Byla I-1076-0189/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su pareiškėjos A. T. skundu,

Nustatė

22009-02-02 gautas A. T. skundas, kuriame prašoma panaikinti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidiumo 2008-12-08 nutarimą Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo dėl neobjektyvaus arba nekvalifikuoto teisėjavimo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 3 str. 1 d. numatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Remiantis ABTĮ 22 str., skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

5Taigi ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus).

6Lietuvos meninės gimnastikos sąjunga nėra viešojo administravimo subjektas, ji nevykdo viešojo administravimo funkcijų, todėl pareiškėjos reikalavimas – panaikinti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidiumo 2008-12-08 nutarimą Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo dėl neobjektyvaus arba nekvalifikuoto teisėjavimo – yra nepriskirtinas nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Pareiškėjos skundą atsisakytina priimti, vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p. Dėl šio reikalavimo pareiškėja turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti A. T. skundą.

9Išaiškinti pareiškėjai, kad dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos meninės gimnastikos sąjungos prezidiumo 2008-12-08 nutarimą Nr. 2 dalyje dėl teisėjos A. T. diskvalifikavimo dėl neobjektyvaus arba nekvalifikuoto teisėjavimo pareiškėja turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai