Byla 2-964-641/2011

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Šiaulių rajono savivaldybės ieškinį atsakovams G. P., J. P., E. P., E. P., tretiesiems asmenims Kuršėnų komunalinio ūkio UAB, AB „Šiaulių energija“ Kuršėnų šilumos tinklų tarnybai, AB „Lietuvos dujos“ tiekimo departamento Šiaulių skyriui, dėl iškeldinimo iš Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto, priėmė sprendimą už akių. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

2Ieškovė Šiaulių rajono savivaldybė prašo nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. GR 11-09-10, pripažinti atsakovus G. P., J. P., E. P., E. P. netekusiais teisės į gyvenamąją patalpą, esančią adresu ( - ), Kuršėnuose, Šiaulių rajone, iškeldinti atsakovus G. P., J. P., E. P., E. P. iš šios gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, priteisti iš atsakovų įsiskolinimus už suteiktas paslaugas ieškinyje nurodytiems tretiesiems asmenims bei bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį ir išlaidas dėl dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdu. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu į ieškinį nebus pateiktas atsiliepimas. Atsakovai per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jiems įteiktas tinkamai: atsakovei G. P. procesinius dokumentus įteikiant asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.), atsakovams J. P., E. P., E. P. procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 130 str. 1 d.), apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Jeigu nuomininkas nuolat nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (LR CK 6.611 str.). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Kuršėnuose, Šiaulių rajone (b. l. 11-12). Atsakovai G. P., J. P., E. P. ir E. P. šiame bute gyvena pagal 1993-10-11 Šiaulių rajono valdybos potvarkį Nr. 344, kuriame numatyta suteikti socialiai remtiniems piliečiams Šiaulių rajono savivaldybei priklausančius butus. Ieškovė yra sudariusi su atsakove G. P. ir jos šeimos nariais- J. P., E. P., E. P. 2010-09-06 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. GR 11-09-10, kuria atsakovai įsipareigojo mokėti mokesčius už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalines paslaugas LR Vyriausybės ir sutarties nustatyta tvarka (sutarties 14.1 punktas). Atsakovai nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų mokėti mokesčius už komunalines paslaugas, todėl 2011-02-19 raštu buvo įpareigoti iki 2011-03-18 išsikelti iš Šiaulių rajono savivaldybei priklausančio buto, esančio ( - ), Kuršėnuose, Šiaulių rajone, arba padengti susidariusias skolas už komunalines paslaugas (b. l. 6). Kuršėnų komunalinio ūkio UAB pažymoje nurodyta, kad 2011-03-01 dienai atsakovų skola už komunalines paslaugas ir nuomos mokestį yra 7157,92 Lt. AB „Šiaulių energija“ vardu Kuršėnų šilumos tinklų tarnybos pažymoje nurodyta, kad 2011-03-01 dienai atsakovų skola už komunalines paslaugas yra 19353,15 Lt. AB „Lietuvos dujos“ tiekimo departamento Šiaulių skyriaus pažymoje nurodyta, kad 2011-03-21 dienai atsakovų skola už komunalines paslaugas yra 692,04 Lt. Atsakovai nemoka mokesčių už komunalines paslaugas, tokiu būdu nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei, todėl ieškovės reikalavimai nutraukti 2010-09-06 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. GR 11-09-10, pripažinti atsakovus G. P., J. P., E. P., E. P. netekusiais teisės į gyvenamąją patalpą, esančią adresu ( - ), Kuršėnuose, Šiaulių rajone, ir iškeldinti atsakovus iš buto, esančio ( - ), Kuršėnuose, Šiaulių rajone, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, yra pagrįsti ir tenkintini, nurodant, kad atsakovai iškeldinami su savo šeimos nariais ir asmeniniais daiktais. Atmestinas ieškovės reikalavimas dėl įsiskolinimų už suteiktas komunalines paslaugas iš atsakovų G. P., J. P., E. P., E. P. priteisimo tretiesiems asmenims Kuršėnų komunalinio ūkio UAB, AB „Šiaulių energija“ Kuršėnų šilumos tinklų tarnybai, AB „Lietuvos dujos“ tiekimo departamento Šiaulių skyriui, kadangi ieškovė Šiaulių rajono savivaldybė nėra šiuo reikalavimu ginčijamo materialinio teisinio santykio subjektas, todėl neturi tokio pobūdžio reikalavimo teisės atsakovų atžvilgiu, o tretieji asmenys Kuršėnų komunalinio ūkio UAB, AB „Šiaulių energija“ Kuršėnų šilumos tinklų tarnyba, AB „Lietuvos dujos“ tiekimo departamento Šiaulių skyrius šioje civilinėje byloje savarankiškų reikalavimų dėl įsiskolinimų už komunalines paslaugas atsakovams nėra pareiškę. Iš atsakovų G. P., J. P., E. P., E. P. lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei priteistinos 320,65 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu, o valstybei- 135,00 Lt žyminis mokestis bei 38,70 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 130 str. 1 d. 285- 286 str., teismas,

Nutarė

3Ieškinį tenkinti iš dalies. Nutraukti tarp ieškovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir atsakovės G. P. ir jos šeimos narių pasirašytą 2010 m. rugsėjo 6 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. GR 11-09-10, pripažinti atsakovus G. P., J. P., E. P., E. P. netekusiais teisės į gyvenamąją patalpą- butą su rūsiu 3,75 kv. m., pažymėtu R-36, unikalus Nr. ( - ), bendro ploto 64,47 kv. m., esantį ( - ), Kuršėnuose, Šiaulių rajone, ir iškeldinti atsakovus G. P., asmens kodas ( - ) J. P., asmens kodas ( - ) E. P., asmens kodas ( - ) E. P., asmens kodas ( - ) iš Šiaulių rajono savivaldybei priklausančios gyvenamosios patalpos– buto su rūsiu 3,75 kv. m., pažymėto R-36, unikalus Nr. ( - ), bendro ploto 64,47 kv. m., esančio ( - ), Kuršėnuose, Šiaulių rajone, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, su jų šeimos nariais ir asmeniniais daiktais. Priteisti iš atsakovės G. P., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas: ieškovei Šiaulių rajono savivaldybei, juridinio asmens kodas 111105174, buveinė- Vilniaus g. 263, LT- 76337 Šiauliai, 80,16 Lt (aštuoniasdešimt litų 16 ct) išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu; valstybei- 33,75 Lt (trisdešimt tris litus 75 ct) žyminio mokesčio ir 9,68 Lt (devynis litus 68 ct) teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Priteisti iš atsakovo J. P., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas: ieškovei Šiaulių rajono savivaldybei, juridinio asmens kodas 111105174, buveinė- Vilniaus g. 263, LT- 76337 Šiauliai, 80,16 Lt (aštuoniasdešimt litų 16 ct) išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu; valstybei- 33,75 Lt (trisdešimt tris litus 75 ct) žyminio mokesčio ir 9,68 Lt (devynis litus 68 ct) teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas: ieškovei Šiaulių rajono savivaldybei, juridinio asmens kodas 111105174, buveinė- Vilniaus g. 263, LT- 76337 Šiauliai, 80,16 Lt (aštuoniasdešimt litų 16 ct) išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu; valstybei- 33,75 Lt (trisdešimt tris litus 75 ct) žyminio mokesčio ir 9,68 Lt (devynis litus 68 ct) teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas: ieškovei Šiaulių rajono savivaldybei, juridinio asmens kodas 111105174, buveinė- Vilniaus g. 263, LT- 76337 Šiauliai, 80,16 Lt (aštuoniasdešimt litų 16 ct) išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu; valstybei- 33,75 Lt (trisdešimt tris litus 75 ct) žyminio mokesčio ir 9,68 Lt (devynis litus 68 ct) teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmesti. Sprendimo nuorašą per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę Šiaulių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Ieškovas ir tretieji asmenys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai