Byla 1-506-319/2012
Dėl žandikaulio lūžimo, kadangi sveikata pastarajam buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Tokiais veiksmais kaltinamasis sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Rimas Švirinas, sekretoriaujant Redai Narijauskienei, dalyvaujant prokurorui Edgarui Burzdžiui, nukentėjusiajam V. M., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2D. T., gim. ( - ) d. Alytuje, a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis Alytus, ( - ) neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalį, 284 straipsnio 1 dalį ir

Nustatė

3kaltinamasis D. T., 2012 m. liepos 4 d. apie 1630 val., Alytaus m., Užuolankos g. prie 15 namo, viešoje vietoje, įžūliu elgesiu, kitų asmenų akivaizdoje, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, kilusio tarpusavio konflikto metu, tyčia sudavė vieną smūgį koja į galvos sritį nukentėjusiajam V. M. ir padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl žandikaulio lūžimo, kadangi sveikata pastarajam buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Tokiais veiksmais kaltinamasis sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

4Kaltinamasis D. T. teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltu visiškai prisipažino ir parodė, kad kartu su T. Ž. išgėrė alaus ir nutarė nueiti pas draugą gyvenantį kitoje laiptinėje. Prie laiptinės ant suoliuko pamatė sėdintį nukentėjusįjį ir prie jo prisėdę pavaišino alumi. Tarp jo ir nukentėjusiojo kilo konfliktas, nes pastarasis pradėjo juos vadinti šiukšlėmis, gaidžiais, priekaištavo dėl laiptinėje sugadintų jungtukų, šiukšlinimo. To pasekoje jis apsistumdė su nukentėjusiuoju ir pastarasis iš kišenės išsitraukė peiliuką, tačiau geležtės neatlenkė. Norėdamas išmušti peiliuką iš rankos jis spyrė vieną kartą ir pataikė nukentėjusiajam į žandikaulį. Nuo suduoto smūgio nukentėjusysis parkrito ant žemės, girdėjo kaip aikštelėje buvęs kaimynas pradėjo šaukti ir priėję nuvedė nukentėjusįjį namo. Po keliolikos minučių nukentėjusysis vėl išėjo į lauką ir apsistumdė T. Ž., abu parkrito ant žemės. Jis atitraukė nukentėjusįjį. Dėl padarytų nusikaltimų gailisi, su ligonių kasos pareikštu civiliniu ieškiniu sutinka.

5Nukentėjusysis V. M. parodė, kad kavinėje su buvusiu bendradarbiu išgėrė brendžio ir grįžęs namo prisėdo ant suoliuko prie namo laiptinės. Neužilgo prie jo prisėdo D. T. ir T. Ž.. Bekalbant tarp jų kilo konfliktas, nes jis papriekaištavo dėl šiukšlinimo prie laiptinės, jungiklių sudaužymo. Kaltinamasis ir T. Ž. pradėjo vadinti jį netinkamais žodžiais jis atsikirto, T. Ž. atsistojęs už-kabino jį pečiu. Matydamas, kad gali blogai baigtis jis iš kišenės išsitraukė lenktinį peiliuką ir pasakė, kad ginsis. Peiliuką, kurio geležtė nebuvo atlenkta, laikė rankoje ir išsiėmęs mobilųjį telefoną norėjo paskambinti kaimynui, kad jį apgintų. Kaip tik tuo metu prie pat veido pamatė kojos ir nuo smūgio parkrito ant žemės. Jis atsipeikėjo tik ligoninėje, nepamena kas jį parvedė namo, ar buvo antrą kartą išėjęs į lauką. Dėl patirto sužalojimo gydėsi ligoninėje, ikiteisminio tyrimo metu žalą jam pilnai atlygino.

6Liudytoja V. M., nukentėjusiojo žmona, parodė, kad sumuštą vyrą parvedė kaimynas T.. Vyro veidas buvo kruvinas, dešinys žandas pradėjo tinti, jis skundėsi, kad skauda. Vyrą paguldė, tačiau jai būnant virtuvėje jis buvo išėję, tačiau neužilgo grįžo. Ji paskambino vyro seseriai, kuri neužilgo atvažiavo, tarėsi ką daryti. Vėliau ji, su vyru nuėjo į policijos komisariatą, o iš ten į ligoninės priėmimo skyrių. Apžiūrėję gydytojas nustatė, kad sulaužytas žandikaulis.

7Liudytojas T. Ž. iš esmės patvirtino kaltinamojo D. T. parodymus. Matė kaip konflikto metu D. T. vieną kartą spyrė nukentėjusiajam į veidą ir po suduoto smūgio pastarasis nukrito ant laiptų. Girdėjo, kaip sušuko kaimynas, kuris ir nuvedė nukentėjusįjį namo. Vėliau nukentėjusysis buvo išėjęs į lauką ir stumdydamas jį pargriovė ant žemės. Pastarąjį nuo jo nutraukė D. T..

8Liudytojas T. V. parodė, kad jis buvo aikštelėje prie namo ir ruošė kelionei automobilį. Girdėjo kaip prie laiptinės kaltinamasis ir T. Ž. ginčijosi su V. M., vieni kitus vadino netinkamais žodžiais. Išgirdęs dunkstelėjimą atsisuko ir pamatė, kad nukentėjusysis krenta ant laiptų. Suprato, kad pastarajam buvo suduotas smūgis. Kas sudavė smūgį nematė. Priėjęs prie gulinčio nukentėjusiojo pakėlė jį nuo žemės, surinko išsivarsčiusius daiktus ir nuvedė namo. Vėliau grįžo į nukentėjusiojo butą, nes pamiršo atiduoti surastą mobilųjį telefoną ir sutiko pastarąjį besileidžiantį laiptais. Jis vėl parvedė nukentėjusįjį namo. Po keliolikos minučių jis su šeima išėjo į lauką ir matė nukentėjusįjį, kuris kažką aiškinosi su D. T. ir T. Ž..

9Liudytojas A. M. parodė, kad prie laiptinės ant suoliuko sėdėjo kartu su nukentėjusiuoju. Tuo metu prie jų priėjo kaltinamasis ir T. Ž., kurie turėjo butelį alaus. Tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo įvyko žodinis konfliktas, vėliau jie apsistumdė ir kaltinamasis vieną kartą įspyrė nukentėjusiajam į galvą. Peiliuko pas nukentėjusįjį nematė. Parkritusį nukentėjusįjį pakėlė ir kartu su T. V. parvedė jį namo.

10Iš tarnybinio pranešimo (b.l. 3) matyti, kad 2012 m. liepos 4 d. Alytaus apskrities VPK iš Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės priėmimo skyriaus gautas pranešimas, kad į ligoninės priėmimo skyrių kreipėsi V. M. ir kurį apžiūrėjus nustatytas nosies nubrozdinimas, žandikaulio lūžimas.

11Iš protokolo – pareiškimo, įvykio vietos apžiūros protokolo (b.l. 4, 8-9)) matyti, kad V. M. kreipėsi į Alytaus VPK dėl jam padaryto sveikatos sutrikdymo. Apžiūrėjus įvykio vietą nustatyta, kad nukentėjusysis V. M. buvo sumuštas Alytaus m. prie Užuolankos g. 15 namo laiptinės.

12Specialisto išvadoje Nr. pG 75-678/12(06) konstatuota, kad nukentėjusiajam V. M. padaryti odos nubrozdinimai kairiame petyje ir kairėje alkūnėje, kraujosruva odoje ir poodyje kairio klubo srityje, apatinio žandikaulio dešinės pusės lūžimas kaklelio srityje b.l. 16). Šių sužalojimų visuma kvalifikuotina kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl apatinio žandikaulio pusės lūžimo kaklelio srityje sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 d. laikotarpiui.

13Aptartais įrodymais įrodyta, kad kaltinamasis D. T. nusikalstamai pažeidė viešąją tvarką ir sutrikdė visuomeninę rimtį. Veiksmai buvo įžūlūs, išreiškiantys aiškią nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. Įžūlumas pasireiškė tuo, kad kaltinamasis kitų asmenų akivaizdoje demonstratyviai, ignoruodamas bet kokias moralės ir žmonių bendravimo normas, be jokios rimtos priežasties sumušė nukentėjusįjį. Smurtiniai kaltinamojo veiksmai buvo tyčiniai, padaryti kūno sužalojimai ir sveikatos sutrikdymo mastas patvirtintas teismo medicinos specialisto išvada ir kvalifikuotas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl apatinio žandikaulio pusės lūžimo kaklelio srityje. Nusikalstami veiksmai buvo nukreipti ne tik prieš nukentėjusįjį, bet ir prieš visuomeninę rimtį ir tvarką, padaryti namo gyventojų akivaizdoje, sukeltos jų neigiamos emocijos ir išgąstis.

14Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą kaltinamojo padaryti nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal BK 284 str. 1 d. kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Šių nusikalstamų veiksmų pasekoje nukentėjusiajam buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, todėl kaltinamojo veiksmai papildomai kvalifikuotini pagal BK 138 str. 1 d. esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai.

15Valstybinė ligonių kasa kaltinamajam D. T. pareiškė 1928, 38 Lt sumai civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo ryšium su nukentėjusiojo V. M. gydymu. Kaltinamasis su Valstybinės ligonių kasos pareikštu civiliniu ieškiniu sutinka visiškai. Valstybinės ligonių ieškinys tenkintinas. Byloje ištirtais įrodymais neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis tyčiniais nusikalstamais veiksmais sužalojo nukentėjusįjį V. M., kuris buvo apžiūrėtas ir gydytas Alytaus apskrities St.Kudirkos ligoninėje ir Kauno klinikose (b.l. 22). Už nukentėjusiojo gydymą Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos sumokėjo 1928, 38 Lt, todėl kaltinamasis turi atlyginti šią turtinę žalą.

16Kaltinamojo D. T. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad jis prisipažino ir nuoširdžiai galisi padaręs nusikaltimą, bei atlygino nukentėjusiajam turtinę žalą. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis nusikaltimą padarė būdamas girtas ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.

17Skiriant bausmę kaltinamajam D. T. teismas atsižvelgia į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus numatytus BK 54 straipsnyje, į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. D. T. padarė du nusikaltimus, kurie priskiriami prie tyčinių nesunkių (BK 11str. 3d.). Kaltinamasis anksčiau neteistas, tačiau baustas administracine tvarka, jis turi pastovią gyvenamąją vietą, pragyvena iš atsitiktinių uždarbių. Svarstant galimybę pasiekti bausmės tikslus be realaus bausmės atlikimo teismas įvertina nuteistojo asmenybę, jo neigiamas ir teigiamas savybes, jo kritišką savo veiksmų vertinimą. Atsižvelgiant į minėtų aplinkybių visumą teismas mano, kad kaltinamajam už abu nusikaltimus turi būti paskirtos bausmės nesusijusios su laisvės atėmimu, jam skirtinos laisvės apribojimas. Esant idealiai nusikaltimų sutapčiai bausmės subendrintinos jas apimant (BK 63 str. 5d. 1p.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 304-307 straipsniais,

Nutarė

19D. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnio 1 dalį ir nuteisti:

20-

21pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu vieneriems metams.

  • pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu aštuoneriems mėnesiams.

22Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu bausmes subendrinti griežtesne bausme apimant švelnesnę ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės apribojimą vieneriems metams.

23Įpareigoti D. T. per visą bausmės atlikimo laiką nuo 23 iki 6 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu ir neatlygintinai išdirbti 80 valandų per tris mėnesius, terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

24Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

25Civilinį ieškinį patenkinti visiškai.

26Priteisti iš D. T. 1928, 38 Lt Valstybinei ligonių kasai ( Kalvarijų g. 147, Vilnius, a.s LT 217300010002484333, AB Hansabankas) turtinei žalai atlyginti.

27Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Rimas Švirinas, sekretoriaujant... 2. D. T., gim. ( - ) d. Alytuje, a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. kaltinamasis D. T., 2012 m. liepos 4 d. apie 1630 val., Alytaus m., Užuolankos... 4. Kaltinamasis D. T. teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltu visiškai... 5. Nukentėjusysis V. M. parodė, kad kavinėje su buvusiu bendradarbiu išgėrė... 6. Liudytoja V. M., nukentėjusiojo žmona, parodė, kad sumuštą vyrą parvedė... 7. Liudytojas T. Ž. iš esmės patvirtino kaltinamojo D. T. parodymus. Matė kaip... 8. Liudytojas T. V. parodė, kad jis buvo aikštelėje prie namo ir ruošė... 9. Liudytojas A. M. parodė, kad prie laiptinės ant suoliuko sėdėjo kartu su... 10. Iš tarnybinio pranešimo (b.l. 3) matyti, kad 2012 m. liepos 4 d. Alytaus... 11. Iš protokolo – pareiškimo, įvykio vietos apžiūros protokolo (b.l. 4,... 12. Specialisto išvadoje Nr. pG 75-678/12(06) konstatuota, kad nukentėjusiajam V.... 13. Aptartais įrodymais įrodyta, kad kaltinamasis D. T. nusikalstamai pažeidė... 14. Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą kaltinamojo padaryti... 15. Valstybinė ligonių kasa kaltinamajam D. T. pareiškė 1928, 38 Lt sumai... 16. Kaltinamojo D. T. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad jis... 17. Skiriant bausmę kaltinamajam D. T. teismas atsižvelgia į bendruosius... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 304-307 straipsniais,... 19. D. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalį ir... 20. -... 21. pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu... 22. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu bausmes... 23. Įpareigoti D. T. per visą bausmės atlikimo laiką nuo 23 iki 6 val. būti... 24. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti... 25. Civilinį ieškinį patenkinti visiškai.... 26. Priteisti iš D. T. 1928, 38 Lt Valstybinei ligonių kasai ( Kalvarijų g. 147,... 27. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...