Byla 2-12604-947/2014
Dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, globėjo (rūpintojo) skyrimo vaikams, globos (rūpybos) ir gyvenamosios vietos nustatymo, suinteresuoti asmenys VšĮ (duomenys neskelbtini), Kauno rajono savivaldybės (duomenys neskelbtini) vaikų globos namai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė, sekretoriaujant Justinai Brazaitytei, dalyvaujant pareiškėjos Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms J. D. ir S. M., suinteresuoto asmens Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namų atstovei Virginijai V. N., nedalyvaujant suinteresuoto asmens VšĮ ( - ) atstovui, nedalyvaujant Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, globėjo (rūpintojo) skyrimo vaikams, globos (rūpybos) ir gyvenamosios vietos nustatymo, suinteresuoti asmenys VšĮ ( - ), Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Nustatė

2pareiškėjas Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškimu prašo:

31) nušalinti VšĮ ( - ) nuo nepilnamečių E. U. ir R. S. globėjo pareigų;

42) paskirti E. U. ir R. S. nuolatiniu globėju (rūpintoju) Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namus;

53) nustatyti E. U. ir R. S. globos (rūpybos) ir gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namuose;

64) pakeisti išieškotoją į ( - ) vaikų globos namus, vykdant Kauno rajono apylinkės teismo 2004 m. balandžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. N-2-500-05/04 dalį dėl nepilnamečių vaikų E. U. ir R. S. išlaikymo iš J. U. priteisimo periodinėmis išmokomis po 1 MGL iki vaikų pilnametystės;

75) paskirti ( - ) vaikų globos namus vaikų E. U. ir R. S. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

8Pareiškėjas nurodė, kad Kauno rajono apylinkės teismas 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. N-2-500-05/04 E. U. ir R. S. motinai J. U. neterminuotai apribojo motinos valdžią, vaikams E. U. ir R. S. nustatė nuolatinę globą ir nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėju VšĮ ( - ). Pareiškėjo atstovės nurodė, kad VšĮ ( - ) netinkamai vykdė vaiko globėjo (rūpintojo) pareigas, t. y. neužtikrino vaikų fizinio ir psichinio saugumo, nepakankamai rūpinosi vaikų sveikata ir mokymusi, netinkamai auklėjo vaikus, nesirūpino vaikų laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų amžių, sveikatą, išsivystymą ir polinkius, nepakankamai bendradarbiavo su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, nerengė vaikų savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Pareiškėjo atstovės nurodė, kad įvertinus padėtį VšĮ ( - ), kai dėl nepriežiūros iškilo reali grėsmė vaikų saugumui, Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2011 m. balandžio 29 d. priėmė sprendimą skubiai paimti VšĮ ( - ) gyvenusius vaikus M. U., E. U., R. S., V. R., M. K., V. N. ir S. D. ir laikinai juos apgyvendinti Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namuose, kur vaikai dabar jaučiasi saugūs. Pareiškėjo atstovės taip pat nurodė, kad vaikai E. U. ir R. S. nuomonę dėl gyvenamosios vietos išsakė vaikų psichologinės ir emocinės būklės vertinimo metu, taip pat 2013 m. birželio 4 d. sutikimuose. Savo nuomonę vaikai išsakė ir teismo posėdyje. ( - ) vaikų globos namus paskyrus E. U. ir R. S. globėju būtų išlaikytas Civilinio kodekso 3.249 straipsnio 4 dalyje nustatytas brolių ir seserų neišskyrimo principas. Pareiškėjo atstovės patikslino, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs kitų fizinių ar juridinių asmenų prašymų dėl šių vaikų globos (rūpybos), todėl vaikų globėju prašo paskirti ( - ) vaikų globos namus.

9Suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namų atstovė teismo posėdyje, taip pat atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad sutinka su pareikštu pareiškimu nurodytais motyvais.

10Suinteresuotas asmuo VšĮ ( - ) atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, nors procesiniai dokumentai šiam asmeniui buvo įteikti tinkamai keliais įstatyme nustatytais būdais (viešo paskelbimo būdu, siunčiant registruotos buveinės adresu).

11Suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime nurodė, kad institucija pagal savo funkcijas ir kompetenciją negali būti laikoma išvadą byloje teikiančia institucija, todėl prašė teismo bylą nagrinėti, nedalyvaujant šios tarnybos atstovui (b. l. 174).

12Pareiškimas tenkintinas

13Dėl VšĮ ( - ) nušalinimo nuo globėjo pareigų

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno rajono apylinkės teismas 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N-2-500-05/04, E. U., gimusio ( - ), ir R. S., gimusios ( - ), motinai J. U., asmens kodas ( - ) gimusiai ( - ), neterminuotai apribojo motinos valdžią, vaikams E. U. ir R. S. nustatė nuolatinę globą ir nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėju VšĮ ( - ) (b. l. 17-18).

15Iš byloje pateikto Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2009 m. sausio 6 d. protokolo nustatyta, kad VšĮ ( - ) nėra užbaigę patalpų įrengimo ir persikraustymo darbų. Buitinės gyvenimo sąlygos įrengtose patalpose buvo geros, sudarytos sąlygos globotinių mokymuisi ir poilsiui, tačiau nebuvo atlikta namo teisinė registracija, neįvertintas patalpų, kuriose gyveno globojami vaikai, atitikimas saugos, techniniams, sanitarijos ir higienos reikalavimams (b. l. 20). Pareiškėjo atstovės nurodė, kad VšĮ ( - ) administracija per nustatytą laiką (iki 2009 m. kovo 25 d.) reikiamų dokumentų Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS ir Kauno miesto savivaldybės administracijos VTAS nepateikė, įstaigos viduje vyko organizaciniai pokyčiai, buvo pakeistas įstaigos vadovas. Pareiškėjo atstovės nurodė, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS 2009 m. spalio 15 d. organizavo pasitarimą dėl tolimesnės įstaigos veiklos, pasitarimo metu įstaigos direktorius V. P. patikino, jog VšĮ ( - ) globojami vaikai lieka ( - ), įstaigos vadovas žadėjo plėsti veiklą ir įsipareigojo glaudžiau bendradarbiauti su Kauno rajone ir Kauno mieste veikiančiais Vaiko teisių apsaugos skyrių atstovais. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui prižiūrint VšĮ ( - ) gyvenančių vaikų globą, buvo nustatyti netinkamos vaikų priežiūros faktai (nesugebėjimas tinkamai pasirūpinti globojamų vaikų gydymu ir psichologinės pagalbos organizavimu, apsilankymo metu vaikai buvo rasti vieni patys, t. y. be suaugusiųjų priežiūros). Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad įstaigos administracija iki numatytos datos patalpų, kuriose gyveno globojami vaikai, teisinės registracijos ir techninės bazės nesutvarkė, o tai savo ruožtu kėlė didelę grėsmę vaikų saugumui (b. l. 25-27). Kauno rajono savivaldybės Šeimos ir vaiko reikalų komisijos prie Vaiko teisių apsaugos skyriaus posėdžio, vykusio 2010 m. rugsėjo 21 d., metu buvo priimtas sprendimas paimti VšĮ ( - ) gyvenančius vaikus 2010 m. spalio 15 d. (šildymo sezono pradžia) iki bus sutvarkytos gyvenimo sąlygos ir pašalinti trūkumai (b. l. 28). Pareiškėjo atstovės nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog VšĮ ( - ) globojami vaikai išsakė norą likti gyventi šioje įstaigoje, dauguma vaikų nuo mažens augo kartu, juos siejo glaudus tarpusavio ryšys, į tai, kad vaikų išskyrimas neatitiktų geriausių vaikų interesų, buvo nuspręsta pratęsti laiką įstaigos veiklos trūkumams pašalinti. Paramos ir labdaros fondo ( - ) valdybos nariai įsipareigojo iki 2010 m. lapkričio mėnesio vidurio pateikti trūkstamus dokumentus ir užbaigti namo teisinės registracijos procedūrą, bendradarbiauti su Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinės paramos skyriumi, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, pateikti prašomą informaciją Kauno rajono savivaldybės administracijai, spręsti įstaigos personalo klausimus, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir pasirūpinti iki šildymo sezono pradžios namo apšildymo saugumu (b. l. 4). 2011 m. balandžio 8 d. buvo gauta informacija iš Kauno ( - ) mokyklos apie pasikeitusį VšĮ (duomenys neskelbtini globojamų (rūpinamų) vaikų elgesį, praleidinėjamas pamokas be pateisinamų priežasčių, pablogėjusius vaikų mokymosi rezultatus. Kauno ( - ) mokyklos pedagogai pranešė, jog vaikai mokykloje niekuomet nevalgo, nes negauna kišenpinigių, nevyksta į mokamas ekskursijas, muziejus, spektaklius, R. S. neturi mokyklinės uniformos. Nepilnametės R. S. charakteristikoje nurodyta, kad vaikų namų globotinė mokykloje niekuomet nevalgo, negauna kišenpinigių, neturi mokyklinės uniformos, o dažna VšĮ ( - ) darbuotojų kaita apsunkina šeimynos ir mokyklos bendradarbiavimą (b. l. 35). E. U. charakteristikoje taip pat nurodyta, kad vaikas niekuomet nevalgo, negauna kišenpinigių, tačiau turi visas mokymosi priemones (b. l. 36). Pareiškėjo atstovės nurodė, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į socialinius partnerius VšĮ ( - ), prašant įvertinti VšĮ ( - ) globojamų vaikų globos kokybę, šios įstaigos darbuotojų kompetenciją rūpintis globojamais vaikais. Pareiškime nurodyta, kad socialinės darbuotojos padėjėjos G. S., R. M. ir globojami vaikai teigė, jog trūksta lėšų maistui, rūbams, vaikų ugdymo ir kitoms būtinoms priemonėms. Apsilankymo metu buvo nustatyta, jog įstaigos darbuotojai neužtikrina, jog globojami vaikai lankytų mokyklą, saugiai jaustųsi nakties metu, nustatyta, kad įstaigoje lankosi ir lieka nakvoti pašaliniai suaugę asmenys. Po apsilankymo buvo priimtas sprendimas 2011 m. gegužės 3 d. organizuojamo susitikimo su įstaigos administracija metu spręsti tolimesnės šių vaikų globos tęstinumo, globėjo keitimo klausimus, iki numatyto susitikimo toliau stebėti situaciją įstaigoje, lankytis, kad būtų užtikrintas bazinių vaikų poreikių tenkinimas, įstaigai nepajėgus to užtikrinti, spręsti dėl skubaus vaikų paėmimo. Byloje pareiškėja pateikė dokumentus, patvirtinančius nurodytas aplinkybes: nurodyti faktai užfiksuoti 2011 m. gegužės 3 d. pasitarimo protokole Nr. ( - ) (b. l. 57-62), VĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“ 2011 m. gegužės 2 d. rašte (b. l. 65-68).

16Pareiškėjo atstovės nurodė, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2011 m. balandžio 29 d. ryte telefonu gavo informacija iš Kauno m. Centro policijos komisariato, kad 2011 m. balandžio 29 d. naktį įvykio metu VšĮ ( - ) gyvenanti S. D. policijos pareigūnų buvo paimta ir atvežta į Kauno m. Centro policijos komisariatą. Policijos pareigūnams nepavyko telefonu susisiekti su VšĮ ( - ) direktoriumi V. P.. Susisiekus telefonu su socialinės darbuotojos padėjėja G. S., ši paaiškino, jog direktorius serga, policijai apie globotinės dingimą nepranešė, nes neturi tam teisės, su policija ir visomis kitomis įstaigomis bendrauja tik direktorius, kitiems darbuotojams neleidžiama be jo žinios skambinti net medikams. Socialinė darbuotoja paaiškino, kad vakare skambino direktoriui, tačiau direktoriaus telefonas buvo išjungtas, S. D. iš policijos paimti negalėjo, nes neturėjo grynųjų pinigų kelionei, negalėjo palikti kitų vaikų be priežiūros, be to, ji turėjo tik 7,00 Lt asmeninių pinigų, kurių gali prireikti kitiems maistui įsigyti (maisto produktų įstaigoje, soc. Darbuotojos paaiškinimu, yra nedaug, nežino, kaip reikės išmaitinti vaikus, jei direktorius negalės atvažiuoti).

17Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2011 m. balandžio 29 d. priėmė sprendimą skubiai paimti VšĮ ( - ) gyvenusius vaikus M. U., E. U., R. S., V. R., M. K., V. N., S. D. ir laikinai juos apgyvendinti Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namuose (b. l. 45). Pareiškėjo atstovės nurodė, kad apgyvendinus vaikus šiuose globos namuose, vaikai jautėsi saugiai, jų psichologinė savijauta buvo stabili, vaikai šiltai bendravo tarpusavyje ir su kitais vaikų globos namų vaikais, buvo patenkinti naujomis gyvenimo sąlygomis.

18Pareiškėjo atstovės nurodė, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariate 2011 m. gegužės 20 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-00783-11 pagal požymius veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 163 straipsnį dėl piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ir pareigomis, 2012 m. gegužės 10 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariate prokuroro nutarimu iš ikiteisminio tyrimo Nr. 65-1-00783-11 išskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas dėl VšĮ ( - ) apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnį ir 223 straipsnio 1 dalį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-00645-12. Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. priimtu nuosprendžiu (baudžiamoji byla Nr. 1-160-738/2014) įstaigos vadovas V. P. buvo pripažintas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 163 straipsnyje (skirtas laisvės apribojimas 4 (keturiems) mėnesiams).

19Civilinio kodekso 3.271 straipsnyje nustatyta, kad vaiko globėjas (rūpintojas) privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams, palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu globėjas ar rūpintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, jie gali būti teismo nutartimi nušalinti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų.

20Teismas įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus bei pareiškėjo atstovių žodinius paaiškinimus, teismo posėdyje apklaustų vaikų nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad suinteresuotas asmuo VšĮ ( - ) netinamai vykdė savo kaip globėjo pareigas ir neužtikrino net minimalių vaikų poreikių, dėl ko vaikams buvo paskirta laikina globa ( - ) vaikų globos namuose. Teismas nustatė, kad vaikų mityba šioje įstaigoje nebuvo pilnavertė ir neatitiko vaikų fiziologinių poreikių, vaikai buvo maitinami nereguliariai, neskiriama lėšų maisto papildams, vitaminams. Suinteresuoto asmens Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namų 2011 m. gegužės 1 d. darbuotojų pranešimai patvirtina, kad iš VšĮ ( - ) 2011 m. balandžio 29 d. paimti ir ( - ) vaikų globos namuose apgyvendinti vaikai buvo užsikrėtę pedikulioze. Teismas taip pat įvertino tai, kad bylos nagrinėjimo metu suinteresuoto asmens VšĮ ( - ) atstovai buvo visiškai abejingi prasidėjusiam teismo procesui dėl globėjo nušalinimo nuo pareigų, nepateikė jokio procesinio dokumento, nesidomėjo bylos eiga, nerodė pastangų likti nepilnamečių vaikų globėju (rūpintoju).

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjo reikalavimas dėl suinteresuoto asmens nušalinimo nuo nepilnamečių vaikų globėjo pareigų yra visiškai įrodytas, todėl yra tenkintinas - VšĮ ( - ) nušalintina nuo E. U., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), ir R. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), globėjo pareigų.

22Dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo

23Pareiškėjo atstovės pareiškimu prašė paskirti E. U. ir R. S. nuolatiniu globėju (rūpintoju) Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namus ir nustatyti šių vaikų globos (rūpybos) ir gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namuose.

24Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2011 m. balandžio 29 d. priėmė sprendimą skubiai paimti VšĮ ( - ) gyvenusius vaikus M. U., E. U., R. S., V. R., M. K., V. N. ir S. D. ir laikinai juos apgyvendinti Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namuose (b. l. 45).

25Iš Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013 m. kovo 12 d. globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto nustatyta, kad ( - ) vaikų globos namai užtikrina globojamojo E. U. fizinį saugumą, svarbiausius raidos, sveikatos, emocinius poreikius, globos kokybė yra gera, šiam vaikui yra suteikiamas reikiamas ugdymas, auklėjimas, globa atitinka vaiko poreikius ir interesus (b. l. 87-88). Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014 m. sausio 8 d. globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akte nurodyta, kad ( - ) vaikų globos namai globojamai R. S. užtikrina fizinį saugumą, svarbiausius raidos, sveikatos, emocinius poreikius, globos kokybė yra gera, suteikiamas reikiamas ugdymas, auklėjimas, globa atitinka vaiko poreikius ir interesus (b. l. 89-90, 91-92). Byloje yra pateikti ( - ) vaikų globos namų sutikimai tapti nepilnamečio E. U. ir R. S. nuolatiniu globėju (rūpintoju) (b. l. 80, 81). Šį sutikimą teismo posėdyje patvirtino ir globos namų atstovė.

26Atsižvelgiant į byloje pateiktas išvadas dėl ( - ) vaikų globos namų vykdomų globėjo (rūpintojo) pareigų, teismas sprendžia, kad suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namai yra tinkami eiti nepilnamečių vaikų E. U. ir R. S. globėjo (rūpintojo pareigas).

27Teismas prieš paskirdamas ( - ) vaikų globos namus nepilnamečių vaikų globėju (rūpintoju) įvertina pačių nepilnamečių vaikų nuomonę dėl jų globėjo (rūpintojo). Teismas nustatė, kad į bylą yra pateikti rašytiniai E. U. ir R. S. sutikimai, kuriuose vaikai išreiškė sutikimą, jog jų globėju (rūpintoju) būtų paskirti ( - ) globos namai (b. l. 82, 83). Teismui apklausiant nepilnamečius vaikus, abu vaikai, t. y. tiek E. U., tiek R. S. aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė norą, jog jų globėju (rūpintoju) būtų paskirti ( - ) globos namai, nes tik šiuose namuose jiems buvo sudarytos tinkamos sąlygos jų poreikiams patenkinti.

28Teismas nustatė, kad kitų asmenų, galinčių ar norinčių tapti nepilnamečių E. U. ir R. S. nuolatiniu globėju (rūpintoju), nėra. Civilinio kodekso 3.251 straipsnis numato, kad globa yra nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų, o vaikams sulaukusiems 14 metų nustatoma rūpyba. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnamečiai E. U. ir nepilnametė R. S. yra sulaukę 14 m. amžiaus, nušalinus nuo pareigų globėją VšĮ ( - ), nuolatiniu vaikų rūpintoju skirtini Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namai. Paskyrus nuolatinį rūpintoją, E. U. ir R. S. gyvenamoji vieta nustatytina Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namuose (Civilinio kodekso 3.251 straipsnio 1 dalis, 3.263 straipsnis, 3.264 straipsnio 3 dalis, 3.265 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Bylos duomenimis nustatyta, kad rūpintojas parinktas, nepažeidžiant Civilinio kodekso 3.268 straipsnio reikalavimų. Teismas pažymi, kad Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namus paskyrus E. U. ir R. S. rūpintoju būtų yra užtikrinamas brolių ir seserų neišskyrimo principas, įtvirtintas Civilinio kodekso 3.249 straipsnio 4 dalyje.

29Rūpintojui išaiškintina, kad jis privalo: užtikrinti vaikų fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaikų sveikata ir mokymusi, auklėti vaikus, sprendžiant klausimus, susijusius su vaikų interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldos institucijomis, palaikyti ryšius su artimais vaikų giminaičiais, informuoti juos, jei jie to pageidauja, apie vaikų vystimąsi, mokymąsi, sveikatą, rūpintis vaikų laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų amžių, sveikatą, išsivystymą, polinkius, rengti savarankiškam gyvenimui šeimoje, visuomenėje ir valstybėje. Išaiškintina, kad rūpintojas yra vaikų atstovas pagal įstatymą ir gina jų teises bei teisėtus interesus. Rūpintojas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaikus iš bet kurių asmenų, laikančių juos pas save neteisėtai (Civilinio kodekso 3.271, 3.272 straipsniai).

30Dėl reikalavimų pakeisti išieškotoją, vykdant sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, dėl reikalavimo paskirti ( - ) vaikų globos namus vaikų išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise

31Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai E. U. ir R. S. nuosavybės teise nekilnojamųjų ir kilnojamųjų registruotinų daiktų neturi, todėl turto administratoriaus skyrimo klausimas nėra keliamas ir svarstomas (Civilinio kodekso 3.245 straipsnio 1 dalis). Tačiau nepilnamečiams vaikams iš motinos J. U., kurios motinos valdžia yra apribota, yra priteistas ir išieškomas išlaikymas periodinėmis išmokomis (Kauno rajono apylinkės teismo 2004 m. balandžio 21 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. N-2-500-05/04). Pareiškimą tenkinus ir abiejų vaikų rūpintoju paskyrus Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namus, ši biudžetinė įstaiga skirtina vaikams priteistų ir išieškomų piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise (3.239 straipsnio 2 dalis, 4.141 straipsnio 1 dalis).

32Nutartis vykdytina skubiai (Civilinio proceso kodekso 496 straipsnio 1 dalis).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 504 straipsniais, 496 straipsnio 1 dalis,

Nutarė

34pareiškimą visiškai tenkinti.

35Nušalinti VšĮ ( - ), kodas ( - ), nuo E. U., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), ir R. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), globėjo pareigų.

36Paskirti E. U., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), ir R. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), nuolatiniu rūpintoju Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namus, kodas ( - ).

37Nustatyti E. U., asmens kodas ( - ) gimusio ( - )., ir R. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - )., rūpybos ir gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namuose, kodas ( - ).

38Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namus, kodas ( - ), skirti vaikams E. U., asmens kodas ( - ) gimusiam ( - ), ir R. S., asmens kodas ( - ) gimusiai ( - ), Kauno rajono apylinkės teismo 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu (civilinė byla Nr. N-2-500-05/04) iš motinos J. U., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), priteistų ir išieškomų piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

39Nutartis vykdoma skubiai, tačiau per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 3. 1) nušalinti VšĮ ( - ) nuo nepilnamečių E. U. ir R. S. globėjo pareigų;... 4. 2) paskirti E. U. ir R. S. nuolatiniu globėju (rūpintoju) Kauno rajono... 5. 3) nustatyti E. U. ir R. S. globos (rūpybos) ir gyvenamąją vietą Kauno... 6. 4) pakeisti išieškotoją į ( - ) vaikų globos namus, vykdant Kauno rajono... 7. 5) paskirti ( - ) vaikų globos namus vaikų E. U. ir R. S. išlaikymui... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno rajono apylinkės teismas 2004 m. balandžio... 9. Suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namų... 10. Suinteresuotas asmuo VšĮ ( - ) atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, nors... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba... 12. Pareiškimas tenkintinas... 13. Dėl VšĮ ( - ) nušalinimo nuo globėjo pareigų... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno rajono apylinkės teismas 2004 m.... 15. Iš byloje pateikto Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 16. Pareiškėjo atstovės nurodė, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos... 17. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2011... 18. Pareiškėjo atstovės nurodė, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos... 19. Civilinio kodekso 3.271 straipsnyje nustatyta, kad vaiko globėjas... 20. Teismas įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus bei pareiškėjo... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjo... 22. Dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir... 23. Pareiškėjo atstovės pareiškimu prašė paskirti E. U. ir R. S. nuolatiniu... 24. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad Kauno rajono savivaldybės... 25. Iš Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 26. Atsižvelgiant į byloje pateiktas išvadas dėl ( - ) vaikų globos namų... 27. Teismas prieš paskirdamas ( - ) vaikų globos namus nepilnamečių vaikų... 28. Teismas nustatė, kad kitų asmenų, galinčių ar norinčių tapti... 29. Rūpintojui išaiškintina, kad jis privalo: užtikrinti vaikų fizinį ir... 30. Dėl reikalavimų pakeisti išieškotoją, vykdant sprendimą dėl išlaikymo... 31. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai E. U. ir R. S.... 32. Nutartis vykdytina skubiai (Civilinio proceso kodekso 496 straipsnio 1 dalis).... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290,... 34. pareiškimą visiškai tenkinti.... 35. Nušalinti VšĮ ( - ), kodas ( - ), nuo E. U., asmens kodas ( - ) gimusio ( -... 36. Paskirti E. U., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), ir R. S., asmens kodas ( - )... 37. Nustatyti E. U., asmens kodas ( - ) gimusio ( - )., ir R. S., asmens kodas ( -... 38. Kauno rajono savivaldybės ( - ) vaikų globos namus, kodas ( - ), skirti... 39. Nutartis vykdoma skubiai, tačiau per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno...