Byla Iv-2759-121/2010
Dėl sprendimo panaikinimo

1 Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė, susipažinusi su D. P. skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2010-06-23 gautas D. P. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2010-05-27 sprendimąNr.56-31.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 1 dalyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama šio įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Minėto įstatymo 24 str. 2 dalyje nustatyta, kad pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o to paties straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, - per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės. Taigi pagal nurodytas Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas, ginčas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikytinas kilusiu iš civilinių teisinių santykių, o šiuos ginčus ikiteismine tvarka nagrinėja Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsnio 3 dalis). Civilinio pobūdžio ginčai, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 22 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Ginčo dėl žalos, padarytos pacientų sveikatai, teikiat sveikatos priežiūros paslaugas, išnagrinėjimas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje paties ginčo pobūdžio nekeičia, todėl minėtos komisijos sprendimai skundžiami ne administraciniams, bet bendrosios kompetencijos teismams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tai patvirtina ir teisminė praktika (Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. liepos mėn. 21d. nutartis, 2005 m. gruodžio 6 d. nutartis).

5Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 149 str. teisėja

Nutarė

6atsisakyti priimti D. P. skundą.

7Išaiškinti D. P., kad skundas gali būti paduotas bendrosios kompetencijos teismui. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti D. P. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

8

Proceso dalyviai