Byla e2-849-781/2019
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. e2-308-227/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. e2-308-227/2019,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ pateikė ieškinį atsakovei bankrutavusiai akcinei bendrovei (toliau – BAB) „Ekra“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą priteisimo.

62.

7Atsakovė BAB „Ekra“ pateikė teismui prašymą sustabdyti bylą iki bus išspręsti klausimai dėl viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo įsteigimo teisėtumo ir jo likvidavimo bei dėl išlygos perduoti šalių ginčą spręsti arbitražui galiojimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi sustabdė bylą iki bus išnagrinėtos Panevėžio apylinkės teisme civilinė byla Nr. e2-4-956/2019 ir Vilniaus regiono apylinkės teisme civilinė byla Nr. e2-1111-647/2018 bei jose įsiteisės procesiniai teismų sprendimai.

114.

12Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tikslinga bylos nagrinėjimą stabdyti iki įsiteisės procesiniai teismų sprendimai dėl arbitražo įsteigimo pagrįstumo ir teisėtumo bei dėl arbitražinės išlygos galiojimo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

145.

15Ieškovė UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

165.1.

17Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog yra pagrindas stabdyti bylą dėl nagrinėjamo ginčo, kuriame sprendžiamas klausimas dėl šalių arbitražo išlygos galiojimo.

185.2.

19Ieškovė turi teisę pasirinkti, kokia pažeistų teisių gynimo tvarka reikšti reikalavimus atsakovei. Ieškovė išreiškė savo valią ginčą nagrinėti teismine tvarka, todėl nėra pagrindo stabdyti bylą.

206.

21Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog bylos sustabdymas yra vienintelis būdas išsiaiškinti bylai reikšmingus procesinius klausimus.

227.

23Trečiasis asmuo Vokietijos bendrovė HUBER SE atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad bylos sustabdymas yra būtinas siekiant išsiaiškinti reikšmingas aplinkybes nagrinėjamam šalių ginčui.

24Teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

268.

27Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų.

289.

29Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria nutarta sustabdyti bylą iki bus išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2-4-956/2019 ir Nr. e2-1111-647/2018 bei jose įsiteisės procesiniai teismų sprendimai.

3010.

31Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 straipsnis). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 straipsnis ne įpareigoja, o suteikia teismui teisę sustabdyti bylą.

3211.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymo pagrindus, taikymą, yra konstatavęs, kad nepaisant to, dėl kurios rūšies civilinės bylos sustabdymo pagrindo egzistavimo yra sprendžiama, abiem atvejais turi būti nustatytos objektyvios aplinkybės, kliudančios išspręsti civilinę bylą. Byla sustabdoma iki tol, kol išnyksta sustabdymo pagrindą sudariusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2011 ir kt.). Be to, pažymėtina, kad teismas bylos sustabdymo pagrindų negali taikyti formaliai, bet kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad yra aplinkybės, sudarančios įstatyme nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą.

3412.

35Nagrinėjamu atveju atsakovė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą prašė CPK 163 straipsnio 3 dalies pagrindu, t. y. kai negalima nagrinėti civilinės bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka. Pirmosios instancijos teismas civilinę bylą sustabdė vadovaudamasis privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindu (CPK 163 straipsnio 3 punktas, 166 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

3613.

37Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. e2-308-227/2019 iki įsiteisės teismų procesiniai sprendimai Panevėžio apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-4-956/2019 ir Vilniaus regiono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-1111-647/2018. Teismas nurodė, jog vienoje iš šių bylų ginčijamas šalių susitarto arbitražo įsteigimo pagrįstumas, o kitoje sprendžiama dėl šalių susitartos arbitražinės išlygos galiojimo, todėl tikslinga bylos nagrinėjimą stabdyti iki įsiteisės procesiniai teismų sprendimai dėl arbitražo įsteigimo pagrįstumo ir teisėtumo ir dėl arbitražinės išlygos galiojimo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nurodytose civilinėse bylose Nr. e2-4-956/2019 ir Nr. e2-1111-647/2018 nustatytos aplinkybės, susijusios su arbitražinės išlygos teisėtumu ir arbitražo institucijos įsteigimo pagrįstumu, turės reikšmės nagrinėjamam šalių ginčui, todėl egzistavo pagrindas sustabdyti bylą.

3814.

39Kita vertus, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog Panevėžio apylinkės teismas 2019 m. gegužės 28 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4-956/2019, kuria civilinė byla nutraukta, o Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi išnagrinėjęs atskirąjį skundą iš dalies panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės. Taip pat Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1111-647/2018, šis sprendimas buvo apskųstas apeliaciniu skundu, kurį Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu išnagrinėjo, panaikino apskųstą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos (CPK 331 straipsnio 6 dalis).

4015.

41Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog civilinės bylos Nr. e2-4-956/2019 ir Nr. e2-1111-647/2018 yra išnagrinėtos, jose priimti teismų procesiniai sprendimai yra įsiteisėję. Taigi, aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdyta nagrinėjama byla, yra išnykusios, todėl atsirado pagrindas ją atnaujinti (CPK 166 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 167 straipsnio 1 dalis). Tokioje procesinėje situacijoje atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties nagrinėjimas nebeturės įtakos byloje dalyvaujančių asmenų procesinėms teisėms ir pareigoms, todėl net ir nesant ieškovės atsisakymo nuo atskirojo skundo, apeliacinis procesas šioje byloje turėtų būti nutrauktas CPK 315 straipsnio 5 dalyje nurodytu pagrindu, t. y. nebelikus apeliacijos objekto.

4216.

43Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, jog nebeliko apeliacijos objekto, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis). Išaiškintina, jog išnykus aplinkybėms, dėl kurių byla buvo sustabdyta, pirmosios instancijos teismas turi spręsti klausimą dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo (CPK 167 straipsnis).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

45nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „AUKŠTAITIJOS... 6. 2.... 7. Atsakovė BAB „Ekra“ pateikė teismui prašymą sustabdyti bylą iki bus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi sustabdė bylą... 11. 4.... 12. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tikslinga bylos nagrinėjimą... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. 5.... 15. Ieškovė UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 16. 5.1.... 17. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog yra pagrindas stabdyti... 18. 5.2.... 19. Ieškovė turi teisę pasirinkti, kokia pažeistų teisių gynimo tvarka... 20. 6.... 21. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Panevėžio... 22. 7.... 23. Trečiasis asmuo Vokietijos bendrovė HUBER SE atsiliepime į atskirąjį... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 8.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 28. 9.... 29. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 30. 10.... 31. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 32. 11.... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normų,... 34. 12.... 35. Nagrinėjamu atveju atsakovė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą prašė... 36. 13.... 37. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Panevėžio apygardos teismas 2019 m.... 38. 14.... 39. Kita vertus, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179... 40. 15.... 41. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog civilinės bylos Nr.... 42. 16.... 43. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, jog nebeliko apeliacijos objekto,... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 45. nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS...