Byla 2-629/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria pakeistos taikytos laikinosios apsaugos priemonės A. J. individualios įmonės bankroto byloje Nr. B2-31-267/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimvydo Norkaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Dalios Vasarienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria pakeistos taikytos laikinosios apsaugos priemonės A. J. individualios įmonės bankroto byloje Nr. B2-31-267/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami bankroto byloje iškilę klausimai.

5Atskiruoju skundu ginčijamas teismo nutarties, kuria vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeičiamos kitomis, teisėtumas.

6Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovo A. J. individualiai įmonei. 2009 m. liepos 16 d. Šiaulių apygardos teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones A. J. ir R. L. turtui, areštuojant visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą esantį pas A. J. ir R. L., o taip pat pas trečiuosius asmenis, leidžiant šiuo turtu naudotis. 2011 m. rugpjūčio 5 d. įvyko bankrutuojančios A. J. individualios įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta parduoti įmonininkų transporto priemones Ford Focus, valst. Nr. ( - ) ir Ford Tranzit, valst. Nr. ( - ). Turto vertintojas įvertino pateiktos transporto priemonės Ford Tranzit vaslt. Nr. ( - ) vertę ir informavo, kad A. J. nepateikė transporto priemonės Ford Focus valst. Nr. ( - ) apžiūrai ir vertinimui.

7A. J. IĮ bankroto administratorius UAB „Tylus“ kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, pavedant saugoti automobilį Ford Focus, valst. Nr. ( - ) bankroto administratoriui UAB „Tylus“. Pareiškėjas nurodė, kad priverstiniu būdu perimti automobilio neturi galimybės, nes Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartimi buvo leista juo naudotis savininkui A. J..

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi pakeitė Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą esantį pas A. J. ir R. L., o taip pat pas trečiuosius asmenis, leidžiant šiuo turtu naudotis, išskyrus automobiliu Ford Focus valst. Nr. ( - ), ir perdavė jį saugoti bankroto administratoriui UAB „Tylus“. Teismas nurodė, kad siekiant operatyviai vykdyti bankroto procesą, tikslinga pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2009 liepos 16 d. nutartyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, perduodant transporto priemonę Ford Focus valst. Nr. ( - ), saugoti bankroto administratoriui.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11A. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį ir bankroto administratoriaus UAB „Tylus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais: 1) Skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta įrodymais. Nėra jokių įrodymų, kad turto administratorius būtų kreipęsis su prašymu pateikti automobilį įvertinti ir apžiūrėti. Teismo išvadai, jog siekiant operatyviai vykdyti bankroto procesą tikslinga pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, nėra pagrindo. Teismas turi įsitikinti ar egzistuoja pagrįstos prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti laikinųjų priemonių taikymo būtinumą tenka jų prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). 2) Bankroto administratorius UAB „Tylus“ transporto priemonės Ford Focus valst. Nr. ( - ) ir kito atsakovo turto nėra perėmęs savo žinion, turtas nėra fiksuotas antstolio, nėra detaliai aprašyta jo sudėtis ir stovis. Minėtas automobilis yra saugomas apelianto.

12Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais: 1) Laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą įrodo 2011 m. rugpjūčio 5 d. vykusio bankrutavusios A. J. individualios įmonės kreditorių susirinkimo protokolas, kuriame numatyta, kad transporto priemonės Ford Focus, valst. Nr. ( - ) ir Ford Tranzit, valst. Nr. ( - ) bus parduodamos už pradinę turto vertintojo numatytą kainą skelbiant spaudoje. Kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi tiek bankroto administratoriui, tiek ir patiems kreditoriams. 2) Transporto priemonę Ford Focus, valst. Nr. ( - ) saugo atsakovas ir tai pripažįsta atskirajame skunde. Tai trukdo įvykdyti kreditorių susirinkimo nutarimą, todėl prašymas perduoti transporto priemonę bankroto administratoriui yra pagrįstas ir teisėtas.

13IV.

14Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskiruoju skundu atsakovas A. J. ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria jo individualios įmonės bankroto byloje pakeistos jo turto atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, perduodant automobilį Ford Focus, valst. Nr. ( - ) saugoti A. J. individualios įmonės bankroto administratoriui.

16Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. CK 2.50 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu prievolei įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (įmonės savininkas).

17A. J. individualios įmonės kreditorių susirinkimas 2011 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu be kita ko nustatė apeliantui nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo tvarką, tame tarpe ir automobilio Ford Focus, valst. Nr. ( - ) pardavimo tvarką. Nutarta šį automobilį įvertinti ir pardavinėti varžytynėse. Taigi nekyla abejonių, kad minėtas automobilis bus realizuojamas A. J. individualios įmonės bankroto byloje, siekiant patenkinti kreditorių reikalavimus. Kaip atskirajame skunde nurodo pats apeliantas, automobilis jau seniai stovi pastatytas sodyboje Raseinių rajone, taigi apeliantas nenurodo ir neįrodinėja, kad naudojimasis automobiliu būtinas jo esminiams poreikiams tenkinti. Tai, kad turtas prieš jo realizavimą perduotas bankroto administratoriui, paskiriant jį turto saugotoju, taip siekiant užtikrinti turto įvertinimą ir veiksmingą jo realizavimą, apelianto teisių iš esmės nesuvaržo ir jų apimties nekeičia, nes automobilis bet kokiu atveju bus realizuojamas A. J. individualios įmonės bankroto byloje.

18Apelianto teiginys, kad nepateikta įrodymų apie tai, jog į jį būtų kreiptasi su prašymu pateikti automobilį įvertinti ir apžiūrėti, nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutartį laikyti nepagrįsta. Teismas turi teisę paskirti turto saugotoją (CPK 147 str. 3 d. 10 p.). Esant bankroto administratoriaus tvirtinimui, kad apeliantas neteikė automobilio apžiūrai, siekdamas užtikrinti veiksmingą laikinosios apsaugos priemonės realizavimą, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti saugotojo paskyrimo klausimą ir juo paskirti A. J. individualios įmonės bankroto administratorių.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai