Byla A-438-2659-12
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti į tarnybą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovui Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti į tarnybą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas D. G. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – ir Panevėžio APGV) viršininko 2011 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. PE-475 „Dėl vidaus tarnybos kapitono D. G. atleidimo iš vidaus tarnybos“ (toliau – ir Įsakymas, kuriuo jis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas) 53 straipsnio 1 dalies 7 punktu, buvo atleistas iš vidaus tarnybos Panevėžio APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų poskyrio vyresniojo inspektoriaus pareigų ir įpareigoti atsakovą grąžinti jį į tarnybą.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. spalio 25 d. įsakymas yra priimtas atsižvelgiant į 2011 m. spalio 21 d. tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje konstatuota, kad jis 2011 m. rugsėjo 29 d. adresu Tulpių g. 42, Panevėžyje vykdė tarnybinę užduotį, esant kraujyje 0,24 prom. alkoholio ir tuo pažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių , patvirtintų Panevėžio APGV viršininko 2009 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V1-172, III skyriaus 10 punkto reikalavimus bei Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso, patvirtinto Panevėžio APGV viršininko 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr.V1-178 , III skyriaus 6.11 ir 6.12 punktų reikalavimus ir savo poelgiu pažemino pareigūno vardą.

6Pareiškėjo nuomone, tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai, nevisapusiškai ir neobjektyviai. Nurodė, kad jis su dar dviem asmenimis 2009 m. rugsėjo 28 d. iki 23 val. išgėrė 400 ml. 400 stiprumo degtinės. Be to, 2011 m. rugsėjo 26 d. iš anksto užsiregistravęs, lankėsi Smėlynės ambulatorijoje, esančioje Alyvų g.1, Panevėžyje, gydytoja išrašė vaistų, gerinančių širdies darbą. Vykdydamas šeimos gydytojos nurodymus, jis nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. 8 val., 13 val. ir 20 val. gėrė vaistus. 2009 m. rugsėjo 29 d. jis 8 val. ir 13 val. išgėrė vaistų t. y. išgėrė gurkšnį vaistų iš buteliuko, todėl sutinka, kad atlikus medicininę apžiūrą bei kraujo tyrimą, 0,24 prom. alkoholio kraujyje galėjo susidaryti dėl vartojamų vaistų, gerinančių širdies darbą, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 64 proc. etanolio. Tarnybinio patikrinimo metu nebuvo tikrinamos šios aplinkybės, nors jis išsamiai jas aprašė savo tarnybiniuose pranešimuose ir paaiškinimuose. Pareiškėjo manymu, tarnybinį patikrinimą atlikę asmenys turėjo apklausti jo šeimos gydytoją ar kitus specialistus bei nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais, gauti jų kopijas. Be to, kaip teigė pareiškėjas, tarnybinio patikrinimo metu nebuvo nustatytas nei kaltas jo veikimas, nei neveikimas, susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, kas žemintų pareigūno vardą. Anot pareiškėjo, jis 2011 m. rugsėjo 29 d. nevartojo alkoholio, tarnyboje buvo blaivus, ką patvirtina Panevėžio priklausomybės ligų centro medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas Nr. 40. Taigi, pareiškėjo nuomone, jis nepažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių ir Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso reikalavimų, t. y. nepažemino pareigūno vardo. Todėl Panevėžio APGV viršininko 2011 m. spalio 25 d. įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas bei turėtų būti panaikintas, o pareiškėjas - grąžintas į tarnybą.

7Atsakovas Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsakovės atstovės S. K. ir J. P. nurodė, kad Panevėžio APVG 2011 m. spalio 21 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. P4-18 (toliau – ir tarnybinio patikrinimo išvada) išsamiai išdėstytos nustatytos aplinkybės, pagrįstai įvertinta pareiškėjo veika. Buvo gautas Panevėžio APVG Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko vidaus tarnybos pulkininko leitenanto D. M. tarnybinis pranešimas, kad 2011 m. rugsėjo 29 d., apie 13 val. pareiškėjas D. G. kartu su Panevėžio APVG 1-osios komandos skyrininku K. G. ir Panevėžio miesto savivaldybės Viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus pareigūnais T. J. bei R. A. atvyko atlikti priešgaisrinį patikrinimą adresu, Tulpių g. 42, Panevėžyje. Kilus konfliktui su namų valdos savininke L. J., buvo iškviesti policijos pareigūnai. D. G. sutikus, 2011 m. rugsėjo 29 d. 13 val. 51 min. alkoholio kiekio matuokliu L. A. Nr. 18792 buvo atliktas testavimas, nustatyta 0,54 promilės alkoholio. D. G. pareiškė norą vykti atlikti medicininę apžiūrą. Jis apie 15 val. buvo pristatytas į VšĮ „Priklausomybės ligų centras“. Alkoholio matuokliu buvo nustatyta 0,18 prom. alkoholio, pakartojus tyrimą 15 val. 20 min. nustatyta 0,10 prom. alkoholio. Kraujas paimtas 15 val. 15 min., tyrimo rezultatas - kraujyje rasta 0,24 prom. alkoholio. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 40 11 eilutėje nurodyta, kad skundų nėra, pacientas vaistų nevartoja. Atlikto tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo konstatuota, kad pareiškėjas atliko veiksmus, priešingus tarnybai, žeminančius vidaus tarnybos pareigūno vardą, t.y. būdamas neblaivus, atliko tarnybines pareigas, pažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių III skyriaus 10 punkto reikalavimus ir Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso III skyriaus 6.11 ir 6.12 punktų reikalavimus. Pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo atleistas teisėtai, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą ir pareiškėją grąžinti į tarnybą.

9II.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 30 d. sprendimu D. G. skundą atsakovui Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. PE-475 „Dėl vidaus tarnybos kapitono D. G. atleidimo iš vidaus tarnybos“,

11panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti į tarnybą, atmetė kaip nepagrįstą.

12Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatavo, kad pareiškėjas tarnybos metu buvo neblaivus ir tuo pažemino pareigūno vardą. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atsakomybę nustato Vidaus tarnybos statutas, o tarnybinių patikrinimų bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarką reglamentuoja Vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 įsakymu Nr. 1V-308 patvirtinta Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka (toliau – ir Tvarka). Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad už tarnybinius nusižengimus, atsižvelgiant į jų pobūdį, padarymo priežastis, nusižengusiojo kaltės laipsnį, asmenybę, sukeltus padarinius ir kitas aplinkybes, pareigūnui gali būti skiriama viena iš šių tarnybinių nuobaudų: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, laipsnio pažeminimas viena pakopa, perkėlimas į viena pakopa žemesnes pareigas, atleidimas iš vidaus tarnybos. Taigi vidaus reikalų statutinės įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į Statuto 26 straipsnio 1 dalyje išvardytus tarnybinės nuobaudos skyrimo kriterijus, turi diskrecijos teisę parinkti ir paskirti pareigūnui vieną iš Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose išvardytų tarnybinių nuobaudų, išskyrus atvejį, kai tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, jog pareigūnas savo poelgiu pažemino pareigūno vardą. Pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą už poelgį, pažeminantį pareigūno vardą, pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos.

13Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog pagal Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 7 dalyje pateiktą sąvoką, pareigūno vardo pažeminimas - tai kaltas pareigūno veikimas ar neveikimas, susijęs ar nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, tačiau akivaizdžiai žeminantis vidaus tarnybos sistemos autoritetą, griaunantis pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga arba ją kompromituojantis. Statuto 6 str. 1 d. 2 p stojančiam į vidaus tarnybą asmeniui, be kita ko, keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai . Statuto 12 straipsnis nustato, kad asmuo iš karto po to, kai supažindinamas su įsakymu dėl jo priėmimo į vidaus tarnybą, prisiekia tarnauti Lietuvos valstybei. Kiekvienas pareigūnas asmeniškai prisiekia laikytis Statuto 12 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų: būti ištikimas Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų ginant žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas ir visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą. Statutinio pareigūno priesaika nėra formalus aktas. Ja pabrėžiama, jog statutinės tarnybos pareigūnams tarnyboje keliami padidinti reikalavimai, nustatomi nepriekaištingo elgesio standartai ir jie prisiekia šių jų laikytis. Taigi prisiekdamas vidaus tarnybos pareigūnas, be kita ko, prisiekia visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą.

14Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad neblaivumo faktas tarnybos metu yra savarankiškas pagrindas Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo prasme pripažinti pareigūno veiksmus pareigūno vardą žeminančiais veiksmais. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pareiškėjas atliko veiksmus, priešingus tarnybai, žeminančius vidaus tarnybos pareigūno vardą, t.y. būdamas neblaivus atliko tarnybines pareigas, pažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių III skyriaus 10 punkto reikalavimus ir Panevėžio APGV pareigūnų Etikos kodekso III skyriaus 6.11 ir 6.12 punktų reikalavimus. Pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo atleistas teisėtai, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų , todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą ir pareiškėją grąžinti į tarnybą.

15III.

16Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

17Apeliaciniame skunde nurodo, jog nei pirmosios instancijos teismo sprendime, nei atsakovo įsakyme nėra nurodyti jo veiksmai ar neveikimas, kurie tapo atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindu. Anot pareiškėjo, taip pat nėra nurodyta, kuo pasireiškė jo kaltė dėl pareigūno vardo pažeminimo. Pareiškėjo teigimu, atsakovo surašytoje tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodyta, kad jo padarytas tarnybinis nusižengimas yra padarytas netiesioginės tyčios forma bei atsiradęs kaip neveikimo pasekmė. Šioje išvadoje nurodoma, kad pareiškėjas turėjo suprasti, jog jo veiksmai - buvimas tarnybos (darbo) metu neblaiviam, yra priešingi nustatytai vidaus tvarkai, o jo padarytas tarnybinis nusižengimas yra jo paties pasirinkimo elgtis taip, o ne kitaip, pasekmė. Pareiškėjas akcentuoja, kad 2011 m. rugsėjo 29 d. alkoholio visiškai nevartojo ir jautėsi visiškai blaivus, ką patvirtino Panevėžio priklausomybės ligų centro 2011 m. rugsėjo 29 d. medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas Nr. 40, kurio išvadoje konstatuota, kad tyrimo metu pareiškėjas buvo blaivus. Pareiškėjas pažymi, jog jausdamas ir suprasdamas, kad yra blaivus, pasirinko galimybę vykdyti nustatytas funkcijas nuolatinėje darbo vietoje pagal nustatytą darbo laiko režimą. Pareiškėjo manymu, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, o jo atleidimas iš vidaus tarnybos turėjo būti pripažintas neteisėtu.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepime nurodo, jog palaiko pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytą poziciją, bei motyvus ir argumentus, kuriais grindžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011 m. spalio 25 d. įsakymo „Dėl vidaus tarnybos kapitono D. G. atleidimo iš tarnybos“.

23Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo atleistas teisėtai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą ir pareiškėją grąžinti į tarnybą.

24Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

25Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 (toliau ir Vidaus tarnybos statutas) bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 patvirtinta Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka (toliau ir Tvarka).

26Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei savo poelgiu pažemino pareigūno vardą. Pastarojo punkto turinį atskleidžia Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 7 dalis, kurioje yra pateiktas sąvokos „Pareigūno vardo pažeminimas” išaiškinimas. Pagal šią materialinės teisės normą, pareigūno vardo pažeminimas – tai kaltas pareigūno veikimas ar neveikimas, susijęs ar nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, tačiau akivaizdžiai žeminantis vidaus tarnybos sistemos autoritetą, griaunantis pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga arba ją kompromituojantis.

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žiūrėti pvz., nutartis administracinėse bylos Nr. A11-129/2004, Nr. A8-489/2007, Nr. A438-1561/2008; A62–1099/2011), aiškindamas Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 7 punktą, yra nurodęs, kad pareigūno vardo pažeminimas yra siejamas su šių teisiškai reikšmingų aplinkybių buvimu: pirma, turi būti nustatyta pareigūno kaltė dėl tam tikros veikos (veikimo ar neveikimo), priešingos teisės ar tarnybinės etikos normų reikalavimams, padarymo, ir, antra, ši veika turi sukelti pasekmes – pažeminti vidaus tarnybos sistemos autoritetą, griauti pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga arba ją kompromituoti. Be to, autoriteto pažeminimas, pasitikėjimo griovimas ar kompromitavimas turi būti akivaizdūs. Taigi pareigūno atsakomybė pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą kyla, kai yra nustatoma visuma minėtų aplinkybių. Nesant bent vieno iš šių elementų, atsakomybė minėtu pagrindu yra negalima. Reikalavimas nustatyti akivaizdų vidaus tarnybos sistemos autoriteto žeminimą, pasitikėjimo vidaus reikalų įstaiga griovimą arba jos kompromitavimą yra vertinamojo pobūdžio bei sietinas su visuomenėje galiojančių įprastinių moralės nuostatų ir teisėtų lūkesčių, kurių visuomenė tikisi iš pareigūnų, požiūriu. Minėtos pasekmės gali būti nustatytos, atsižvelgiant į pareigūno padaryto pažeidimo pobūdį, jo kaltės formą, pažeidimo padarymo aplinkybes, pažeidimu sukeltas pasekmes ir kt. Taip pat turi būti įvertinama, ar pareigūno padaryta veika akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis moralės nuostatomis bei visuomenės teisėtais lūkesčiais, kurių visuomenė tikisi iš pareigūnų.

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Panevėžio APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius Statybų priežiūros poskyrio viršininko D. M. pavedimu pareiškėjas D. G. kartu su Panevėžio APGV 1-osios komandos skyrininku K. G. bei Panevėžio miesto savivaldybės Viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus vyresniaisiais specialistais T. J. ir R. A. 2011 m. rugsėjo 29 d., apie 13 val. vyko atlikti priešgaisrinio patikrinimo adresu Tulpių g. 42, Panevėžyje. Liudytojais pirmosios instancijos teismo posėdyje apklausti K. G., T. J. ir R. A. parodė, kad nuvykus adresu Tulpių g. 42, Panevėžyje bei D. G. pabendravus su namų valdos savininke L. J., pastaroji pareiškė, kad pareigūnas D. G. yra neblaivus, užrakino namų valdos vartus ir iškvietė policijos pareigūnus. Jiems bendraujant su D. G., jokių įtarimų, kad pareiškėjas tarnybos metu būtų buvęs neblaivus, nekilo.

29Atvykus policijos pareigūnams (13 val. 51 min.), buvo atlikta D. G. patikra alkoholio kiekio matuokliu Leon alcometer 500 Nr. 18792, kuris parodė 0,54 promilės alkoholio. Pareiškėjas patvirtino, kad alkoholio kiekio matuoklis parodė 0,54 promilės. Pareiškėjas pasirašė alkotesterio parodymų registracijos žurnale (b. l. 124 ), tačiau neigė patį alkoholio vartojimo faktą, nurodydamas, kad alkoholio matuoklis galėjo parodyti 0,54 promilės dėl to, kad buvo vartojęs vaistus - širdies darbą gerinančius lašus, kurių sudėtyje yra alkoholio. Pareiškėjas pripažino, kad 2011-09-28 iki 23 val. su dviem medžioklės draugais išgėrė 400 ml degtinės 40 0 laipsnių stiprumo. Pareiškėjo girtumo faktas tarnyboje nustatytas Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų 2011 m. rugsėjo 29 d. akte (b.l.47). Šiame akte įrašyti alkoholio nustatymo iškvepiamame ore alkoholio kiekio matuoklio rezultatai –0,54 promilės. D. G. su minėtu aktu susipažino ir su juo sutiko, jį pasirašė. D. G. nušalintas nuo pareigų atlikimo 2011 m. rugsėjo 29 d., 14val. 45 min.

30D. G. pageidaujant, 2011 m. rugsėjo 29 d. 15 val. viešojoje įstaigoje „Priklausomybės ligų centras“ buvo pradėta medicininė apžiūra. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ir apsvaigimui nustatyti 2011 m. rugsėjo 29 d. akto Nr. 40 išvada yra palanki pareiškėjui- - blaivus (b. l. 61–62 ). Tačiau iš šio akto matyti, kad pirmasis tyrimas alkotesteriu buvo atliktas 15 val. ir nustatyta alkoholio koncentracija iškvėptame ore – 0,18 promilės, o atlikus pakartotinį tyrimą 15 val. 20 min.- rezultatas 0,10 promilės, kraujas buvo paimtas 15 val. 15 min. Šiame akte nurodyta, kad vaistų pareiškėjas nevartoja, o paskutinį kartą svaigalus vartojo 2011 m. rugsėjo 28 d., apie 23 val. išgėrė 400ml 40 laipsnių stiprumo degtinės. Medicininės apžiūros akte atsakyta į visus klausimus, užpildytos atitinkamos skiltys. Pareiškėjas su aktu susipažino ir su išvadomis sutiko (b. l. 61–62 ). Įrašas akte „ vaistų nevartojo“ įrašytas remiantis paties tiriamojo žodžiais. Remiantis Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos toksikologijos laboratorijos specialisto išvada Nr. T-A 7146/11 (01) nurodo, kad D. G. kraujyje rasta 0,24 promilės etilo alkoholio. D. G. veiksmai (elgesys), 2011 m. rugsėjo 29 d. atliekant priešgaisrinį patikrinimą adresu Tulpių g. 42, Panevėžyje, buvo aprašyti dienraščiuose „Lietuvos rytas“, „ Sekundė“, „ Lietuvos žinios“ (b. l. 69–73 ).

31Pažymėtina, kad Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Panevėžio APGV viršininko 2009 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V1-172, III skyriaus 10 punktas nustato, kad valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, reikalavimus, i Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso, patvirtinto Panevėžio APGV viršininko 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr.V1-178 , III skyriaus 6.11 punktas nustato, jog tarnybos metu privalo saugoti nepriekaištingą pareigūno autoritetą),o 6.12 punktas nurodo, jog pareigūnas tarnybos metu privalo elgtis taip, kad savo veiksmais ir elgesiu nežemintų pareigūno vardo.

32Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktu įrodymus ir aukščiau išdėstytas pažeidimo padarymo aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjo padaryta veikla akivaizdžiai kertasi su galiojančiomis moralės nuostatomis, bei teisėtais lūkesčiais, kurių visuomenė tikisi iš pareigūnų. Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo veikloje egzistavo visos sąlygos, kurių pagrindu jis pripažintas pažeminusiu pareigūno vardą.

33Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, taip pat daro išvadą, kad tarnybinis patikrinimas, kurio išvada remiantis priimtas sprendimas dėl pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos, atliktas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. IV?308 patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos. Tyrimas atliktas visapusiškai ir objektyviai, konstatuojant pareiškėjo veiką, nurodant ja (veika) pažeistus teisės aktus ir konkrečius jų punktus, išvadoje pakankamai aiškiai nurodyta, kurie pareiškėjo veiksmai pažemino pareigūno vardą.

34Pažymėtina, kad Vidaus tarnybos statutas nenumato vidaus reikalų įstaigos vadovui alternatyvių sprendimo būdų tais atvejais, kai konstatuojamas pareigūno vardo pažeminimo faktas .

35Atleidimas iš vidaus tarnybos, nustačius pareigūno vardo pažeminimo faktą – imperatyvi teisinė pasekmė, ir tokių pasekmių taikymui ankstesnis pareigūno darbas, elgesys bei kaltės pripažinimas neturi įtakos (žiūrėti pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4-189/2007; 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63 – 2220/2011). Tokio pobūdžio priemonės taikymas yra skirtas ne tik tam, kad drausmine tvarka būtų nubaustas pareigūno vardą pažeminęs asmuo, bei ir tam, kad tokiu būdu būtų saugojamas vidaus reikalų sistemos autoritetas visuomenėje, būtų formuojamas visuomenės teigiamas požiūris į šios sistemos veiklos principingumą ir efektyvumą. Pripažintina, kad atsakovas neturėjo alternatyvių elgesio variantų, kaip tik, pripažinus, kad pareiškėjas pažemino pareigūno vardą, atleisti jį iš tarnybos Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.

36Apeliantas taip pat teigia, jog ginčijamas Įsakymas pažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo Įsakymo turinį ir kitus bylos duomenis, konstatuoja, jog Įsakymas yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės yra motyvuotos, todėl naikinti ginčijamo akto šiais apeliacinio skundo argumentais, nėra pagrindo.

37Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ginčijamą sprendimą priėmė išsamiai ištyręs bylos aplinkybes ir esančius įrodymus, teisingai taikė ginčo teisinius santykius reguliuojančias teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą remiantis jame išdėstytais argumentais, nėra pagrindo. Apeliacinis skundas atmetamas, o Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą atmesti.

40Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas D. G. kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. spalio 25 d. įsakymas yra priimtas... 6. Pareiškėjo nuomone, tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai,... 7. Atsakovas Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime... 8. Atsakovės atstovės S. K. ir J. P.... 9. II.... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 30 d. sprendimu 11. panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti į tarnybą, atmetė kaip nepagrįstą.... 12. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje... 13. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog pagal Vidaus... 14. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog administracinių teismų... 15. III.... 16. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 17. Apeliaciniame skunde nurodo, jog nei pirmosios instancijos teismo sprendime,... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo šį skundą atmesti kaip... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės... 23. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pareiškėjas iš vidaus tarnybos... 24. Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad Panevėžio apygardos... 25. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas, patvirtintas... 26. Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žiūrėti pvz., nutartis... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Panevėžio APGV Valstybinės... 29. Atvykus policijos pareigūnams (13 val. 51 min.), buvo atlikta 30. D. G. pageidaujant, 2011 m. rugsėjo 29 d. 15 val.... 31. Pažymėtina, kad Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos... 32. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktu įrodymus ir aukščiau... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, taip pat daro... 34. Pažymėtina, kad Vidaus tarnybos statutas nenumato vidaus reikalų įstaigos... 35. Atleidimas iš vidaus tarnybos, nustačius pareigūno vardo pažeminimo faktą... 36. Apeliantas taip pat teigia, jog ginčijamas Įsakymas pažeidžia Lietuvos... 37. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą atmesti.... 40. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. sprendimą... 41. Nutartis neskundžiama....