Byla I-600-428/2009
Dėl sprendimų, įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė, susipažinusi su pareiškėjų A. M. , D. J. , Z. Ž. , M. M. , T. M. , A. M. , A. M. , M. K. įgaliotos atstovės T. K. , Č. V. , V. N. , R. Z. , S. K. , V. P. , M. P. , G. M. atstovo advokato padėjėjo Marek Paškevič skundu atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Druskininkų savivaldybės administracijai dėl sprendimų, įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme 2009-03-30 (išsiųsta registruotu paštu 2009-03-26, RN 81771172) buvo gautas pareiškėjų A. M. , D. J. , Z. Ž. , M. M. , T. M. , A. M. , A. M. , M. K. įgaliotos atstovės T. K. , Č. V. , V. N. , R. Z. , S. K. , V. P. , M. P. , G. M. atstovo advokato padėjėjo Marek Paškevič skundas atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Druskininkų savivaldybės administracijai, kuriame prašoma teismo panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-01-30 sprendimą Nr. T1-311, Druskininkų savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimą Nr. T1-1089, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-14 įsakymą Nr. V35-158, Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymą Nr. 15-Ž-2041 bei įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją suformuoti pareiškėjams sklypus, patenkančius į žemės plotus teritorijoje „Kalnai“ Druskininkų mieste ir grąžinti juos natūra.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Dėl Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymo Nr. 15-Ž-2041 panaikinimo.

5Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos ( ABTĮ 33 str.).

6Iš skundo turinio ir prie skundo pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjams ir jų atstovui 2009-01-12 gavus Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009-01-09 raštą Nr. 3-54-(8.10) buvo žinoma apie Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymą Nr. 15-Ž-2041. Į Kauno apygardos administracinį teismą pareiškėjai ir jų atstovas kreipėsi 2009-03-30 (išsiųsta paštu 2009-03-26). Atnaujinti praleisto termino skundui paduoti pareiškėjai ir jų atstovas neprašo (ABTĮ 34 str.).

7Iš skunde išdėstytų aplinkybių bei prie jo pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjai praleido terminą skundui paduoti dėl Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymo Nr. 15-Ž-2041 panaikinimo bei neprašo jo atnaujinti, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

8Ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjams pakartotinai paduoti skundą (dėl Alytaus apskrities viršininko 2007-08-31 įsakymo Nr. 15-Ž-2041 panaikinimo) teismui kartu pateikiant prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą, nurodant jo praleidimo priežastis bei pateikiant šias priežastis patvirtinančius įrodymus (ABTĮ 34 str.).

9Dėl likusių skundo reikalavimų.

10Skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė (ABTĮ 35 str.).

11Kadangi pareiškėjai skundo reikalavimą adresuoja Druskininkų savivaldybės administracijai bei tarybai, o šios institucijos yra Vilniaus apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje, todėl byla Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai nepriskirtina (ABTĮ 35 str., 37 str. 2 d. 2 p.).

12Atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, pareiškėjų skundo dalį, kuriuo prašoma teismo panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-01-30 sprendimą Nr. T1-311, Druskininkų savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimą Nr. T1-1089, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-14 įsakymą Nr. V35-158 bei įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją suformuoti pareiškėjams sklypus, patenkančius į žemės plotus teritorijoje „Kalnai“ Druskininkų mieste ir grąžinti juos natūra, atsisakytina priimti.

13Pareiškėjai turi teisę paduoti skundą šioje dalyje Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

14Kadangi pareiškėjų skundą atsisakyta priimti, todėl grąžintinas 2009-03-26 sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

15Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 2 ir 8 punktu, teisėja,

Nutarė

16Atsisakyti priimti pareiškėjų A. M. , D. J. , Z. Ž. , M. M. , T. M. , A. M. , A. M. , M. K. įgaliotos atstovės T. K. , Č. V. , V. N. , R. Z. , S. K. , V. P. , M. P. , G. M. atstovo advokato padėjėjo Marek Paškevič skundą.

17Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti A. M. 100 Lt (šimto litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2009-03-26 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (sąskaitos Nr. LT 237300010002458204).

18Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai