Byla 2S-1651-555/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Jolitos Cirulienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo BUAB „Viva Victoria“ atskirąjį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Vilkaviškio rajono apylinkės teismas priėmė ieškovo AKB „Suvalkijos limuzinas“ ieškinį bankrutuojančiai UAB „Viva Victoria“ dėl bankrutuojančios UAB „Viva Victoria“ kreditorių susirinkimo sprendimo panaikinimo, kuriuo ieškovas prašė panaikinti 2011-05-13 BUAB „Viva Victoria“ kreditorių susirinkimo sprendimą dėl 2010-07-15 nekilnojamojo ir kilnojamojo BUAB „Viva Victoria“ turto nuomos sutarties nutraukimo su AKB „Suvalkijos limuzinas“. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki ieškinio išnagrinėjimo sustabdyti BUAB „Viva Victoria“ 2011-05-13 kreditorių susirinkimo sprendimą, kuriuo nutarta nutraukti 2010-07-15 nekilnojamojo ir kilnojamojo BUAB „Viva Victoria“ turto nuomos sutartį su AKB „Suvalkijos limuzinas“. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, nes perleidus BUAB „Viva Victoria“ turto nuomos teises kitiems nuomininkams, ieškovas dėl neteisėtų veiksmų praras galimybę gauti pajamas iš nuomojamo turto, į kurio paruošimą vasaros sezonui investavo dideles pinigų sumas.

4Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio išnagrinėjimo sustabdė BUAB „Viva Victoria“ 2011-05-13 kreditorių susirinkimo sprendimą, kuriuo nutarta nutraukti 2010-07-15 nekilnojamojo ir kilnojamojo BUAB „Viva Victoria“ turto nuomos sutartį su AKB „Suvalkijos limuzinas“. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo nurodytas aplinkybes – jog atsakovo kreditorius galimai veikia nesąžiningai neleistinomis priemonėmis siekdamas perimti turtą, sprendė, kad atsakovas gali imtis veiksmų, dėl kurių teismo sprendimo įvykdymas gali žymiai pasunkėti ar tapti negalimu.

5Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Viva Victoria“ prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį, priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad teismo nutartis prieštarauja CPK 27 straipsnio 1 dalies 4 punktui, todėl yra neteisėta ir naikintina CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto pagrindu. Nurodo, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio dalykas – panaikinti 2011-05-13 BUAB „Viva Victoria“ kreditorių susirinkimo sprendimą, todėl teismas ex officio dar iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalėjo spręsti klausimą dėl šio ieškovo ieškinio priėmimo, kadangi kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai turi būti ginčijami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Apelianto nuomone, teismas, vadovaudamasis CPK 27 straipsnio 1 dalies 4 punktu, privalėjo atsisakyti priimti šį ieškovo ieškinį kaip neteismingą šiam teismui. Nurodo, jog teismui pažeidus rūšinio teismingumo nuostatas priimant ieškinį, nes negalėjo tokio ieškinio priimti, inter alia negalėjo spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AKB „Suvalkijos limuzinas“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teismas nepažeidė CPK įtvirtintų rūšinio teismingumo nuostatų bei tinkamai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

7Atskirasis skundas tenkintinas dalinai.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio l dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Pagal nagrinėjamos bylos duomenis matyti, kad ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo iš esmės siekia teisinio rezultato dėl prievolinės teisės gynimo – įpareigojimo nenutraukti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuomos sutarties. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio reikalavimas - panaikinti 2011-05-13 BUAB „Viva Victoria“ kreditorių susirinkimo sprendimą, pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 24 straipsnio 5 dalies nuostatas yra nagrinėtinas bankroto byloje, teisė skųsti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimus pagal minėto įstatymo nuostatas suteikta tik įmonės kreditoriams. Tačiau, kaip minėta, nagrinėjamojoje byloje, ginčas kilęs ne tarp bankrutuojančios įmonės kreditorių, bet tarp bankrutuojančios įmonės bei ieškovo dėl neteisėto sutarties nutraukimo. Atsižvelgiant į tai, atskirojo skundo argumentai, jog ieškinį ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išnagrinėjo Vilkaviškio rajono apylinkės teismas, pažeisdamas rūšinio teismingumo nuostatas, todėl ginčijama teismo nutartis yra neteisėta ir naikintina CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto pagrindu, yra nepagrįsti.

10Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme tiesiogiai apibrėžta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį turi lemti reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Iš to darytina išvada, kad laikinąsias apsaugos priemones teismas turi ir gali taikyti tik tuomet, kai yra pakankamas pagrindas manyti, jog teismo sprendimą įvykdyti bus sunku arba visiškai neįmanoma tuo atveju, jeigu pareikštas ieškinys būtų patenkintas. Tokia būtinybė turi būti vertinama pagal ieškinio dalyką bei asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galimus veiksmus. Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos ieškovo ieškinio pagrindo ir dalyko, ieškovas pareiškė atsakovui ieškinį prašydamas įpareigoti nenutraukti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuomos sutarties, panaikinti kreditorių susirinkimo sprendimą. Savo prašymu ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė sustabdyti ginčytino kreditorių susirinkimo sprendimą. Ieškovas prašymą motyvavo tuo, kad perleidus atsakovo turto nuomos teisę kitiems nuomininkams, ieškovas prarastų pajamas iš nuomojamo turto, todėl nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas tenkindamas prašymą savo nutartyje sutiko su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, tačiau kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju teismas be jokio teisinio pagrindo šioje byloje taikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones t.y. sprendė klausimą dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime priimtų sprendimų sustabdymo. Kolegijos vertinimu, tokio pobūdžio ieškovo pareikštam ieškiniui užtikrinti laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamojoje byloje, kokias prašė taikyti ieškovas, negalimos, kadangi nėra sprendžiamas ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime priimtų sprendimų, ginčai tarp kreditorių sprendžiami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Spręstina, kad pirmosios instancijos teismo taikytos ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ieškovo pareikšto reikalavimo esmės ir nesusiję su būsimo teismo sprendimo įvykdymu šioje byloje apsauga.

11Esant išdėstytiems argumentams, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesines teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 144, 145 straipsniai), kas sudaro pagrindą skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

13panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo AKB „Suvalkijos limuzinas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai