Byla B2-2563-485/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. P. individualiai įmonei

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika, rašytinio proceso tvarka, nagrinėdamas pareiškėjos UAB „Romasta group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. P. individualiai įmonei,

Nustatė

2pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovei A. P. individualiai įmonei. Pareiškėja nurodė, kad yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė yra skolinga 2 470,01 Lt. Pareiškėja pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo atsakovę, jog jei ši neatsiskaitys su ja per 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos, ji bus priversta kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Iki pareiškimo padavimo teismui dienos atsakovė su kreditore neatsiskaitė. Pareiškėja administratoriumi siūlo skirti UAB „Audersima“.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Nustatyta, jog pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovei A. P. individualiai įmonei. Teismas 2012 m. spalio 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovės savininką pateikti Kauno apygardos teismui dokumentus, reikalingus klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Minėta teismo nutartis atsakovei buvo įteikta (b. l. 30), tačiau atsakovė reikalaujamų duomenų nepateikė. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi paskyrė atsakovės savininkui A. P. 1 000 Lt baudą bei pakartotinai įpareigojo pateikti teismo reikalaujamus dokumentus. Nutartis atsakovei buvo įteikta, tačiau per nustatytą terminą atsakovė reikalaujamų dokumentų nepateikė. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo A. P. individualiai įmonei spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6VĮ Registrų centras pateikė teismui duomenis, jog atsakovė nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų neturi (b. l. 32). Kauno apskrities VMI pateikė duomenis, jog atsakovės įmonė valstybės biudžetui yra skolinga 1 965,17 Lt (b. l. 40). VSDFV Kauno skyrius nurodė, jog atsakovės skola sudaro 70,71 Lt (b. l. 41). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas 2012-01-02 teismo įsakymu priteisė iš atsakovės kreditoriui Ramūnui Papšiui (darbuotojui) 6 219 Lt skolą. Įvertinus pareiškėjos duomenis apie atsakovės skolos dydį jai, teismas turi neginčytinus duomenis apie 10 724,89 Lt atsakovės skolą kreditoriams. Atsižvelgiant į duomenis, jog atsakovės įmonė neturi jokio turto, iš kurio būtų galimas išieškojimas, teismui nepateikti duomenys apie kitą įmonės turimą turtą, o teismo surinkti įrodymai patvirtina, jog atsakovė savo kreditoriams yra skolinga 10 724,89 Lt, darytina išvada, kad tokia A. P. individualios įmonės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, įmonė nemoka su darbo santykiais susijusių mokėjimų, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

7ĮBĮ 11 str. 2 d. nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Pareiškėja administratoriumi siūlo skirti UAB „Audersima“, kuri atitinka visus ĮBĮ nustatytus reikalavimus, ši kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Kitų siūlymų dėl administratoriaus kandidatūrų teismas negavo. Atsižvelgiant į tai, atsakovės A. P. individualios įmonės administratoriumi skirtina UAB „Audersima“.

8Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

9iškelti A. P. individualiai įmonei (į. k. 301850759, reg. Kaune, M. Daukšos g. 20B-6) bankroto bylą.

10Paskirti A. P. individualios įmonės administratoriumi UAB „Audersima“ (Nr. B-JA024).

11Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

12Nustatyti, kad A. P. individualios įmonės savininkas nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

13Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei, administratoriui.

14Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai