Byla e2-1204-777/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė,

2sekretoriaujant Ievai Mockutei,

3dalyvaujant atsakovui R. G.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Liprema“ ieškinį atsakovui R. G. dėl turtinės žalos atlyginimo.

5Teismas

Nustatė

6

 1. Ieškovė 2016-05-09 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo: 66 440,57 Eur žalos, padarytos neperdavus bankroto administratoriui bendrovės turto, atlyginimą; 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad UAB „Liprema“ buvo įsteigta 2008-12-11. Pagrindinė bendrovės veikla buvo buitinių elektros aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos prekių mažmeninė prekyba, jų remontas ir aptarnavimas, kitos paslaugos. Nuo bendrovės įsteigimo iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo vieninteliu bendrovės akcininku (savininku) ir vadovu buvo atsakovas. Pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-17 nutartį (priimta BUAB „Liprema“ bankroto byloje), Įmonių bankroto įstatymo nustatytą tvarką ir terminus administratoriui nėra perduotas bendrovės turtas ir visi dokumentai. Bendrovės bankroto byloje buvo patvirtinti kreditoriai ir jų 108 461,63 Eur finansiniai reikalavimai.
 3. Ieškovė nurodė, kad administratorius kreipėsi į valstybės įmonę Registrų centrą ir gavo bendrovės balansą. Iš balanso nustatyta, kad 2009-12-31 bendrovės ilgalaikį turtą sudarė

  785 Lt (24,62 Eur) vertės materialusis turtas, trumpalaikį turtą (229 321 Lt) sudarė: 12 097 Lt (3 503,53 Eur) vertės atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; 37 188 Lt (10 770,39 Eur) – per vienerius metus gautina suma; 180 036 Lt (52 142,03 Eur) - pinigai ir jų ekvivalentai. Iš viso 2009-12-31 bendrovė turėjo turto už 229 406 Lt (66 440,57 Eur).

 4. Ieškovė nurodė, kad administratoriui neturint jokių kitų bendrovės buhalterinių duomenų ir dokumentų, atsakovui neperdavus turto, tikėtina, jis yra pasisavintas. Dėl to yra pateiktas nagrinėjamas ieškinys.
 5. Ieškovė nurodė, kad bendrovė buvo valdoma netinkamai, t. y. atsakovas, visą bendrovės veiklos laikotarpį būdamas jos savininku ir vadovu, nevykdė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK), Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ), Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ir kituose teisės aktuose įtvirtintų bendrovės administracijos vadovo ir savininko pareigų, buvo nerūpestingas, nesąžiningas, neatidus bei nelojalus bendrovei. Kretingos rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu (baudžiamoji byla Nr. 1-109-824/2015) atsakovas pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d. (aplaidus apskaitos tvarkymas). Baudžiamoje byloje nustatyta, kad bendrovės dokumentai iš esmės buvo prarasti dėl atsakovo nusikalstamų veiksmų, iš dalies negalima nustatyti laikotarpio nuo 2009-10-01 iki 2011-10-31 UAB „Liprema“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.
 6. Ieškovė nurodė, kad bendrovės dokumentų, turto nebėra dėl atsakovo nusikalstamų veiksmų, todėl iš atsakovo priteistinas 66 440,57 Eur žalos atlyginimas. Šią sumą ieškovė grindžia vieninteliu bendrovės viešajam registrui pateiktu 2009 metų balansu.
 7. Ieškovė nurodė, kad dėl atsakovo kaip vienasmenio valdymo organo veiksmų bendrovės turtas buvo neišsaugotas, tikėtina, atsakovo pasisavintas, todėl bendrovei ir jos kreditoriams padarytą žalą turi atlyginti atsakovas. Egzistuoja atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys.
 8. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Prašė ieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 9. Atsakovas nurodė, kad nėra teisinio pagrindo vadovautis vien tik turto balanso duomenimis. Turto balanse nurodytas turtas ar turtinės teisės galėjo ar turėjo priklausyti bendrovei ir iš šio turto galėjo būti tenkinami kreditorių interesai. Turto balanso duomenys patvirtina, kad

  82010 metais turėjo būti vykdomi atsiskaitymai su įmonės kreditoriais. Iki bankroto bylos iškėlimo bendrovei turtas buvo panaudotas bendrovės prievolėms vykdyti, todėl žala nei bendrovei, nei jos kreditoriams nebuvo padaryta.

 10. Atsakovas nurodė, kad ieškovė neanalizuoja balanse pateiktų duomenų visumos, akcentuoja tik balanse nurodyto bendrovės turimo turto vertę, kurią prašo priteisti iš atsakovo. Kiti balanso duomenys patvirtina, kad įmonė tokios apimties turto nurodytu laikotarpiu neturėjo. Į balansą buvo įtrauktos ir per vienerius metus gautinos sumos. Bendrovė aktyvios veiklos nuo 2010 metų nevykdė, bendrovei bankroto byla iškelta nebuvo, todėl bendrovė atsiskaitinėjo su kreditoriais. Pažymėjo, kad, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) duomenimis, už apdraustuosius valstybinio socialinio draudimo įmokos nebuvo mokamos nuo 2011 m. liepos, kas reiškia, jog iki 2011 m. liepos bendrovė atsiskaitinėjo su kreditoriais. Balanse nurodyta mokėtina suma 49 400,72 Eur buvo sumokėta iš bendrovės turto. Jeigu bendrovė nebūtų atsiskaitinėjusi su kreditoriais laikotarpiu nuo 2009-12-31 iki 2011 m. liepos, skola bankroto byloje kreditoriams būtų daug didesnė. Todėl 49 400,72 Eur žala bendrovei nebuvo ir negalėjo būti padaryta.
 11. Atsakovas nurodė, kad bendrovė 2009-12-31 turėjo turto už 66 440,57 Eur, iš kurių

  910 770,38 Eur per vienerius metus gautina suma. Pastarosios bendrovė negavo, nes nevykdė veiklos. Bendrovė per 2010 metus kreditoriams sumokėjo 49 400,72 Eur iš balanse nurodyto bendrovės turto. Todėl iki 2010-12-31 bendrovė galėjo turėti turto už 21 662 Lt

  10(6 273,74 EUR).

 12. Atsakovas nurodė, kad bendrovei bankroto byla buvo iškelta 2014-10-17. Iki 2011 m. liepos bendrovė atsiskaitinėjo su VSDFV. Vadinasi, bendrovė iš nurodyto turto, kuris

  112010-12-31 buvo 6 273,74 Eur, toliau vykdė savo įsipareigojimus ir iki 2011 m. liepos panaudojo bendrovės turą bendrovei.

 13. Atsakovas nurodė, kad žala neteisėtais atsakovo veiksmais (kurie iš esmės grindžiami bendrovės finansinių dokumentų praradimu) bendrovei nebuvo ir negalėjo būti padaryta.
 14. Atsakovas nurodė, kad BUAB „Liprema“ bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimai yra priverstinai išieškomi iš atsakovo, nes atsakovas buvo laidavęs kreditoriams. Todėl ieškinio tenkinti visiškai nėra pagrindo.
 15. Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus, juose nurodė, kad ieškinio dalykas yra bendrovei padarytos turtinės žalos, kuri yra grindžiama įrodymais, patvirtinančiais atsakovo neteisėtus veiksmus neperdavus ieškovės atstovui (bankroto administratoriui) pastarojo žinioje buvusio didelės vertės bendrovės turto ir jį galbūt pasisavinus, atlyginimas. Nurodė, kad atsakovas klaidingai supranta ieškinio dalyką, jo pagrindimą, todėl jo argumentai, kad prašomas priteisti žalos atlyginimas turi būti mažinamas dėl to, kad vykdomi išieškojimai iš atsakovo kaip solidariojo skolininko (laiduotojo), yra nepagrįsti. Juolab kad atsakovas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad bendrovės skolos, už kurių grąžinimą pastarasis keletui kreditorių yra laidavęs asmeniškai, yra apmokėtos.
 16. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad buvo bandoma atkurti bendrovės buhalterinius duomenis, tačiau to padaryti nepavyko. Išsamesnių duomenų apie UAB „Liprema“ veiklą, jos finansinį turtą galimybių pateikti neturi, nes neatsimena. Ilgalaikis turtas, kurio vertė 24,62 Eur, galėjo būti kasos aparatas, kuris dingo kartu su dokumentais.
 17. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyrius informavo teismą, kad UAB „Liprema“ Fondo biudžetui skolinga 558,93 Eur, iš jų

  12535,17 Eur valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų už apdraustuosius, priskaičiuotų už 2011 m. liepą – 2014 m. spalį, ir 23,76 Eur delspinigių, priskaičiuotų už laikotarpį nuo

  132011-10-17 iki 2014-10-27 už pavėluotą VSD įmokų už apdraustuosius pervedimą. Nurodė ir tai, kad nuo 2010-01-01 iki 2012-03-07 UAB „Liperama“ pervesta įmokų suma sudaro

  147 088,56 Lt (2 052,99 Eur).

 18. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informavo teismą, kad Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-28 nutartimi UAB „Liprema“ bankroto byloje VMI prie LR FM patvirtintas kreditinis reikalavimas sudarė 10 647 Eur. UAB „Liprema“ į valstybės biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per laikotarpį nuo

  152010-01-01 iki 2014-10-17 sumokėjo deklaruotų mokesčių 2 714,61 Eur bei VMI priverstine tvarka per antstolių kontorą išieškojo 7 092,44 Eur. Iš viso per nurodytą laikotarpį į valstybės biudžetą buvo gauta 9 807,05 Eur.

 19. AB SEB bankas informavo teismą, kad AB SEB bankas ir UAB „Liprema“ 2009-03-12 sudarė laidavimo sutartį. Šia laidavimo sutartimi UAB „Liprema“ laidavo AB SEB bankui už UAB „Dagmina“ įsipareigojimus pagal 2002-09-02 kreditavimo sutartį. AB SEB bankas ir UAB „Liprema“ 2009-03-12 sudarė laidavimo sutartį. Šia laidavimo sutartimi UAB „Liprema“ laidavo AB „SEB bankui“ už UAB „Dagmina“ įsipareigojimus pagal 2005-04-27 kreditavimo sutartį. UAB „Dagmina“ nevykdė savo prievolių AB SEB bankui ir bankas 2010-02-17 pateikė ieškinį atsakovams UAB „Liprema“ bei R. bei L. G.. 2011-12-15 AB SEB bankas ir atsakovas pasirašė taikos sutartį, kurią 2011-12-28 Klaipėdos apygardos teismas patvirtino. Atsakovai nevykdė taikos sutarties sąlygų ir 2013-03-02 AB SEB bankas kreipėsi į teismą dėl vykdomųjų raštų išdavimo. 2012-04-24 teismas išdavė vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo iš UAB „Liprema“. Vykdomasis raštas buvo pateiktas antstoliui vykdyti. 2014-10-17 įmonei iškėlus bankroto bylą, antstolė Brigita Tamkevičienė, vykdžiusį priverstinį skolos išieškojimą, 2014-12-16 priėmė patvarkymą dėl vykdomojo dokumento persiuntimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir vykdomosios bylos užbaigimo. Šių dokumentų pagrindu 2015-01-28 nutartimi buvo patvirtintas AB SEB banko kreditorinis reikalavimas 81 573,25 Eur sumai. UAB „Liprema“ per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki bankroto bylos iškėlimo pagal įsipareigojimus kilusius iš anksčiau įvardytų laidavimo sutarčių sumokėjo AB SEB bankui 2 896,20 Eur.
 20. Iš UAB „Liprema“ sąskaitos išrašo, esančio AB DNB banke, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki bankroto bylos iškėlimo (2014-10-17), UAB „Liprema“ neatsiskaitinėjo su kreditoriais UAB „Digitalas ir UAB „Valbis“ (buvęs pavadinimas UAB „Elektromarktas“).
 21. Iš bankroto administratorės pateiktos medžiagos nustatyta, kad 2009-08-10 paprastuoju vekseliu UAB „Liprema“ įsipareigojo sumokėti UAB „Elektromarktas“ iki 2009-12-31

  1650 000 Lt. 2010-01-21 Vilniaus m. 43 – ojo notarų biuras išdavė vykdomąjį įrašą dėl

  1750 265,76 Lt (14 557,97 Eur) skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Liprema“ ir laiduotojo R. G. vekselio turėtojui UAB „Elektromarktas“. Antstolis Aleksandras Selezniovas vykdė išieškojimą pagal minėtą vykdomąjį įrašą ir 2014-11-03 vykdomąjį įrašą perdavė Klaipėdos apygardos teismui, nes UAB „Liprema“ iškelta bankroto byla. Likusi skola 49 955,35 Lt (išieškota 310,41 Lt).

 22. Iš bankroto administratorės pateiktos medžiagos nustatyta ir tai, kad antstolė Reda Vizgaudienė vykdė vykdomąjį raštą Nr. 2-1842-824, išduotą 2009-12-11 Kretingos rajono apylinkės teismo dėl 9 058,65 Lt išieškojimo iš UAB „Liprema“ išieškotojui UAB „Digitalas“. Išieškota -

  184 865,65 Lt (1 409,18 Eur), liko išieškoti 4 193 Lt. 2014-10-20 vykdomąjį raštą antstolė perdavė Klaipėdos apygardos teismui, nes UAB „Liprema“ iškelta bankroto byla

19Ieškinys tenkintinas iš dalies.

 1. Nagrinėjamu atveju atsakovas nuteistas už aplaidų apskaitos tvarkymą. Baudžiamoje byloje nustatyta, kad bendrovės dokumentai iš esmės buvo prarasti dėl atsakovo nusikalstamų veiksmų, iš dalies negalima nustatyti laikotarpio nuo 2009-10-01 iki 2011-10-31 UAB „Liprema“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

  202016-08-22 nutartimi nagrinėjamoje byloje buvo išaiškinta įrodinėjimo pareiga, kad atsakovas teigdamas, jog jo veiksmais žala nebuvo ir negalėjo būti padaryta bankrutuojančiai UAB „Liprema“, šias aplinkybes turi ir įrodyti.

 2. Iš UAB „Liprema“ 2010-04-14 balanso už 2009-01-01 – 2009-12-31 laikotarpį nustatyta, jog UAB „Liprema“ turėjo ilgalaikio turto už 85 Lt (24,62 Eur). Ieškovė nurodė, kad administratoriui neturint jokių kitų bendrovės buhalterinių duomenų ir dokumentų, atsakovui neperdavus turto, tikėtina, jis yra pasisavintas. Atsakovas nurodė, kad šis ilgalaikis galėjo būti kasos aparatas, kuris dingo kartu su dokumentais. Esant nurodytoms aplinkybėms ir įvertinus tai, kad už šio turto išsaugojimą buvo atsakingas atsakovas, UAB „Liprema“ vadovas ir akcininkas nuo 2008-12-10 iki bankroto bylos iškėlimo, teismas konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas dėl 24,62 Eur žalos atlyginimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.
 3. Iš UAB „Liprema“ 2010-04-14 balanso už 2009-01-01 – 2009-12-31 laikotarpį nustatyta, jog UAB „Liprema“ turėjo trumpalaikio turto už 229 321 Lt (66 415,95 Eur), t. y. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 12 097 Lt (3503,53 Eur); per vienerius metus gautinos sumos – 37 188 Lt (10 770,39 Eur) ir pinigai ir jų ekvivalentai –

  21180 036 Lt (52 142,03 Eur).

 4. Ieškovė nurodė, kad administratoriui neturint jokių kitų bendrovės buhalterinių duomenų ir dokumentų, atsakovui neperdavus turto, tikėtina, jis yra pasisavintas. Atsakovas nurodė, kad iki bankroto bylos iškėlimo bendrovei jos turtas buvo panaudotas bendrovės prievolėms vykdyti. Teismas įvertinęs šalių paaiškinimus ir rašytinę bylos medžiagą konstatuoja, jog laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Liprema“, bendrovės prievolėms vykdyti buvo panaudota 16 255,32 Eur ((2 052,99 Eur + 9 807,05 Eur + 2 896,20 Eur +

  2289,90 Eur 1 409,18 Eur). Teismas konstatuoja ir tai, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog UAB „Liperama“ prievolėms vykdyti buvo panaudota visa 2009 metų balanse per vienerius ir po vienerių metų mokėtina suma 170 556 Lt (49396,43 Eur). Todėl šie atsakovo argumentai yra pagrįsti tik iš dalies. Esant nurodytoms aplinkybėms iš ieškovės prašomo priteisti

  2366 440,57 Eur žalos dydžio minusuotina 16 255,32 Eur suma, kuri buvo panaudota bendrovės prievolėms vykdyti.

 5. Atsakovas nurodė, kad 2009 metų balanse nurodyta 10 770,38 Eur per vienerius metus gautina suma. Pastarosios sumos bendrovė negavo, nes nevykdė aktyvios veiklos nuo 2010 m. Su šiais atsakovo argumentais sutikti negalima. Bendrovės dokumentai prarasti (nėra kasos dokumentų), todėl vien atsakovo paaiškinimai, kad bendrovė aktyvios veiklos nevykdė ir

  242009 metų balanse nurodytos sumos negavo, nėra pakankami daryti tokią išvadą. Juolab, kad iš DNB banko sąskaitos nustatyta, kad UAB „Liprema“ sąskaitą nuo 2010-01-01 iki

  252012-12-12 kitų juridinių asmenų buvo pervesta 123 526,49 Lt (35 775,74 Eur) suma.

 6. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad ieškinio dalykas yra bendrovei padarytos turtinės žalos, kuri yra grindžiama įrodymais, patvirtinančiais atsakovo neteisėtus veiksmus neperdavus ieškovės atstovui (bankroto administratoriui) pastarojo žinioje buvusio didelės vertės bendrovės turto ir jį galbūt pasisavinus, atlyginimas. Todėl atsakovo argumentai, susiję su vykdomais išieškojimais iš atsakovo kaip solidariojo skolininko (laiduotojo) nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi.
 7. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ieškinys yra tenkintinas iš dalies. Iš atsakovo ieškovei priteistina 50 185,25 Eur (66 440,57 Eur - 16 255,32 Eur) žalos atlyginimo, padaryto neperdavus bankroto administratorei bendrovės turto (LR CPK 178 str., 185 str., 6.249 str.)
 8. Reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo yra išvestinis, todėl ieškovei iš atsakovo nuo priteistos sumos priteistinos ir 5 procentų metinės palūkanos (LR CPK 6.210 str.).
 9. Ieškinį tenkinus iš dalies, sprendimui įsiteisėjus, sumažintinas 2016-05-10 nutartimi atsakovui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas iki 50 185,25 Eur (LR CPK 150 str.).
 10. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, konstatuoja, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki, todėl jis atleistinas (iš jo nepriteistinas) nuo 983 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo valstybei (LR CPK 83 str. 2 d.).

26Vadovaudamasis LR CPK 290–291 str., teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti iš dalies.

28Iš atsakovo R. G. ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Liprema“ priteisti 50 185,25 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 50 185,25 Eur sumos nuo 2016-05-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Sprendimui įsiteisėjus, sumažinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-10 nutartimi atsakovui R. G., a. k. ( - ) taikytų, laikinųjų apsaugos priemonių mastą nuo

3066 440,57 Eur iki 50 185,25 Eur.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. sekretoriaujant Ievai Mockutei,... 3. dalyvaujant atsakovui R. G.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6.
 1. Ieškovė 2016-05-09 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. 85 Lt (24,62 Eur) vertės materialusis turtas, trumpalaikį turtą (229 321 Lt)... 8. 2010 metais turėjo būti vykdomi atsiskaitymai su įmonės kreditoriais. Iki... 9. 10 770,38 Eur per vienerius metus gautina suma. Pastarosios bendrovė negavo,... 10. (6 273,74 EUR).
 2. Atsakovas nurodė, kad bendrovei bankroto byla buvo... 11. 2010-12-31 buvo 6 273,74 Eur, toliau vykdė savo įsipareigojimus ir iki 2011... 12. 535,17 Eur valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų už apdraustuosius,... 13. 2011-10-17 iki 2014-10-27 už pavėluotą VSD įmokų už apdraustuosius... 14. 7 088,56 Lt (2 052,99 Eur).
 3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 15. 2010-01-01 iki 2014-10-17 sumokėjo deklaruotų mokesčių 2 714,61 Eur bei VMI... 16. 50 000 Lt. 2010-01-21 Vilniaus m. 43 – ojo notarų biuras išdavė... 17. 50 265,76 Lt (14 557,97 Eur) skolos išieškojimo iš skolininkės UAB... 18. 4 865,65 Lt (1 409,18 Eur), liko išieškoti 4 193 Lt. 2014-10-20 vykdomąjį... 19. Ieškinys tenkintinas iš dalies.
  1. Nagrinėjamu... 20. 2016-08-22 nutartimi nagrinėjamoje byloje buvo išaiškinta įrodinėjimo... 21. 180 036 Lt (52 142,03 Eur).
  2. Ieškovė nurodė, kad administratoriui... 22. 89,90 Eur 1 409,18 Eur). Teismas konstatuoja ir tai, kad byloje nėra duomenų,... 23. 66 440,57 Eur žalos dydžio minusuotina 16 255,32 Eur suma, kuri buvo... 24. 2009 metų balanse nurodytos sumos negavo, nėra pakankami daryti tokią... 25. 2012-12-12 kitų juridinių asmenų buvo pervesta 123 526,49 Lt (35 775,74 Eur)... 26. Vadovaudamasis LR CPK 290–291 str., teismas... 27. ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Iš atsakovo R. G. ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 29. Sprendimui įsiteisėjus, sumažinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-10... 30. 66 440,57 Eur iki 50 185,25 Eur.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...