Byla 2-433-323/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Genovaite Vaizgeliene, civilinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves N. B. ieškini atsakovui UAB ,,Plienas“ del skolos priteisimo,

2n u s t a t e :

3ieškove pateike teismui ieškini del 15606,58 Lt žalos atlyginimo, 6 procentu metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidu priteisimo (b. l. 3-6). Teismo sprendimo ivykdymo užtikrinimui teismas 2010 m. lapkricio 29 d. nutartimi taike laikinasias apsaugos priemones (b. l. 39).

4Atsakovas pateike atsiliepima i pateikta ieškini. Atsiliepime nurode, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo ieškini atmesti (b. l. 45-48). Prašo panaikinti laikinasias apsaugos priemones.

5Šalys 2011 m. kovo 25 d. teismui pateike prašyma del taikos sutarties patvirtinimo.

6Šaliu pasirašyta taikos sutartis patvirtintina, civiline byla nutrauktina, ieškovei gražintina 75 procentai sumoketo žyminio mokescio – 351 Lt. Panaikintinos laikinosios apsaugos priemones (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 150 straipsnis, 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).

7Šalims žinomos bylos nutraukimo pasekmes, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punktu, 295 straipsniu,

Nutarė

9Patvirtinti ieškoves N. B. ir atsakovo UAB ,,Plienas“ 2011 m. kovo 25 d. sudaryta taikos sutarti:

  1. Ieškove atsisako nuo ieškinyje pateiktu reikalavimu priteisti ieškovei iš atsakovo 15 606,58 Lt nuostoliu ir 6 procentu metines palukanas nuo šios sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, del to, kad atsakovas isipareigoja ivykdyti žemiau išvardintuose punktuose nurodytus isipareigojimus del defektu šalinimo ir medžiagu pateikimo ieškovei.
  2. Atsakovas isipareigoja savo ar treciuju asmenu jegomis ir medžiagomis iki 2011-05-15 buto ( - ) (toliau – „butas"), balkono grindims irengti nuolydi, išpilti išlyginamaji sluoksni ir padengti balkono grindis epoksidine danga, del to, kad butu išvengta dregmes patekimo i perdengima. Be to, atsakovas isipareigoja iki 2011-05-15 pašalinti rudis nuo balkono tureklu ir juos perdažyti pagal dažu gamintojo rekomendacijas. Nurodytus darbus atsakovas isipareigoja atlikti kokybiškai.
  3. Atsakovas isipareigoja savo ar treciuju asmenu jegomis ir medžiagomis Buto patalpoje ( - ) pakeisti vakarines puses lango remo konstrukcijas 3,96 x 2,18 m, (0,98 m x 2,18 m x 4 vienetai) kad butu išvengta dregmes patekimo i perdengima. Šalys sutaria, jog šio lango stiklo paketai 4 vnt. yra kokybiški ir nebus keiciami, nebent pakeisti ištisine lango remo konstrukcija(3,96 x 2,18 m) nekeiciant stiklo paketu butu technologiškai neimanoma. Pakeitus tik rema ar visa bloka atsakovas isipareigoja atlikti angokrašciu daline apdaila. Šiame punkte nurodytus darbus atsakovas privalo atlikti kokybiškai iki 2011-05-15.
  4. Atsakovas isipareigoja savo ir/ar treciuju asmenu jegomis ir medžiagomis nustatyti ir pašalinti buto patalpos ( - ) sienos prie pietinio lango drekimo priežasti. Ivykdžius ši darba, atsakovas neprivalo atlikti minetos patalpos apdailos darbu. Minimus šiame punkte darbus atsakovas isipareigoja atlikti iki 2011-05-15 kokybiškai.
  5. Atsakovas isipareigoja iki 2011-05-15 sutvirtinti parapeto skardas, o sutrukinejusias pakeisti naujomis ant pastato ( - ), stogo, dalyje virš ieškovei priklausancio buto. Minimus šiame punkte darbus atsakovas isipareigoja atlikti kokybiškai
  6. Ieškovei išsirinkus norimo tipo parketlentes, atsakovas isipareigoja apmoketi treciajam asmeniui (parketlenciu pardavejui) jo pateikta PVM saskaita faktura sumoje iki 8 500 Lt (aštuoni tukstanciai penki šimtai Lt). PVM saskaita faktura apmokama per maksimalu 21 dienos laikotarpi nuo jos gavimo. atsakovas isipareigoja per 5 dienas nuo PVM saskaitos fakturos apmokejimo dienos suteikti rašytini igaliojima ieškovei, kad ieškove galetu atsiimti iš treciojo asmens (parketlenciu pardavejo) nupirktasias parketlentes. Ieškove isipareigoja pateikti atsakovui treciojo asmens išrašyta PVM saskaita faktura ne veliau kaip per 7 dienas nuo šios sutarties pasirašymo.
  7. Visi atsakovo atliekami pagal šia sutarti darbai bute yra iforminami darbu perdavimo-priemimo aktu (-ais), kuri pasirašo abi Šalys.
  8. Šios Sutarties 2, 3, 4, 5 punktuose nurodytus darbus atsakovas isipareigoja atlikti iki 2011 m. gegužes 15 dienos, jei tam nesukliudys akivaizdžiai nepalankios oro salygos ar šalys nesusitars kitaip. Atsakovas isipareigoja pradeti darbus ne veliau kaip per 5 dienas nuo taikos sutarties pasirašymo.
  9. Viena kitos bylinejimosi išlaidu Šalys neatlygina.

10Panaikinti 2010 m. lapkricio 29 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – atsakovui UAB ,,Plienas“, imones kodas 152416499, buveine – Druskininku g. 15-11, Palanga, priklausancio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, jo nesant, piniginiu lešu ar turtiniu teisiu, priklausanciu atsakovui ar esanciu pas atsakova ar treciuosius asmenis arešta, ieškinio sumos ribose – už 15606,58 Lt.

11Gražinti ieškovei N. B., 351 Lt žyminio mokescio, iš sumoketo 2010 m. lapkricio 24 d. mokejimo nurodymu, ,,Swedbank“, AB.

12Civiline byla nutraukti.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos priemimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Klaipedos apygardos teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai