Byla e2FB-456-995/2015
Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui A. D. iškėlimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Railienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Loretai Liaučienei, dalyvaujant pareiškėjai A. D., jos atstovei advokatei K. P., suinteresuoto asmens UAB Kugeta atstovui direktoriui R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos A. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB Kugeta, UAB Sergel, UAB Mokilizingas, AB SEB bankui, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, AB DNB bankui, M. B., antstolei E. M., antstolei B. T., J. D. dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui A. D. iškėlimo

Nustatė

2pareiškėja A. D. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą. Nurodo, jog jos nemokumą sukėlė 2010-03-25 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu priteista 50000 Lt (14481 Eur) skola, 2010 Lt (590,83 Eur) bylinėjimosi išlaidos bei 18000 Lt (5213,16 Eur) delspinigių kreditorei M. B.. Sprendimo vykdymo nurodyme buvo numatyta, jog visą šią skolą pareiškėja turi sumokėti iki 2015-05-01. Pareiškėja taip pat turi kreditorinių įsipareigojimų UAB Sergel pagal tarp UAB Omnitel ir UAB Sergel 2010-03-30 pasirašytą skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį Nr.IL-40034-1901, UAB SEB bankui – 2167,46 Eur, UAB Kugeta – 520,87 Eur, UAB Mokilizingas – 285,06 Eur; Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui – 129,75 Eur, UAB DNB bankui pagal kreditavimo sutartį įsiskolinimų nėra. Visos šios skolos kreditoriams nėra sumokėtos, nes pareiškėja šiuo metu yra motinystės atostogose ir viena pati augina tris nepilnamečius vaikus – G. D.,

3gim. ( - ) , U. D., gimusią ( - ) , U. D., gimusią ( - ) , nes yra išsituokusi. Materialiai vaikus išlaikyti padeda vaikų tėvas J. D.. Šiuo metu pareiškėja gauna socialinę pašalpą – 162 Eur ir 50 Eur už vaikus (vaikų pinigai). Visos jos gaunamos pajamos šiuo metu yra 212 Eur. Iki motinystės atostogų pareiškėja dirbo ( - ) , ir darbo užmokestį sudarė 451,81 Eur, nuo šio darbo užmokesčio yra paskaičiuota motinystės pašalpa. Pradelsti pareiškėjos įsipareigojimai yra 23971,17 Eur, tai viršija 25 M. P. būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga 420,00 Eur dydžio suma, t. y. 170 Eur mažamečių vaikų išlaikymui, 260 Lt (ekvivalentas 75,30 Eur) maistui, 70 Eur – išlaidos gyvenamųjų patalpų komunaliniams mokesčiams, 20 Lt (ekvivalentas 5,79 Eur) vaistams dukters U. D. gydymui, kuri serga alergene bronchine astma. Pareiškėja taip pat prašo bankroto administratorių paskirti teismo nuožiūra, nes nerado bankroto administratoriaus, kuris sutiktų užsiimti jos bankroto procedūromis. Nurodo, kad nebuvo sudariusi jokių kreditorių teises pažeidžiančių sandorių ar kitokių veiksmų, kurie galėtų būti laikomi nesąžiningai, nemokia ji tapo ne dėl savo žalingų įpročių, nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai.

4Suinteresuotas asmuo M. B. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareikštu prašymu nesutinka. Nurodė, kad pareiškėja, būdama jai skolinga pakankamai didelę pinigų sumą, nepagrįstai sunkino savo padėtį, didindama savo skolinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, todėl ji yra nesąžininga. Taip pat mano, kad pareiškėjos bankroto atveju bus pažeistas pastarosios turimų kreditorių ir skolininkės interesų pusiausvyra. Prašė išreikalauti papildomus įrodymus.

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras prašė pareiškėjos pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo spręsti teismo nuožiūra.

6Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškėjos pareiškimo netenkinti. Mano, kad pareiškėjos nemokumas yra sąlygotas pareiškėjos neatsakingo skolinimosi, neįvertinant savo finansinių galimybių. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėja prisiėmė finansinius įsipareigojimus, kurių ji realiai negalės vykdyti ir, tai žinodama sukėlė savo nemokumą, todėl pareiškėja yra nesąžininga. Be to, suinteresuotas asmuo abejoja pareiškėjos galimybėmis skirti lėšų skoloms dengti, dėl to gali būti pažeistas kreditorių ir skolininkės interesų pusiausvyra. Pažymi, kad pareiškėjos nurodyta 420 Eur suma būtiniems poreikiams tenkinti nėra pagrįsta jokiais įrodymais, todėl tokia suma niekaip neužtikrina, kad jos mokumas gali būti atkurtas užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą. Kadangi pareiškėja pati bankroto administratoriaus nepasiūlė, suinteresuotas asmuo, teismui nustačius, kad pareiškėjai keltina bankroto byla, bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB Pajūrio administratorius.

7Suinteresuotas asmuo UAB Mokilizingas pateikė atsiliepimą. Prašė fizinio asmens bankroto iškėlimo pareiškėjai ir kitus klausimus spręsti, atsižvelgiant į surinktų įrodymų visumą. Nurodė, kad pareiškėja nepateikė jokių duomenų apie tai, kokie konkrečiai įsipareigojimai, kada kokiu tikslu buvo paimti, ar šių įsipareigojimų prisiėmimas buvo būtinas ir neišvengiamas. Taip pat nurodo, kad pareiškėja nurodo, kad visos jos gaunamos pajamos sudaro 212 Eur, o būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga

8420 Eur suma. Suinteresuotas asmuo akcentuoja, kad gaunamų pajamų nepakanka net būtiniems poreikiams tenkinti, todėl nei bankroto bylos administravimo išlaidoms, nei kreditoriniams reikalavimams tenkinti skiriamų lėšų nėra. Net ir pareiškėjai pradėjus dirbti po vaiko priežiūros atostogų, gaunamų pajamų kreditoriniams įsipareigojimams dengti dėl bankroto proceso nebus. Suinteresuotas asmuo daro išvadą, kad pareiškėja net neketina gerinti savo turtinės padėties ir dengti dalį kreditų sumos, o bankroto procedūra siekia nusirašyti savo turimas skolas. Mano, kad šiuo atveju, bankroto bylos iškėlimas prieštarautų Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslui – atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą.

9Suinteresuotas asmuo UAB Kugeta pateikė teismui kreditorinį reikalavimą ir prašė jį įtraukti į kreditorių sąrašą bankroto byloje.

10Suinteresuoti asmenys UAB Sergel, AB SEB bankas, J. D. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų nepateikė.

11Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovė pareiškimą palaikė, prašė iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą, pareiškime išdėstytų motyvų pagrindu. Pareiškėja papildomai nurodė, kad ji turi tris nepilnamečius vaikus. Ji su suinteresuotu asmeniu J. D. yra išsituokusi dar 2001 metais, bet po santuokos nutraukimo gyveno kartu, susilaukė dar dviejų vaikų. Iš suinteresuoto asmens M. B. pinigus skolinosi 2007 metais dėl to, kad norėjo nusipirkti namą, tačiau susirgus jos dukrai alergine bronchine astma, namo nebepirko, o iš M. B. pasiskolinti pinigai liko jos ketinamo pirkti namo pardavėjams, kaip užstatas, tokiu būdu prarado iš M. B. pasiskolintus pinigus. Po to skolinosi iš banko AB DNB nekilnojamajam būstui įsigyti Skuodo rajone. Šiame būste ji kartu gyvena su savo trim vaikais. Ji su buvusiu sutuoktiniu nebegyvena jau dveji metai, jis šiuo metu dirba Norvegijoje, statybininku. Jo gaunamos pajamos jai nėra žinomos. Jie susitarė, kad skolą bankui atidavinės jos buvęs sutuoktinis, o ji už tai atsisakė išlaikymo vaikams. Teigia, jog M. B. visą skolą yra grąžinusi, mokėdavo dalimis, tik neimdavo pakvitavimų, todėl dabar neturi kaip įrodyti skolos grąžinimo

12M. B. fakto. Teigia, jog M. B. meluoja, kad ji jai negražinusi skolos, ir siekia pasipelnyti iš jos. Pagrindinės jos nemokumą sukėlusios priežastys - skola M. B. ir dukros liga. Nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančio ( - ) preliminari vertė yra apie 12000 Eur. Turimo turto vertinimo ji negali atlikti, nes neturi lėšų sumokėti už turto vertinimo paslaugas. Teigia, kai mažajam vaikui sukaks dveji metai, ji vėl grįš į darbą UAB Saurida, kur ir dirbo prieš motinystės ir vaiko priežiūros atostogas. Patvirtino, kad jai su trimis vaikais jų būtiniems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalinga 420 Eur dydžio suma, kurias sudaro išlaidos komunaliniams mokesčiams, mažamečių vaikų išlaikymui reikalingos išlaidos, išlaidos dukters gydymui. Jos pajamas šiuo metu sudaro už vaikus gaunama 212 Eur dydžio socialinė pašalpa, tačiau jai materialiai padeda jos mama, be to, buvęs sutuoktinis nuperka rūbų vaikams. Prieš pasiskolinant pinigus iš M. B., ji turėjo pakankamai pajamų, nes dirbo Klaipėdoje UAB Sidabrinė srovė ir nekilnojamojo turto agentūroje, vėliau įsidarbino Eurokos parduotuvėje Skuode, kur padirbo apie pusę metų, o vėliau – UAB Saurida, kurioje ji dirba iki šiol.

13Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens UAB Kugeta atstovas direktorius R. K. nurodė, kad pareiškėja bendrovei yra skolinga 520,87 Eur už pirktą žoliapjovę. Iki šiol už pirktą daiktą pareiškėja nėra atsiskaičiusi. Mano, kad pareiškėja yra neatsakinga, nes, turėdama kreditorių neatsakingai didino savo įsiskolinimus, pirko gyvenamąjį namą, o po to ėmė dar vartojimo paskolą, pirko daiktus. Prašo nekelti fizinio asmens bankroto bylos pareiškėjai, nes iš pareiškėjos duotų paaiškinimų teisme, jis daro išvadą, kad ji yra nesąžininga.

14Kiti suinteresuoti asmenys į bylos nagrinėjimą neatvyko. Teisme gauti suinteresuotų asmenų

15M. B., AB DNB banko, UAB Mokilizingas, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, antstolės E. M. prašymai nagrinėti klausimą jiems ir jų atstovams nedalyvaujant. Likusieji suinteresuoti asmenys prašymų nepateikė, teismo šaukimai jiems įteikti tinkamai.

16Pareiškimas atmestinas. Atsisakytina kelti fizinio asmens bankroto bylą.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005-08-04 J. D. ir A. D. su AB SEB Vilniaus banku sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1150518054304-05, pagal kurią J. D. ir A. D. buvo suteiktas 15000 Lt (ekvivalentas 4344,30 Eur) dydžio kreditas būsto remontui. Skolininkai prisiimtų įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, todėl kreditorius 2005-08-04 vartojimo kredito sutartį nutraukė ir inicijavo priverstinį skolos išieškojimą, kreipdamasis į teismą, po ko 2009-08-05 Skuodo rajono apylinkės teismo įsakymu iš solidarių skolininkų A. D. ir J. D. priteista 7162,36 Lt (2074,43 Eur) negrąžinto kredito, 2900,99 Lt (840,18 Eur) delspinigių, 669,75 Lt (193,97 Eur) palūkanų ir procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-08-05) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Iš viso šiai dienai pareiškėjos skola UAB SEB bankui yra 2167,46 Eur; šią skolą administruoja antstolė E. M..

182007-11-13 pareiškėja su suinteresuotu asmeniu M. B. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pareiškėja pasiskolino iš kreditorės M. B. 50000 Lt (14481 Eur), pasak pareiškėjos nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo, pirkimui. Pareiškėja suteiktą 50000 Lt (14481 Eur) paskolą su palūkanomis įsipareigojo M. B. grąžinti iki 2008-02-13, tačiau negrąžino. Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu M. B. iš pareiškėjos A. D. priteista 50000 Lt (14481 Eur) ir 18000 Lt (5213,16 Eur) delspinigių, viso pareiškėja M. B. yra skolinga 20284,99 Eur. Sprendimo vykdymo nurodyme nurodyta, jog visą šią skolą pareiškėja turi sumokėti iki 2015-05-01.

192008-04-16 pareiškėja A. D. ir suinteresuotas asmuo J. D. sudarė kreditavimo sutartį Nr. 4700-2008-40403 su AB DNB bankas pagal kurią kredito gavėjams, kaip solidariems skolininkams suteiktas 76459,68 Eur kreditas žemės sklypui ir gyvenamajam namui su priklausiniais pirkti bei gyvenamojo namo remontui ar jo apdailai atlikti terminui iki 2038-04-30. Įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį įvykdymas yra užtikrintas žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , gyvenamojo namo su priklausiniais, unikalus Nr. ( - ) , esančiais ( - ) hipoteka. Negrąžinto kredito likutis 2015-09-21 sudarė 64801,06 Eur. Skola bankui

202015-09-21 sudarė – 566,70 Eur.

212008-04-29 pareiškėja A. D. su UAB Snoro lizingas (šiuo metu

22UAB Mokilizingas) sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią pareiškėja išperkamosios nuomos būdu įsigijo 1799 Lt vertės vėjapjovę. Pagal sutartyje numatytą turto išpirkimo laikotarpį pareiškėja įsipareigojo sumokėti už prekes bendrą finansuojamą sumą, tačiau netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus ir liko skolinga kreditorei UAB Snoro lizingas. 2009-06-25 Skuodo rajono apylinkės teismo įsakymu kreditorei UAB Snoro lizingas priteista iš skolininkės A. D. 997,88 Lt (289 Eur) skolą, 420,35 Lt (121,74 Eur) delspinigių,

235 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2009-06-22 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 13 Lt (3,76 Eur). Šiuo metu skolos sumą UAB Mokilizingas sudaro 285,06 Eur, kurią administruoja antstolė E. M..

242008-09-02 pareiškėja A. D. su UAB Kugeta sudarė sutartį, pagal kurią

25UAB Kugeta pardavė pareiškėjai centrinio šildymo katilą K-4 už 3000 Lt (868,86 Eur), o atsakovė įsipareigojo sumokėti avansą 1000 litų (289,62 Eur), o likusius pinigus mokėti dalimis iki 2008-12-31. 2009-06-25 Skuodo rajono apylinkės teismo preliminariu sprendimu iš pareiškėjos A. D. UAB „Kugeta“ naudai priteista 2000 Lt (579,24 Eur) skola, 169 Lt (48,94 Eur) delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidos – 33 Lt ir 400 Lt už advokato pagalbą, viso 2602,00 Lt (753,59Eur). Pareiškėja UAB Kugeta šiai dienai skolinga 520,87 Eur.

262011-08-30 Skuodo rajono apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-407-98/2011 iš solidarių skolininkų pareiškėjos A. D. ir J. D. buvo priteista Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui 185,75 Eur žalos atlyginimas, 4,05 Eur žyminis mokestis bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-30) iki teismo įsakymo įvykdymo. Minėtasis teismo įsakymas 2011-09-26 buvo pateiktas antstolės E. M. kontorai vykdymui. Pareiškėja, kaip solidari skolininkė, šiai dienai (2015-09-16) biurui yra skolinga 158,10 Eur, įskaitant procesines palūkanas – 28,35 Eur bei antstoliui sumokėtas vykdymo išlaidas – 17,38 Eur).

27Taip pat pareiškėja turi kreditorinių įsipareigojimų UAB Sergel pagal tarp UAB Omnitel ir

28UAB Sergel 2010-03-30 pasirašytą skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. IL-40034-1901, skolą sudaro 583,04 Eur (skolos susidarymo data - 2008 m. rugsėjo mėn.).

29Pareiškėja dirba UAB Saurida, tačiau šiuo metu ji yra vaiko priežiūros atostogose, jos gaunama pašalpa yra 212 Eur per mėnesį. Šiuo metu pareiškėjos skolos likutis yra – M. B. 20284,99 Eur, UAB Sergel – 583,04 Eur, UAB SEB bankui – 2167,46 Eur, UAB Kugeta 520,87 Eur, UAB Mokilizingas – 285,06 Eur, Transporto priemonių draudikų biurui – 129,75 Eur,

30UAB DNB bankui - 566,70 Eur (pradelsti mokėjimai už tris paskutinius mėnesius), viso –

31245378,87 Eur.

32Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, (toliau – fizinis asmuo) mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 2 straipsnio 2 dalis išaiškina fizinio asmens nemokumo sąvoką, kuri reiškia, kad fizinio asmens nemokumas yra tokia jo būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). Formaliai pareiškėja atitinka šį kriterijų, nes jos kreditorinių įsipareigojimų kreditoriams sumos, kurių mokėjimo terminai suėję, akivaizdžiai viršija įstatyme nustatytą 7500 EUR ribą, ir sudaro 245378,87 Eur.

33Nemokumui nustatyti būtina įvertinti asmens turimo turto masę. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja turi nekilnojamojo turto– ½ 0,2640 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , ir ½ 309,93 kv. m. gyvenamojo namo su pastatais, unikalus Nr. ( - ) , esančius ( - ) VĮ Registrų centro duomenimis žemės sklypo vidutinė rinkos vertė sudaro 918 Eur, gyvenamojo namo – 12061 Eur, visų statinių bendra vidutinė rinkos vertė – 3190 Eur. Teismas savo iniciatyva nustatė, kad pareiškėja dar turi ½ 0,4952 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , esančio ( - ) kurio vertė VĮ Registrų centro duomenimis - 282 Eur. Taigi pareiškėjos turimo nekilnojamojo turto vertė – 8225,50 Eur (16451 Eur:2). Kreditorius AB DNB bankas atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad pareiškėja nenurodė turimo nekilnojamojo turto rinkos vertės, nors šie duomenys yra būtini, sprendžiant pareiškėjos nemokumo klausimą. Pareiškėja teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji negalinti pateikti įrodymų, patvirtinančių jos turimo nekilnojamojo turto rinkos vertę, nes turto vertinimo paslaugos yra brangios, mano, jog VĮ Registrų centro išraše nurodyta turto – žemės sklypo ir jos gyvenamojo namo su priklausiniais, atsižvelgiant, jog šis turtas yra ( - ) , apytikslė vertė - 12000 Eur, šiai dienai yra nepakitusi.

34Teismo vertinimu, nustatyti tikslią pareiškėjai priklausančio turto nekilnojamojo turto vertę gali tik nepriklausomi nekilnojamojo turto vertintojai, atlikę turto vertinimą, ir tokį vertinimą gali pateikti tiek pareiškėja, tiek ir byloje suinteresuoti asmenys. Kadangi pareiškėjos teigimu ji dėl savo dabartinės finansinės padėties turto vertinimo atlikti neturi pajamų, o suinteresuoti asmenys patys savo iniciatyva turto vertinimo atlikti nepageidavo, teismas remiasi VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta vidutine rinkos turto vertės dydžiu, kuris teismo manymu, atsižvelgiant į turto buvimo vietą, nuo 2008 m. neturėtų būti ženkliai pakitęs ir akivaizdžiai skirtis nuo realios turto rinkos vertės.

35Pareiškėja tiek pareiškime, tiek teismo posėdžio metu nurodė, jog nei ji, nei suinteresuotas asmuo jos buvęs sutuoktinis neturi registruotino kilnojamojo turto – transporto priemonių, tačiau teismo išreikalautais VĮ „Regitra“ duomenimis, nustatyta, jog ( - ) A. D. įregistravo transporto priemonę – VW Golf, 1983 m., o suinteresuotas asmuo J. D. savo vardu 2008-01-09 įregistravo transporto priemonę Subaru Legacy, 1998 m.; 2009-11-10 - VW PASSAT, 1988 m.; 2011-08-09 - VW Golf, 1993 m. Tai, kad šios transporto priemonės išregistruotos, neatlikus jų techninės apžiūros ar neapdraudus jų transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, savaime nereiškia, kad pareiškėja ar suinteresuotas asmuo jų nebeturi. Pareiškėja pareiškime nurodydama, jog ji neturi jokio registruotino kilnojamojo turto, teismui privalėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius paminėtų transporto priemonių perleidimo tretiesiems asmenims sandorius, jei tokie sudaryti, priešingu atveju, privalėjo nurodyti turimo kilnojamojo turto vertę, tačiau nenurodė, ir jokių duomenų apie minėtą turtą nepateikė.

36Taip pat teismas nustatė, kad A. D. nuo 2012-07-30 iki šiol dirba UAB Saurida vyriausiosios operatorės pareigose ir jos darbo užmokestį kas mėnesį sudarė 451,81 Eur, šiuo metu pareiškėja yra motinystės atostogose – ir kas mėnesį gauna 212 Eur dydžio socialinę pašalpą iš VSDFV Mažeikių skyriaus, išmoką vaikui bei paramą mokinio reikmėms įsigyti. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, kad ji iki 2008 metų dirbo nekilnojamojo turto agentūroje, taip pat

37UAB Sidabrinė srovė pardavėja, nuo 2009 m. rugsėjo mėn. apie pusę metų ji dirbo ( - ) , priklausančioje parduotuvėje Eurokos, pardavėja, tačiau ji nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Be to, nustatyta, kad pareiškėja turi tris nepilnamečius vaikus - G. D., gim. ( - ) , U. D., gimusią ( - ) , U. D., gimusią ( - ) . Pareiškėja nurodė, kad būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga 420,00 Eur dydžio suma, t. y. 170 Eur mažamečių vaikų išlaikymui,

38260 Lt (ekvivalentas 75,30 Eur) maistui, 70 Eur – išlaidos gyvenamųjų patalpų komunaliniams mokesčiams, 20 Lt (ekvivalentas 5,79 Eur) vaistams dukters U. D. gydymui, kuri serga alergine bronchine astma.

39Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjos paaiškinimus bei jos atstovės bylos nagrinėjimo metu pateiktus paaiškinimus, visgi pripažintina, kad pareiškėjos turimo nekilnojamojo turto dalies vertė viršija pareiškėjos pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, t. y. jos gaunamų pajamų ir turimo turto nepakaktų skoliniams įsipareigojimams padengti, tačiau kartu pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumas nėra besąlyginis pagrindas bankroto bylai iškelti.

40FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. nustatytas apribojimas iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą dėl to, kad jis per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 str. nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Civilinė teisė įtvirtina sąžiningumo prezumpciją. CK 6.67 str. yra nustatyta šio principo išimtis ir tokiu būdu yra palengvinama kreditoriaus padėtis, siekiant įrodyti skolininko nesąžiningumą. CK 6.67 str. išvardytais atvejais sandorio šalių nesąžiningumas yra preziumuojamas, t. y. pripažįstama, kad esant šiame straipsnyje išvardytoms aplinkybėms, sandorio šalys žinojo ir turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia kreditorių interesus. Minėtame straipsnyje išvardytų aplinkybių sąrašas yra baigtinis ir plečiamai neaiškintinas. Visais kitais atvejais, kurie nėra numatyti CK 6.67 str., galioja sąžiningumo prezumpcija, todėl kreditorius turi įrodyti, jog skolininkas ir kita sandorio šalis buvo nesąžiningi.

41Tuo atveju, jeigu nenustatyta CK 6.57 str. nustatytų nesąžiningumo pagrindų, svarbu įvertinti, ar nėra FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. numatyto pagrindo, kuriam esant asmuo gali būti pripažintinas nesąžiningu, t. y. jei jis atlieka kitokius veiksmus, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Konstatuoti asmens nesąžiningumą FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. pagrindu, t. y. kitokių veiksmų, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais, pagrindu, nėra reikalingas pačių sandorių pripažinimo niekiniais ar negaliojančiais faktas. Sprendžiant dėl asmens sąžiningumo, vertinami du aspektai: pirma, ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją, antra, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014).

42FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. yra numatytas 3 metų laikotarpis, per kurį sudarytų sandorių sąžiningumą turi tikrinti teismas, tačiau ši nuostata neužkerta kelio teismui vertinti ir ankstesniu laikotarpiu sudarytų sandorių ir vertinti juos kartu su paskutinių trijų metų iki pareiškimo pateikimo teismui pareiškėjo elgesiu. Pažymėtina, kad FABĮ 4 str. nustato, jog dėl bankroto bylos iškėlimo gali kreiptis tik pats pareiškėjas, kas sudaro sąlygas pareiškėjui pačiam nuspręsti, kada jis gali kreiptis į teismą.

43Byloje nustatyta, kad pareiškėja turi aštuonis kreditorius, daugiau kaip pusė visų pareiškėjos įsiskolinimų yra dviems pagrindiniams kreditoriams – M. B. ir AB DNB bankui. Byloje nustatyta, kad pareiškėja jau turėdama finansinių įsiskolinimų AB SEB bankui, 2007 m. sudarė paskolos sutartį su fiziniu asmeniu M. B., pareiškėjos teigimu, pinigus iš M. B. skolinosi būsto pirkimui, tačiau visus pasiskolintus pinigus prarado, nes juos buvo įnešusi kaip užstatą, o kadangi būsto nebepirko, užstato gavėjai pinigų nebegrąžino. Taip pat nustatyta, kad jau turėdama finansinių įsipareigojimų AB SEB bankui, ir nemažų finansinių įsipareigojimų M. B., pareiškėja A. D. ir suinteresuotas asmuo J. D. sudarė dar vieną kreditavimo sutartį su AB DNB banku žemės sklypo, net 300 kv. m. gyvenamojo namo su priklausiniais pirkimui bei gyvenamojo namo remonto ar jo apdailos atlikimui. Pažymėtina, jog pareiškėja neneigė, jog AB DNB banko neinformavo apie turimus finansinius įsipareigojimus suinteresuotiems asmenims AB SEB bankui ir M. B., nors kaip ir pati supranta turėjo tai padaryti. Po to, pareiškėja A. D. didindama savo finansinius įsipareigojimus, 2008-04-29 išperkamosios nuomos būdu įsigijo pakankamai brangius daiktus, kurių, pasak pareiškėjos, reikėjo namų ūkyje, t. y. 1799 Lt (521 Eur) vertės vėjapjovę, o 2008-09-02 pareiškėja iš suinteresuoto asmens UAB Kugeta įsigijo centrinio šildymo katilą K-4 už 3000 Lt (868,86 Eur). Teismo manymu byloje nesant jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, jog anksčiau pareiškėjos gautos pajamos iš darbinių santykių buvo žymiai didesnės, nei šiuo metu gaunamos (ko beje nenurodo ir pati pareiškėja, teigdama, kad ji dirbo ne pastoviai, o tik tam tikrais periodais, trunkančiais apie pusę metų, tik UAB Saurida dirba nuo 2012 m., kur mokamas minimalaus dydžio darbo užmokestis, o šiuo metu augina vaikus ir gauna pašalpas), darytina išvada, kad sandorių sudarymo metu pareiškėja turėjo suvokti, kad jų negalės tinkamai įvykdyti, tačiau ji tik didino skolinius įsipareigojimus, negalėdama grąžinti ankstesnių skolų. Pažymėtina, kad kiekvienu atveju, asmuo sudarydamas sutartis bei prisiimdamas finansinius įsipareigojimus, turi įvertinti ir savo galimybes tinkamai juos vykdyti. Nagrinėjamu atveju, vertinant pareiškėjos prisiimtų įsipareigojimų dydį ir gaunamas pajamas, darytina išvada, jog pareiškėja, prisiimdama įsipareigojimus, kurių realiai negalės įvykdyti, pati sukėlė savo nemokumą, kas šiuo atveju leidžia teigti, jog pareiškėja nebuvo sąžininga. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad per paskutinius tris metus iki pareiškimo teismui pateikimo, pareiškėja savo finansinius įsipareigojimus vykdė tik AB DNB bankui, kuriam yra įkeistas žemės sklypas ir gyvenamasis namas, kuriame ir gyvena pareiškėja su savo šeima, tačiau kitų įsipareigojimų kreditoriams ji nebevykdė.

44Pabrėžtina, kad fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą. Šiuo atveju, pareiškėjos A. D. veiksmais, t. y. savo turtinės padėties sunkinimas, prisiimant vis naujus įsipareigojimus (žinodama apie įsipareigojimus AB SEB bankui, M. B., kartu su buvusiu sutuoktiniu pasiėmė paskolą iš AB DNB banko, po to išperkamosios nuomos būdu pirko brangius daiktus – vėjapjovę, šildymo katilą) bei neatsiskaitymas su kreditoriais yra pakankamas pagrindas spręsti dėl pareiškėjos nesąžiningumo ir vengimo atsiskaityti už turimas prievoles. Nors pareiškėja nurodo, kad vienai iš pagrindinių kreditorių M. B., kurios skola yra ir pagrindinė pareiškėjos nemokumą sukėlusi priežastis, pareiškėja yra nebeskolinga, ji vykdė savo skolinius įsipareigojimus M. B. ir visą skolą jai (M. B.) ji yra grąžinusi, ją mokėdavo dalimis, tik nepasiimdavo pakvitavimo, įrodančio skolos grąžinimo

45M. B. fakto, tačiau minėta, jog pareiškėjos skola M. B. priteista 2010-03-25 įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Iš 2010-03-25 teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-27-646/2010 matyti, kad teismo posėdžio metu, nagrinėjant ieškovės M. B. ieškinį atsakovei A. D. dalyvavo ir pati pareiškėja A. D., kuri teismo posėdžio metu, priešingai nei teigia šios bylos nagrinėjimo metu, pripažino, kad skolinga M. B. 50000 Lt pagal 2007-11-13 paskolos sutartį; nurodydama, kad pinigų negalėjo sugrąžinti todėl, kad jai teko iš Klaipėdos keltis gyventi į ( - ) kaimą Skuodo rajone dėl vaiko alerginės ligos; tame kaime ji pirko namą kartu su savo sutuoktiniu, dėl to įsiskolino bankui, jai reikėjo prižiūrėti mažus vaikus, po to jos uždarbis ryškiai sumažėjo. Pareiškėja A. D. neprieštaravo, kad M. B. ieškinys dėl skolos priteisimo būtų tenkinamas, tik prašė išdėstyti skolos su palūkanomis mokėjimą per penkerius metus, šio teismo sprendimo neskundė, todėl pareiškėjos argumentai, kad suinteresuotas asmuo M. B. yra nesąžininga, kad pareiškėja jai skolą yra grąžinusi, teismo vertintini, kaip pareiškėjos siekis išvengti kreditorinių įsipareigojimų vienai iš pagrindinių jos turimų kreditorių, ir, bet kokiu būdu nusimesti finansinę naštą. Pažymėtina, kad toks pareiškėjos elgesys taip pat negali būti laikomas sąžiningu.

46Sprendžiant dėl asmens sąžiningumo, teismo vertinama ir tai, ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėja teikdama pareiškimą netinkamai vykdė FABĮ 4 str. 4 d. numatytą pareigą prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikti joje nurodytus dokumentus.

47Pareiškėja kartu su pareiškimu privalėjo pateikti turimo viso turto sąrašą, tačiau pateikdama informaciją apie turimą nekilnojamąjį turtą, iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pateikė tik duomenis apie jos ir suinteresuoto asmens J. D. dalinės nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) su gyvenamuoju namu ir jo priklausiniais, unikalus Nr. ( - ) , esančiais ( - ) Teismas patikrinęs VĮ „Registrų centras“ duomenis apie pareiškėjos turimą registruotiną nekilnojamąjį turtą, nustatė, kad pareiškėja ir suinteresuotas asmuo J. D. bendros dalinės nuosavybės teise 2008-04-28 yra įgiję dar vieną 0,4952 ha žemės sklypą, esantį ( - ) kuriam yra taikytas areštas. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, kad kreipdamasi į VĮ „Registrų centras“ dėl pažymos apie turimą nekilnojamąjį turtą, manė, kad jai

48VĮ „Registrų centras“ išdavė visus turimus duomenis apie jos registruotą nekilnojamąjį turtą, ji nepastebėjusi, kad jai yra nepateikti duomenis apie dar vieną turimą žemės sklypą, tačiau iš pareiškėjos teismui pateikto 2015-05-26 VĮ Registrų centro Telšių filialo rašto Nr. ( - ) matyti, kad pareiškėjai A. D. VĮ „Registrų centas“ išdavė nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis tiek apie įregistruotus nekilnojamuosius daiktus, kurių registro Nr. 75/15378, tiek apie įregistruotą nekilnojamąjį daiktą, kurio registro Nr. 75/15375, t. y. apie

490,4952 ha žemės sklypą, esantį ( - ) tačiau pareiškėja šių duomenų teismui nepateikė.

50Pareiškėja kartu su pareiškimu nepateikė duomenų apie jos sąskaitose esančias lėšas, nenurodė sąskaitų esančių kredito įstaigose. 2015-09-07 teismas nutartimi, be kitų duomenų, buvo įpareigojęs A. D. per nutartyje nurodytą terminą pateikti šiuos duomenis, tačiau 2015-09-22

51A. D. nurodydama turimus kreditorius, išlaikomus nepilnamečius vaikus, socialinės pašalpos gavimo šaltinį, nevykdė teismo įpareigojimo ir nepateikė duomenų apie jos turimas sąskaitas kredito įstaigose. 2015-09-28 teismo nutartimi teismas pakartotinai įpareigojo pareiškėją pateikti minėtus duomenis. 2015-10-07 pareiškėja pateikė duomenis apie turimas sąskaitas kredito įstaigose, apsiribodama tik jų išvardijimu, tačiau nepateikė duomenų apie sąskaitose esančias lėšas.

52Be to, pareiškėja pareiškime nurodė, kad viena išlaiko tris nepilnamečius vaikus, yra išsituokusi. Teismui pareikalavus, pareiškėja pateikė teismui ne ištuokos, bet santuokos liudijimą, kuriame yra ranka rašyta atžyma, kad pareiškėjos ir suinteresuoto asmens J. D. santuoka nutraukta 2001-10-31, tačiau iš teismui pateiktos seniūnijos pažymos apie šeimos sudėtį matyti, kad kartu su pareiškėja ir trim vaikais, adresu ( - ) , gyvena ir suinteresuotas asmuo J. D., kuris dirba užsienyje, anot pareiškėjos Norvegijoje, statybininku. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, suinteresuotas asmuo J. D. savo gyvenamąją vietą deklaruoja adresu – ( - ) , t. y. jo gyvenamoji vieta sutampa su pareiškėjos ir jų vaikų gyvenamosios vietos adresu.

53Pareiškėja nurodo, kad nors su J. D. ir kartu nebegyvena, tačiau paskolą AB DNB bankui, kuriam įkeistas jų nekilnojamasis turtas - gyvenamasis namas, moka suinteresuotas asmuo

54J. D.. Anot pareiškėjos, J. D. vaikams išlaikymo neteikia, nes jos ir pareiškėjos susitarimu, J. D. moka paskolą kreditorei, o ji nereikalaujanti iš jo išlaikymo nepilnamečiams vaikams. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos ir suinteresuoto asmens J. D., du vaikai iš bendrų trijų, gimė jiems nutraukus santuoką. Nors pareiškėja tvirtina, kad šiuo metu ji su suinteresuotu asmeniu J. D. nebegyvena ir šeimyninio gyvenimo nebeveda jau dveji metai, tačiau pareiškėjos nurodyti teiginiai ir paaiškinimai yra keliantys abejones ir teismo neįtikina. Pažymėtina, jog pareiškėjos ir suinteresuoto asmens J. D. bendram vaikui U. D. yra vieneri metai ir devyni mėnesiai, nors pareiškėjos teigimu ji su J. D. nebegyvena jau dveji metai. Ši aplinkybė ir byloje esantys duomenis (po santuokos nutraukimo pareiškėjos ir suinteresuoto asmens bendrai paimta paskola iš AB DNB banko, bendro gyvenamojo būsto įsigijimas, kurį įsigijo po ½ dalis, po santuokos nutraukimo gimę vaikai, bendra jų gyvenamoji vieta, seniūnijos pateikti duomenis apie pareiškėjos šeimos sudėtį, J. D. mokama paskola AB DNB bankui), leidžia labiau tikėti, nei netikėti, kad pareiškėja ir suinteresuotas asmuo J. D., nors ir išsituokę, visgi gyvena kartu, ir veda bendrą ūkį, bei leidžia spręsti, kad pareiškėjos reali turtinė padėtis ar turimos pajamos galimai yra kitokios, nei nurodo pareiškėja. Be kita ko, teismų informacinės sistemos duomenimis LITEKO nustatyta, kad pareiškėjos ir suinteresuoto asmens bendro gyvenimo laikotarpiu, suinteresuotas asmuo J. D. be turimų solidarių prievolių kartu su pareiškėja A. D., turi asmeninių skolinių prievolių kreditoriams - 2009-12-24 Skuodo rajono apylinkės teismo įsakymu iš skolininko J. D. priteista 5565,88 Lt (kas atitinka 1612 Eur) skola kreditorei AB TEO LT,

552013-04-19 Skuodo rajono apylinkės teismo įsakymu iš skolininko J. D. priteista 6930 Lt (kas atitinka 2007 Eur) skola kreditoriui A. B.. Teismo nuomone, šios pareiškėjos nutylėtos aplinkybės, taip pat yra reikšmingos, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjai.

56Pažymėtina, kad pareiškėjai kreipiantis į teismą, pareiškimą dėl fizinio bankroto bylos iškėlimo rengė įgaliotas asmuo - IĮ Uostamiesčio teisinės paslaugos, atstovaujama direktoriaus A. E., o nagrinėjant bylą teisme pareiškėja buvo atstovaujama advokatės, todėl preziumuotina, jog jai buvo suteikta tinkama teisinė pagalba ir ji turėjo visas galimybes tinkamai ginti savo teises. Ir nors teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo vaidmuo fizinio asmens bankroto iškėlimo bylose turi būti aktyvus, tačiau akcentuotina, kad reikalavimas teismui būti aktyviam bankroto bylose negali būti suprantamas ir aiškinamas kaip teismo prievolė už pačią šalį aiškintis konkrečias bendro pobūdžio šalies teiginius pagrindžiančias aplinkybes ir rinkti tai patvirtinančius įrodymus, todėl pareiškėja turėjo pagrįsti savo teiginius ir įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo argumentus (CPK 12 str., 178 str.).

57Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad pareiškėja elgdamasi atidžiai ir rūpestingai, turėjo ir galėjo suvokti, jog sudarydama skolinimosi sandorius vienas po kito, sunkina savo finansinę padėtį, ir mažina savo galimybes atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat svarbi aplinkybė, kam buvo sudaromi sandoriai, pagal kuriuos pareiškėja yra neatsiskaičiusi. Teismo vertinimu, pareiškėja sudarinėjo neapgalvotus sandorius (jos pačios teigimu prarado iš M. B. pasiskolintus pinigus, po to, skolinosi pinigus iš banko pakankamai didelio namo pirkimui, brangius namų ūkio daiktus), taip elgdamasi itin nerūpestingai. Todėl ir vertinant pareiškėjos elgesį, sudarant sandorius ir prisiimant prievoles, kurių ji neturi galimybės įvykdyti, nepateikiant teismui visos reikalingos informacijos, slepiant duomenis apie realiai turimą turtą, jos elgesys negali būti pripažintas sąžiningu.

58Teismo vertinimu, nagrinėjant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nustatytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas atsisakyti iškelti pareiškėjos, kaip fizinio asmens, bankroto bylą

59FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. pagrindu.

60Informacija apie atsisakymą iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties įsiteisėjimo paskelbtina teismo tinklapyje (FABĮ 5 str. 5 d.).

61Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio

628 dalies 2 punktu,

Nutarė

63Pareiškėjos A. D. pareiškimo netenkinti.

64Atsisakyti iškelti A. D. fizinio asmens bankroto bylą.

65Informaciją apie atsisakymą iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties įsiteisėjimo paskelbti teismo tinklapyje.

66Teismo nutarčiai įsiteisėjus, turto realizavimą ir (ar) išieškojimą atnaujinti.

67Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Railienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėja A. D. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti jai fizinio asmens... 3. gim. ( - ) , U. D., gimusią ( - ) , U. D., gimusią ( - ) , nes yra... 4. Suinteresuotas asmuo M. B. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 5. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų... 6. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė... 7. Suinteresuotas asmuo UAB Mokilizingas pateikė atsiliepimą. Prašė fizinio... 8. 420 Eur suma. Suinteresuotas asmuo akcentuoja, kad gaunamų pajamų nepakanka... 9. Suinteresuotas asmuo UAB Kugeta pateikė teismui kreditorinį reikalavimą ir... 10. Suinteresuoti asmenys UAB Sergel, AB SEB bankas, J. D. per teismo nustatytą... 11. Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovė pareiškimą palaikė,... 12. M. B. fakto. Teigia, jog M. B. meluoja, kad ji jai negražinusi skolos, ir... 13. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens UAB Kugeta atstovas direktorius R.... 14. Kiti suinteresuoti asmenys į bylos nagrinėjimą neatvyko. Teisme gauti... 15. M. B., AB DNB banko, UAB Mokilizingas, Lietuvos Respublikos transporto... 16. Pareiškimas atmestinas. Atsisakytina kelti fizinio asmens bankroto bylą.... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005-08-04 J. D. ir A. D. su AB SEB Vilniaus... 18. 2007-11-13 pareiškėja su suinteresuotu asmeniu M. B. sudarė paskolos... 19. 2008-04-16 pareiškėja A. D. ir suinteresuotas asmuo J. D. sudarė kreditavimo... 20. 2015-09-21 sudarė – 566,70 Eur.... 21. 2008-04-29 pareiškėja A. D. su UAB Snoro lizingas (šiuo metu... 22. UAB Mokilizingas) sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį... 23. 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo... 24. 2008-09-02 pareiškėja A. D. su UAB Kugeta sudarė sutartį, pagal kurią... 25. UAB Kugeta pardavė pareiškėjai centrinio šildymo katilą K-4 už 3000 Lt... 26. 2011-08-30 Skuodo rajono apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr.... 27. Taip pat pareiškėja turi kreditorinių įsipareigojimų UAB Sergel pagal tarp... 28. UAB Sergel 2010-03-30 pasirašytą skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį... 29. Pareiškėja dirba UAB Saurida, tačiau šiuo metu ji yra vaiko priežiūros... 30. UAB DNB bankui - 566,70 Eur (pradelsti mokėjimai už tris paskutinius... 31. 245378,87 Eur.... 32. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 1... 33. Nemokumui nustatyti būtina įvertinti asmens turimo turto masę. Bylos... 34. Teismo vertinimu, nustatyti tikslią pareiškėjai priklausančio turto... 35. Pareiškėja tiek pareiškime, tiek teismo posėdžio metu nurodė, jog nei ji,... 36. Taip pat teismas nustatė, kad A. D. nuo 2012-07-30 iki šiol dirba UAB Saurida... 37. UAB Sidabrinė srovė pardavėja, nuo 2009 m. rugsėjo mėn. apie pusę metų... 38. 260 Lt (ekvivalentas 75,30 Eur) maistui, 70 Eur – išlaidos gyvenamųjų... 39. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjos paaiškinimus... 40. FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. nustatytas apribojimas iškelti fiziniam asmeniui... 41. Tuo atveju, jeigu nenustatyta CK 6.57 str. nustatytų nesąžiningumo... 42. FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. yra numatytas 3 metų laikotarpis, per kurį sudarytų... 43. Byloje nustatyta, kad pareiškėja turi aštuonis kreditorius, daugiau kaip... 44. Pabrėžtina, kad fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis yra sudaryti... 45. M. B. fakto, tačiau minėta, jog pareiškėjos skola M. B. priteista... 46. Sprendžiant dėl asmens sąžiningumo, teismo vertinama ir tai, ar... 47. Pareiškėja kartu su pareiškimu privalėjo pateikti turimo viso turto... 48. VĮ „Registrų centras“ išdavė visus turimus duomenis apie jos... 49. 0,4952 ha žemės sklypą, esantį ( - ) tačiau pareiškėja šių duomenų... 50. Pareiškėja kartu su pareiškimu nepateikė duomenų apie jos sąskaitose... 51. A. D. nurodydama turimus kreditorius, išlaikomus nepilnamečius vaikus,... 52. Be to, pareiškėja pareiškime nurodė, kad viena išlaiko tris nepilnamečius... 53. Pareiškėja nurodo, kad nors su J. D. ir kartu nebegyvena, tačiau paskolą AB... 54. J. D.. Anot pareiškėjos, J. D. vaikams išlaikymo neteikia, nes jos ir... 55. 2013-04-19 Skuodo rajono apylinkės teismo įsakymu iš skolininko J. D.... 56. Pažymėtina, kad pareiškėjai kreipiantis į teismą, pareiškimą dėl... 57. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad pareiškėja... 58. Teismo vertinimu, nagrinėjant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 59. FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. pagrindu.... 60. Informacija apie atsisakymą iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto... 61. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 –... 62. 8 dalies 2 punktu,... 63. Pareiškėjos A. D. pareiškimo netenkinti.... 64. Atsisakyti iškelti A. D. fizinio asmens bankroto bylą.... 65. Informaciją apie atsisakymą iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto... 66. Teismo nutarčiai įsiteisėjus, turto realizavimą ir (ar) išieškojimą... 67. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...