Byla I-204-257/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės teisėjos Laisvutės Kartanaitės,

2kolegijos teisėjų Gražvydo Poškaus ir Donato Daunio,

3sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei,

4nedalyvaujant pareiškėjo – Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos, atstovui,

5nedalyvaujant atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, atstovui,

6nedalyvaujant atsakovo - Radviliškio rajono savivaldybės tarybos, atstovui,

7nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens - Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, atstovui,

8rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje pareiškimą ištirti, ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 8 daliai, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 33 punktui bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktui; pripažinus, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ prieštarauja minėtiems teisės aktams, juos panaikinti; laikinai sustabdyti, kol įsiteisės sprendimas šioje byloje, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ galiojimą.

Nustatė

92006 m. rugpjūčio 16 d. ir 21 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gauti pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje pareiškimai, kuriais prašoma:

  1. Ištirti, ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 8 daliai, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 33 punktui bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
  2. Pripažinus, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ prieštarauja aukščiau minėtiems teisės aktams, juos panaikinti.
  3. Laikinai sustabdyti, kol įsiteisės sprendimas šioje byloje Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ galiojimą.

10Pareiškėjo - Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos, atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai - teismo šaukimu. 2008 m. vasario 25 d. teisme gautas pareiškėjo Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos rašytinis prašymas, kuriuo atsisako nuo pareiškimų ir prašo administracinę bylą nutraukti.

11Atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai - teismo šaukimu.

12Atsakovo - Radviliškio rajono savivaldybės tarybos, atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai - teismo šaukimu.

13Trečiojo suinteresuoto asmens - Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai - teismo šaukimu.

14Pareiškėjo - Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2008 m. vasario 25 d. rašytinis prašymas nutraukti administracinę bylą neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių teisių ir įstatymu saugomų interesų, todėl rašytinis prašymas priimtinas ir administracinė byla nutrauktina, pareiškėjo atstovui atsisakius skundo. Pareiškėjui Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybai teismas išaiškina, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

15Vadovaudamasi ABTĮ 101str. 1d. 3 p., 102 str. 3 d., 105-107 str., kolegija

Nutarė

16Priimti 2008 m. vasario 25 d. pateiktą pareiškėjo Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos rašytinį prašymą nutraukti bylą.

17Administracinę bylą Nr. I-204-257/2008 pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje pareiškimą ištirti, ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 8 daliai, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 33 punktui bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktui; pripažinus, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ prieštarauja aukščiau minėtiems teisės aktams, juos panaikinti, nutraukti, pareiškėjui atsisakius skundo.

18Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-852 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ laikino galiojimo sustabdymą.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai