Byla 2-1072-860/2012
Dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant A.Buinovskienei, M. Šapokaitei - Sosyan, dalyvaujant ieškovo atstovui prokurorui R. Kruopiui, atsakovui A. S., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui K. B., trečiojo asmens sodų bendrijos ( - ) atstovui M. K., vertėjoms A.Stančinskai, Z. Sakalauskienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. S., tretiesiems asmenims sodų bendrijai ( - ), VĮ Registrų centrui dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 1993-11-29 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu A. S. nusipirko iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), esantį s.b. ( - ), o teismui nustačius, kad tokia sutartis apskritai nebuvo sudaryta, panaikinti įrašą viešame Nekilnojamojo turto registre dėl 1993-11-29 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. ( - ), kurios pagrindu A. S. nusipirko iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), esantį s.b. ( - ), ir jos pagrindu įregistruotos A. S. nuosavybės teisės į ginčo sklypą (b.l. 106 - 110).

5Ieškinyje nurodė, kad išnagrinėjus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo, nustatyta, kad specialistų komisija 2011-09-08 vietoje patikrino žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ribas ir naudojimą bei surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. ( - ). Nustatyta, kad už žemės sklypo Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje ( - ) (generaliniame plane pažymėta Nr. ( - )) ribų yra pastatyti elektros oro linijos stulpai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei taip minėto žemės sklypo ir miško nušienautas 5,50 m pločio bendro naudojimo pravažiavimas. Sklypas Nr. ( - ) yra nesuformuotas ir nedirbamas. Patikrinimo metu A. S. nepateikė dokumentų (t.y. 1993-11-29 Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) ir plano), įrodančių nuosavybės teisę į žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ). Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas 2011-10-05 raštu Nr. ( - ) informavo, kad nekilnojamojo daikto - žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro ir registro dokumentų archyvinės bylos neturi. Viena iš sąlygų, įsigyjant naudojamą valstybinės žemės sklypą ne aukciono būdu, yra Žemės reformos įstatymo ir Žemės įstatymo pagrindu atsiradusi ar įstatymo nustatyta tvarka pripažinta asmens teisė naudoti žemės sklypą. Pareiškimo nagrinėjimo metu buvo kreiptasi į VĮ Registrų centras Vilniaus filialą prašant pateikti visų žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kadastro ir registro bylų dokumentų patvirtintus nuorašus. VĮ Registrų centras Vilniaus filialas 2012-01-23 raštu Nr. ( - ) informavo, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio s.b. ( - ), kadastro ir registro dokumentų bylos originalas turėtų būti saugomas NŽT Vilniaus r. žemėtvarkos skyriuje. S.b. ( - ) pirmininkas M. K., dalyvaujant V. D., ėjusiai s.b. ( - ) pirmininkės pareigas 2004 - 2007, duodamas paaiškinimą Vilniaus apygardos prokuratūroje, parodė, kad 1992-08-25 LR Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui potvarkiu Nr. 1148p sodų bendrijos ( - ) sodininkams buvo skirta 26 žemės sklypai. 1992-01-27 Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui potvarkiu Nr. 86p. s.b. ( - ) buvo registruota 30 sklypų. Po šių potvarkių sodininkų bendrijos nariai sudarė valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis, kurios buvo registruotos viešajame registre. Tarp s.b. ( - ) turimų dokumentų nėra jokių duomenų apie žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ) arba apie kokį nors žemės sklypą, nuosavybės teise priklausantį A. S., išskyrus VĮ „Registrų centras“ išrašą, kurį M. K. teigė gavęs iš VĮ Registrų centras kuomet tvarkė dokumentus dėl s.b. ( - ) raudonųjų linijų. Sodininkų bendrijoje ( - ) žemės sklypai 1992 metais minėtais Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui potvarkiais buvo suteikti Ūkiskaitinių mokymo įmonių susivienijimo ( - ) darbuotojams ir jų šeimos nariams. Sodo sklypas Nr. ( - ) niekada nebuvo suformuotas, tvarkomas, jokie jo savininkai niekada nedalyvavo bendrijos narių susirinkimuose ir veikloje, nemokėjo nario mokesčių, įmokų už vandentiekį, elektros linijų pastatymą, vandens bokštą vamzdžius, už kuriuos iš surinktų savo lėšų mokėjo visi bendrijos nariai. Išnaudojus visas įrodymų rinkimo galimybes, nei ginčijamos žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties originalo, nei jos nuorašo gauti nebuvo galimybės. Esminė sąlyga kuriai esant sodininkų bendrijoje esantis žemės sklypas galėjo būti privatizuotas, ginčijamo sandorio sudarymo metu, buvo teisėtas faktinis sklypo naudojimas. Iš išdėstytų faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovui A. S. ginčo žemės sklypas nebuvo suteiktas naudotis teisės aktų nustatyta tvarka, todėl ir negalėjo būti jo privatizuotas, o sudarius ginčo sandorį buvo pažeistos valstybės nuosavybės teisės, t.y., viešasis interesas. Panaikinus atsakovo A. S. nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą, jis bus laikomas priklausančiu laisvos valstybinės žemės fondui, todėl papildomas reikalavimas dėl restitucijos nereiškiamas. Vadovaujantis viešai skelbiamais VĮ „Registrų centras“ duomenimis, žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra 11 700 Lt, todėl būtent tokia yra ir ieškinio suma.

6Atsakovas - Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, pateiktame atsiliepime su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 1993-11-29 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) sudarymo metu galiojo LR Vyriausybės nutarimu Nr. 550 patvirtintos valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos ne aukciono tvarka taisyklės, numatančios veiksmus, būtinus tokiam sandoriui atlikti. Atsakovui ginčo žemės sklypas nebuvo suteiktas naudotis teisės aktų nustatyta tvarka, todėl negalėjo būti privatizuotas, o sudarius ginčo sandorį buvo pažeistos valstybės nuosavybės teisės, t.y. viešasis interesas (b.l. 34-35).

7Atsakovas A. S. nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo nepateikė.

8Trečiasis asmuo sodų bendrija ( - ) atsiliepime su ieškiniu sutiko, nurodė, kad sodų bendrijos turimais duomenimis atsakovui niekada nebuvo paskirtas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), sodų bendrijoje ( - ), todėl atsakovas neturėjo teisinio pagrindo įgyti nuosavybės teises į minėtą žemės sklypą (b.l. 36-37).

9Trečiasis asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime nurodė, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialo archyve nėra žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio SB ( - ), kadastro duomenų bylos ir Valstybinės žemės sklypo 1993-11-29 pirkimo – pardavimo sutarties reg. Nr. ( - ). Nustatyta, kad 1993-11-29 pirkimo – pardavimo sutarties reg. Nr. ( - ) pagrindu atsakovo nuosavybės teisė įregistruota į nekilnojamąjį daiktą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), todėl daro prielaidą, kad abu minėti sklypai ir nuosavybės teisės įregistruotos tos pačios sutarties pagrindu, todėl 1993-11-29 pirkimo – pardavimo sutartis negali būti pripažinta negaliojančia (b.l. 97-98).

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį pilnai palaikė. Papildomai nurodė, kad duomenų apie sutartį nėra nei notarų registruose, nei viešuose registruose. Duomenų, kad sutartis buvo sudaryta, byloje nėra.

11Atsakovas A. S. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jam darbovietė išskyrė sklypą, bet jam niekas nieko nerašė ir nepranešė. Yra Registrų centro pažyma, kad jam priklauso sklypas Nr. ( - ), niekada nesinaudojo žemės sklypu. Kai pirko sklypą 1994 m. pasirašė daug popierių, už sklypą mokėjo žemėtvarkai. Sutarties neturi, niekas nedavė. Turi dar žemės sklypą. Sklypą pirko tik iš O. Č.. Jam nebuvo pranešta, kad darbovietė išskyrė sklypą. Kai pirko sklypą, tai jam pažyma buvo pateikta, neprisimena, ar sutartis galėjo būti 1993 m. Neturi įrodymų, kad mokėjo už ginčo sklypą ir, kad buvo išskirtas sklypas.

12Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovas su ieškiniu sutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus. Papildomai nurodė, kad nepateikta įrodymų, kad sklypas įgytas teisėtai, sklypo pirkimo – pardavimo sutartis iš viso galėjo būti nesudaryta.

13Trečiojo asmens sodų bendrijos ( - ) atstovas su ieškiniu sutiko, paiškino, kad atsakovo bendrijoje niekada nebuvo, todėl įsivėlė klaida.

14Ieškinys tenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2011-10-24 kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su pareiškimu dėl viešojo intereso gynimo, prašydama ištirti susidariusią situaciją dėl neteisėto valstybinės žemės užvaldymo ir inicijuoti įsakymų bei valstybinės žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutarčių panaikinimą teismine tvarka (b.l. 5-8).

16Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad Registrų centre įregistruotos atsakovo A. S. nuosavybės teisės į žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), 0,0918 ha ploto, esantį ( - ) 1993-11-29 Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 5886 pagrindu (b.l. 13-14).

17Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2011-12-20 rašte dėl dokumentų pateikimo informuojama, kad skyriuje esančiame sodininkų bendrijos ( - ) sodo sklypų privatizavimo sąraše, kuris patvirtintas Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui 1992-08-26 potvarkiu Nr. 1148p, nėra duomenų apie tai, kad atsakovui A. S. buvo skirtas žemės sklypas bei tai, kad toks sklypo numeris būtų buvęs. Skyriuje taip pat nėra duomenų apie sprendimą skirti ginčo žemės sklypą atsakovui (b.l. 15-16).

18Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistai, dalyvaujant M. K. (sodininkų bendrijos ( - ) valdybos pirmininkui) ir A. S., 2011-09-08 vietoje patikrino žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ribas ir naudojimą bei surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. ( - ), kuriame nustatyta, kad A. S. rodomas žemės sklypas, esantis šalia žemės sklypo Nr. ( - ), yra nedirbamas (tik 5,50 m pločio žemės yra nušienauta, privažiuojama prie 2 sklypų); A. S. nepateikė dokumentų, įrodančių nuosavybės teisę į žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) (b.l. 20).

19Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas 2011-10-05 raštu Nr. IN(12.5.1.15.)-27439 informavo, kad nekilnojamojo daikto - žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro ir registro dokumentų archyvinės bylos neturi (b.l. 21).

20Vilniaus miesto 1-ajame notarų biure laikotarpyje nuo 1993-11-26 iki 1993-11-30 patvirtintuose valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartyse (Ap. 1 Nr. 140), tarp šių sutarčių nėra 1993-11-29 patvirtintos sutarties, reg. Nr. ( - ), kurios viena iš šalių būtų A. S. (b.l. 102, 140 - 105).

21Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui 1992-08-26 potvarkiu Nr. 1148p sodų bendrijos ( - ) sodininkams buvo skirti 26 sklypai (b.l. 22-23). 1992-01-27 potvarkiu Nr. 86p sodų bendrijoje ( - ) registruoti 30 sklypų (b.l. 38).

22Kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 1993-11-29 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties, registro Nr. ( - ), sudarytos tarp atsakovo ir O. Č., pagrindu atsakovo A. S. vardu Nekilnojamojo turto registre registruotas žemės sklypas, esantis ( - ), 0,0918 ha ploto (b.l. 52, 61-63, 65, 99-100). Iš pateiktos 1993-11-29 pirkimo - pardavimo sutarties, kuria O. Č. pardavė atsakovui A. S. žemės sklypą kitoje sodininkų bendrijoje, matyti, kad šios sutarties notarinio registro numeris yra toks pat, kaip ginčijamos sutarties – 5886, ta pati sudarymo data 1993-11-29, tas pats pirkėjas A. S..

23Atsakovas A. S. teigia, kad jo nuosavybės teises patvirtina VĮ Registrų centro pažymą (b.l. 52), tačiau šis jo teiginys atmestinas kaip nepagrįstas. Visų pirma, ši pažyma tai nėra sandoris, kurio pagrindu galima įgyti ar perleisti nuosavybės teises. Antra, šioje pažymoje nurodyti duomenys yra akivaizdžiai klaidingi. Kaip antai, pažymoje nurodoma, kad A. S. yra savininkas žemės sklypo, esančio ( - ), sklypo Nr. ( - ), ( - ), tuo tarpu ginčo žemės sklypas yra ( - ). Atsakovui iš tikrųjų, kaip anksčiau minėta, priklauso kitas žemės sklypas, esantis ( - ), sklypo Nr. ( - ) (b.l. 61 - 63), todėl neaišku ar ši pažyma pažymi atsakovo nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą, ar į kitą, jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kuris yra ( - ) Minėtoje pažymoje ir kiti nurodyti duomenys, kurie sutampa su žemės sklypo, esančio ( - ), duomenimis, t.y. sutarties sudarymo data, registro numeris, įsigyto žemės sklypo plotas ir kt. Taigi, šis dokumentas nėra tinkamas, kad juo remiantis būtų galima pripažinti, jog atsakovas A. S. yra įgijęs nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą. Teismas siūlė atsakovui pateikti argumentus ir įrodymus, pagrindžiančius jo nesutikimą su prokuratūros ieškiniu, tačiau atsakovas iš esmės jokių duomenų teismui nepateikė. Priešingai, nurodė, kad neturi daugiau jokių dokumentų, kurie patvirtintų jam ginčo žemės sklypo suteikimą, taip pat neturi jokių šio žemės sklypo įsigijimo dokumentų.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad turto perdavimas kito asmens nuosavybėn yra savininko valinis veiksmas, kuriuo jis atsisako savo nuosavybės teisės į daiktą. Dėl to kiekvienu atveju toks savininko ketinimas turi būti išreikštas aiškiai ir neabejotinai. Be to, valstybės turtu galima disponuoti tik įstatymo nustatytais atvejais ir būdais, ir valstybės nuosavybė gali būti perleista ne bet kaip, o tik pagal įstatymo nustatytą sutartį ar kitokį įstatyme nurodytą sandorį, t. y. valstybės turtu galima disponuoti tik esant įstatymo nustatytam pagrindui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. rugsėjo 20 d. nutartį Nr. 3K-3-856/2000, 2008 m. kovo 14 d. nutartį Nr. 3K-7-38/2008). Nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme nustatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių atsiradimas ar pasibaigimas (CK 4.47 str.).

25Teismas, remdamasi byloje pateiktais duomenimis, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, konstatuoja, kad atsakovui A. S. ginčo žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ), nebuvo suteiktas naudotis teisės aktų nustatyta tvarka ir negalėjo būti jo privatizuotas, be to, byloje tokių duomenų, kad aptariamas sklypas A. S. buvo privatizuotas, ir nėra, todėl negalėjo būti įregistruotos nuosavybės teisės į šį sklypą 1993-11-29 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu. 1993-11-29 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis, registro Nr. ( - ), buvo sudaryta tarp atsakovo A. S. ir O. Č. dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 0,0918 ha ploto, ir šios sutarties pagrindu atsakovas nuosavybės teise įgijo būtent nurodytą žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Tuo tarpu jokių dokumentų, pavirtinančių atsakovo A. S. nuosavybės teisių įgijimą į žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), 0,0918 ha ploto, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), nėra. Atsakovas šiuo sklypu niekada ir nesinaudojo. Tokiu atveju darytina išvada, kad 1993-11-29 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ( - ) dėl žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), 0,0918 ha ploto, esančio ( - ), pardavimo atsakovui A. S. apskritai nebuvo sudaryta, todėl pagrindo naikinti sutartį nėra, tačiau yra pagrindas panaikinti įrašą viešame Nekilnojamojo turto registre dėl 1993-11-29 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. ( - ), kurios pagrindu A. S. nusipirko iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos, žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), esantį s.b. ( - ), ir jos pagrindu įregistruotos A. S. nuosavybės teisės į ginčo sklypą.

26Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo ieškinys pagrįstas, todėl jis tenkintinas.

27Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, pažymi, kad vadovaujantis CPK 93 straipsnio 4 dalimi teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Bylinėjimosi išlaidos taip pat turi būti priteisiamos ne vien vadovaujantis CPK 93 straipsnio nuostatomis, bet ir atsižvelgiant į bylos aplinkybes, be to, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Byloje nenustatyta, kad atsakovai atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, todėl bylinėjimo išlaidos neturėtų būti priteisiamos, o apmokamos iš valstybės biudžeto.

28Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu,

Nutarė

29Ieškinį tenkinti.

30Panaikinti įrašą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre dėl 1993-11-29 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. ( - ), kurios pagrindu A. S. nusipirko iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos, žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir kurios pagrindu įregistruotos A. S. nuosavybės teisės į ginčo sklypą.

31Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant A.Buinovskienei, M. Šapokaitei - Sosyan, dalyvaujant ieškovo... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo... 5. Ieškinyje nurodė, kad išnagrinėjus Nacionalinės žemės tarnybos prie... 6. Atsakovas - Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos... 7. Atsakovas A. S. nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo nepateikė.... 8. Trečiasis asmuo sodų bendrija ( - ) atsiliepime su ieškiniu sutiko, nurodė,... 9. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime nurodė,... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį pilnai palaikė. Papildomai... 11. Atsakovas A. S. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jam darbovietė išskyrė... 12. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovas su ieškiniu sutiko, palaikė... 13. Trečiojo asmens sodų bendrijos ( - ) atstovas su ieškiniu sutiko, paiškino,... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje nustatyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 16. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio... 17. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono... 18. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie... 19. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas 2011-10-05 raštu Nr.... 20. Vilniaus miesto 1-ajame notarų biure laikotarpyje nuo 1993-11-26 iki... 21. Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui 1992-08-26 potvarkiu Nr. 1148p sodų... 22. Kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 1993-11-29 žemės... 23. Atsakovas A. S. teigia, kad jo nuosavybės teises patvirtina VĮ Registrų... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad turto... 25. Teismas, remdamasi byloje pateiktais duomenimis, byloje dalyvaujančių asmenų... 26. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo ieškinys pagrįstas, todėl jis... 27. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, pažymi, kad... 28. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270... 29. Ieškinį tenkinti.... 30. Panaikinti įrašą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre dėl... 31. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...