Byla 2-16153-285/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų Raimundo Šteinkorto įmonės ir UAB „Jurby water tech“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

22015 m. birželio 1 d. teisme gautas pareiškėjų Raimundo Šteinkorto įmonės ir UAB „Jurby water tech“ prašymas patvirtinti 2015 m. gegužės 28 d. sudarytą taikos sutartį. Pareiškėjai nurodė, kad šalys įvertinę tarpusavio interesus bei siekdamos kuo greičiau ir ekonomiškiau išspręsti tarp jų kilusius nesutarimus dėl neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas, 2015-05-28 dieną sudarė taikos sutartį ir prašo teismo ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

3Pareiškimas dėl šalių taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

4CK 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. CK 6.985 straipsnis nurodo, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią. Pareiškėjai pateikė sudarytą taikos sutartį, kuria siekiama išspręsti ginčą dėl skolos.

5Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta bendra suderinta šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų. Teismas taip pat nenustatė aplinkybių, nurodytų CK 6.984 straipsnyje, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutartis tarp pareiškėjų išsprendžia kilusį ginčą ir užkirs kelią kilti teisminiams ginčams ateityje, taikos sutartis yra tvirtintina (CPK 582 straipsnio 3 dalis, CK 6.983 straipsnis).

6Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 92, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 582 straipsnio 6 dalimi, teismas

Nutarė

8Patvirtinti pareiškėjų Raimundo Šteinkorto įmonės, į. k. 135046791, buveinė Kauno m., Kovo 11-osios g. 106-85, (toliau – Kreditorius), ir UAB „Jurby water tech“, į. k. 111498845, buveinė Kauno m., Europos pr. 23, (toliau – Skolininkas), 2015 m. gegužės 28 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

91. Skolininkas pripažįsta, jog Kreditorius turi teisę reikalauti iš Skolininko sumokėti 4 397,35 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt septynis eurus 35 ct) skolą, kilusią iš neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų ŠTE 0437, ŠTE 0441, ŠTE 0443, ŠTE 0446, ŠTE 0449.

102. Skolininkas šios sutarties 1 punkte nurodytą sumą (4 397,35 Eur) sumokėti iki 2015 m. birželio 30 d., nustatant tokią tvarką:

112.1. iki 2015 m. birželio 15 d. imtinai Skolininkas Kreditoriui sumoka 2 200,00 Eur (du tūkstančius du šimtus eurų 00 ct);

122.2. iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai Skolininkas Kreditoriui sumoka 2 197,35 Eur (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt septynis eurus 35 ct);

133. Skolininkas turi teisę grąžinti aukščiau nurodytą skolą Kreditoriui iki šia sutartimi nustatyto termino.

144. Mokėjimai laikomi tinkamai atlikti, kai juos šioje Taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atlieka Skolininkas arba tretieji asmenys už Skolininką, tai aiškiai nurodydami mokėjimo paskirtyje (žr. 5 punktą).

155. Šios Taikos sutarties 2 punkte numatyti mokėjimai atliekami pervedant lėšas į Kreditoriaus banko sąskaitą a/s Nr. ( - ), esančią AB SEB banke arba sumokant grynais pinigais į Kreditoriaus kasą. Mokėjimo paskirtyje nurodoma „įsipareigojimų vykdymui pagal 2015-05-28 taikos sutartį už UAB „Jurby water tech“.

166. Skolininkui iki 2015 m. birželio 30 d. neįvykdžius 2 punkte numatytų mokėjimų įsipareigojimų, Kreditorius įgyja teisę reikalauti netesybų, kurios yra lygios 5 (penkiems) procentams nuo negrąžintos skolos sumos, taip pat mokėti 6 proc. sutartinių palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos nuo vykdomojo rašto išdavimo dienos iki visiško piniginių prievolių įvykdymo Kreditoriui.

177. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CK 6.985 str., t. y. tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, t. y. Skolininkui nevykdant įsipareigojimų pagal šią sutartį vėl kreiptis į teismą dėl šios Sutarties vykdymo nereikia, dėl ko nedelsiant pradedami priverstiniai vykdymo veiksmai. Atsižvelgiant į tai, kad Šalys susitaria dėl įsipareigojimų kylančių iš Vykdomojo dokumento ir Taikos sutartis tvirtinama teisme, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

188. Šalys taip pat patvirtina, kad siekis patvirtinti šią Sutartį teisme išreiškia jų tikrąją valią, tikslus bei ketinimus.

199. Kiekviena Šalis pareiškia, kad:

209.1. Sutarties sudarymas ir pasirašymas nepažeidžia Šalies teisių bei teisėtų interesų, taip pat Šalies kreditorių teisių ir teisėtų interesų;

219.2. jai yra. aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Sutarties sudarymu ir/ar nulėmę Sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Sutartyje;

229.3. nė viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad Sutartis būtų sudaryta ir pasirašyta tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Sutartyje;

239.4. yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma sudaryta;

249.5. Šalys specialiai nėra pasilikę sąlygų, susijusių su šios Sutarties vykdymu, kurios turėtų būti nustatomos išreiškiant Šalių valią tolesnių derybų (tarp Šalių dėl šios Sutarties) metu ir/arba kurios yra pavestos nustatyti tretiesiems asmenims;

259.6. neturi jokių papildomų reikalavimų, susijusių su Sutarties įforminimu;

269.7. visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sąlyga;

279.8. veikia apdairiai ir yra tinkamai, visapusiškai bei pakankamai informuota dėl šios Sutarties turinio bei jos esmės;

289.9. turi pakankamai žinių, kad galėtų tinkamai susiderėti dėl šios Sutarties sąlygų, o taip pat turėjo ir turi galimybę konsultuotis su profesionaliais teisininkais/konsultantais dėl šios Sutarties sudarymo, jos turinio bei Sutarties vykdymo;

299.10. Šalys patvirtina, kad Sutartį pasirašo besivadovaudamos šioje Sutartyje išdėstytais pareiškimais ir užtikrinimais.

3010. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

3111. Ši Sutartis yra sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną, kiekvienai Šaliai ir vieną skirtą Kauno apylinkės teismui.

32Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso... 2. 2015 m. birželio 1 d. teisme gautas pareiškėjų Raimundo Šteinkorto... 3. Pareiškimas dėl šalių taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.... 4. CK 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio... 5. Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta bendra... 6. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 - 291... 8. Patvirtinti pareiškėjų Raimundo Šteinkorto įmonės, į. k. 135046791,... 9. 1. Skolininkas pripažįsta, jog Kreditorius turi teisę reikalauti iš... 10. 2. Skolininkas šios sutarties 1 punkte nurodytą sumą (4 397,35 Eur)... 11. 2.1. iki 2015 m. birželio 15 d. imtinai Skolininkas Kreditoriui sumoka 2... 12. 2.2. iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai Skolininkas Kreditoriui sumoka 2... 13. 3. Skolininkas turi teisę grąžinti aukščiau nurodytą skolą Kreditoriui... 14. 4. Mokėjimai laikomi tinkamai atlikti, kai juos šioje Taikos sutartyje... 15. 5. Šios Taikos sutarties 2 punkte numatyti mokėjimai atliekami pervedant... 16. 6. Skolininkui iki 2015 m. birželio 30 d. neįvykdžius 2 punkte numatytų... 17. 7. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 18. 8. Šalys taip pat patvirtina, kad siekis patvirtinti šią Sutartį teisme... 19. 9. Kiekviena Šalis pareiškia, kad:... 20. 9.1. Sutarties sudarymas ir pasirašymas nepažeidžia Šalies teisių bei... 21. 9.2. jai yra. aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Sutarties sudarymu ir/ar... 22. 9.3. nė viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio... 23. 9.4. yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis... 24. 9.5. Šalys specialiai nėra pasilikę sąlygų, susijusių su šios Sutarties... 25. 9.6. neturi jokių papildomų reikalavimų, susijusių su Sutarties... 26. 9.7. visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos... 27. 9.8. veikia apdairiai ir yra tinkamai, visapusiškai bei pakankamai informuota... 28. 9.9. turi pakankamai žinių, kad galėtų tinkamai susiderėti dėl šios... 29. 9.10. Šalys patvirtina, kad Sutartį pasirašo besivadovaudamos šioje... 30. 10. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško... 31. 11. Ši Sutartis yra sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais turinčiais vienodą... 32. Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo...