Byla 2S-1079-798/2015
Dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, antstolis D. K

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. A. skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, antstolis D. K., ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas G. A. pateikė skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2014-12-23 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Nurodė, kad antstoliui nepagrįstai ir neteisėtai perdavus vykdyti Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2PK 2014-07-16 nutarimą ATPB Nr. 13N-15376462-14, jis areštavo jo lėšas banke 125 Lt sumai ir nepateikęs išsamios informacijos bei neatsakęs į pareiškėjo pakartotinį prašymą suteikti informaciją, ar antstolis tinkamai atliko savo pareigas, nurodytas CPK 651 straipsnio 2 dalies 3 ir 7 punktuose bei 652 straipsnyje, dar padidino areštuotų lėšų sumą jo sąskaitoje, t.y. 2014-12-23 papildomai padidino įsiskolinimą nuo 125 Lt iki 338 Lt. Tokie antstolio veiksmai, skolininko įsitikinimu, vertintini kaip siekis pasipelnyti bei piktnaudžiavimas suteiktais įgaliojimais. Taip pat pareiškėjas tvirtina, kad pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai turėjo atsiųsti vykdymo išlaidų apskaičiavimą, tačiau iki šiol skolininkas nėra gavęs šių dokumentų ir jam nėra atsakyta į 2014-12-02 pakartotinį prašymą.

4Antstolis D. K., išnagrinėjęs pareiškėjo G. A. skundą, 2015-01-12 patvarkymu atsisakė skundą tenkinti, nurodydamas, kad 2014-12-22 buvo priimtas patvarkymas Nr. 0174/14/21920, kuriuo antstolis atsakydamas į skolininko 2014-12-02 prašymą, vadovaudamasis CPK 611 straipsnio, 624 straipsnio 2 dalimi ir SVI 41 punktu, nusprendė pakeisti lėšų arešto mastą skolininko sąskaitoje. 2014-12-23 buvo priimtas patvarkymas Nr. 2-DK-34622 areštuoti lėšas, vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. 2-DK-34623 ir patvarkymas Nr. 2-DK-34624 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Antstolio teigimu, procesiniai dokumentai skolininkui dėl objektyvių priežasčių nebuvo išsiųsti laiku, kadangi buvo šventinės dienos ir bekeičiant Lietuvos nacionalinę valiutą į bendrą ES valiutą paskutinėmis darbo dienomis pašto skyriai visoje Lietuvoje nedirbo. Taip pat antstolis nurodė, kad jis, nepažeisdamas nustatyto termino, 2014-09-23 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti dėl skolos, mažesnės nei 200 Lt, išieškojimo Nr. 2-DK-25221. Įstatymų leidėjas antstoliui išieškojimuose iki 200 Lt imperatyviai nurodo, jog priverstinio vykdymo priemonė, kuri pirmiausia turi būti taikoma, yra piniginių lėšų areštas banko sąskaitose, todėl, antstolio nuomone, jis, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, pagrįstai 2014-10-09 areštavo pareiškėjo pinigines lėšas. Antstolis paaiškino, kad patvarkymas areštuoti lėšas skolininkui nesiųstas, kadangi pagal Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos užklausos duomenis skolininkas nuo 2005-05-30 įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus m. sav. Pareiškėjas 2014-10-29 gautame 2014-10-28 prašyme patvirtino apie 2014-09-23 patvarkymo Nr. 2-DK-25221 priimti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 200 Lt, gavimą, kuriuo buvo informuotas apie 30 dienų įsiskolinimo padengimo terminą nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos. Įsiskolinimas, būtinosios vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos per 30 dienų terminą nebuvo nurašytos nuo skolininko sąskaitos, o ir pats pareiškėjas G. A. geranoriškai susidariusio įsiskolinimo nepadengė, todėl 2014-12-23 buvo priimtas patvarkymas areštuoti lėšas dėl išieškotinų visų SVI nustatytų vykdymo išlaidų, susijusių su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą. Pareiškėjo argumentai, jog antstolis pažeisdamas teisės aktų reikalavimus areštavo pinigines lėšas, antstolio įsitikinimu, neturi jokio teisinio pagrindo.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateiktame atsiliepime į skundą nesutiko su pareiškėjo skundu. Nurodė, kad nesutiktina su pareiškėjo argumentais, kad Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2 PK 2014 m. liepos 16 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje yra priimtas neteisėtai ir nepagrįstai perduotas antstoliui dėl baudos išieškojimo vykdyti. Pareiškėjas nei antstoliui, nei teismui nėra pateikęs jokių įrodymų, kad 2014 m. liepos 16 d. nutarimas ATPB Nr. 13N-15376462-14 buvo skundžiamas teismui apeliacine tvarka ar kad pareiškėjas skundė apeliacinį teisės pažeidimą fiksavusių ar nutarimą priėmusių pareigūnų veiksmus, todėl 2014 m. liepos 16 d. nutarimas ATPB Nr. 13N-15376462-14 yra įsiteisėjęs ir privalo būti vykdomas. Visiškai sutiko su antstolio 2015-01-12 patvarkyme išdėstytais argumentais, todėl prašė pareiškėjo skundo netenkinti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio D. K. veiksmų. Visų pirma, pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad teismas nevertina vykdomojo dokumento, kurio pagrindu pradėtas vykdymo procesas, teisėtumo ir pagrįstumo. Nurodė, kad išieškojimuose iki 200 Lt priverstinio vykdymo priemonė, kuri pirmiausia turi būti taikoma, yra piniginių lėšų areštas banko sąskaitose, todėl sprendė, kad antstolis, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, 2014-10-09 areštavo pareiškėjo pinigines lėšas 125 Lt sumai. Taip pat, pirmos instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti ir su pareiškėjo teiginiais, kad antstolis nebendradarbiavo, neteikė prašomos informacijos, piktnaudžiavo teise. Teismas pažymėjo, kad iš byloje esančių duomenų visumos, matyti, jog antstolis nurodė, kokiu pagrindu buvo pradėtas vykdymo procesas, pateikė priimtus procesinius dokumentus bei raštišką atsakymą į paklausimą. Be to, teismas sprendė, jog nebuvo akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Taip pat, teismo įsitikinimu, nėra pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumą ir dėl padidėjusio areštuoto turto masto ir išieškomos sumos. Teismas nesutiko ir su pareiškėjo nuomone, jog antstolis netinkamai apskaičiavo vykdymo išlaidų dydį. Taigi įvertinęs bylos medžiagą, teismas darė išvadą, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumą, todėl pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7III.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas G. A. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2014-12-23 patvarkymą areštuoti lėšas Nr. 2-DK-34622. Apeliantas tvirtina, kad antstolis su juo nebendradarbiavo, į jam rūpimus klausimus tinkamai neatsakė, o atsakymus pateikdavo pavėluotai, jeigu antstolis tinkamai būtų vykdęs savo pareigas, tai nebūtų buvę tokių neigiamų pasekmių. Toks aplaidus antstolio elgesys, apelianto vertinimu, patvirtina antstolio piktnaudžiavimą jam suteiktais įgaliojimais ir savavaldžiavimą, o pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatsižvelgė į bylos aplinkybių visumą, išnagrinėjo bylą neobjektyviai ir neatidžiai.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumas ir pagrįstumas.

13Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolio D. K. kontoroje 2014-09-23 patvarkymu priimtas vykdymui Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2 PK 2014-07-16 išduotas nutarimas Nr. 13N-15376462-14 dėl 50 Lt baudos išieškojimo iš G. A. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2 PK naudai, kuris antstoliui buvo pateiktas 2014-09-22 (v. b. l. 6-5). 2014-10-09 patvarkymu Reg. Nr. 2-DK-27190 areštuotos skolininko G. A. piniginės lėšos sąskaitoje 125 Lt sumai (v.b.l. 14). 2014-10-21 antstolio D. K. kontoroje elektroniniu paštu kovertas@gmail.com buvo gautas skolininko G. A. paklausimas (v.b.l. 15), kuriuo prašoma suteikti informaciją, kokiu pagrindu areštuota jo asmeninė sąskaita. 2014-10-27 skolininkui elektroniniu paštu kovertas@gmail.com buvo išsiųstas raštas reg. Nr. 2-DK-29165 į 2014-10-21 paklausimą (v.b.l. 16-17) bei pridėti skenuoti procesiniai dokumentai: 2014-07-16 nutarimas Nr. 13N-15376462-14 (v.b.l. 1-2); 2014-09-23 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 200 Lt, išieškojimo reg. Nr. 2-DK-29165 (v.b.l. 5-6); 2014-09-23 vykdymo išlaidų apskaičiavimas reg. Nr. 2-DK-25222 (v.b.l. 9), 2014-10-09 patvarkymas areštuoti lėšas reg. Nr. 2-DK-27190 (v.b.l. 14). 2014-10-29 antstolio D. K. kontoroje gautas kitas skolininko 2014-10-28 prašymas, kuriuo prašoma patvirtinti CPK 651 straipsnio 2 dalies 3 ir 7 punktuose ir 652 straipsnio įtvirtintų nuostatų taikymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/14/21920 (v.b.l. 18). 2014-11-10 skolininkui A. G. buvo išsiųstas kvietimas atvykti susipažinti su vykdomąja byla Nr. 0174/14/21920 (v.b.l. 19). 2014-12-22 patvarkymu Reg. Nr. 2-DK-34602 antstolis pakeitė lėšų arešto mastą pareiškėjo sąskaitoje dėl 50 Lt baudos ir 288 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo (v.b.l. 23-24). 2014-12-23 patvarkymu Reg. Nr. 2-DK-34622 areštavo pareiškėjo sąskaitoje esančias lėšas 338 Lt sumai (v.b.l. 27). 2014-12-23 antstolis priėmė patvarkymą Reg. Nr. 2-DK-34624 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (v.b.l. 25) ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą Reg. Nr. 34626 288 Lt sumai (v.b.l. 26). 2015-01-05 antstolio kontoroje gautas G. A. skundas dėl antstolio veiksmų (b. l. 2-4). Pareiškėjas, nesutikdamas su antstolio veiksmais, pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti 2014-12-23 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio D. K. veiksmų kaip nepagrįstą. Pareiškėjas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis, todėl prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis raštas (CPK 587 str. 1 p.). CPK 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Antstoliui nesuteikti įgaliojimai nevykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo arba keisti jo vykdymo tvarką.

15CPK 661 straipsnio 1 dalyje įstatymo leidėjas įtvirtino atvejus, kada raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nėra siunčiamas ir iš karto yra pradedami priverstinio vykdymo veiksmai – jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente yra nurodyti įvykdymo terminai. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, nagrinėjamu atveju byloje nėra jokių duomenų, jog pareiškėjas būtų apskundęs nutarimą. Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (toliau – SVI), 5 punkte nustatyta (aktuali redakcija nuo 2014-08-01), jog skolininkui neapmokėjus įsiskolinimo, būtinųjų vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) išlaidų per raginime nustatytą terminą, taip pat tais atvejais, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, antstolis išieškojimuose iki 200 litų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, spręstina, kad antstolis, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, 2014-10-09 areštavo apelianto pinigines lėšas 125 Lt sumai. Taip pat apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio pagrindo sutikti ir su apelianto nurodytomis aplinkybėmis, jog antstolis nebendradarbiavo, neteikė prašomos informacijos, piktnaudžiavo teise, savavaldžiavo, kadangi vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, jog antstolis nurodė, kokiu pagrindu buvo pradėtas vykdymo procesas, pateikė apeliantui priimtus procesinius dokumentus bei raštišką atsakymą į paklausimą, bendravo su skolininku elektroniniu paštu bei kvietė atvykti į savo kontorą ir susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, o vien tai, kad skolininko netenkino antstolio atsakymų turinys, nesuteikia pagrindo išvadai, jog antstolis piktnaudžiavo teise ar elgėsi netinkamai. Be to, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia ir antstolio veiksmų neteisėtumo dėl padidėjusio areštuoto turto masto ir išieškomos sumos. Pastebėtina, kad vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, jog pareiškėjui 2014-09-23 patvarkymas Nr. 2-DK-25221 priimti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 200 Lt, 2014-10-09 Patvarkymas areštuoti lėšas 125 Lt sumai, 2014-10-27 raštas bei nutarimas buvo įteikti 2014-10-28 elektroniniu paštu ( - ) (v.b.l. 36-42). 2014-09-23 patvarkymu pareiškėjas buvo informuotas apie 30 dienų įsiskolinimo padengimo terminą nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos (v.b.l. 11). Akivaizdu, jog įsiskolinimas, būtinosios vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos per 30 dienų terminą nebuvo nurašytos nuo skolininko sąskaitos, be to, byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas geranoriškai būtų padengęs susidariusį įsiskolinimą. Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes, spręstina, kad antstolis neturėjo kito pasirinkimo kaip tik tęsti toliau priverstinį nutarimo vykdymą, todėl pagrįstai 2014-12-22 priėmė patvarkymą pakeisti lėšų arešto mastą ir vykdymo išlaidų dydį bei atliko vykdymo išlaidų paskaičiavimą (CPK 611 str., 624 str. 2 d.) (v. b. l. 23-27), o 2014-12-23 priėmė patvarkymą Reg. Nr. 2-DK-34624 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad priverstinis sprendimo vykdymas visada neišvengiamai skolininkui sukelia papildomų neigiamų turtinių padarinių.

16Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantas detaliai argumentuotų pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigė, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, nenagrinėjant kitų jame nurodytų argumentų, kaip neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui, o skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.), pažymint, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai