Byla 2A-1571-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Dalios Kačinskienės

6Dalios Višinskienės

7sekretoriaujant

8Jonei Markovičiūtei

9dalyvaujant ieškovei

10H. P.

11ieškovės atstovei

12adv. Laurai Altun

13atsakovo atstovei

14adv. Birutei Strimaitytei

15teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės H. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės H. P. ieškinys atsakovams UAB „Bomba", VšĮ „Laura & The Lovers", UAB „Koja", UAB „Bombos" įrašai dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išmokų susijusių su darbo teisiniais santykiais priteisimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

16Kolegija išnagrinėjusi bylą

Nustatė

17I.Ginčo esmė

18Ieškovė H. P. su ieškiniu, kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti ieškovės atleidimą iš darbo UAB „Bomba", VšĮ „Laura & The Lovers", UAB „Koja", UAB „Bombos" įrašai pagal LR darbo kodekso 107 str. 1 d. neteisėtu; grąžinti ieškovę į pagrindines pareigas UAB „Bomba; Nesant galimybės grąžinti į pagrindinę darbovietę pakeisti atleidimo pagrindą į LR darbo kodekso 127 str. 2 d. ir išmokėti išeitines išmokas pagal Darbo kodekso 140 str; priteisti iš atsakovų ieškovei vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; priteisti iš atsakovo UAB „Bomba“ 3 000 Lt neturtinę žalą bei 548,57 Lt turtinę žalą.

19 Nurodė, kad neterminuota darbo sutartis dėl vyriausiosios buhalterės darbo su atsakovu UAB „Bomba" buvo sudaryta 2009 m. gegužės 11 d., nustatant 5 dienų darbo savaitę ir 3 mėnesių išbandymo laikotarpį, darbdavio iniciatyva . Atskiros neterminuotos antraeilių pareigų sutartys su atsakovais UAB „Koja", UAB „Bombos" įrašai, VšĮ „Laura & The Lovers" buvo sudarytos 2009 m. gegužės 11 d., nustatant ne visą darbo laiką - 1 val., 5 dienų darbo savaitę ir 3 mėnesių išbandymo laikotarpį, darbdavio iniciatyva. Sutarčių turinys ir forma tapatūs. Ieškovė savo pareigas vykdė tinkamai ir vadovaudamasi buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais įstatymais, kitais teisės aktais, negavo jokių įspėjimų, drausminių nuobaudų. 2009 m. gegužės 27 d. ji susirgo, iš gydytojo gavo nedarbingumo pažymėjimą ir nedirbo nuo 2009 m. gegužės 27d. iki 2009 m. birželio 19 d. Į darbą grįžo 2009 m. birželio 22 d., toliau vykdė vyriausiosios buhalterės pareigas. Darbo pas atsakovą metu ieškovė patyrė psichologinį darbdavio spaudimą dėl to, kad atsisakė vykdyti neteisėtus darbdavio nurodymus, po ko darbo sąlygos tapo nepakenčiamos ir to pasekoje ieškovė susirgo. Jos gydymas pareikalavo skirti daug lėšų, ji patyrė stresą, dėl ko gydytojas išrašė nedarbingumo pažymėjimą, vaistų, receptų. Nurodytos aplinkybės rodė, kad ieškovė patyrė neturtinę ir turtinę žalą dėl darbdavio veiksmų. 2009 m. birželio 23 d. visi darbdaviai vienu metu įteikė įspėjimus apie atleidimą iš darbo dėl nepatenkinamų išbandymo rezultatų pagal Darbo kodekso107 straipsnio 1 dalį. Su nurodytu atleidimo pagrindu ieškovė nesutiko ir 2009 m. birželio 23 d. kreipėsi į darbdavius dėl darbo ginčų komisijos sudarymo, tačiau komisija sudaryta nebuvo. Ieškovės nuomone, jos atleidimas iš darbo pas atsakovus Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalies pagrindu yra neteisėtas ir nepagrįstas.

20Atsakovų UAB „Bomba“, UAB „Koja", UAB „Bombos įrašai" atsiliepimuose su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

21Nurodė, kad darbdavys norėdamas įsitikinti ieškovės tinkamumu darbo sutartimi sulygtam buhalterės darbui nustatė ieškovei trijų mėnesių išbandymo laikotarpį. Ieškovė su tuo sutiko. 2009 m. birželio 22 d. atlikus įmonių buhalterinės apskaitos ir buhalterinės apskaitos organizavimo būklės įvertinimą ir tuo pagrindu pateikus ataskaitą buvo nustatyti ieškovės darbo trūkumai ir netinkamas tiesioginių darbinių pareigų vykdymas, todėl atsakovų vadovai priėmė sprendimą atleisti ieškovę iš darbo dėl netinkamų išbandymo rezultatų (DK 107 str. 1 d.). Be to, bandomuoju laikotarpiu buvo pastebėta, kad ieškovė neatitinka reikiamų dalykinių savybių užimamoms pareigoms - ji be pateisinamos priežasties atsisakydavo atlikti jai pavestus darbus, nepaaiškindavo tokio atsisakymo priežasčių. Būdama vyr. buhalterės pareigose ir turėdama specifinių, t. y. buhalterinių žinių, ji turėjo bent jau paaiškinti, kokių imsis veiksmų vykdydama savo kaip vyr. buhalterės pareigas, pateikti duomenis, kokia jos manymu vykdyta buhalterinė apskaita neatitinka teisės normose keliamų reikalavimų ir kaip šiuos neatitikimus reikėtų ištaisyti. Jokių veiksmų šiais klausimais ieškovė neatliko, nesiėmė jokios iniciatyvos tinkamai vykdyti savo pareigas. Atsakovai tokią ieškovės poziciją įvertino ne tik kaip profesionalumo trūkumą bet taip pat tam tikrų asmeninių savybių, reikiamų užimti vyr. buhalterės pareigas, stoką.

22II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

23Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinys atmestas. Byla dalyje dėl reikalavimo „ Nesant galimybės grąžinti į pagrindinę darbovietę, pakeisti atleidimo pagrindą į LR Darbo kodekso 127str. 2d. ir išmokėti išeitines išmokas pagal Darbo kodekso 140 str.“ nutraukta. Iš ieškovės, atsakovo UAB „Bomba“ naudai priteista 3600 Lt už advokatės pagalbą teisme ir UAB „Bombos“ įrašai naudai 300 Lt už advokatės pagalbą teisme.

24Teismas pažymėjo, kad ieškovė sudarydama su atsakovais darbo sutartį sutiko, kad darbdavio iniciatyva būtų nustatytas 3 mėnesių išbandymo laikotarpis. 2009 birželio 22 d. UAB „Bomba“ direktoriaus įsakymu Nr.KS-1 buvo sudaryta komisija kuri svarstė ieškovės tinkamumą darbui, nes atlikus auditą ir 2009 birželio 22 d. pateikus ataskaitą apie įmonės buhalterinės apskaitos būklę buvo nustatyti esminiai ieškovės darbo trūkumai: finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta Registrų Centrui nors terminai jau senokai suėję, nebuvo kontrolės tiekėjų ir mokėtinų sumų atžvilgiu, neatlikta turto, nuosavybės ir skolų inventorizacija. Tuo pagrindu 2009 m. birželio 22 d. UAB „Bomba“ komisija surašė aktą, kuriame konstatavo, kad ataskaitą apie ilgalaikio turto būklę, kasos knygą ir kitus buhalterinius dokumentus ieškovė neoperatyviai pateikdavo administratorei arba išvis nepateikdavo, dirbo išsiblaškiusi, pildant pranešimus VMI darė daug gramatikos klaidų. Įvertinęs byloje esančius įrodymus bei liudytojų parodymus, teismas padarė išvadą, jog ieškovė neatitiko reikalavimų keliamų užimamoms pareigoms. Teismas konstatavo, kad atleidimo iš darbo pagal Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalį pagrindas yra neigiami išbandymo rezultatai, kurių vertinimas priklauso darbdaviui, nes nustatomo bandomojo termino iniciatorius yra darbdavys, todėl išimtinai subjektyvi darbdavio teisė yra nuspręsti, kiek ir kokia apimtimi darbuotojas netinkamas pasirinktam darbui. Teismo vertinimu darbuotojo atitikimas pasirinktam darbui pagal įstatymą ir darbo teisinių santykių sutartinį pobūdį yra darbdavio prerogatyva. Teismas sprendė, kad atsakovui apie atleidimą tinkamai pranešus ieškovei, darbo sutartis su ieškove Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalies pagrindu buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai. Teismas netenkinęs ieškovės reikalavimų dėl jos atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, neturėjo pagrindo jos grąžinti į pagrindines pareigas UAB „Bomba“ bei priteisti iš atsakovų ieškovei vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Ieškovei atsisakius nuo reikalavimo dalyje „nesant galimybės grąžinti į pagrindinę darbovietę, pakeisti atleidimo pagrindą į LR DK 127str.2d. ir išmokėti išeitines išmokas pagal DK 140str.“, teismas atsisakymą priėmė ir bylą šioje dalyje nutraukė (CPK 293str.4p., 294str.). Pripažinęs, kad ieškovė iš darbo atleista teisėtai, teismas netenkino ieškovės reikalavimų dėl 3000Lt neturtinės bei 548,57Lt turtinės žalos priteisimo.

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

26Ieškovė H. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimo dalį kuria atmestas ieškovės ieškinys ir iš ieškovės atsakovo UAB ,,Bomba“ naudai priteista 3 600 Lt už advokato teisinę pagalbą, o UAB ,,Bombos“ įrašai naudai 300 Lt už advokato teisinę pagalbą ir ieškinį patenkinti visiškai: pripažinti ieškovės atleidimą iš darbo UAB „Bomba", VšĮ „Laura & The Lovers", UAB „Koja", UAB „Bombos" įrašai pagal Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalį neteisėtu; grąžinti ieškovę į pagrindines pareigas UAB „Bomba; priteisti iš atsakovų ieškovei vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; priteisti iš atsakovo UAB ,,Bomba“ 3 000 LT neturtinę žalą bei turtinę žalą 548,57 Lt.

27Nurodo, kad teismo išvada, jog darbo sutartis su ieškove remiantis Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalimi nutraukta teisėtai prieštarauja byloje esantiems įrodymams bei liudytojų parodymams, tuo teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles bei įstatyme įtvirtintus asmenų lygiateisiškumo, proceso rungtyniškumo, taip pat konstitucinius teisingumo bei teisinės valstybės principus, asmens teisę į teisingą ir nešąlišką teismą, todėl skundžiamas teismo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu bei pagrįstu. Teismas neįvertino, kad atsakovas atleisdamas ieškovę iš darbo remiantis Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalimi, turėjo pateikti neginčijamus įrodymus apie jos nekompetenciją. Tuo tarpu atsakovas teismui pateikė, o teismas pripažindamas atleidimą teisėtu ir pagrįstu rėmėsi auditoriaus D. B. 2009 m. birželio 22 d. ataskaita, kurioje nebuvo svarstomas ieškovės netinkamas darbo pareigų atlikimas. Teismas neįvertino, jog ataskaita sudaryta už laikotarpį iki 2009 m. birželio 26 d. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė įmonėje pradėjo dirbti 2009 m. gegužės 11 d., o nuo 2009 m. gegužės 27 d. iki birželio 19 d. sirgo, todėl negalėjo turėti įtakos nustatytiems buhalterinės apskaitos trūkumams. Priešingai, buhalterinės apskaitos trūkumai liko dėl prieš ieškovę dirbusios buhalterės N. B. darbo trūkumų, nors ieškovės pokalbio su direktoriumi metu dalyvavusi N. B. patikino, kad buhalterinė apskaita tvarkinga. Teismas taip pat neįvertino, jog finansinė atskaitomybė visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinimui turėjo būti pateikta iki 2009 m. sausio 31 d. t.y. iki ieškovės darbo pradžios, o VĮ Registrų centrui patvirtinta atskaitomybė turėjo būti pateikta iki 2009 m. gegužės 31 d, todėl akivaizdu, jog ieškovė negalėjo per trumpą laiką pašalinti nustatytų trūkumų ir atskaitomybę pateikti laiku. Atsakaitoje nurodyta, jog buhalterės ligos metu, įmonėje jos niekas nepavadavo, todėl nebuvo padaryti būtiniausi darbai, neįvestos sąskaitos, mokėjimai bei kt., tačiau ši aplinkybė įrodo, ne sirgusios ieškovės kaltę, o įmonės valdymo organų darbo trūkumus. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė su auditoriaus parengta 2009 m. birželio 22 d. ataskaita supažindinta nebuvo, ji jai pateikta tik ją atleidžiant iš darbo. Teismas netinkamai įvertino liudytojų V. I. ir T. M. parodymus dėl ieškovės darbo su apskaitos sistema ,,Skaita 2000“ ir neįvertino, kad tik ieškovės iniciatyva buvo pradėti sistemos atnaujinimo darbai. Kaip parodė liudytojas A. M., tvarkęs sistemą, ieškovė išmanė darbą su ja ir jos sprendimas imtis atnaujinimo darbų kurie nebuvo atliekami nuo 2004 metų buvo geriausias sprendimas. Nurodytos aplinkybės paneigia teismo išvadą, jog ieškovė nemokėjo dirbti su sistema ,,Skaita 2000“. Be to, aplinkybę, kad ieškovė atleista nepagrįstai patvirtino ir liudytoja L. P. kuri taip pat buvo atleista iš darbo atsakovo įmonėse kaip neišlaikiusi išbandymo, nors pradėjo dirbti vieną savaitę vėliau nei ieškovė. Liudytoja taip pat patvirtino, kad ieškovė buvo profesionali darbuotoja ir siekė ištaisyti nustatytus trūkumus. Teismas nepagrįtai atmetė ieškovės reikalavimą priteisti 3000 Lt neturinės žalos bei 548,57 Lt turtinės žalos, nes dėl atsakovo psichologinio spaudimo atlikti neteisėtus veiksmus, ieškovė patyrė stresą ir to pasekoje susirgo, o grįžus iš nedarbingumo jai buvo įteiktas atleidimo lapelis, todėl akivaizdu jog ji patyrė neturtinę žalą, kurią įvertino 3000 Lt (DK 248 str. 4 p.; 250 str.). Ieškovė į bylą pateikė dokumentus pagrindžiančius jos patirtą 548,87 Lt turtinę žalą ( DK 248 str., 249 str.), todėl esant visoms būtinoms sąlygoms atsakovo atsakomybei kilti, teismas turėjo teisinį pagrindą ieškovės prašymą patenkinti. Nepagrįstas teismo argumentas, jog darbuotojo atitikimas pasirinktam darbui pagal įstatymą ir darbo teisinių santykių sutartinį pobūdį yra darbdavio prerogatyva, nes atsakovas nepateikė jokių ieškovės netinkamo darbo įrodymų ir piktnaudžiaudamas Darbo kodekso 107 straipsnio nuostatomis nepagrįstai atleido ieškovę iš darbo.

28Atsakovai UAB ,,Bomba“, UAB ,,Koja“, UAB ,,Bombos įrašai“, VšĮ ,,Laura & The Lovers“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovės atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

29Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, priimtas tinkamai įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei padarius pagrįstas išvadas, laikantis materialinių ir procesinių teisės normų reikalavimų.

30Darbo sutartis su ieškovę buvo nutraukta nes ji nesiėmė taisyti nustatytų trūkumų ir pati netinkamai vykdė pareigas, dėl ko įmonei galėjo kilti tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė. Gavus audito išvadas, buvo sudaryta komisija, kuri pripažino, kad ieškovė netinkamai vykdė darbo pareigas, todėl buvo nuspręsta ją atleisti Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ieškovė darbo metu ji atsisakydavo atlikti jai pavestus darbus nepaaiškindama atsisakymo priežasčių, jos lietuvių kalbos žinios nepakankamos, ji nemokėjo dirbti su apskaitos sistema ,,Skaita 2000“, nors atsiųsdama darbdaviui gyvenimo aprašymą nurodė, jog turimų žinių pakanka darbui, tačiau paaiškėjo, jog jos sugebėjimai menkesti nei buvo tikimąsi. Ieškovė reikalaudama neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo neįrodė, aplinkybių bei sąlygų būtinų žalos kilimui ir jos atlyginimui, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai netenkino jos reikalavimo. Nepagrįstas ieškovės argumentas, jog teismas netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus nes byloje buvo nustatytos reikšmingos aplinkybės ir jų pagrindu padarytos teisingos išvados.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

32Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

33Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bei įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą teisinius argumentus (CPK 183 str., 185 str.) sprendžia, kad tenkinti ieškovės apeliacinį skundą nėra teisinio pagrindo.

34Iš bylos medžiagos seka, kad ieškovė 2009 m. gegužės 11 d. sudarė darbo sutartis su atsakovais UAB ,,Bomba“, VŠĮ ,,Laura & The Lovers“, UAB ,,Koja“ UAB ,,Bombos įrašai“ dėl vyriausiosios buhalterės darbo. Darbo sutartimis darbdavio iniciatyva ieškovei nustatytas 3 mėnesių išbandymo laikotarpis (b.l 7-10, T 1). Ieškovė su išbandymu sutiko, tačiau darbdavys gavęs buhalterinės apskaitos būklės įvertinimo ir apskaitos organizavimo įvertinimo išvadas, 2009 m. birželio 22 d. pateikė ieškovei įspėjimus dėl jos atleidimo iš darbo visose įmonėse nuo 2009 m. birželio 25 d. bei nutraukė darbo sutartis vadovaudamasis Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalimi (b.l. 12-19).

35Išbandymas yra tam tikras terminas, darbo sutarties šalių susitarimu nustatomas sudarant darbo sutartį, per kurį darbdavys gali patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o darbuotojas – ar darbas ir jo sąlygos tinka jam (DK 105 straipsnio 1 dalis).

36Nagrinėjamoje byloje šalių susitarimu darbo sutartyje buvo nustatytas trijų mėnesių išbandymo laikotarpis, t. y. šalys sudarė neterminuotą darbo sutartį su papildoma sąlyga – trijų mėnesių išbandymo terminu, nurodydamos, jog išbandymo terminas nustatomas darbdavio iniciatyva. Darbo sutartis su ieškove nutraukta Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalies pagrindu, dėl nepatenkinamų išbandymo rezultatų. Pagal lingvistinį šios teisės normos aiškinimą, darbuotojo išbandymo rezultatų vertinimas priklauso tik darbdaviui. Tokią išvadą galima daryti įvertinus darbo sutartyje sulygtas šalių sąlygas, t. y. atsižvelgiant į tai, kas yra nustatomo bandomojo termino iniciatorius.

37Šiuo atveju, bandomasis terminas sulygtas darbdavio iniciatyva, todėl šį klausimą sprendžia tik darbdavys.Tokią išvadą patvirtina ir darbo teisinių santykių sutartinis pobūdis: darbo sutartis sudaroma šalių valia ir tik šios sutarties šalys gali spręsti, ar darbas yra priimtinas (kai išbandymas nustatytas darbuotojo prašymu) arba ar darbuotojas sugeba tinkamai atlikti jam pavestą darbą (kai išbandymas nustatomas darbdavio iniciatyva).

38Nesutikdama su atleidimu pagal Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalį, ieškovė kreipėsi į teismą, todėl kilus darbuotojo ir darbdavio ginčui Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalies pagrindu, įrodinėjimo našta teko darbdaviui, privalėjusiam įrodyti, kad darbuotojas iš tiesų neišlaikė išbandymo, t. y. kad darbuotojas dėl savo dalykinių ir asmeninių savybių nesugeba ar negali dirbti darbo, dėl kurio atlikimo buvo sulygta sudarant sutartį. Neigiamą išbandymo rezultatą darbdavys gali įrodinėti visomis Civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis.

39Atsakovas, ieškovės atleidimo iš darbo pagrįstumą įrodinėjo remdamasis D. B. 2009 m. birželio 22 d. atliktu atsakovo ir jo dukterinių įmonių buhalterinės apskaitos ir buhalterinės apskaitos organizavimo būklės įvertinimu (b.l. 65-67; 80-82, T1) bei liudytojų parodymais. Gavęs vertinimo išvadas su nustatytais trūkumais, atsakovas 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. KS-1 sudarė komisija, kuri svarstė ieškovės tinkamumą dirbti (b.l. 83, T1) bei nusprendė, jog ieškovė darbui sulygtam darbo sutartimi netinkama. Ieškovė siekė atsakovo argumentus paneigti liudytojų parodymais.

40Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą bei atsakovo pateiktą 2009 m. birželio 22 d. ataskaitą dėl atsakovo dukterinių įmonių apskaitos ir buhalterinės apskaitos organizavimo būklės įvertinimo (CPK 177 str., 178 str.), sprendžia, kad atsakovas būdamas ieškovės darbdavys, turėjo pagrindą atleisti ieškovę iš darbo kaip netinkančią darbo sutartimi sulygtam darbui.

41Nesutikdama su teismo išvadomis, ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas pripažindamas ieškovės atleidimą teisėtu rėmėsi auditoriaus 2009 m. birželio 22 d. ataskaita, kurioje nebuvo vertinamas ieškovės tinkamumas darbui.

42Audito arba kitaip tariant įmonės buhalterinės apskaitos būklės įvertinimo ir apskaitos organizavimo įvertinimo tikslas nustatyti, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą (LR Audito įstatymo 3 str. 1 d., 2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1676 redakcija). Tai reiškia, kad atliekant įmonės ūkinės-komercinės veiklos įvertinimą turi būti pareikšta nuomonė ar įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma laikantis teisės aktų reikalavimų. Tuo tarpu, ieškovės pareiga dirbant buhaltere tvarkyti įmonės buhalteriją laikantis teisės aktų reikalavimų, t.y kad visi duomenys būtų tvarkomi tvarkingai, tinkamai, objektyviai ir laiku pateikiami suinteresuotoms institucijoms ar asmenims (LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 str., 10 str. 1 d. 1 p., 11 str. 1 d.; 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 redakcija). Taigi, ieškovė 2009 m. gegužės 11 d. sudarydama darbo sutartį su atsakovu ir jo dukterinėmis įmonėmis ir įsidarbindama vyr. buhaltere prisiėmė pareigą tvarkyti atsakovo ir jo dukterinių įmonių buhalteriją laikantis teisės aktų reikalavimų, todėl pripažintini nepagrįstais ieškovės apeliacinio skundo argumentai, jog visi 2009 metų birželio 22 d. ataskaitoje nustatyti trūkumai atsirado iki ieškovės darbo pradžios ir ji nustatytų trūkumų negalėjo įtakoti. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, atsižvelgiant ir į jos motyvaciniame laiške nurodytą darbo buhalterinės apskaitos srityje 12 metų trukmę, pradėjusi dirbti pas atsakovą turėjo operatyviai nustatyti trūkumus ir imtis veiksmingų priemonių įmonės buhalterinės apskaitos sutvakymui pagal teisės aktų reikalavimus. Kaip seka iš 2009 m. birželio 22 d. ataskaitos, ieškovė nesiėmė operatyvių ir būtinų priemonių pašalinti vedamos buhalterinės apskaitos trūkumų ir klaidų, nors tokią pareigą jai numato įstatymas. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė nustačiusi atsakovo buhalterinės apskaitos trūkumus būtų kreipusis į atsakovo vadovą su pasiūlymais ištaisyti trūkumus ir nurodžiusi trūkumų ištaisymo būdus bei terminus, kas būtų sudarę prielaidas tinkamam pareigų atlikimui, todėl darbdavys gavęs nešališką išvadą ir nustatęs, jog per ieškovės išbandymo laikotarpį įmonės buhalterinė apskaita nebuvo tinkamai tvarkoma, tuo pažeidžiant teisėtus darbdavio lūkesčius, turėjo pagrindą pripažinti, jog ieškovė neišlaikė išbandymo ir vadovaujantis Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalimi ją atleisti iš darbo.

43Apeliaciniame skunde ieškovė remiasi argumentu, jog pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino liudytojų parodymus. Teisėjų kolegija su šiuo ieškovės argumentu nesutinka ir sprendžia, kad liudytojų parodymai nagrinėjamoje byloje yra prieštaringi, todėl ieškovė liudytojų parodymų pagalba neįrodė, tinkamumo užimamos pareigoms ir tinkamo pareigų atlikimo išbandymo metu.

44Teisėjų kolegija pripažinusi, kad ieškovė pagrįstai atleista iš darbo remiantis Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalies nuostatomis, dėl kitų ieškovės reikalavimų ir argumentų nurodytų apeliaciniame skunde nepasisako, kaip teisiškai nereikšmingų.

45Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš ieškovės H. P. atsakovų naudai priteistinos 1050 Lt atstovavimo teisme išlaidos ir valstybės naudai 15,75 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47 Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovės H. P. apeliacinį skundą atmesti.

48Priteisti iš H. P. a.k. ( - ) atsakovų UAB ,,Bomba“ įmonės kodas 121691180, UAB ,,Koja“ įmonės kodas 123229525, UAB ,,Bombos įrašai“ įmonės kodas 124340514, VšĮ ,,Laura & The Lovers“ įmonės kodas 300104475 naudai 1050 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, o valstybės naudai 15,75 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Dalios Kačinskienės... 6. Dalios Višinskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Jonei Markovičiūtei... 9. dalyvaujant ieškovei... 10. H. P.... 11. ieškovės atstovei... 12. adv. Laurai Altun... 13. atsakovo atstovei... 14. adv. Birutei Strimaitytei... 15. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 16. Kolegija išnagrinėjusi bylą... 17. I.Ginčo esmė... 18. Ieškovė H. P. su ieškiniu, kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti... 19. Nurodė, kad neterminuota darbo sutartis dėl vyriausiosios buhalterės darbo... 20. Atsakovų UAB „Bomba“, UAB „Koja", UAB „Bombos įrašai"... 21. Nurodė, kad darbdavys norėdamas įsitikinti ieškovės tinkamumu darbo... 22. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 23. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimu... 24. Teismas pažymėjo, kad ieškovė sudarydama su atsakovais darbo sutartį... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 26. Ieškovė H. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimo dalį... 27. Nurodo, kad teismo išvada, jog darbo sutartis su ieškove remiantis Darbo... 28. Atsakovai UAB ,,Bomba“, UAB ,,Koja“, UAB ,,Bombos įrašai“, VšĮ... 29. Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, priimtas tinkamai... 30. Darbo sutartis su ieškovę buvo nutraukta nes ji nesiėmė taisyti nustatytų... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 32. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 33. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bei įvertinęs bylos... 34. Iš bylos medžiagos seka, kad ieškovė 2009 m. gegužės 11 d. sudarė darbo... 35. Išbandymas yra tam tikras terminas, darbo sutarties šalių susitarimu... 36. Nagrinėjamoje byloje šalių susitarimu darbo sutartyje buvo nustatytas trijų... 37. Šiuo atveju, bandomasis terminas sulygtas darbdavio iniciatyva, todėl šį... 38. Nesutikdama su atleidimu pagal Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalį, ieškovė... 39. Atsakovas, ieškovės atleidimo iš darbo pagrįstumą įrodinėjo remdamasis... 40. Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą bei atsakovo pateiktą 2009 m.... 41. Nesutikdama su teismo išvadomis, ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad... 42. Audito arba kitaip tariant įmonės buhalterinės apskaitos būklės... 43. Apeliaciniame skunde ieškovė remiasi argumentu, jog pirmos instancijos... 44. Teisėjų kolegija pripažinusi, kad ieškovė pagrįstai atleista iš darbo... 45. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 3... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 47. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimą... 48. Priteisti iš H. P. a.k. ( - ) atsakovų UAB ,,Bomba“ įmonės kodas...