Byla 2A-347/2011

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3671-178/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų (tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“), ir

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Ieškovas ieškiniu prašė: pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais šiuos atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus vykdant dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu viešojo pirkimo (Pirkimo Nr. 2002487245/4349) procedūras (toliau – Konkursas): 1) sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl per didelės, perkančiai organizacijai nepriimtinos kainos; 2) sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta paslaugą pirkti apklausos būdu, pakviečiant kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius konkurse dalyvavusius paslaugos tiekėjus derėtis dėl ligoninei priimtinos pasiūlymo kainos; 3) sprendimą nutraukti konkurso procedūras; 4) sprendimą nepatenkinti ieškovo 2010 m. sausio 5 d. pretenzijos reikalavimų; 5) įpareigoti atsakovo viešųjų pirkimų komisiją pripažinti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu konkursą ir per 10 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos pasirašyti sutartį su ieškovu.

7Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo paskelbtame Konkurse. Atsakovas atmetė UAB „P. Dussmann UAB“ (dabar „Dussmann Service“) pasiūlymą dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą dėl per didelės, atsakovui nepriimtinos kainos. Atsakovas nusprendė paslaugą pirkti apklausos būdu, kviečiant kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius konkurse dalyvavusius paslaugos tiekėjus derėtis dėl atsakovui priimtinos pasiūlymo kainos. Ieškovo teigimu, jo pasiūlyta kaina yra protinga ir sąžininga, atitinka rinkos kainas, todėl jo pasiūlymas negalėjo būti atmestas dėl per didelės kainos. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija nenurodė, kodėl ieškovo kaina yra laikoma per didele ir net neprašė paaiškinti pasiūlymo kainos, nurodė, kad šiuo metu mokama kaina už vieno paciento maitinimą per dieną yra mažesnė už ieškovo pasiūlytą kainą. Tačiau pirkimo dokumentuose nebuvo numatytas tokio kriterijaus taikymas. Be to, sutartis, numatanti šiuo metu esančią maitinimo kainą nėra įregistruota viešajame registre, todėl ji negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis (ieškovą). Atsakovo nurodomos šiuo metu taikomos kainos (11,97 Lt) ir ieškovo pasiūlytos kainos (13,31 Lt) skirtumas yra tik apie 10 procentų. Trečiojo asmens pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra 9,49 Lt, neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl į jį apskritai negalėjo būti atsižvelgiama ir jo pagrindu negalėjo būti atmestas ieškovo pasiūlymas. Atsakovas pažeidė lygiateisiškumo principą ir neteisėtai sudarė išskirtines sąlygas tiekėjui UAB „P. Dussmann UAB“. Nepaisant ieškovo 2009 m. gruodžio 28 d. pretenzijos, kurioje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Konkurse dalyvauja tiekėjas, kuris nepateikė pirkimo dokumentuose reikalaujamo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, atsakovas leido dalyvauti pirkimo procedūrose tokiam tiekėjui. Taigi, taip buvo sudarytos sąlygos piktnaudžiavimui pirkimo procedūromis. Antrasis pirkimo procedūrų pažeidimas buvo tas, kuriuo vienintelis pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantis pasiūlymas buvo atmestas ir į naujai pradedamas neskelbiamo supaprastinto pirkimo apklausos būdu procedūras grąžinamas nesąžiningas tiekėjas („P. Dussmann UAB“).

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė. Apygardos teismas nurodė, kad viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatos neleidžia perkančiajai organizacijai vykdyti pirkimą nepaisant racionalumo kriterijaus.

11Nepriimtina perkančiajai organizacijai kaina yra vertinamasis kriterijus, kurį kiekvienu atveju gali nustatyti perkančioji organizacija. Tačiau perkančiajai organizacijai šiuo pagrindu neturėtų būti suteikta besąlygiška galimybė atmesti tiekėjų pasiūlymus be jokių nepriimtinos kainos kriterijų. Nagrinėjamu atveju yra reikšminga teisminėje praktikoje suformuluota taisyklė, kad perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatos (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007). Todėl, tik nustačius, kad perkančioji organizacija šia nuostata pasinaudojo tik kaip dirbtiniu pretekstu atmesti dalyvio pasiūlymą, nors jis buvo akivaizdžiai realiai priimtinas, galima būtų konstatuoti esminį pirkimo procedūrų pažeidimą.

12Atsakovo pranešime nėra nurodyta, kad ieškovo pasiūlymas atmestas vien nepriimtinos kainos kriterijaus pagrindu, o atsakyme į pretenziją nurodoma, kad tai yra tik vienas iš pagrindinių kriterijų. Teismo nuomone, šis kriterijus, kaip vienas iš galimų, negalėtų būti laikomas nei neprotingu, nei siurpriziniu tiekėjams, ypač ekonominės krizės šalyje kontekste, kai visuotinai žinoma, jog absoliučioje daugumoje sričių valstybės finansavimas tik mažėja, ką patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1105 „Dėl bazinių kainų balo vertės“.

13Nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, pažeidė teisės aktų ar pirkimo dokumentų reikalavimus. Be to, ieškovui nėra užkirstas kelias teikti savo pasiūlymus apskritai, tai jis gali padaryti dalyvaujant pirkime apklausos būdu bei, esant pagrindui, ginčyti atsakovo sprendimus šioje procedūroje.

14Nekonstatavus ieškovo pasiūlymo atmetimo neteisėtumo (pirmas ieškinio reikalavimas) nėra pagrindo konstatuoti ir kitų – išvestinių iš pirmojo ieškinio reikalavimo – atsakovo sprendimų neteisėtumo. Sprendimas nepatenkinti ieškovo pretenzijos teisminėje praktikoje vertinamas kaip negalintis būti ieškinio dalyku (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-101/2010), o pasiūlymo pripažinimas laimėjusiu nėra teismo kompetencijoje (Teismų praktika Nr. 31, p. 334).

15III.

16Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovas dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – tenkinti ieškinį. Nurodo šiuos argumentus:

181. Apygardos teismas netinkamai aiškino VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą, įtvirtinantį perkančiosios organizacijos teisę atmesti pasiūlymą dėl per didelės, nepriimtinos kainos, kadangi aiškino, jog ši teisė gali būti apribota tik tuomet, kai perkančioji organizacija naudojasi ja kaip pretekstu atmesti pasiūlymą. Toks aiškinimas pažeidžia Europos Sąjungos direktyvoje Nr. 2004/18/EB ir VPĮ įtvirtintą skaidrumo principą. Minėtoje direktyvoje nenurodyta perkančiosios organizacijos teisė atmesti pasiūlymą dėl per didelės kainos, priešingai, preambulėje nurodyta, jog pasiūlymų įvertinimo kriterijai turi būti objektyvūs ir nesuteikti perkančiajai organizacijai neribotos diskrecijos. Tokį aiškinimą patvirtina ir Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) sprendimai bylose Nr. 31/87, C-513/99. ETT yra išaiškinęs, kad nacionaliniai teismai turi pareigą aiškinti nacionalinę teisę direktyvų šviesoje (ETT byla Nr. C-14/83, C-106/89). Darytina išvada, kad pasiūlymo kainos nepriimtinumą perkančioji organizacija privalo įrodinėti objektyviomis, nuo jos valios nepriklausančiomis aplinkybėmis ir kriterijais.

192. Skundžiamame sprendime nurodyti motyvai prieštarauja vieni kitiems, kadangi teismas nurodo būtinybę nustatyti nepriimtinos kainos kriterijus, pripažįsta, jog negalima atmesti pasiūlymo dėl per didelės, nepriimtinos kainos, kai pasiūlymas „buvo akivaizdžiai realiai priimtinas“.

203. Apygardos teismas įteisino ieškovo pasiūlymo atmetimą pagal konkurso sąlygose nenurodytus kriterijus ir tuo pažeidė skaidrumo principą (VPĮ 3 str.), kuris reiškia ir lemia perkančiosios organizacijos veiksmų nuspėjamumą (ETT byla Nr. C-496/99), taip pat yra svarbus tiekėjų informatyvumo aspektu.

214. Ieškovo pasiūlymo atmetimas dėl nepriimtinos, per didelės kainos, konkurso sąlygose nesant kriterijų, kokia kaina atsakovui per didelė, yra pasiūlymo atmetimas dėl kriterijų, nenumatytų konkurso sąlygose. Taip pažeistas skaidrumo principas.

225. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (2007 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007) neaiškių, netikslių ar dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka perkančiajai organizacijai (VPĮ 24 str. 7 d.).

236. Apygardos teismas klaidingai vertino, kad ieškovo pasiūlymas buvo nepriimtinas dėl per didelės kainos. Vertindama ieškovo pasiūlytos kainos priimtinumą, perkančioji organizacija negalėjo atsižvelgti į trečiojo asmens pasiūlytą kainą ar konkurso metu kitos sutarties pagrindu atsakovo mokamą kainą už paslaugą.

247. Atsakovas savo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą pagrįstumą įrodinėjo remdamasis 2009 m. gruodžio 30 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 1105, kuriuo nustatyta, kad vienam atsakovo išleistam litui sveikatos priežiūros teikimui iš valstybės biudžeto kompensuojama 0,81 Lt, nors 2009 m. gegužės 15 d. , t.y. prieš konkurso paskelbimą minėta kompensacija siekė 0,89 Lt už vieną sveikatos priežiūros paslaugoms išleistą litą. Atsakovas remiasi aplinkybe, kad sumažintas finansavimas taikomas ir maitinimo paslaugoms, todėl šios aplinkybės įrodinėjimo pareiga nepagrįstai buvo perkelta ieškovui. Be to, teismas nepasisakė, kodėl atmetė ieškovo baigiamojoje kalboje pateiktus argumentus dėl to, jog maitinimo paslaugų finansavimui minėtas įsakymas nėra taikytinas.

258. Apygardos teismas nepagrįstai suabsoliutina racionalaus lėšų naudojimo principą, paneigdamas kitus viešųjų pirkimų principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

26Gauti du atsiliepimai į apeliacinį skundą.

27Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

281. Viešuosius pirkimus reglamentuoja tiek Europos sąjungos, tiek nacionalinė teisė. Kai kuriuos viešųjų pirkimų procedūros aspektus reglamentuoja nacionalinė teisė. Vienas iš tokių nacionalinės teisės reglamentuojamų aspektų yra perkančiosios organizacijos pareiga atmesti pasiūlymą, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės nepriimtinos kainos (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p.). Per didelės kainos sąvoka, priešingai nei neįprastai mažos, nėra reglamentuota.

292. Tarptautinių pirkimų reguliavimas Bendrijos lygmeniu yra grindžiamas prielaida, kad supaprastinti nacionaliniai pirkimai nedaro įtakos Europos vidaus rinkos funkcionavimui, todėl valstybėms narėms palikta diskrecija juos reguliuoti.

303. Apygardos teismo sprendimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, o perkančiosios organizacijos siekis įsigyti paslaugas už mažiausią kainą nėra nepagrįstai neabsoliutinamas racionalaus lėšų naudojimo principas.

314. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad skundžiamo sprendimo motyvai prieštaringi. Šis argumentas pateiktas neįsigilinus į visą sprendimą ir jo esmę.

325. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad teismas įteisino ieškovo pasiūlymą pagal konkurso sąlygose nenurodytus kriterijus. Vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus buvo mažiausios kainos kriterijus.

336. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad maitinimo paslaugos neįeina į sveikatos priežiūros paslaugas. Šis argumentas paruošiamuosiuose procesiniuose dokumentuose nebuvo pateiktas (CPK 226 str.). Be to, šios aplinkybės įrodinėjimo našta tenka ieškovui. Pažymėtina, kad savo esme numatytos pirkti dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugos yra dietinis gydymas. Paslaugomis pirkimo objektas įvardintas siekiant tinkamai parinkti pirkimo objekto kodą pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. 2009 m. gruodžio 30 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 1105, pakeistas 2009 m. gruodžio 30 d., taikomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF), apmokėjimui. Ligoninės patiriamos išlaidos maitinimui yra dengiamos iš PSDF lėšų.

34Tretysis asmuo UAB „Dusmann Service“ taip pat pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

351. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad priimtinos kainos kriterijai nebuvo detalizuoti pirkimo dokumentuose, todėl pasiūlymas negali būti atmestas dėl per didelės nepriimtinos kainos. Pažymėtina, kad vienas iš viešųjų pirkimų tikslų yra racionaliai naudoti perkančiosios organizacijos lėšas. Per didelių kainų kriterijus vertintinas kaip papildomas saugiklis perkančiajai organizacijai užtikrinant, kad nusipirks paslaugas už tinkamą kainą. Priešingu atveju, perkančiojo organizacija būtų priversta pirkti paslaugas ir už jai per didelę, bet tarp gautų pasiūlymų mažiausią kainą. ETT pripažįsta perkančiosios organizacijos teisę pirkti tai, ko jai reikia (ETT 2009 m. birželio 4 d. sprendimas byloje Nr. C-250/07).

362. Apeliantui atsakovo sprendimu buvo suteikta teisė toliau dalyvauti maitinimo paslaugų pirkime apklausos būdu ir varžytis su trečiuoju asmeniu siūlant perkančiajai organizacijai priimtiną kainą.

373. Atsakovas, priimdamas sprendimą atmesti apelianto pasiūlymą dėl per didelės kainos, pateikė pakankamą tokio sprendimo pagrindimą: analogiškas paslaugas perka pigiau, trečiojo asmens pasiūlyta kaina buvo mažesnė nei ieškovo, dėl sumažinti finansavimo atsakovui, jis priverstas ieškoti galimybių pigiau pirkti maitinimo paslaugas. Atsakovo toks sprendimas neprieštarauja teismų praktikoje esantiems išaiškinimams (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-370/2004).

384. Kadangi perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos kriterijus yra vertinamojo pobūdžio – įstatymų leidėjas suteikia perkančiajai organizacijai galimybę kiekvienu atveju vertinimą atlikti atsižvelgus į savo unikalią situaciją ir poreikius. Sąvoka „per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina“ nėra išaiškinta ir poįstatyminiais aktais, kadangi tai objektyviai neįmanoma ir netikslinga. Be to, teisės aktai neįpareigoja perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatyti, kokią kainą perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina. Pastebėtina ir tai, kad ieškovas turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją prašydamas išaiškinti, kaip bus taikoma jam neaiški pirkimo dokumentų nuostata.

395. Vykdant pirkimus buvo laikomasi skaidrumo principo, kadangi apeliantui buvo motyvuotai paaiškintos jo pasiūlymo atmetimo priežastys, apeliantas buvo informuotas apie tai, kad pasiūlymas gali būti atmestas dėl nepriimtinos kainos, pirkimo sąlygose numatytas mažiausios kainos vertinimo kriterijus nebuvo keičiamas.

406. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovui nepateikus įrodymų, jog jis buvo sąmoningai pašalintas iš pirkimo, nėra galimybės teigti, kad atsakovas piktnaudžiavo teise ir siekė pasinaudoti VPĮ 39 straipsnio nuostatomis, siekdamas atmesti ieškovo pasiūlymą.

417. Apelianto reikalavimai įpareigoti atsakovo viešųjų pirkimų komisiją pripažinti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu ir sudaryti sutartį su ieškovu yra neteisėti.

42IV.

43Apeliacinio teismo argumentai

45Byloje 2011-01-31 gautas ieškovo ir atsakovo prašymas patvirtinti taikos sutartį. Ieškovas ir atsakovas prašyme nurodė, kad jiems yra žinomos CPK 293, 294 straipsniuose nurodytos teisinės pasekmės, tame tarpe žinoma, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų nurodė, kad jam žinoma, jog į bylą pateiktas ieškovo ir atsakovo prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo.

46Taikos sutartis tvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.

47

48Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

49Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajam interesui, todėl patvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.). Ieškovui ir atsakovui susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, skundžiamas Vilniaus apygardos teismo 2010-06-02 sprendimas panaikinamas ir civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

50Taikos sutartimi ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurios lygios 2 500 Lt.

51Vadovaujantis CPK 94 straipsnio 2 dalimi, jeigu šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, teismas šį klausimą išsprendžia pagal CPK VIII skyriaus nuostatas. Todėl bylinėjimosi išlaidos, dėl kurių atlyginimo nepasisakyta taikos sutartyje, paskirstytinos vadovaujantis CPK VIII skyriaus nuostatomis.

52Pagal bylos duomenis ieškovas tiek už ieškinį, tiek už apeliacinį skundą sumokėjo 655 Lt žyminio mokesčio, viso - 1310 Lt. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jam grąžintina 75 procentai už ieškinį ir už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

53Taikos sutartimi šalys nesusitarė, kaip bus dengiamos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, todėl jos apskirstytinos vadovaujantis CPK 93, 94 straipsniais. Pagal bylos duomenis bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme bylinėjimosi išlaidos, susidarę dėl procesinių dokumentų įteikimo, sudarė 22,7 Lt. Bylą naginėjant apeliacinės instancijos teisme, bylinėjimosi išlaidos, susidarę dėl procesinių dokumentų įteikimo, sudarė 4,05 Lt. Šios išlaidos priteistinos iš ieškovo, kuris bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme taikos sutartimi atsisakė visų ieškinyje bei apeliaciniame skunde pareikštų reikalavimų (CPK 94 str. 1 d., 93 str.).

54Ieškovui su atsakovo sudarius taikos sutartį, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (dėl atstovavimo teisme). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad trečiojo asmens prašomos priteisti išlaidos akivaizdžiai viršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius, trečiajam asmeniui priteisė 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų. Į bylą pateiktas trečiojo asmens prašymas priteisti atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidas -1500,4 Lt. Pagal bylos duomenis, atsiliepimą į apeliacinį skundą pasirašė advokatas, atstovavęs ir pirmosios instancijos teisme. Trečiojo asmens atstovė, kuri nedalyvavo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (trečiasis asmuo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo atstovaujamas kito tos pačios kontoros advokato), atstovavo UAB „Dussmann Service“ tik 1010 m. spalio 11 d. apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kuris truko 20 min. Atsižvelgus į šias aplinkybes, rekomenduojamus priteistinus užmokesčio už advokato pagalbą dydžius, taip pat į tai, kad iki 2010 m. spalio 11 d. posėdžio nebuvo žinoma, jog šalys derasi dėl bylos užbaigimo taikos sutartimi, trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ iš ieškovo priteistinos atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos mažintinos iki 1300 Lt.

55Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu, 87 straipsnio 2 dalimi, 93 straipsniu, 94 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

56Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti.

57Patvirtinti ieškovo UAB ,,Smulkus Urmas“ (j. a. k. 221412030) ir atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (j. a. k. 124364561) 2011 m. sausio 26 d. taikos sutartį šiomis sąlygomis:

58Ieškovas atsisako visų reikalavimų, pareikštų Atsakovui savo ieškinyje, pateiktame Vilniaus apygardos teismui „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo“ bei apeliaciniame skunde, pateiktame Lietuvos apeliaciniam teismui „Dėl 2010-06-02 Vilniaus apygardos teismo sprendimo civ. b. Nr.2-3671-178/2010 panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo“.

59Ieškovas įsipareigoja apmokėti Atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 2 500,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų ir 00 centų);

60Ieškovas įsipareigoja ateityje jokia forma ir apimtimi nei Lietuvos Respublikoje, nei bet kurioje kitoje valstybėje nacionaliniuose ir/ar tarptautiniuose teismuose ar kitose ginčų sprendimo institucijose (įskaitant, bet neapsiribojant arbitražais ar trečiųjų teismais) nereikšti jokių reikalavimų Atsakovui, kylančių iš civilinės bylos Nr. 2-3671-178/2010 (Bylos Nr. 2A-347/2011 Lietuvos apeliaciniame teisme);

61Atsakovas įsipareigoja ateityje jokia forma ir apimtimi nei Lietuvos Respublikoje, nei bet kurios kitos valstybės nacionaliniuose ir/ar tarptautiniuose teismuose ar kitose ginčų sprendimo institucijose (įskaitant, bet neapsiribojant arbitražais ar trečiųjų teismais) nereikšti jokių reikalavimų Ieškovui, kylančių iš civilinės bylos Nr. 2-3671-178/2010 (kurios numeris Lietuvos apeliaciniame teisme yra Nr. 2A-347/2011) ir/arba susijusių su ligonių dietinio maitinimo paslaugos pirkimo konkursu (pirkimo Nr. 2002487245/4349), įskaitant ir reikalavimus, susijusius su žalos atlyginimu, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu ir tokio pritaikymo pasekmėmis ir pan.

62Grąžinti ieškovui UAB ,,Smulkus Urmas“ (j. a. k. 221412030) 982,5 (devynis šimtus aštuoniasdešimt du litus penkiasdešimt centų) už ieškinį bei apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

63Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ (į.k. 111617783) iš ieškovo UAB ,,Smulkus Urmas“ (j. a. k. 221412030) 1500 (tūkstantį penkis šimtus litų) atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų ir 1300 (tūkstantį tris šimtus litų) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

64Priteisti valstybei iš ieškovo UAB ,,Smulkus Urmas“ (j. a. k. 221412030) 22,7 (dvidešimt du litus septyniasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir 4,05 Lt (keturis litus penkis centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

65Civilinę bylą Nr. 2A- 347/2011 nutraukti.

66Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
3. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. I.... 5. Ginčo esmė ... 6. Ieškovas ieškiniu prašė: pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais... 7. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo paskelbtame Konkurse. Atsakovas... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė ... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Nepriimtina perkančiajai organizacijai kaina yra vertinamasis kriterijus,... 12. Atsakovo pranešime nėra nurodyta, kad ieškovo pasiūlymas atmestas vien... 13. Nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą,... 14. Nekonstatavus ieškovo pasiūlymo atmetimo neteisėtumo (pirmas ieškinio... 15. III.... 16. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai ... 17. Ieškovas dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 18. 1. Apygardos teismas netinkamai aiškino VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą,... 19. 2. Skundžiamame sprendime nurodyti motyvai prieštarauja vieni kitiems,... 20. 3. Apygardos teismas įteisino ieškovo pasiūlymo atmetimą pagal konkurso... 21. 4. Ieškovo pasiūlymo atmetimas dėl nepriimtinos, per didelės kainos,... 22. 5. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (2007 m. lapkričio 16 d.... 23. 6. Apygardos teismas klaidingai vertino, kad ieškovo pasiūlymas buvo... 24. 7. Atsakovas savo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą pagrįstumą... 25. 8. Apygardos teismas nepagrįstai suabsoliutina racionalaus lėšų naudojimo... 26. Gauti du atsiliepimai į apeliacinį skundą.... 27. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą palikti... 28. 1. Viešuosius pirkimus reglamentuoja tiek Europos sąjungos, tiek nacionalinė... 29. 2. Tarptautinių pirkimų reguliavimas Bendrijos lygmeniu yra grindžiamas... 30. 3. Apygardos teismo sprendimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 31. 4. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad skundžiamo sprendimo... 32. 5. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad teismas įteisino ieškovo... 33. 6. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad maitinimo paslaugos neįeina į... 34. Tretysis asmuo UAB „Dusmann Service“ taip pat pateikė atsiliepimą į... 35. 1. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad priimtinos kainos kriterijai... 36. 2. Apeliantui atsakovo sprendimu buvo suteikta teisė toliau dalyvauti... 37. 3. Atsakovas, priimdamas sprendimą atmesti apelianto pasiūlymą dėl per... 38. 4. Kadangi perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos kriterijus yra... 39. 5. Vykdant pirkimus buvo laikomasi skaidrumo principo, kadangi apeliantui buvo... 40. 6. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovui nepateikus įrodymų, jog jis... 41. 7. Apelianto reikalavimai įpareigoti atsakovo viešųjų pirkimų komisiją... 42. IV.... 43. Apeliacinio teismo argumentai... 45. Byloje 2011-01-31 gautas ieškovo ir atsakovo prašymas patvirtinti taikos... 46. Taikos sutartis tvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 47. ... 48. Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, šalys turi teisę užbaigti bylą... 49. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis... 50. Taikos sutartimi ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui jo turėtas... 51. Vadovaujantis CPK 94 straipsnio 2 dalimi, jeigu šalys, sudarydamos taikos... 52. Pagal bylos duomenis ieškovas tiek už ieškinį, tiek už apeliacinį skundą... 53. Taikos sutartimi šalys nesusitarė, kaip bus dengiamos procesinių dokumentų... 54. Ieškovui su atsakovo sudarius taikos sutartį, trečiajam asmeniui be... 55. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 56. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti.... 57. Patvirtinti ieškovo UAB ,,Smulkus Urmas“ (j. a. k. 221412030) ir atsakovo... 58. Ieškovas atsisako visų reikalavimų, pareikštų Atsakovui savo ieškinyje,... 59. Ieškovas įsipareigoja apmokėti Atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas,... 60. Ieškovas įsipareigoja ateityje jokia forma ir apimtimi nei Lietuvos... 61. Atsakovas įsipareigoja ateityje jokia forma ir apimtimi nei Lietuvos... 62. Grąžinti ieškovui UAB ,,Smulkus Urmas“ (j. a. k. 221412030) 982,5 (devynis... 63. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ (į.k. 111617783) iš... 64. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB ,,Smulkus Urmas“ (j. a. k. 221412030)... 65. Civilinę bylą Nr. 2A- 347/2011 nutraukti.... 66. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartimi pritaikytas...