Byla 2-7665-897/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vejuva“ ieškinį atsakovams

2UAB „Neolis“ ir V. N. dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai iš atsakovų priteisti 72539,31 Lt skolos, 727,00 Lt delspinigių ir 7,51 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1599,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 500,00 Lt teisinei pagalbai ir 1099,00 Lt žyminis mokestis. Prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

42013-05-22 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovų nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, esantis pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, jo nesant – piniginės lėšos, esančios kredito įstaigose, ieškinio reikalavimų ribose – už 73266,31 Lt, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė UAB „Vejuva“ 2011-09-23 sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2011-09-23-195 pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti prekes, o atsakovas UAN „Neolis“ – priimti prekes ir atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Taip pat nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas UAB „Vejuva“ 2013-02-26 sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 13-02-26-316 pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti prekes, o atsakovas UAN „Neolis“ – priimti prekes ir atsiskaityti per 45 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Taip pat pirkimo-pardavimo sutarčių 2.5 punkte nurodyta, kad pardavėjas gali vienašališkai keisti apmokėjimo atidėjimo terminą. Pagal 2011- 09-23 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2011-09-23-195 2.7 punktą neapmokėtų prekių suma (prekybinis kreditas) negali viršyti 3000,00 Lt, o pagal 2013- 02-26 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 13-02-26-316 2.7 punkte – 100000,00 Lt, be to, nurodyta, kad pardavėjas vienašališkai gali keisti kredito limitą. Taip pat pirkimo-pardavimo sutarčių 3.2. ir 3.3 punktuose numatyta, kad pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę ir raštiškas pretenzijas pareikšti per 14 dienų terminą, o to nepadarius praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių trūkumų. UAB „Vejuva“ pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu ir PVM sąskaitas faktūras Nr. BVP0007122, Nr. PMM0002095, Nr. OMM0002096, Nr. PVŽ0004517, Nr. PMM0002097, Nr. PVŽ0004520, Nr. PVV0003226, Nr. BVA0007126, Nr. PVJ0036544, Nr. PVŽ0004598, Nr. PVŽ0004609, Nr. BVP0007197, Nr. PVŽ0004630, Nr. BVA0007192, Nr. PVJ0036931 pardavė UAB „Noelis“ prekių viso už 81998,37 Lt. 2013-03-27 UAB „Noelis“ ieškovei sumokėjo tik 9459,06 Lt, tačiau pagal PVM sąskaitas-faktūras pilnai neatsiskaitė ir liko ieškovei skolinga 72539,31 Lt. UAB „Noelis“ pretenzijų dėl prekių kokybės ieškovei nepareiškė.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių atsirado sutartiniai prievoliniai teisiniai santykiai (CK 1.71, 6.1 – 6.4, 6.154, 6.305, 6.716 str.). Ieškovė pardavė atsakovei prekes, atsakovė UAB „Noelis“ ją priėmė, tačiau laiku ir tinkamai neatsiskaitė. Byloje esantys įrodymai patvirtina prievolės neįvykdymą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59 straipsniai), todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, nes praleido iš sutarties kilusios prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis, 6.344 straipsnis).

8Bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad 2012-02-26 UAB „Vejuva“, UAB „Noelis“ ir V. N. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią V. N. laidavo visu savo turtu už UAB „Noelis“ visus finansinius įsipareigojimus ieškovei. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.81 straipsnio 1 dalį, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Taigi laidavimo teisiniai santykiai grindžiami įstatyme nustatyta solidariosios skolininkų pareigos prezumpcija, kuri yra bendrosios taisyklės, kad, esant skolininkų daugetui, jų prievolė yra dalinė, išimtis (CK 6.5 str., 6.6 str. 1 d.). Laiduotojo solidarioji pareiga atsiranda tik tuo atveju, jeigu pagrindinis skolininkas neįvykdo prievolės (CK 6.76 str. 1 d.). Solidariosios laiduotojo pareigos ypatumas, kad tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.81 str. 2 d. nustato, kad laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už netesybų, palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis.

9Atsižvelgiant į išdėstytą bei į tai, kad UAB „Vejuva“ ieškiniu prašo priteisti ieškinyje nurodytas sumas solidariai iš atsakovų UAB „Noelis“ ir V. N., atsakovei UAB „Noelis“ laiku neatsiskaičius už prekes, iš atsakovų solidariai priteistina 72539,31 Lt dydžio skola.

10Atsakovai, praleidę prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti ieškovei netesybas – delspinigius ir procesines palūkanas (CK 6.258 str.). Iš atsakovų solidariai priteistina 727,00 Lt delspinigių pagal ieškovės pateiktą skaičiavimą ir 7,51 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. (LR CK 6.37 straipsnis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.).

11Patenkinus ieškinį ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 1099,00 Lt žyminis mokestis ir 500,00 Lt už teisines paslaugas. (CPK 93 str. 1 d.).

12Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-05-21 nutartimi taikė laikinąją apsaugos priemonę (areštą) atsakovų turtui reikalavimo ribose. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys yra visiškai tenkintinas, taikyta laikinoji apsaugos priemonė paliktina galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 5 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Neolis“, į.k. 302591569, buveinės adresas – Šiaulių g. 14-52, Klaipėdoje, ir V. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei UAB „Vejuva“, į.k. 123552749, buveinės adresas – Jeruzalės g. 17, Vilniuje, a.s. LT554010042402028919, AB DNB bankas, 72539,31 Lt (septyniasdešimt du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynis litus ir 31 ct) skolos, 727,00 Lt (septynių šimtų dvidešimt septynių litų) delspinigių, 7,1 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 73266,31 Lt (septyniasdešimt trijų tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių litų ir 31 ct) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-05-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir po 799,50 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt devynis litus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo atskirai.

162013-05-21 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Atsakovai per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai