Byla e2FB-8277-889/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda Valiulytė,

2sekretoriaujant R. G., L. E.-K.,

3dalyvaujant bankrutuojančiam asmeniui V. T.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ prašymą dėl V. T. bankroto bylos pabaigos, civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. T. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – AB „Šiaulių bankas“ Klaipėdos filialas, UAB „Sergel“, UAB „Kvistija“, UAB „General Financing“, AB „Luminor Bank“, R. Z., antstolė Lina Pužienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, R. Š., antstolė Asta R. Ž., antstolis Aleksandras Selezniovas, UAB „Klaibuta“, UAB „Gelvora“, Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biuras, Administracinė komisija prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos.

5Teismas

Nustatė

62014 m. gruodžio 11 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas (dabar – Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai) nutartimi pareiškėjui V. T. iškėlė bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Atenergo“. 2015 m. birželio 4 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo mokumo atkūrimo planą.

72020 m. liepos 20 d. teisme gautas bankrutuojančio asmens V. T. bankroto administratorės prašymas baigti V. T. bankroto bylą. Nurodo, kad penkerių metų bankroto proceso terminas suėjo 2020 m. birželio 4 d. Paskutines lėšas V. T. pervedė 2020 m. birželio 26 d. 2020 m. liepos 20 d. gautas kreditorių susirinkimo pirmininko AB „Šiaulių bankas“ 2020 m. liepos 14 d. raštas, kuriuo kreditorius atsisako pasirašyti V. T. mokumo atkūrimo planą. Administratorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, surašė akto nepasirašymo protokolą ir teismui teikia prašymą dėl fizinio asmens bankroto proceso pabaigos.

82020 m. rugpjūčio 7 d. teisme gautas suinteresuoto asmens UAB „General Financing“ atsiliepimas į pareiškimą, kuriuo prašė netenkinti prašymo dėl bankroto bylos pabaigos bei civilinę bylą nutraukti. Atsiliepime nurodoma, jog pareiškėjas neįgyvendino teismo patvirtinto mokumo atkūrimo plano, neatkūrė savo mokumo, pažeidė kreditorių teisėtus interesus. Atsižvelgiant į tai, kad V. T. neįgyvendino mokumo atkūrimo plano, nedėjo jokių pastangų atkurti savo mokumą, susirasti geriau apmokamą darbą, gauti pastovias pajamas, sąžiningai ir kuo didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais, mano, kad bankroto byla turėtų būti nutraukta. Prašo bylą nagrinėti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant.

92020 m. rugpjūčio 12 d. teisme gautas UAB „Gelvora“ atsiliepimas į pareiškimą, kuriame nurodė, jog neprieštarauja prašymui dėl V. T. bankroto bylos pabaigos ir prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

10Teismo posėdžio metu, bankrutuojantis asmuo V. T. palaikė prašymą baigti bankroto bylą, nurodė, kad viso bankroto proceso metu dėjo pastangas vykdyti nemokumo atkūrimo planą, jį įvykdė, todėl yra pagrindas tenkinti jo prašymą. Laikiną plano nevykdymą aiškino tuo, jog teko pakeisti kelias darbovietes.

11Teismas

konstatuoja:

12Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 30 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad, kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. Teismas, gavęs plano įgyvendinimo aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 11 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas (dabar – Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai) nutartimi pareiškėjui V. T. iškėlė bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Atenergo“. 2015 m. birželio 4 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo mokumo atkūrimo planą.

14Tolesnė stadija yra mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas, kuriai pasibaigus yra pabaigiamas ir fizinio asmens bankroto procesas. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė teismui pateikė prašymą patvirtinti bankrutuojančio asmens Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuris pasirašytas bankrutuojančio asmens V. T. bei bankroto administratorės, tačiau jo nėra pasirašęs kreditorių susirinkimo pirmininkas.

15Iš 2020 m. liepos 20 d. akto nepasirašymo protokolo matyti, kad kreditorių susirinkimo primininkas AB „Šiaulių bankas“ nepasirašė mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto motyvuodamas tuo, kad bankrutuojantis V. T. blogai vykdė mokumo atkūrimo planą, kreditorių finansinius reikalavimus dengė ne laiku ir ne tokiomis sumomis, kokios buvo numatytos mokumo atkūrimo plane. Kreditorė nurodė, jog laikotarpiu nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo iki 2017 m. gruodžio 31 d. kreditorei buvo pervesta 14,65 Eur (2017 m. kovo 14 d.), kai mokumo atkūrimo plane numatyta, kad iki šio momento numatyta, kad bus grąžinta 162,85 Eur, t. y pervesta 11 kartų mažiau, nei numatyta.

16Klaipėdos apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartimi patvirtiname pareiškėjo mokumo atkūrimo plane buvo numatyta, jog nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. gegužės 1 d. V. T. kas pusę metų skirs po 100 Eur kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui, iš viso - 1000,00 Eur. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog kreditorių reikalavimams tenkinti iš viso buvo pervesta 1 052,14 Eur (1 038,93 Eur pervesta kreditoriams, 13,21 Eur - banko mokesčiai). Visos bankroto administravimo išlaidos yra apmokėtos. Penkerių metų bankroto proceso terminas suėjo 2020 m. birželio 4 d. Paskutines lėšas V. T. pervedė 2020 m. birželio 26 d.

17Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad parengtas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas, kuriame konstatuota, jog V. T. bankroto procedūros metu atlikti mokumo atkūrimo plano numatyti įsipareigojimai. V. T. mokumo atkūrimo planas, patvirtintas 2015 m. birželio 4 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi, nors ir ne visada laiku apmokant kreditorių finansiniu reikalavimus, tačiau yra įgyvendintas.

18Kreditoriams periodinėmis įmokomis sumokėta: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius - 1,94 Eur; UAB “Kvistija” - 74,41 Eur; Luminor Bank AB (pirminis kreditorius AB DNB lizingas) - 135,26 Eur; AB Šiaulių banko Klaipėdos filialas - 344,13 Eur; Antstolė Lina Pužienė - 1,54 Eur; Klaipėdos apskrities VPK kelių policijos biuras - 1,67 Eur; R. Č. - 58,76 Eur; UAB “Gelvora” (pirminis kreditorius BAB Snoras) - 2,56 Eur; UAB “Klaibuta” - 8,33 Eur; UAB “Sergel” - 341,46 Eur; UAB “General Financing” - 68,87 Eur.

19Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad fizinio asmens bankroto instituto paskirtis yra ne apskritai atleisti sąžiningą fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus. Dėl to FABĮ aiškiai suformuluotos ir įtvirtintos bankrutuojančio fizinio asmens pareigos, tarp jų – atsakingai valdyti ir naudoti savo turtą, tinkamai organizuoti ir vykdyti bankroto procedūras, derinti savo ir kreditorių interesus (ieškoti skirtingų interesų pusiausvyros), rūpintis, kad mokumo atkūrimo planas būtų vykdomas nepriekaištingai ir nustatytais terminais, o kilus sunkumų vykdant planą, bendradarbiaujant su administratore, rengti ir teikti plano pakeitimo projektus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-144-219/2019). Tačiau tai nereiškia, kad kreditorius yra atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos vykdymo. Kadangi civilinėje byloje skolininko sąžiningumas yra preziumuojamas, ši prezumpcija taikytina ir nagrinėjant fizinio asmens bankroto bylas, todėl šioje byloje pirmiausia kreditorius turėjo procesinę pareigą įrodyti aplinkybes, patvirtinančias bankrutuojančio fizinio asmens nesąžiningumą ir sudarančias FABĮ numatytą pagrindą nutraukti jų bankroto bylą (CPK 178 straipsnis).

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos taip pat siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros, nes plane turi būti nurodoma įvairi informacija, iš kurios aišku, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūros metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančiam asmeniui būtinos jo poreikiams tenkinti išlaidos ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad V. T. mokumo atkūrimo plane buvo nurodytos planuojamos bankrutuojančio asmens gauti pajamos, išlaidos bei patvirtintas kreditorinių reikalavimų tenkinimo grafikas. Iš mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto nustatyta, kad V. T. per visą penkerių metų bankroto procesą, nors ir ne visada laiku, tačiau sumokėjo kreditoriams mokumo atkūrimo plane numatytą sumą. Teismo posėdyje pareiškėjas paaiškino, kad dėjo pastangas ieškoti darbo ir dirbo, darbo santykiai nutrūko ne dėl jo kaltės, o darbdavių iniciatyva, be to, buvo karantino laikotarpis – darbo paieškos buvo sudėtingos. Jo sutuoktinė jį rėmė nedarbo laikotarpiu ir kreditoriams buvo mokamos plane numatytos sumos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1 dalį mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas surašomas tais atvejais, kai atliekamas paskutinis plane numatytas mokėjimas, kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Bylos duomenimis teismo patvirtintas mokumo atkūrimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo planas buvo vykdomas ne visada nustatytais terminais, bet pareiškėjas nurodė objektyvias priežastis dėl darbo paieškų, Įstatymas nenumato kitų sąlygų įgyvendinimo akto surašymui, todėl įstatymo imperatyvios nuostatos negali būti kreditoriaus aiškinamos plečiamai.

21Nagrinėjamu atveju susidaro situacija, kad bankrutuojantis asmuo, atsižvelgiant į nepasirašymo protokolo argumentus, yra priklausomas nuo kreditoriaus subjektyvaus vertinimo. Kreditoriui manant, kad bankrutuojantis asmuo nedėjo pastangų gauti geriau apmokamą darbą, tačiau nepateikiant įrodymų, kad viso bankroto proceso metu to reikalavo ir fizinis asmuo tokias galimybes turėjo, pareiškėjui užkertamas kelias, atlikus visu plane numatytus mokėjimus, teikti prašymą dėl bankroto bylos pabaigos, tačiau toks įpareigojimas neatitinka FABĮ 30 straipsnio nuostatų. FABĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs plano įgyvendinimo aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. FABĮ 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo. Bylos duomenimis, bankrutuojantis asmuo nors ir su šeimos narių pagalba, tačiau visiškai įvykdė mokumo atkūrimo planą.

22Teismo nuomone, rašytiniais įrodymais nustatyta ir įrodyta, kad yra teisinės prielaidos priimti nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą. Įvykdžius mokumo atkūrimo plane nustatytus įsipareigojimus – atlikus visus plane numatytus mokėjimus, manytina, kad fizinio asmens bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų patenkinimą – pasiektas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis.). Kreditorius AB „Šiaulių bankas“ bankrutuojančio asmens nesąžiningumo neįrodė.

23Esant tokioms aplinkybėms, tenkinti kreditorių prašymą nutraukti bankroto bylą nėra teisinio pagrindo ir priimtina nutartis baigti V. T. bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

24Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

25Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis). Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atstatymo plano įgyvendinimo akte nurodyta, kad liko nepatenkinti UAB „Kvistija“ - 10 770,06 Eur, Luminor Bank AB (pirminis kreditorius AB DNB lizingas) - 19 529,97 Eur; AB Šiaulių banko Klaipėdos filialas - 49 644,00 Eur, Antstolė Lina Pužienė - 112,06 Eur, Antstolė Asta R. Ž. - 41,41 Eur, R. Č. - 8 939,93 Eur, UAB „Gelvora“ (pirminis kreditorius BAB Snoras) - 324,75 Eur, Antstolis Aleksandras Selezniovas - 123,02 Eur, UAB „Klaibuta“ - 1 306,68 Eur, UAB „Sergel“ - 49 205,05 Eur, R. Š. 2 138,86 Eur, UAB „General Financing“ - 9 802,98 Eur, Administracinė komisija prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos - 101,00 Eur, iš viso - 152 039,77 Eur kreditoriniai reikalavimai, kurie baigus bankroto bylą, nurašytini.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260 straipsniais, 268 - 270 straipsniais, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalimi, teismas

Nutarė

27netenkinti kreditorių prašymo nutraukti bankroto bylą.

28Baigti V. T. bankroto bylą.

29Patvirtinti nepatenkintus ir nurašomus UAB „Kvistija“ - 10 770,06 Eur, Luminor Bank AB (pirminis kreditorius AB DNB lizingas) - 19 529,97 Eur; AB Šiaulių banko Klaipėdos filialas - 49 644,00 Eur, Antstolė Lina Pužienė - 112,06 Eur, Antstolė Asta R. Ž. - 41,41 Eur, R. Č. - 8 939,93 Eur, UAB „Gelvora“ (pirminis kreditorius BAB Snoras) - 324,75 Eur, Antstolis Aleksandras Selezniovas - 123,02 Eur, UAB „Klaibuta“ - 1 306,68 Eur, UAB „Sergel“ - 49 205,05 Eur, R. Š. 2 138,86 Eur, UAB „General Financing“ - 9 802,98 Eur, Administracinė komisija prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos - 101,00 Eur, iš viso - 152 039,77 Eur, dydžio kreditorinius reikalavimus.

30Įpareigoti bankroto administratorių per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą pranešti kreditoriams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda... 2. sekretoriaujant R. G., L. E.-K.,... 3. dalyvaujant bankrutuojančiam asmeniui V. T.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto... 5. Teismas... 6. 2014 m. gruodžio 11 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas (dabar –... 7. 2020 m. liepos 20 d. teisme gautas bankrutuojančio asmens V. T. bankroto... 8. 2020 m. rugpjūčio 7 d. teisme gautas suinteresuoto asmens UAB „General... 9. 2020 m. rugpjūčio 12 d. teisme gautas UAB „Gelvora“ atsiliepimas į... 10. Teismo posėdžio metu, bankrutuojantis asmuo V. T. palaikė prašymą baigti... 11. Teismas... 12. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 30... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 11 d. Klaipėdos miesto... 14. Tolesnė stadija yra mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas, kuriai pasibaigus... 15. Iš 2020 m. liepos 20 d. akto nepasirašymo protokolo matyti, kad kreditorių... 16. Klaipėdos apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartimi patvirtiname... 17. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad parengtas mokumo atkūrimo plano... 18. Kreditoriams periodinėmis įmokomis sumokėta: Valstybinio socialinio draudimo... 19. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad fizinio asmens bankroto... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad fizinio asmens mokumo... 21. Nagrinėjamu atveju susidaro situacija, kad bankrutuojantis asmuo,... 22. Teismo nuomone, rašytiniais įrodymais nustatyta ir įrodyta, kad yra... 23. Esant tokioms aplinkybėms, tenkinti kreditorių prašymą nutraukti bankroto... 24. Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai,... 25. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260... 27. netenkinti kreditorių prašymo nutraukti bankroto bylą.... 28. Baigti V. T. bankroto bylą.... 29. Patvirtinti nepatenkintus ir nurašomus UAB „Kvistija“ - 10 770,06 Eur,... 30. Įpareigoti bankroto administratorių per 5 darbo dienas nuo nutarties... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...