Byla 2S-1160-275/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. T. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad Statybos įstatymas numato galimybę statytojui (atsakovui) savo lėšomis per nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad sutinka su ieškinio faktinėmis aplinkybėmis, siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pateikia įrodymus dėl projektinės dokumentacijos tvarkymo.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 12 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. T. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos šešių mėnesių laikotarpiui nuo nutarties įsigaliojimo. Padarė išvadą, kad civilinė byla negali būti tinkamai išnagrinėta, kol nebus išspręstas klausimas dėl atsakovo galimybės savo lėšomis gauti statybą leidžiantį dokumentą, nes tai tiesiogiai susiję su ieškinyje reiškiamais reikalavimais ir atsakovo atsikirtimais. Kadangi civilinėje byloje sprendžiami klausimai, susiję su galimybe atsakovui teisės aktų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius ir juos pašalinus nebeliktų ieškinio dalyko ir pagrindo, todėl ši byla sustabdyta.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR AM atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartį ir civilinę bylą perduoti nagrinėti iš esmės. Nurodo, kad Atsakovo veiksmai siekiant savo lėšomis gauti statybą leidžiantį dokumentą nesudaro pagrindo stabdyti civilinės bylos nagrinėjimo. Teismas turėtų rūpintis operatyviu bylos išnagrinėjimu, o ne sudaryti sąlygas atsakovui vilkinti bylos nagrinėjimą.

8Atsakovas su atskiruoju skundu nesutinka. Atsiliepime į atskirąjį skundą paaiškina, kad sutinka su ieškinio faktinėmis aplinkybėmis, siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Teismas dėl bylos sustabdymo privalo spręsti, atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, turi įsitinkinti, kad nesustabdžius bylos, nėra galimybės tinkamai jos išnagrinėti, kad sustabdymas neužvilkins jos išnagrinėjimo ir nepažeis kitų joje dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 164 str. 4 punkto pagrindu, t. y. neprivalomu fakultatyviu sustabdymo pagrindu, kurį sudarančių aplinkybių vertinimas yra paliktas teismo diskrecijai. Teismas, spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą (CPK 164 str. 4 p.), privalo įvertinti konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, nustatyti privalomą priežastinį ryšį tarp bylos nagrinėjimo ir bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindo, vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (LAT 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

14Įsigaliojus naujai LR statybos įstatymo redakcijai numatyta galimybė legalizuoti neteisėtą statybą, t.y. Lietuvos Respublikos 2010 m. liepos 2 d. įstatyme Nr. XI-992 dėl LR statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo 24 straipsnio 4 dalyje, numatyta statytojo teisė nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos <...>. Nagrinėjamu atveju atsakovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamentą ir gavo 2012-10-04 įsakymą Nr. A30-3054 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo ( - ) prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą šešių mėnesių laikotarpiui ir suteikė atsakovui galimybę pasinaudoti savavališkos statybos įteisinimo teise.

15Įvertinusi visas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė Lietuvos Respublikos CPK 164 straipsnio 4 punkto nuostatas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai