Byla 2-1348-344/2018
Dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita Gailienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių mėsinė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Smiltutė“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mažeikių mėsinė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės UAB „Smiltutė“ priteisti 2314,46 Eur skolos, 516,18 Eur delspinigių bei 85 Eur žyminio mokesčio.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. vasario 13 d. tinkamai, tačiau atsiliepimo į ieškinį per nustatytą 14 dienų terminą atsakovė nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 straipsnis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. gegužės 5 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Pirkimo – pardavimo Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė pirkti užsakytas prekes ir sumokėti už jas pagal pateiktas sąskaitas – faktūras (Sutarties – 1.1. punktas). Sutartimi šalys susitarė, jog nuosavybės teisę į prekes atsakovė įgyja nuo to momento, kuomet prekės yra iškraunamos atsakovės parduotuvėje ar kitoje sąskaitoje – faktūroje nurodytoje vietoje ir kai atsakovės įgaliotas atstovas pasirašo prekių sąskaitą – faktūrą (Sutarties 5.3. punktas). Atsakovė įsipareigojo apmokėti už gautas prekes mokėjimo pavedimu per 14 dienų (Sutarties 6.2. punktas). Kaip matyti ir byloje pateiktų PVM sąskaitų faktūrų: 2017 m. rugsėjo 9 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0032642; 2017 m. rugsėjo 9 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0032707; 2017 m. rugsėjo 11 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0032881; 2017 m. rugsėjo 13 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0035013; 2017 m. rugsėjo 13 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0035014; 2017 m. rugsėjo 13 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0035019; 2017 m. rugsėjo 13 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0035157; 2017 m. rugsėjo 14 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0036092; 2017 m. rugsėjo 16 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0037492; 2017 m. rugsėjo 16 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0037533; 2017 m. rugsėjo 20 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0039758; 2017 m. rugsėjo 20 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0039762; 2017 m. rugsėjo 20 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0039935; 2017 m. rugsėjo 23 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0042223; 2017 m. rugsėjo 23 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0042246; 2017 m. rugsėjo 23 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0042286; 2017 m. rugsėjo 23 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0042287; 2017 m. rugsėjo 23 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0042303; 2017 m. rugsėjo 26 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0043491; 2017 m. rugsėjo 26 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0043743; 2017 m. rugsėjo 26 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0043744; 2017 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0047016; 2017 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0047017; 2017 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0047119; 2017 m. spalio 7 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0051755; 2017 m. spalio 7d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0051811; 2017 m. spalio 14 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0056281; 2017 m. spalio 14 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0056355, ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, t. y. pristatė ir perdavė prekes atsakovei pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, o atsakovė jas priėmė, tačiau iš Neapmokėtų sąskaitų sąrašo matyti, kad atsakovė pilnai už priimtas prekes su ieškove neatsiskaitė, todėl liko skolinga ieškovei 2314,46 Eur. Duomenų apie skolos sumokėjimą byloje nėra. Šalys Sutarties 9.1. punktu rašytiniu tarpusavio sutarimu sutarė dėl sutartinio teismingumo, t. y. sutarė, kad kilę ginčai įstatymų nustatyta tvarka bus sprendžiami Mažeikių rajono apylinkės teisme (Telšių rajono apylinkės teismo Mažeikių rūmuose) (CPK – 32 straipsnio 1 dalis).

10Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pardavė atsakovei išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas prekes, tačiau atsakovė minėtų sąskaitų pilnai neapmokėjo, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė savo prievolę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 2314,46 Eur skolą yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas visiškai (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59, 6.63 straipsniai).

11Ieškovė vadovaudamasi Sutarties 6.6. punktu, kuris nuris nurodo, jog laiku neatsiskaičius, atsakovė mokės pardavėjui 0,2 procentų delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną, taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovės 516,18 Eur delspinigių. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, dėl jų dydžio yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Netesybų mažinimo pagrindai įtvirtinti CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Nagrinėjamu atveju teismas vertindamas netesybų dydį pažymi, jog atsižvelgus į tai, jog Sutartis sudaryta tarp juridinių asmenų, kuriems yra keliami aukštesni nei vidutiniai atidumo, rūpestingumo ir profesionalumo standartai, prašomos priteisti netesybos nelaikytinos neprotingai didelėmis. Pažymėtina, jog atsakovė sudarydama Sutartį laisva valia prisiėmė pareigą mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius ieškovei nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną, be to, kaip matyti iš neapmokėtų sąskaitų išrašo, atsakovė susidariusių skolų nemažina, taip pat teismui nepateikusi atsiliepimo į ieškinį neginčija prašomų priteisti netesybų dydžio, todėl teismas daro išvadą, kad pagrindo mažinti netesybų dydį nėra pagrindo ir iš atsakovės ieškovei priteistina 516,18 Eur delspinigių.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas 85 Eur žyminis mokestis, kuris ieškovei priteistinas iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimis, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės UAB „Smiltutė“, j. a. k. 302844054, ieškovei UAB „Mažeikių mėsinė“, j. a. k. 166427573:

  • 2314,46 Eur (du tūkstančius tris šimtus keturiolika eurų 46 ct) skolos;
  • 516,18 Eur (penkis šimtus šešiolika eurų 18 ct) delspinigių;
  • 85 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.

Proceso dalyviai