Byla 2-389/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-1534-253/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Astron Baltic“ dėl įpareigojimo grąžinti turtą, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-11148-563/2012, iškelta pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Astron Baltic“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „SEB lizingas“, tretiesiems asmenims V. R., R. R. dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais ir įsiteisės joje priimtas teismo procesinis sprendimas.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „SEB lizingas“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė:

  1. Įpareigoti atsakovą UAB „Astron Baltic“ grąžinti ieškovui AB „SEB lizingas“ turtą, t. y. patalpą, esančią ( - ) (unikalus Nr. ( - )), patalpą, esančią ( - ) (unikalus Nr. ( - ));
  2. Priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas atsiliepime pareiškė prašymą sustabdyti civilinę bylą dėl įpareigojimo grąžinti turtą kol Klaipėdos miesto apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-11148-563/2012, iškelta pagal ieškovo UAB „Astron Baltic“ ieškinį atsakovui AB „SEB lizingas“, tretiesiems asmenims V. R., R. R. dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais. Taip pat prašė į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti laiduotojus V. ir R. R..

6Ieškovo atstovas parengiamojo posėdžio metu nesutiko su atsakovo prašymu dėl bylos sustabdymo ir trečiųjų asmenų įtraukimo. Prašė šią nagrinėjamą bylą sujungti su Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civiline byla Nr. 2-11148-563/2012. Nurodė, kad bylose dalyvauja tos pačios šalys, tarp bylų yra tiesioginis ryšys ir jas sujungus atsirastų galimybė greičiau bei efektyviau išnagrinėti abi bylas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ieškovo atstovo prašymą dėl bylų sujungimo atmetė, atsakovo prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino ir sustabdė civilinę bylą Nr. 2-1534-253/2012 pagal ieškovo AB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui UAB „Astron Baltic“ dėl įpareigojimo grąžinti turtą, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-11148-563/2012, iškelta pagal ieškovo UAB „Astron Baltic“ ieškinį atsakovui AB „SEB lizingas“, tretiesiems asmenims V. R., R. R. dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais, ir įsiteisės joje priimtas teismo procesinis sprendimas. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Klaipėdos miesto apylinkės teisme ir Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjamos civilinės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys. Kadangi prašomos sujungti civilinės bylos yra nagrinėjamos skirtinguose teismuose, jų sujungimo procedūra, numatyta CPK 136 straipsnio 4 dalyje nepriklauso tiesiogiai bylą nagrinėjančio teisėjo kompetencijai, todėl, teismo nuomone, jų sujungti netikslinga – nagrinėjimas skyrium šiuo konkrečiu atveju būtų efektyvesnis, todėl ieškovo atstovo prašymas sujungti šias bylas buvo atmestas.

9Kadangi išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-11148-563/2012 dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais bus nustatyti šios bylos dėl įpareigojimo grąžinti turtą išnagrinėjimui reikšmingi prejudiciniai faktai, atsakovo prašymas tenkintinas ir nagrinėjama byla yra stabdytina iki civilinės bylos Nr. 2-11148-563/2012 išnagrinėjimo (CPK 163 straipsnio 3 dalis).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas AB „SEB lizingas“ prašo panaikinti 2012-09-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - sujungti Klaipėdos apygardos teismo civ. bylą Nr. 2-1534-253/2012 su Klaipėdos m. apylinkės teismo civ. byla Nr. 2-11148-2012. Atskirajame skunde ieškovas nurodo šiuos argumentus:

121. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nukrypo nuo teisminės praktikos, kadangi prioritetą teikė ne kuo operatyvesniam bylos išnagrinėjimui, bet bylos sustabdymui. Kaip pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl bylų sujungimo pirmosios instancijos teismas nurodė tai, kad bylos nagrinėjamos skirtinguose teismuose ir tokių bylų sujungimo klausimas tiesiogiai neva nepriklauso bylą nagrinėjančio teisėjo kompetencijai. Tačiau su tokiu motyvu sutikti negalime, kadangi CPK 136 str. 4 d. aiškiai numato, kad tais atvejais, kai bylos nagrinėjamos skirtinguose teismuose, teismas turi ne atmesti prašymą, bet kreiptis į aukštesnės pakopos teismą.

132. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad bylų nagrinėjimas skyrium šiuo atveju būtų efektyvesnis. Bylų nagrinėjimas skyrium prieštarauja ekonomiškumo ir koncentruotumo principui, kadangi teismams skirtingose bylose teks 2 kartus nagrinėti ir vertinti tas pačias aplinkybes, susijusias su finansinio lizingo sutarčių nutraukimu.

143. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad bylos sustabdymas sukelia didelių nuostolių ieškovui, nes atsakovas UAB „Astron Baltic“ iki šiol naudojasi prašomu grąžinti turtu, tuo tarpu ieškovas patiria nuostolių dėl to, kad negauna jokių pajamų iš šio turto. Todėl bylos sustabdymas sukeltų dar didesnius nuostolius ieškovui, kadangi visų pirma tektų laukti, kol bus išnagrinėta Klaipėdos m. apylinkės teismo civ. byla Nr. 2-11148-563/2012 dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ir tik tuomet nagrinėti šią bylą

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Astron Baltic“ prašo ieškovo AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti 2012-09-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartį. Nurodo, kad galima pripažinti, jog nurodytų bylų sujungimas šiuo atveju nėra tikslingas ir kaip teisingai nusprendė Klaipėdos apygardos teismas, sieki tinkamai išspręsti civilinę bylą pagal ieškovo AB „SEB lizingas“ pareikštą ieškinį dėl įpareigojimo grąžinti turtą, pirmiausia turėtų būti išnagrinėta civilinė byla dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Teismas padarė teisingą sprendimą atsisakydamas civilines bylas sujungti ir tenkindamas UAB „Astron Baltic“ prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Byloje nagrinėjami bylos sustabdymo ir sujungimo klausimai.

19Nesutikdamas su skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, atskirąjį skundą teismui padavė ieškovas AB „SEB lizingas“, kuris prašo panaikinti minėtą teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - sujungti Klaipėdos apygardos teismo civ. bylą Nr. 2-1534-253/2012 su Klaipėdos m. apylinkės teismo civ. byla Nr. 2-11148-2012.

20Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. 2002 m. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilinės bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 164 straipsnis). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas bylą sustabdyti privalo ex officio, nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys išsakė nuomonę šiuo klausimu ir nepriklausomai nuo pareikštos nuomonės turinio, nes teismą tai padaryti įpareigoja įstatymas. Tačiau privalomojo bylos sustabdymo pagrindai ne visada yra akivaizdūs. Be to, teismas neturi bylos sustabdymo pagrindus taikyti formaliai. Civilinio proceso tikslai - kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylą vilkinti (1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str., CPK 2, 7, 72 str.). Ilgi bylos sustabdymo terminai sunkina ir tiesos nustatymą byloje. Spręsdamas dėl būtinumo sustabdyti bylą, teismas visų pirma privalo įsitikinti, ar sudaranti pagrindą privalomam bylos sustabdymui aplinkybė tikrai egzistuoja, ar nėra duomenų apie tai, kad artimiausiu metu pagrindas bylą sustabdyti išnyks, nes bus pašalintos jį sudariusios aplinkybės. Pažymėtina, kad net formaliai esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, teismas privalo bylos sustabdymo klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje AB „ Geonafta“, Svenska Petroleum Exploration AB v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bylos Nr. 3K-7-268/2005).

21Pirmosios instancijos teismas CPK 163 straipsnio 3 dalies pagrindu sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo AB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui UAB „Astron Baltic“ dėl įpareigojimo grąžinti turtą, kol bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Astron Baltic“ ieškinį atsakovui AB „SEB lizingas“, tretiesiems asmenims V. R., R. R. dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais ir įsiteisės joje priimtas teismo procesinis sprendimas.

22Bylos sustabdymas remiantis CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytu privalomuoju bylos sustabdymo pagrindu (negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos tol, kol nebus išnagrinėta kita civilinė byla) reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kurie yra nustatinėjami kitoje byloje ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Todėl konstatavus, kad tarp nagrinėjamos teisme civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje civilinėje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę sprendimui nagrinėjamoje byloje, teismas privalo bylą stabdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje N. S. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-942/2000; 2002 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Naujasis turgus“ v. UAB „ Kauptė“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-248/2002, 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vaivorykštė“ v. L. G., G. G., D. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-238/2006). Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Taigi šiuo atveju būtina išsiaiškinti prejudicinio ryšio egzistavimą (galimą egzistavimą) tarp civilinių bylų.

23Teisėjų kolegijos vertinimu, tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama byla, yra prejudicinis ryšys. Nagrinėjamoje byloje ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą grąžinti turtą, kurį įsigijo pagal finansinio lizingo sutartis Nr. L2007-090151 ir Nr. L2007-100107. Civilinėje byloje dėl kurios yra sustabdyta ši civilinė byla, pagal ieškovo UAB „Astron Baltic“ ieškinį atsakovui AB „SEB lizingas“, tretiesiems asmenims V. R., R. R. yra sprendžiamas klausimas dėl minėtų lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais. Aplinkybės, nustatinėjamos Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl sutarčių nutraukimo teisėtumo nėra nagrinėjamos bylos dalykas, todėl negali būti šioje byloje nustatytos.

24Aukščiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą, nes ji negali būti teisingai išnagrinėta kol nebus išspręsta civilinė byla dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais.

25Tuo pačiu pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta sujungti civilines bylas, neskundžiama atskiruoju skundu ir negali būti apeliacijos objektu (CPK 136 str., 334 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas neturi įgaliojimų sujungti kelias tarpusavyje susijusias bylas. Bylų sujungimo klausimas yra teismo, kurio žinioje yra civilinė byla, prerogatyva.

26Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bylos sustabdymo paliktina nepakeista, o nutarties dalyje dėl bylų sujungimo apeliacinis procesas nutrauktinas.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo palikti nepakeistą, o dalyje dėl bylų sujungimo apeliacinį procesą nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „SEB lizingas“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė: 5. Atsakovas atsiliepime pareiškė prašymą sustabdyti civilinę bylą dėl... 6. Ieškovo atstovas parengiamojo posėdžio metu nesutiko su atsakovo prašymu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ieškovo atstovo... 9. Kadangi išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-11148-563/2012 dėl lizingo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas AB „SEB lizingas“ prašo panaikinti 2012-09-11... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nukrypo nuo teisminės... 13. 2. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad bylų... 14. 3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad bylos sustabdymas... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Astron Baltic“ prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Byloje nagrinėjami bylos sustabdymo ir sujungimo klausimai.... 19. Nesutikdamas su skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d.... 20. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 21. Pirmosios instancijos teismas CPK 163 straipsnio 3 dalies pagrindu sustabdė... 22. Bylos sustabdymas remiantis CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytu privalomuoju... 23. Teisėjų kolegijos vertinimu, tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir... 24. Aukščiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad... 25. Tuo pačiu pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties dalį dėl bylos...