Byla e2-25004-896/2016
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno būstas“

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams S. P. ir D. T. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno būstas“,

Nustatė

3Ieškovė Kauno miesto savivaldybė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo S. P. 1706,57 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovės D. T. 493,37 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškinyje nurodo, kad Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu patenkinus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusios AB LESTO) ieškinį civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl skolos, susidariusios už gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), tiektą elektros energiją atlyginimo, Kauno miesto savivaldybė, vykdydama įsiteisėjusi sprendimą, sumokėjo minėtai bendrovei susidariusią skolą. Skolos susidarymo laikotarpiu (nuo 2005-12-19 iki 2013-04-01) gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), buvo išnuomotos, ginčo gyvenamosiose patalpose gyveno ir buvo deklaravę savo gyvenamąsias vietas S. P. ir D. T., t. y. gyvenamosios patalpos ( - ), nuo 2001-06-19 iki 2010-06-21 buvo išnuomotos S. P., nuo 2011-02-22 minėtos gyvenamosios patalpos išnuomotos D. T.. Nagrinėjant civilinę bylą Nr. ( - ) minėti asmenys buvo įtraukti trečiaisiais asmenimis. Atsakovai privalėjo mokėti mokesčiui už būstui suteiktas paslaugas, tačiau šios pareigos nevykdė. Ieškovė, sumokėjusi susidariusią skolą AB „Energijos skirstymo operatorius“, įgijo teisę į žalos atlyginimą regreso tvarka, todėl reiškia ieškinį atsakovui S. P. dėl 1706,57 Eur žalos atlyginimo, atsakovei D. T. 493,37 Eur žalos atlyginimo. Nuomininkas S. P. 2001-06-19 nuomos sutarties 2.2 punktu, nuomininkė D. T. 2011-06-16 nuomos sutarties 5.5 punktu įsipareigojo atsiskaityti už komunalines paslaugas, tačiau šios pareigos atsakovai nevykdė.

5Atsakovui S. P. adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) išnaudojus kitus įstatyme numatytus procesinių dokumentų įteikimo būdus, įteikti 2016-11-25 viešo paskelbimo būdu paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 130 straipsnis). Atsakovei D. T. adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2016-10-15 asmeniškai (CPK 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP), vertimą nustatė, kad Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos, esančios ( - ) (NTR duomenys). 2001-06-19 Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipine sutartimi buvo išnuomotos S. P., sutartis nutraukta ( - ) Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) minėtos palapos buvo išnuomotos atsakovei D. T.. Ginčo patalpose gyvendami atsakovai privalėjo mokėti mokesčius už būstui suteiktas paslaugas (elektros energiją). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 2001-06-19 Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinė sutartis, 2010-06-21 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ( - ), Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-22 įsakymas Nr. ( - ) ir aiškinamasis raštas, 2011-03-26 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. ( - ), informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, vartotojo skolos paskaičiavimas už bendrosioms reikmėms suvartotą elektros energiją, vartotojo skolos, apmokėjimo ir priskaitymo istorija, Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimas civilinėje byloje Nr. ( - ), Kauno apygardos teismo ( - ) nutartis civilinėje byloje Nr. ( - ), UAB „Nemuno būstas“ rašytiniai paaiškinimai, suvestiniai apyvartų žiniaraščiai ir laiptinių apšvietimo apyvartos žiniaraščiai, 2014-06-04 vietiniai lėšų pervedimai AB LESTO (dabartinis pavadinimas AB „Energijos skirstymo operatorius“). Atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalis sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), buvo išnuomotos S. P. ir D. T., kurie privalėjo mokėti mokesčius už gyvenamajai patalpai suteiktas paslaugas (elektros energiją). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovai nevykdė prievolės atsiskaityti už tiekiamą elektros energiją. Ieškovė, įvykdžiusi prievolę už atsakovus, įgijo regreso teisę reikalauti ją atlyginti iš atsakovų (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.280 straipsnio 1 dalis, 6.245 – 6.248 straipsniai, 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.280 straipsnio 1 dalis).

10Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo S. P. priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 38 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovės D. T. – 15 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

12Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo S. P., asmens kodas ( - ) ieškovei Kauno miesto savivaldybei, juridinio asmens kodas 111106319, 1706,57 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai šeši eurai 57 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovės D. T., asmens kodas ( - ) ieškovei Kauno miesto savivaldybei, juridinio asmens kodas 111106319, 493,37 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai 37 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti valstybei iš S. P., asmens kodas ( - ) 38 Eur (trisdešimt aštuoni eurai) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Priteisti valstybei iš D. T., asmens kodas ( - ) 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies bei 3 dalies reikalavimus, ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė Kauno miesto savivaldybė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo S.... 4. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu patenkinus AB... 5. Atsakovui S. P. adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų... 11. Patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo S. P. priteistinos bylinėjimosi... 12. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286... 14. Ieškinį tenkinti.... 15. Priteisti iš atsakovo S. P., asmens kodas ( - ) ieškovei Kauno miesto... 16. Priteisti iš atsakovės D. T., asmens kodas ( - ) ieškovei Kauno miesto... 17. Priteisti valstybei iš S. P., asmens kodas ( - ) 38 Eur (trisdešimt aštuoni... 18. Priteisti valstybei iš D. T., asmens kodas ( - ) 15 Eur (penkiolika eurų)... 19. Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali skųsti sprendimą...