Byla 2-2040-292/2013
Dėl sprendimo už akiu peržiurejimo priemimo klausima, n u s t a t e :

1Alytaus rajono apylinkes teismo teiseja Dalia Kvederaviciene, spresdama atsakovo M. M. pareiškimo del sprendimo už akiu peržiurejimo priemimo klausima, n u s t a t e :

22013-05-06 teisme gautas atsakovo M. M. pareiškimas del sprendimo už akiu, priimto 2013-03-25 civilineje byloje Nr. 2-747-292/2013 pagal ieškoves Valstybines mišku tarnybos ieškini atsakovui M. M. del neteisetu medžiu kirtimu padarytos žalos aplinkai priteisimo.

3Pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo atsisakytina priimti.

4Pagal Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 1 d. pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo paduodamas per dvidešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos. Civilineje byloje Nr. 2-747-292/2013 sprendimas už akiu priimtas 2013-03-25, terminas pateikti pareiškima del šio sprendimo už akiu peržiurejimo baigesi 2013-04-15. Atsakovas pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo teismui pateike 2013-05-06, tai yra pasibaigus istatymo nustatytam dvidešimties dienu terminui. Atsakovas praleisto termino atnaujinti neprašo. Pastebetina, kad pagal isiteisejusi sprendima už akiu, 2013-04-25 buvo išduoti vykdomieji dokumentai.

5Lietuvos Respublikos CPK 75 str. 1 d. numato, kad teise atlikti procesinius veiksmus išnyksta, pasibaigus istatymo nustatytam ar teismo paskirtam juos atlikti terminui, procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus teismo paskirtam ar istatymu nustatytam terminui procesiniam veiksmui atlikti, gražintini ji padavusiam asmeniui.

6Atkreiptinas atsakovo demesys i tai, kad pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo turi atitikti visus jo turiniui ir formai istatymo keliamus reikalavimus (Lietuvos Respublikos CPK 111 str., 287 str.), jis turi buti apmoketas istatymo nustatyto dydžio žyminio mokesciu (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 3 d., 82 str.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 334 str. 1 d., teismas

Nutarė

8atsisakyti priimti atsakovo M. M. pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo ir ji su priedais gražinti atsakovui.

9Nutartis neskundžiama, nes asmuo, pateikes pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo, nepraranda galimybes ši procesini veiksma atlikti istatymu nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai