Byla 2-10951-587/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, dalyvaujant atsakovui L. P., nedalyvaujant ieškovo UAB „Sergel“, trečiojo asmens UAB „Omnitel“ atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį atsakovui L. P., trečiajam asmeniui UAB „Omnitel“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1138,45 Lt skolos, 204,92 Lt delspinigių, 1160,00 Lt baudos, 5 procentų dydžio įstatymines metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei išlaidas už teisines paslaugas. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, pareiškimu (b.l. 93) prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad UAB „Omnitel“ 2010-03-30 Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. TR40034-1901 ir šios sutarties priedais visas reikalavimo teises į skolininkus, iš kurių vienas yra atsakovas, perleido UAB „Sergel“. Atsakovas 2002-01-29 Sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu yra skolingas ieškovui 1138,45 Lt. Minėtos skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutarties Nr. TR40034-1901 pagrindu ieškovas įgijo teisę ir į netesybas (delspinigius) dėl pradelsto atsiskaitymo pagal sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo 6.4 punktą. Delspinigiai, skaičiuojami nuo 2010-03-30 skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo už 180 dienų ir sudaro 204,92 Lt. UAB „Omnitel“ siuntė atsakovui priminimą, kuriuo įspėjo apie susidariusį įsiskolinimą už paslaugas ir paragino iki 2009-02-05 jį padengti. Be to, vadovaujantis 2002-01-29 sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo 5.1 bei 5.5 punktais UAB „Omnitel“ paskaičiavo dviem atsakovo abonentams 1160 Lt baudą. Bauda paskaičiuota dviem atsakovo abonentams: 19/12/08 BA00105629 NETE 61524943 – 660,00 Lt bei 19/12/08 BA00105629 NETE 68674927 – 500,00 Lt. Abonentui 61524943 už likusius neišbūtus 6 sutartinius mėnesius, kur netesybos numatytos 110 Lt už mėnesį paskaičiuota 110 Lt x 6= 660 Lt (2006-07-04 GSM abonento prašymo 1.3 punktas). Abonentui 68674927 už 2008-03-05 paimtą naują telefono aparatą (24-iems mėnesiams), kur netesybos numatytos 60 Lt už mėnesį (2008-03-05 Telefono aparatų pardavimo lengvatinėmis sąlygomis 1 punktas), o abonentas atjungtas 2008-12-19, netesybos skaičiuojamos sekančiai: likę 14 sutartinių mėnesių padauginta iš 60 Lt (netesybų tarifas) = 840 Lt. Kadangi ši suma yra didesnė nei suteikta nuolaida aparatui įsigyti, ji buvo sumažinta iki subsidijos dydžio 500 Lt. 2010-04-01 ieškovas išsiuntė atsakovui priminimą, ragindamas padengti minėtą įsiskolinimą, baudą bei delspinigius gražiuoju iki 2010-04-10, taip pat 2011-02-15 buvo išsiųstas ir įspėjimas dėl skolos apmokėjimo iki 2011-02-22, 2011-08-26 - ieškovo atstovės raginimas, tačiau atsakovas į raginimus nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė. Todėl prašo ieškinį tenkinti pilnai, priteisti iš atsakovo 1138,45 Lt skolos, 204,92 Lt delspinigių, 1160,00 Lt baudos, 5 procentų dydžio įstatymines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies, atsiliepime nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad sutinka apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas, kitoje dalyje prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2006 m. liepos mėn. 4 d. esant palankioms sąlygoms pasirašė su UAB „Omnitel“ sutarties Nr. OM116851 pratęsimą, kuriuo įsipareigojo 36 mėn. naudotis mobiliojo interneto GPRS/3G paslauga už tam tikrą fiksuotą mokestį (jei neviršijamas perduotų duomenų kiekio limitas). Pagal šią sutartį atsakovui su 100% nuolaida buvo parduotas nešiojamas kompiuteris Fujitsu – Siemens AMILO L1310G bei GlobeTrotter 3G&EDGE modemas, kad galėtų naudotis teikiamomis paslaugomis. 2008 m. liepos mėn. modemas nustojo funkcionavęs – prie tinklo GPRS režimu prisijungdavo sunkiai, o 3G aplamai neprisijungdavo. Atsakovas kreipėsi į UAB „Omnitel“ ir jam buvo pasiūlyta kreiptis į remonto įmonę UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“. Modemui suteikiamas garantinis laikotarpis jau buvo pasibaigęs. Atsakovas sutiko taisyti modemą už pinigus ir 2008-07-24 pridavė jį remontui. 2008-08-04 gavo serviso išvadą, kad kortelė mechaniškai pažeista. Gavęs atsakymą kelis kartus kreipėsi į UAB „Omnitel“ su prašymu nuomotis ar lengvatinėmis sąlygomis įsigyti naują modemą, tačiau jam buvo pasiūlyta įsigyti naują modemą pilna kaina, už apie 1000 Lt. Du mėnesius mokėjo už paslaugą, kuria naudotis negalėjo. Dar kartą kreipėsi į UAB „Omnitel“, paaiškino, kad negali naudotis paslauga, už kurią privalo mokėti. Kadangi UAB „Omnitel“ problemos nesprendė, atsakovas ketino nutraukti sutartį. Atvykus į UAB „Omnitel“ saloną Laisvės al. 43, Kaune, vadybininkas pareiškė, kad sutarties nutraukti negalima, nes dar nepasibaigęs jos galiojimo terminas. Prašo pagal elektroninių paslaugų teikimo sutartį Nr. OMU 6851 abonentams 61524943 bei 68674927 UAB „Omnitel“ priskaičiuotai 1160 Lt dydžio baudai ir 204,92 Lt dydžio delspinigiams taikyti senaties terminą pagal CK 1.125 str. 5 dalį.

4Trečiojo asmens „Omnitel“ atstovas į posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie posėdį pranešta įstatymų nustatyta tvarka (b.l. 91), byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia reikalavimą ar atsikirtimus (LR CPK 177,178 str.), o teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (LR CPK 185 str. 1d.).

7Nustatyta, kad 2002 m. sausio 29 d. atsakovas L. P. su UAB „Omnitel“ sudarė sutartį dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 116851 (b.l. 22-23). Iš 2006-07-04 GSM abonento prašymo (b.l. 25) matyti, kad atsakovas su UAB „Omnitel“ pasirašė sutarties Nr. OM116851 pratęsimą ir įsipareigojo 36 mėn. naudotis mobiliojo interneto GPRS/3G paslauga už tam tikrą fiksuotą mokestį (jei neviršijamas perduotų duomenų kiekio limitas). Pagal šią sutartį atsakovui su 100% nuolaida buvo parduotas nešiojamas kompiuteris Fujitsu – Siemens AMILO L1310G bei GlobeTrotter 3G&EDGE modemas, kad galėtų naudotis teikiamomis paslaugomis (b.l. 24, 25-26). Pagal 2010-03-30 Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartį tarp UAB „Omnitel“ ir UAB „Sergel“, pirminis kreditorius reikalavimo teisę į pradelstas gautinas sumas perleido ieškovui (b.l. 19-21). Pagal šią sutartį ieškovas įgijo ir papildomus turtinius reikalavimus – baudas, netesybas (b.l. 19, 2.1. punktas). Ieškovas apie reikalavimo perleidimą pranešė atsakovui ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sąskaitas - faktūras (b.l. 44,45). UAB „Omnitel“ siuntė atsakovui priminimą, kuriuo įspėjo apie susidariusį įsiskolinimą už paslaugas ir paragino iki 2009-02-05 jį padengti (b.l. 43). Vadovaujantis 2002-01-29 sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo 5.1 bei 5.5 punktais UAB „Omnitel“ paskaičiavo dviem atsakovo abonentams 1160 Lt baudą (b.l. 22). 2010-04-01 ieškovas išsiuntė atsakovui priminimą, ragindamas padengti minėtą įsiskolinimą, baudą bei delspinigius gražiuoju iki 2010-04-10 (b.l. 44), taip pat 2011-02-15 buvo išsiųstas ir įspėjimas dėl skolos apmokėjimo iki 2011-02-22 (b.l. 45), 2011-08-26 - ieškovo atstovės raginimas (b.l. 46). Duomenų apie skolos sumokėjimą byloje nėra.

8Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

9Sutarties sudarymo metu galiojusių Telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklių II dalis „Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklės“, patvirtintos Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 117, 9 punkte numatyta, kad teikėjas ar įgaliotas atstovas, prieš sudarydamas paslaugų teikimo sutartį, privalo supažindinti asmenį su Teikėjo paslaugų teikimo sąlygomis, Teikėjo telekomunikacijų tinklo veikimo zona bei kitokia informacija, turinčia įtakos asmens apsisprendimui sudaryti sutartį, taip pat sudaryti galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis; 48 punkte nustatyta, kad informacija apie telekomunikacijų paslaugų teikimo tvarką ir paslaugų kainas, taip pat ir šios taisyklės turi būti skelbiama viešai Teikėjo ar įgalioto atstovo klientų aptarnavimo centruose, kiekvienam abonentui lengvai prieinamoje vietoje. Šalių santykius pagal jų sudarytą sutartį reglamentuoja CK 6.716 – 6.724 str., numatantys atlygintinų paslaugų teikimą. CK 6.718 str. įtvirtintas kliento interesų prioritetas. CK 6.719 str. 1 d. numato, kad prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį. Jeigu teikiamos paslaugos viešos arba jų teikimas paslaugų teikėjo verslas, su CK 6.719 str. 1 d. nurodyta informacija turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti paslaugų teikėjo buveinėje ar kitoje kiekvienam klientui laisvai prieinamoje vietoje (CK 6.719 str. 2 d.). Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus, teismas neturi pagrindo abejoti, kad atsakovui ši informacija nebuvo suteikta, ar jis nebuvo supažindintas su sutarties sąlygomis, o iš atsakovo su UAB „Omnitel“ sudarytų sutarčių matyti, jog atsakovas savo parašu yra patvirtinęs tai, kad yra susipažinęs ir sutinka su akcijos sąlygomis. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.38 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Atsakovas įsipareigojo UAB „Omnitel“ teikiamomis paslaugomis naudotis 36 mėnesius, paslaugos buvo teikiamos, tačiau atsakovas už jas neatsiskaitė. Pripažintina, kad tarp trečiojo asmens UAB „Omnitel“ ir atsakovo sudarytos skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutarties pagrindu tarp trečiojo asmens ir atsakovo susiklostė prievoliniai paslaugų sutarties teisiniai santykiai. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Tarp trečiojo asmens ir atsakovo sudarytos sutarties pagrindu trečiajam asmeniui atsirado prievolė atsakovui suteikti skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovui atsirado pareiga už jam suteiktas paslaugas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Teismas sprendžia, jog atsakovui buvo teikiamos paslaugos pagal tarp šalių sudarytą susitarimą ir UAB „Omnitel“ teikė paslaugas atsakovui, o atsakovas už jas neatsiskaitė, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1138,45 Lt skola. CK 6.71 straipsnio 3 dalis numato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Kadangi atsakovas tinkamai prievolės – laiku ir pilnai atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, reikalavimas priteisti 204,92 Lt delspinigių iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui priteistina 204,92 Lt delspinigių (CK 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

10Dėl baudos priteisimo

11Atsakovas nurodė, kad visą sutarties laikotarpį UAB „Omnitel“ paslauga naudotis negalėjo dėl to, kad 2008 m. liepos mėn. modemas sugedo. Atsakovas kreipėsi į remonto įmonę UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“, modemui suteikiamas garantinis laikotarpis jau buvo pasibaigęs. Atsakovas sutiko taisyti modemą už pinigus ir 2008-07-24 pridavė jį remontui. 2008-08-04 gavo serviso išvadą, kad kortelė mechaniškai pažeista (b.l. 10,11). Atsakovas nurodė, kad gavęs atsakymą kelis kartus kreipėsi į UAB „Omnitel“ su prašymu nuomotis ar lengvatinėmis sąlygomis įsigyti naują modemą, tačiau jam buvo pasiūlyta įsigyti naują modemą pilna kaina, už apie 1000 Lt. Šių aplinkybių nepaneigė ir ieškovas bei trečiasis asmuo.

12Teismai, spręsdami iš vartojimo teisinių santykių kylančius ginčus, turi pareigą užtikrinti, kad vartojimo sutartys būtų identifikuotos, o vartotojo teisės tinkamai ginamos. Teismas ginčo sutartį kvalifikuoja vartojimo sutartimi ex officio (CPK 265 straipsnio 1 dalis).

13Iš šalių paaiškinimų bei byloje esančių tarp atsakovo L. P. ir UAB „Omnitel“ sudarytų sutarčių nustatyta, kad atsakovas sutartis su trečiuoju asmeniu sudarė prisijungimo būdu (LR CK 6.160 str. 2 d.) t.y. atsakovas sutartį pasirašė su iš anksto UAB „Omnitel“ nustatytomis ir parengtomis sąlygomis, kurios pasirašant sutartį nors ir buvo su atsakovu aptartos, tačiau sudarydamas sutartį, atsakovas neturėjo jokios galimybės pakeisti ar įtakoti sutarties sąlygų pakeitimo, nes jos buvo UAB „Omnitel“ parengtos ir nustatytos vienašališkai iš anksto, ir kurias atsakovas, kaip silpnesnioji sutarties šalis buvo priverstas priimti, norėdamas sudaryti sutartį. UAB „Omnitel“ yra juridinis asmuo, verslo subjektas, kurio viena iš pagrindinių ūkinės veiklos sričių yra ryšio paslaugų tiekimas, t.y. stipresnioji sutarties šalis, verslo subjektas. Šalių sudaryta sutartis pagal savo turinį ir esmę, remiantis LR CK 6.716 str. nuostatomis laikytina atlygintinų paslaugų teikimo sutartimi, kuriai remiantis LR CK 6.716 str. 4 d. nuostatomis, taikomi LR CK 6.188 str. bei LR CK 6.350-6.370 str. įtvirtintų vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutartį sudarė kaip fizinis asmuo – vartotojas, darytina išvada, jog sudaryta sutartis yra kylanti iš vartojimo teisinių santykių. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis LR CK 6.193 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių sąlygos aiškinamos kaip Vartojimo sutarties sąlygos. LR CK 6.200 str. numato, jog sutartį šalys turi vykdyti tinkamai ir sąžiningai, be to vykdant sutartį šalys turi bendradarbiauti ir kooperuotis. Ieškovas nepateikė duomenų, kad trečiasis asmuo UAB „Omnitel“ sutarčiai vykdyti ėmėsi visų įmanomų maksimalių pastangų, kurių šalis privalo imtis tam, kad būtų įvykdyta sutartis, t.y. šiuo atveju, kad atsakovas galėtų naudotis paslaugos tiekėjo teikiama paslauga. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad trečiasis asmuo, žinodamas apie susiklosčiusią situaciją – tai, jog atsakovas dėl sugedusio modemo neturi galimybės naudotis teikiama paslauga, ėmėsi priemonių problemai išspręsti: suteikė galimybę iš UAB „Omnitel“ išsinuomoti reikiamą techniką, įsigyti lengvatinėmis sąlygomis ar sprendė dėl sutarties nutraukimo nesant galimybės ją pilnavertiškai vykdyti. Teismas konstatuoja, kad esant tokiai situacijai, jog atsakovas negalėjo trečiojo asmens paslaugomis naudotis daugiau nei pusę metų, o trečiasis asmuo UAB „Omnitel“ problemos nesprendė, o tik skaičiavo paslaugos tiekimo mokestį, esama ir paslaugos tiekėjo kaltės. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 straipsnis). Teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė atsakovo kaltės dėl to, kad jis negalėjo naudotis verslo subjekto UAB „Omnitel“ teikiama paslauga, o taip pat neįrodė, kad dėl negalėjimo naudotis paslaugomis nebuvo UAB „Omnitel“ kaltės, todėl ieškovo reikalavimą dėl baudos priteisimo atmeta kaip neįrodytą ir nepagrįstą (CPK 177, 178 str.).

14Dėl metinių palūkanų

15Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas šioje dalyje, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2013 m. balandžio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 72,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei išlaidas už teisines paslaugas. Ieškovas nenurodė, kokio dydžio teisinės pagalbos išlaidas prašo priteisti. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2013-04-02 Teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-8530-587/2013 buvo pilnai patenkintas kreditoriaus UAB „Sergel“ pareiškimas ir iš skolininko L. P. priteistos kreditoriaus prašomos priteisti sumos, tame tarpe ir 14,00 Lt žyminio mokesčio bei 250,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Jokių įrodymų apie patirtas teisinės pagalbos išlaidas kreditorius nebuvo pateikęs, tačiau vadovaujantis LR CPK 433 str. 3 d., 435 str. 3 d., prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami ir spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, 2013-04-02 Teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-8530-587/2013 buvo pilnai patenkintas kreditoriaus UAB „Sergel“ pareiškimas, taip pat pilnai priteisiant ir prašomas teisinės pagalbos išlaidas. Tačiau skolininkui pareiškus prieštaravimus, o kreditoriui pareiškus ieškinį ir bylą nagrinėjant ginčo teisenos tvarka, ieškovas UAB „Sergel“ pateikė žyminio mokesčio mokėjimą patvirtinančius įrodymus bei advokatės Gabijos Jurgitos Streckienės sąskaitą už teisines paslaugas, išrašytą bendrovei „Sergel“ bendrai 2000,00 Lt sumai, kurią sudaro 1000 Lt už 2 vnt. ieškinių parengimą bei 1000,00 Lt už 4 vnt. pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo parengimą (b.l. 47). Ši sąskaita apmokėta 2013-03-08 mokėjimo pavedimu (b.l. 48). Tačiau pažymėtina, kad advokatės 2013-02-28 sąskaita, pateikta bendrovei UAB „Sergel“ (b.l. 47), yra bendro pobūdžio, joje nėra jokios informacijos, kokie ieškiniai ar pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo buvo ruošiami, sąskaitoje nenurodyti skolininkai (atsakovai), be to, ši sąskaita yra išrašyta 2013-02-28, o ieškinys atsakovui L. P. teisme pareikštas tik 2013-05-06. Iš mokėjimo pavedimo (b.l. 48) taip pat nėra aišku, ar mokama už šioje byloje suteiktas teisines paslaugas, jis nėra detalizuotas. Be to, kaip jau minėta, ieškovas ieškinyje net nenurodė, kokią sumą teisinės pagalbos išlaidų prašo priteisti. LR CPK 98 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į tai teismas sprendžia, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtas teisinės pagalbos išlaidas šioje byloje ir net nenurodė jų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies: iš atsakovo ieškovui priteistinas 72,00 Lt žyminis mokestis, kuris yra minimalus ir ieškinį tenkinant iš dalies nemažintinas, o ieškovo reikalavimas dėl teisinės pagalbos išlaidų priteisimo nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 177, 178 str.).

18Proporcingai patenkintų (54 proc.) ir atmestų (46 proc.) reikalavimų daliai, iš šalių priteistinos 38,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu: valstybei iš ieškovo priteisina 17,00 Lt, iš atsakovo – 21,00 Lt pašto išlaidų (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 96 str.).

19Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 98 str., 270 str., 279 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo L. P., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Sergel“, įmonės kodas 125026242, 1138,45 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt aštuonis litus 45 ct) skolos, 204,92 Lt (du šimtus keturis litus 92 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1343,37 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Priteisti iš atsakovo L. P., asmens kodas ( - ) valstybei – 21 Lt (dvidešimt vieną litą) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

24Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“, įmonės kodas 125026242, valstybei – 17,00 Lt (septyniolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1138,45 Lt skolos, 204,92 Lt... 3. Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies, atsiliepime nurodė ir teismo... 4. Trečiojo asmens „Omnitel“ atstovas į posėdį neatvyko, atsiliepimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia reikalavimą... 7. Nustatyta, kad 2002 m. sausio 29 d. atsakovas L. P. su UAB „Omnitel“... 8. Dėl skolos ir delspinigių priteisimo... 9. Sutarties sudarymo metu galiojusių Telekomunikacijų paslaugų teikimo... 10. Dėl baudos priteisimo... 11. Atsakovas nurodė, kad visą sutarties laikotarpį UAB „Omnitel“ paslauga... 12. Teismai, spręsdami iš vartojimo teisinių santykių kylančius ginčus, turi... 13. Iš šalių paaiškinimų bei byloje esančių tarp atsakovo L. P. ir UAB... 14. Dėl metinių palūkanų... 15. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 17. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 72,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio... 18. Proporcingai patenkintų (54 proc.) ir atmestų (46 proc.) reikalavimų daliai,... 19. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 98 str., 270 str.,... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo L. P., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš atsakovo L. P., asmens kodas ( - ) valstybei – 21 Lt... 24. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“, įmonės... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...