Byla e2YT-1420-512/2018
Dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Egidijus Mickevičius,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. I. ir A. I. prašymą dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti santuokos apskaitos įrašą, santuoka sudaryta 2009 m. rugpjūčio 8 d. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje ir apskaityta Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ), patvirtinti pateiktą sutartį dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių, po santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pareiškėjui G. I. paliktina jo pavardė – I., pareiškėjos A. I. pavardė pakeistina į iki santuokos turėtą – D..

5Prašyme pareiškėjai nurodė, kad jau kurį laiką netvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo, santuoka iširo galutinai ir nėra galimybių susitaikyti, visus klausimus yra išsprendę sutartyje dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių, kurią prašo patvirtinti.

6Teismas konstatuoja:

7prašymas tenkintinas.

8Pažymėtina, jog sutuoktiniams sudarius santuoką bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, jos pabaigai taikoma skirtinga jurisdikcija: civilinė, vykdoma bendrosios kompetencijos teismų, kai sutuoktiniai yra suinteresuoti nutraukti civilinį teisinį ryšį su iš to išplaukiančiomis teisinėmis pasekmėmis, ir bažnytinė, vykdoma atitinkamų bažnyčios institucijų, remiantis vidaus (kanonų) teisės normomis, kai nutraukiami kanonų teisės normų reglamentuojami santuokiniai ryšiai. Teismas, tenkindamas prašymą dėl civilinių teisinių pasekmių, atsiradusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukus į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, panaikina akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje ir išsprendžia kitus klausimus (turto padalijimo, vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo ir kitus (CK 3.49, 3.59 str.). Santuokos akto atitinkamame bažnyčios registre įrašas, kurio pagrindu buvo išduotas santuokos liudijimas, lieka galioti, jeigu bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka nėra pripažinta negaliojančia bažnytinio teismo.

9Pareiškėjai yra visiškai veiksnūs, susitaikyti nesutinka, daugiau nei metus laiko netvarko bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo, bendrai savo valia sutarė santuoką nutraukti bei sudarė sutartį dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių.

10Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjų santuoka yra faktiškai iširusi ir nėra galimybės jiems susitaikyti. Pagal analogiją taikant LR CK 3.51 str., nėra kliūčių santuokos apskaitos įrašo panaikinimui. Sudaryta sutartis dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia sutuoktinių teisių bei teisėtų interesų, todėl tvirtintina. Santuokos apskaitos įrašas panaikintinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 539-541 straipsniais, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Panaikinti santuokos apskaitos akto įrašą, padarytą 2009 m. rugpjūčio 11 d. Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )), kuriuo apskaityta pareiškėjų G. I., gimusio 1985 m. gruodžio 28 d., asmens kodas ( - ) ir A. I. (ikisantuokinė pavardė – D.), gimusios ( - ) d., asmens kodas ( - ) santuoka, sudaryta 2009 m. rugpjūčio 8 d. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

14Po santuokos apskaitos įrašo panaikinimo G. I. palikti pavardę – ,,I.“, A. I. palikti iki santuokos turėtą pavardę ,,D.“.

15Patvirtinti sutartį dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių, sekančiomis sąlygomis:

 1. Sutarties dalykas
  1. Šia sutartimi šalys susitaria dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo civilinių teisinių pasekmių.
 2. Dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo
  1. Šalys susitarė, kad po santuokos apskaitos įrašo panaikinimo išlaikymo viena iš kitos nereikalauja.
 3. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo teikimo ir bendravimo
  1. Šalių susitarimu nepilnamečio vaiko D. I., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma kartu su motina A. I., a.k. ( - )
  2. Šalys susitaria, kad nepilnametis vaikas bus išlaikomas ir materialiai aprūpinamas abiejų tėvų. Mama betarpiškai rūpinsis vaiko kasdiene buitimi, sudarys jam tinkamas gyvenimo sąlygas, užtikrins kasdieninį auklėjimą, priežiūrą ir kontroliuos mokymosi bei lavinimosi procesą. Tėvas G. I. įgyvendins tėvo teises bei pareigas bendraudamas su vaiku ir dalyvaudamas jo auklėjime (CK 3.170 str. 3 d.). Tėvas su vaiku bendraus iš anksto paskambinęs vaiko motinai du kartus savaitėje darbo dienomis nuo 18 vai. iki 20 vai. ir kas antrą savaitgalį nuo penktadienio 18 vai. iki sekmadienio 18 vai. Atostogų metu tėvas vieną savaitę praleis kartu su vaiku.
  3. Šalys susitarė, kad po santuokos apskaitos įrašo panaikinimo išlaikymą nepilnamečiui vaikui D. I. teiks tėvas G. I. 200 eurų kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Vaiko išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarkys A. I..
 4. Bendro turto pasidalijimas
  1. Šalys pripažįsta, kad santuokos metu įgijo turtą, kurį dalija sekančiai:
  2. G. I. atitenka automobilis VW Golf, v/n ( - )
  3. A. I. atitenka automobilis VW Touran, v/n ( - )
  4. Po santuokos nutraukimo banko sąskaitose ar ne banko įstaigose esančios ir faktiškai kiekvienos iš Šalių valdomos piniginės lėšos lieka tos Šalies asmenine nuosavybe, kurios vardu yra atidaryta banko sąskaita ir/ar išduota banko kortelė, ar faktiškai valdomos ne banko sąskaitose esančios lėšos.
  5. Visą turtą šalys pasidalino gera valia ir kompensacijų nereikalauja.
 5. Kreditoriai
  1. Šalys pripažįsta, kad kreditorių neturi.
 6. Kitos sąlygos
  1. Sutartis surašyta trimis egzemplioriais, iš kurių vienas pateikiamas tvirtinti apylinkės teismui, po vieną - abiems sutarties šalims. Ši sutartis įsigalioja teismui ją patvirtinus.
  2. Šalys pripažįsta, kad ši sutartis nepažeidžia šalių teisių, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl prašo teismo patvirtinti šią sutartį.
  3. Sutarties pakeitimo tvarka ir pasekmės šalims žinomos ir suprantamos (CK 3.53 str.).

16Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai santuokos nutraukimo fakto įregistravimui.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai