyta vaikams tenkančio išlaikymo dalimi 273, 22 Lt per mėnesį. Brandos atestatas patvirtina, kad 2009 m. liepos 8 d. A. U. įgijo vidurinį išsilavinimą, 2009 m. spalio 15 d. Vytauto Didžiojo universiteto pažyma nr. 1311 – kad tuo metu jis mokėsi dieniniame teisės fakulteto skyriuje. 2009 m. rugpjūčio – spalio mėnesių laikotarpiu A. U. turėjo teisę į tėvo 757,10 Lt (273,22x3) išlaikymą kaip besimokantis aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje.

26Išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuo tėvo mirties 2006 m. liepos 14 d. iki ieškinio pateikimo teismui 2009 m. liepos 13 d. (ginčo reikalavimas dėl A. U. pareikštas pirminiame ieškinyje) A. U. būtų gavęs tėvo išlaikymą už 36 mėnesius, iki 2009 m. spalio mėnesio ( paskutiniųjų duomenų apie mokymąsi aukštojoje mokykloje) –10655,58 Lt už 39 mėnesius. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė prašė priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis T. U. nuo 2006 m. liepos 14 d. iki 2010 m. kovo mėnesio ( paskutiniųjų duomenų apie socialinio draudimo išmokas), matyti, kad šiuo laikotarpiu T. U. būtų gavęs tėvo išlaikymą už 43 mėnesius 11748,46 Lt.

27Sudėjus socialinio draudimo išmokas, nurodytas VSDFV 2010 m. vasario 8 d. pažymėjimuose t. 1 b.l. 143, 146 ir Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus pažymėjime t. 2 b.l. 103-175, išskyrus pastarojoje pažymoje nurodytas išmokas vaikui ( kodas 31), matyti, kad 2006 m. liepos – 2009 m. spalio mėnesių laikotarpiu A. U. gavo 6774,81 Lt ( 6048,81+726), T. U. 2006 m. liepos – 2010 m. vasario mėnesių laikotarpiu – 9298,13 Lt ( 7059,13+2239) socialinio draudimo išmokų.

28Taigi, išlaikymo skirtumas 2006 m. liepos – 2009 m. spalio mėnesių laikotarpiu A. U. sudaro 3880,77 Lt, T. U. 2006 m. liepos – 2010 m. vasario mėnesių laikotarpiu – 2450,33 Lt. Kitokių, nei nurodo ieškovai, sumų nustatymas susijęs su išlaikymo skirtumo apskaičiavimo ir su tuo susijusio įsiskolinimo nustatymo būdu, tenkinant dalį ieškovų reikalavimų, todėl tai nelaikytina apeliacinio skundo reikalavimų viršijimu ir apeliantų padėties pabloginimu.

29Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė A. U. nepateikė duomenų apie socialinio draudimo išmokas po 2010 m. vasario mėnesio, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada dėl negalimumo apskaičiuoti įsiskolinimą iki teismo sprendimo priėmimo bei kas mėnesį mokėtinų periodinių išmokų dydį iki T. U. pilnametystės. Aukščiau nurodytieji pažymėjimai apie socialinio draudimo išmokas patvirtina, kad keitėsi iš šių išmokų dydžiai, ir mokėtojai, todėl apeliantės argumentas dėl 2010 m. vasario mėnesio socialinio draudimo išmokos orientacinio kriterijaus negali būti taikomas, nustatant atsakovui žalos atlyginimo pareigą ateityje. Tai prieštarautų CK 6.290 str. 1 d. reglamentuotam atlygintinos žalos apskaičiavimo principui.

30Ieškovas A. U. nepateikė įrodymų apie tai, kad jis mokėsi aukštosios mokyklos dieniame skyriuje po 2009 m. spalio mėnesio, todėl nėra faktinio pagrindo priteisti išlaikymo skirtumo įsiskolinimą iki teismo sprendimo priėmimo. Jis yra pilnametis veiksnus asmuo, todėl atmestinas apeliantų argumentas dėl aktyvaus teismo vaidmens nebuvimo, pačiam renkant minimus įrodymus. Pažymėtina, kad teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik CPK ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ( CPK 179 str. 2d.). Tokio įstatyminio pagrindo apeliantai nenurodė. Periodinės išmokos abiems ieškovams būsimam studijų laikotarpiui ( ieškovui T. U. – ir mokymosi vidurinėje mokykloje laikotarpiui) nepriteistinos, nesant duomenų tiek apie mokymosi ir studijų faktą, tiek mokymosi laikotarpiu gautinas socialinio draudimo išmokas ( CPK 178 str.). Priimama Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovų teisė gauti išlaikymo skirtumą studijų laikotarpiu pripažįstama. Esant ginčui su atsakovu dėl išlaikymo įsiskolinimo sumokėjimo, ieškovai A. U. ir T. U. galės ginti savo teise teisme CK 1.138 straipsnyje nurodomu būdu.

31Išdėstytų argumentų pagrindu sprendimas pakeistinas ( CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

32Iš atsakovo priteistinas pirmosios instancijos teismo nepriteistas 236 Lt žyminis mokestis valstybei ( CPK 96 str. 1 d.; 3 proc. nuo 7877,87 Lt dydžio patenkintų materialinių reikalavimų).

33Iš dalies tenkintinas apeliacinio skundo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų. pirmosios instancijos teisme eiškovė turėjo ne 2500 Lt, o 2300 Lt advokato pagalbos išlaidų ( t. 2 b.l. 30-32). Atsižvelgiant į ieškinio specifiką, faktiškai pagrįstais yra pripažinti visi jos reikalavimai. Ieškinio dalies dėl periodinių išmokų netenkinimas susijęs su aplinkybėmis, apie kurias nėra duomenų teismo procesinio sprendimo priėmimo metu, todėl ieškovei priteistina visa advokato pagalbos išlaidų suma pirmosios instancijos teisme ir 1000 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme ( CPK 93 str. 1 d.).

34Baudžiamojoje byloje priimtu nuosprendžiu teismas priteisė ieškovei 500 Lt advokato pagalbos išlaidų ( t. 2 b.l. 37). Dėl to, kad teismas nepriteisė 1500 Lt advokato pagalbos išlaidų pagal t. 1 b.l. 142 pateiktus kvitus, baudžiamojo proceso tvarka ji nesiskundė. Priteisti šias išlaidas civilinėje byloje nėra įstatyminio pagrindo.

35Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

36Pakeisti 2010 m. rugsėjo 30 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo dalis, kuriomis netenkintas ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo sūnui A. U. skirtumo priteisimo ir iš dalies patenkintas ieškinys dėl išlaikymo sūnui T. U. skirtumo priteisimo.

37Ieškovui T. U. priteistą išlaikymo skirtumą 2006 m. liepos - 2010 m. vasario mėnesių laikotarpiu sumažinti iki 2450,33 Lt.

38Priteisti ieškovui A. U. 3880,77 Lt išlaikymo skirtumą 2006 m. liepos 14 d. – 2009 m. spalio mėnesio laikotarpiu.

39Ieškovei A. U. priteistas advokato pagalbos išlaidas padidinti iki 2300 Lt.

40Priteisti iš atsakovo valstybei 236 Lt žyminio mokesčio.

41Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ 1000 ( vieną tūkstantį) Lt advokato pagalbos išlaidų ieškovei A. U..

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovai prašė priteisti iš atsakovo A. U. 1546,77 Lt turtinei žalai... 4. Reikalavimus grindė tuo, kad 2006 m. liepos 14 d. įvykusios autoavarijos,... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu ieškovai nurodo, jog neteisėtos ir nepagrįstos sprendimo... 7. Atmetant ieškovo A. U. reikalavimą dėl šalpos pensijos skirtumo priteisimo,... 8. Nepagrįstai vadovautasi tik Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių... 9. Neteisinga teismo išvada, kad nepagrįstas ieškovo A. U. reikalavimas... 10. Nepagrįstai spręsta, kad nėra galimybės apskaičiuoti skirtumo tarp... 11. Sprendžiant dėl ieškovės A. U. reikalavimo priteisti T. U. išlaikymo... 12. Nepilnai patenkintas ieškovės A. U. reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 13. Prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti... 14. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ ir... 15. Atsakovas nurodo, kad draudimo sutartinius santykius reglamentuojančios... 16. Tretysis asmuo nurodo, kad ieškovai bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos... 17. Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu ieškovė ir atstovė palaikė argumentus,... 18. Atsakovo ir trečiojo asmens atstovai nurodė, jog išlaikymo įsiskolinimo... 19. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 20. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas... 21. Atmestinas apeliantų argumentas apie tai, kad pirmosios instancijos teismas,... 22. Atsakomybę už dėl gyvybės atėmimo atsiradusią žalą reglamentuojančio... 23. Tuo vadovaudamasis apygardos teismas sprendžia , kad po maitintojo netekimo jo... 24. Vadovaujantys nurodomais argumentais, pakeistina sprendimo dalis dėl... 25. Apskaičiuodamas išlaikymo skirtumą, apygardos teismas vadovaujasi... 26. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuo tėvo... 27. Sudėjus socialinio draudimo išmokas, nurodytas VSDFV 2010 m. vasario 8 d.... 28. Taigi, išlaikymo skirtumas 2006 m. liepos – 2009 m. spalio mėnesių... 29. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė A. U. nepateikė duomenų apie socialinio... 30. Ieškovas A. U. nepateikė įrodymų apie tai, kad jis mokėsi aukštosios... 31. Išdėstytų argumentų pagrindu sprendimas pakeistinas ( CPK 326 str. 1 d. 3... 32. Iš atsakovo priteistinas pirmosios instancijos teismo nepriteistas 236 Lt... 33. Iš dalies tenkintinas apeliacinio skundo reikalavimas dėl bylinėjimosi... 34. Baudžiamojoje byloje priimtu nuosprendžiu teismas priteisė ieškovei 500 Lt... 35. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Pakeisti 2010 m. rugsėjo 30 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo dalis,... 37. Ieškovui T. U. priteistą išlaikymo skirtumą 2006 m. liepos - 2010 m.... 38. Priteisti ieškovui A. U. 3880,77 Lt išlaikymo skirtumą 2006 m. liepos 14 d.... 39. Ieškovei A. U. priteistas advokato pagalbos išlaidas padidinti iki 2300 Lt.... 40. Priteisti iš atsakovo valstybei 236 Lt žyminio mokesčio.... 41. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 42. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos...