Byla T-205-851/2013
Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Lukiškių Tardymo izoliatoriuje-kalėjime nutarimo Nr. 89-15 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam M. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) patvirtinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aiva Survilienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Lukiškių Tardymo izoliatoriuje-kalėjime nutarimo Nr. 89-15 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam M. R., asmens kodas ( - ) patvirtinimo,

Nustatė

2Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Lukiškių Tardymo izoliatoriuje-kalėjime 2013-02-15 priėmė nutarimą Nr. 89-15 taikyti M. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal LR Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 2 d. 1 p., nuteistajam neatlikus 4 mėnesių 7 dienų laisvės atėmimo bausmės. Nutarimas grindžiamas tuo, kad M. R. 1/3 bausmės atliko 2012-01-12, bausmės pabaiga – 2013-06-20, bausmės atlikimo metu režimo reikalavimų nepažeidė, nebaustas, 3 kartus skatintas, įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones. Jo pakartotinio nusikalstamumo rizika – žema – 25 balai. Išėjęs į laisvę ketina gyventi pas tėvus ir per darbo biržą ieškotis darbo. Siūloma taikyti nuteistajam M.R. lygtinį paleidimą pagal Lietuvos respublikos BVK 157 str. 2 d. 1 p., nustatant Lietuvos Respublikos BK 75 str. 2 d. numatytą pareigą – pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo lygtinio paleidimo.

3M. R. nuteistas 2011-03-03 Vilniaus n. 1 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 2 d., 260 str. 1 d., 259 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams 2 mėnesiams. Bausmės vykdymo pradžia 2011-06-20, bausmės vykdymo pabaiga 2013-06-22. 1/3 laisvės atėmimo bausmės atliko 2012-01-12. Anksčiau teistas.

4Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė pateikė atsiliepimą į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą, kuriame nurodė, kad atsižvelgiant į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Lukiškių Tardymo izoliatoriuje-kalėjime išsamų nutarimą, yra pagrindo manyti, jog M. R. laikysis įstatymų ir nenusikals, todėl siūlo patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-02-15 nutarimą Nr. 89-15 taikyti nuteistajam I.Baranauskui lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2 d. 1 p., nustatant pareigą pradėti dirbti ar mokytis ne vėliau, kaipo per 2 mėnesius nuo lygtinio paleidimo.

5Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas taikyti nuteistajam M. R. lygtinį paleidimą tvirtintinas.

6Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 1 d. nurodyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu, ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

7Teismas, įvertinęs Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-02-15 nutarimo Nr. 89-15 pagrindus ir motyvus, laiko, kad nutarimas yra pagrįstas. Nuteistojo M. R. asmenybė, jo elgesys bausmės atlikimo metu, kiti jį charakterizuojantys duomenys Komisijos nutarime įvertinti tinkamai. Nustatyta, kad M. R. nuteistas už 2 sunkių ir vieno nesunkaus tyčinių nusikaltimų padarymą, 2012-01-12 atliko privalomą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį (1/3 bausmės), šiuo metu liko neatlikta nedidelė dalis laisvės atėmimo bausmės. Bausmės atlikimo metu M. R. įvykdė individualiame nuteistojo pataisos plane numatytas priemones, nepažeidė nustatyto režimo reikalavimų, dalyvauja resocializacijos, integracijos į visuomenę, teisinio ir socialinio švietimo, kriminalinės subkultūros apraiškų prevencijos socialinės reabilitacijos programose, lanko bendruosius nuteistųjų susirinkimus, teisinio ir socialinio švietimo ir integracijos į darbo rinką užsiėmimus, dalyvavo Kalėjimų departamento vykdomame projekte „Mano kelias 2“, psichologinės tarnybos vykdomoje programoje „emocijų stresinėse situacijose identifikavimas ir valdymas“, šiuo metu dalyvauja psichologės vykdomoje „bendravimo įgūdžių formavimo ir lavinimo“ programoje. Bausmės atlikimo metu 3 kartus skatintas, nuo 2011-07-22 paliktas Lukiškių TI-K atlikti ūkio darbus, įdarbinant virėju, dėl darbo kokybės nusiskundimų negauta. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo pagal OASys programą rezultatas- žema rizika (25 balai). Nuteistasis palaiko glaudžius socialinius ryšius su tėvais, močiute ir kitais artimais giminaičiais, susirašinėja, bendrauja telefonu, lankomas pasimatymų metu. Turi konkrečius ateities planus, motyvuotas dirbti laisvėje. Psichologo išvadoje nurodyta, kad M. R. suvokia savo neigiamo elgesio niuansus, griežtas savo principams, išreiškia priešingas nuostatas kriminalinės subkultūros atžvilgiu, turintis pakankamas galimybes įsidarbinti bei finansinę nepriklausomybę. Moka izoliuotis nuo nereikalingų ryšių, pasitikintis savimi, disciplinuotas, elgesys yra susiformavęs nusistovėjęs, į įvykius reaguoja įvertinęs visas aplinkybes, vadovaujasi savo principais, idėjomis, tuo nesukeldamas jokios žalos sau ir aplinkiniams, nebijo nesėkmių, susitvarko su problemomis, užjaučia aplinkinius, gailisi dėl savo padarytų nusikaltimų. Ateities planai pagrįsti, konkretūs, ilgalaikiai, realiai pasiekiami, atitinka galimybes.

8Įvertinęs patektus nuteistojo asmens bylos duomenis, atsižvelgdamas į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, į prokurorės nuomonę, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą Nr. 89-15 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam M. R.. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, todėl jis gali būti paleistas lygtinai iš laisvės atėmimo įstaigos. Atsižvelgus į Komisijos siūlymus nuteistajam M. R. nustatytina Lietuvos respublikos BK 75 str. 2 d. numatyta pareiga per du mėnesius nuo lygtinio paleidimo dienos pradėti dirbti ar mokytis.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 1, 2 d., 4 d., 5 d., BPK 360 str. 5 d. 1 p., BK 75 str. 2 d. 5 p., teismas,

Nutarė

10patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-02-15 nutarimą Nr. 89-15 taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nuteistajam M. R..

11Nustatyti nuteistajam M. R. Lietuvos Respublikos BK 75 str. 2 d. 5 p. numatytą pareigą per du mėnesius nuo lygtinio paleidimo dienos pradėti dirbti ar mokytis.

12Lygtinio paleidimo terminą skaičiuoti nuo faktinio paleidimo iš bausmės atlikimo įstaigos dienos.

13Nutartis per 5 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai