Byla I-4482-171/2012
Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) piliečiui L. D. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini)“ ir įpareigoti Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos išnagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje iš naujo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, susipažinusi su L. D. (L. D.) skundu,

Nustatė

2L. D. atstovė advokatė Asta Astrauskienė 2012-10-02 padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ( - ) sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui L. D. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ ir įpareigoti Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos išnagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje iš naujo.

3Paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl 2012-10-05 nutartimi buvo nustatytinas terminas pašalinti skundo trūkumus, t. y. pateikti atstovės advokatės Astos Astrauskienės teisę pareiškėjo vardu pasirašyti procesinius dokumentus administracinėje byloje patvirtinantį dokumentą (advokato orderį arba su klientu pasirašytą sutartį).

4Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

5L. D. atstovė advokatė Asta Astrauskienė, šalindama nutartyje nustatytus trūkumus, 2012-10-22 pateikė prašymą, kuriame paaiškino, kad pareiškėjas tinkamai išreiškė valią, kad jį atstovautų, t. y., visų pirma, skundžiamame sprendime pareiškėjo ranka įrašytas įrašas rusų kalba: „Prašau advokato“; antra, Migracijos departamentas 2012 m. rugsėjo 18 d. pavedė APB SGKA Legal teikti antrines teisines paslaugas pareiškėjui; trečia, pagal 2012 m. liepos 3 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) teisines paslaugas prieglobsčio prašytojams gali teikti bet kuris iš SGKA Legal advokatų; ketvirta, įstatymai nesuteikia galimybės prieglobsčio prašytojui rinktis konkretaus jiems teisinę pagalbą teiksiančio advokato; penkta, Migracijos departamentas 2012 m. rugpjūčio 21 d. raštu APB SGKA Legal yra nurodęs, kad skundą administraciniam teismui gali pasirašyti tiek pareiškėjas, tiek jo įgaliotas atstovas.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 str. 3 d. advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi.

7Advokatė nepridėjo teismui dokumentų, iš kurių būtų galima daryti išvadą apie tai, kad pareiškėjas aiškiai išreiškė valią, kad skundą jo vardu dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ( - ) sprendimo Nr. ( - ) pasirašytų ir paduotų advokatė A. Astrauskienė. Pažymėtina, kad iš paduoto skundo matyti, jog pareiškėjas L. D. yra pasišalinęs iš Užsieniečių registracijos centro, taigi manytina, kad jis nebeturi ketinimų skųsti minėto ( - ) sprendimo.

8Šiuo atveju advokatės Astos Astrauskienės pateiktas prašymas nepatvirtina jos teisės pareiškėjo L. D. vardu pasirašyti ir pateikti skundą administracinėje byloje, advokato orderio ar su L. D. pasirašytos sutarties ji nepateikė, taigi darytina išvada, kad advokatė Asta Astrauskienė 2012-10-05 nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino.

9Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 str. reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

10L. D. išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

11Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 105–106 str., 149 str.,

Nutarė

12L. D. (L. D.) skundą laikyti nepaduotu.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Išaiškinti L. D. (L. D.), kad ši nutartis neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

15Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai