Byla 1-29-445/2012
Dėl nusikaltimo, numatyto LR BK 135 str. 1 d

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant prokurorui Kostui Vinerskui, nukentėjusiems – civiliniams ieškovams L. Š., T. L., nukentėjusiojo – civilinio ieškovo L. Š. atstovei advokatei Nijolei Raulušaitienei, gynėjui advokatui A. V. Pilipčikui, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje :

2J. B., gim. ( - ), a.k. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštesniojo išsilavinimo, pensininkas, gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal BK 135 str.1 d., 140 str. 1 d. ( du nusikalstamos veikos epizodai), ir

Nustatė

4J. B. pareikštas kaltinamas , kad jis sunkiai sužalojo žmogų, o būtent : 2010 m. gruodžio 20 d. apie 00.10 val. ( - ) savo gyvenamajame name, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kilus tarpusavio ginčui, tyčia sudavė peiliu: vieną smūgį į krūtinę ir vieną smūgį į ranką L. Š., tuo padarydamas nukentėjusiajam L. Š. sunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kiauryminiu durtiniu-pjautiniu krūtinės ląstos sužalojimu su kairiojo diafragmos kupolo ir skersinės storosios žarnos pažeidimu ir pjautinėmis žaizdomis kairėje plaštakoje, t.y. dėl nusikaltimo, numatyto LR BK 135 str. 1 d.

5Taip pat jam pareikštas kaltinimas, kad jis nežymiai sužalojo žmogų, o būtent : tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia peiliu sudavė vieną smūgį į ranką T. L., tuo padarydamas nukentėjusiajam T. L. nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį pjautine žaizda dešinės alkūnės sąnario nugariniame paviršiuje su aplinkine išplitusia poodine kraujosruva dešiniame dilbyje, t.y. dėl nusikaltimo, numatyto LR BK 140 str. 1 d.

6Taip pat jam pareikštas kaltinamas, kad jis nežymiai sužalojo žmogų, o būtent : tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia peiliu sudavė du smūgius į rankas R. B., tuo padarydamas nukentėjusiajam R. B. nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį pjautinėmis žaizdomis dešinio žasto srityje su aplinkine poodine kraujosruva dešiniame dilbyje, kairės plaštakos nugariniame paviršiuje, t.y. dėl nusikaltimo, numatyto LR BK 140 str. 1 d.

7Kaltinamasis J. B. mirė 2012-11-02 ir tokias aplinkybes patvirtina mirties liudijimas, išduotas Varėnos rajono savivaldybės administracijos CMS ( serija AA , Nr.695311).

8Baudžiamasis procesas nutrauktinas.

9LR BPK 3 str. 1 d. 7 p. numatyta, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas mirusiajam, išskyrus tuos atvejus, kai byla reikalinga mirusiajam reabilituoti arba kitų asmenų bylai atnaujinti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

10Kaltinamajam J. B. nebuvo priimtas ir paskelbtas nuosprendis byloje, bylos nagrinėjimas užbaigtas 2012-10-30, o nuosprendis buvo numatytas skelbti 2012-11-06 1600 val. Nepaskelbus nuosprendžio byloje yra gautas dokumentas, patvirtinantis kaltinamojo J. B. mirtį, todėl baudžiamasis procesas nutrauktinas.

11Atnaujinus įrodymų tyrimą teisme nebuvo gauta prašymų bylą nagrinėti siekiant kaltinamąjį reabilituoti arba nagrinėti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

12Dėl civilinių ieškinių

13Byloje pareikštas nukentėjusiojo-civilinio ieškovo L. Š. ieškinys dėl 1723.45 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 80000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ( t.1, b.l. 26-29).

14Byloje pareikštas civilinio ieškovo – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys kaltinamajam J. B. dėl 3306.66 Lt priteisimo dėl nukentėjusiojo L. Š. gydymo išlaidų priteisimo ( t.1, b.l. 62-63).

15Byloje pareikštas nukentėjusiojo-civilinio ieškovo T. L. ieškinys dėl 145.20 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ( t.2, b.l. 40-42).

16Byloje pareikštas nukentėjusiojo-civilinio ieškovo R. B. ieškinys dėl 185 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ( t.2, b.l. 43-45).

17Nukentėjusysis R. B. ir kaltinamasis J. B., sudarė rašytinį susitarimą dėl susitaikymo baudžiamojoje byloje pagal kurį :

18kaltinamasis J. B. pripažįsta, kad 2010 m. gruodžio 20 d. apie 00.10 val. ( - ), kilus tarpusavio ginčui tyčia peiliu nežymiai sužalojo nukentėjusįjį R. B., jam padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 140 str. 1 d., ir pareiškia, kad nuoširdžiai gailisi dėl padarytos veikos;

19nukentėjusysis R. B. pareiškė, kad susitaiko su kaltinamuoju J. B.. Abi susitarimo šalys susitaria dėl žalos atlyginimo, t.y. nukentėjusysis R. B. atsisako savo ieškinio reikalavimų neturtinei žalai atlyginti ir pareiškia , kad jokių turtinių pretenzijų J. B. neturi ir ateityje neturės;

20susitarimo šalims susitarus dėl susitaikymo abi susitarimo šalys – t. y. nukentėjusysis R. B. ir kaltinamasis J. B. prašo teismą vertinti šį susitaikymo pareiškimą, sprendžiant klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo ir atleisti J. B. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 140 str. 1 d., LR BK 38 str., nustatyta tvarka ir pagrindais.

21Nukentėjusysis T. L. ir kaltinamasis J. B. sudarė rašytinį susitarimą dėl susitaikymo baudžiamojoje byloje, iškeltoje J. B. pagal LR BK 135 str. 1 d., 140 str. 1 d. pagal kurį :

22kaltinamasis J. B. pripažįsta, kad 2010 m. gruodžio 20 d. apie 00.10 val ( - ), kilus tarpusavio ginčui tyčia peiliu nežymiai sužalojo nukentėjusįjį T. L., jam padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 140 str. 1 d., ir pareiškia, kad nuoširdžiai gailisi dėl padarytos veikos;

23nukentėjusysis T. L. pareiškė, kad susitaiko su kaltinamuoju J. B. , a. k. ( - ). Abi susitarimo šalys susitaria dėl žalos atlyginimo, t.y. nukentėjusysis T. L. atsisako savo ieškinio reikalavimų neturtinei žalai atlyginti ir pareiškia , kad jokių turtinių pretenzijų J. B. neturi ir ateityje neturės;

24susitarimo šalims susitarus dėl susitaikymo abi susitarimo šalys – t. y. nukentėjusysis T. L. ir kaltinamasis J. B. prašo teismą vertinti šį susitaikymo pareiškimą, sprendžiant klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo ir atleisti J. B. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 140 str. 1 d., LR BK 38 str., nustatyta tvarka ir pagrindais.

25Nukentėjusysis L. Š. ir kaltinamasis J. B. sudarė rašytinį susitarimą dėl susitaikymo baudžiamojoje byloje, iškeltoje J. B. pagal LR BK 135 str. 1 d., 140 str. 1 d. pagal kurį :

26kaltinamasis J. B. pripažįsta, kad 2010 m. gruodžio 20 d. apie 00.10 val. ( - ), savo namuose, kilus tarpusavio ginčui tyčia peiliu sužalojo L. Š. , jam sunkiai sutrikdydamas sveikatą ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 135 str. 1 d. , ir pareiškia kad nuoširdžiai gailisi dėl padarytos veikos;

27nukentėjusysis L. Š., a.k. ( - ), pareiškė, kad susitaikė su kaltinamuoju J. B. ir susitarė dėl turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo;

28kaltinamasis J. B. įsipareigojo atlyginti savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą nukentėjusiam ir civiliniam ieškovui L. Š., sumokėdamas nukentėjusiam L. Š. , a. k. ( - ), iš viso 10 000.0 ( dešimt tūkstančių) Lt. turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, tokia tvarka ir terminais :

295000 Lt J. B. sumoka iš karto, pasirašius šį susitarimą , iš kurių 1000.0 litų sudaro turtinė žala ir 4000 litų neturtinė žala, o likusiuosius 5000 LT. J. B. sumoka per 12 mėnesių nuo šio susitarimo surašymo, t. y. iki 2013 m. spalio 01 d. , mokant dalimis ar iškart;

30šalys susitaria, kad dalį jų – t. y. 5000.0 litų žalos atlyginimo J. B. a. k. ( - ), sumoka L. Š. a.k. ( - ), grynais pinigais, pasirašius šį susitarimą- 2012-10-01 , o likusius 5000. 0 lt. mokės į L. Š., atsiskaitomąją sąskaitą AB banke Swedbank , a. s. Nr. ( - );

31šalys susitarė , kad J. B. sumokėjus visą žalos atlyginimą, daugiau turtinių pretenzijų L. Š. jam neturės ir nuo likusios ieškinio dalies atsisako;

32susitarimo šalims susitarus dėl susitaikymo bei žalos atlyginimo, abi susitarimo šalys – t. y. nukentėjusysis L. Š. ir kaltinamasis J. B. prašo teismą vertinti šį susitaikymo pareiškimą, sprendžiant klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo ar atleidimo nuo jos pagal LR BK 135 str. 1 d., pagal LR BK 38 str., 62 str. nustatytą tvarką ir pagrindus .

33BPK 113 str. 2 d. numatyta, kad kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo baudžiamojo proceso kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.

34LR BK 2 str. 3 d. numatyta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir tik jeigu veikos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio. Šioje baudžiamojo įstatymo nuostatoje įtvirtinta asmeninė atsakomybė, kuri reiškia, kad baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas tik toks asmuo, kuris pats kaltai padarė nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Baudžiamosios atsakomybės perkėlimas kitiems asmenims negalimas. Todėl nusikalstama veika padarytą žalą turi atlyginti tik tas asmuo, kurio nusikalstamais veiksmais ta žala atsirado.

35Pagal CK 6.263 str. 2 d. žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo, tačiau kaltinamasis J. B. nebuvo teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamas veikas, kaip ir teismo nebuvo patvirtinta kaltinamojo ir nukentėjusiųjų rašytiniai susitaikymai byloje, tiek ir civilinių ieškinių išsprendimas.

36Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra baudžiamojo proceso teisinių santykių dalis, tad, šiems santykiams nutrūkus, tampa negalimas ir civilinio ieškinio išsprendimas iš esmės – jo tenkinimas ar atmetimas. Dėl to, nutraukus baudžiamąją bylą BPK 3 str.1 d.7 p. pagrindu civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje privalo būti paliktas nenagrinėtas, tačiau gali būti reiškiamas civilinio proceso tvarka. Baudžiamojoje byloje reiškiamo civilinio ieškinio pagrindas yra nusikalstamos veikos padarymas, o ieškinio dalykas – reikalaujamos atlyginti turtinės ir neturtinės žalos dydis.

37Tiesiogiai baudžiamojo proceso kodeksas nenumato, kaip išspręsti civilinį ieškinį, kai baudžiamasis procesas yra nutraukiamas. Nutraukus baudžiamąją bylą, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje turi būti paliktas nenagrinėtas. Palikus civilinį ieškinį nenagrinėtą baudžiamojoje byloje, ieškinys gali būti reiškiamas civilinio proceso tvarka.

38Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti klausimai, nutraukus baudžiamąjį procesą, sprendžiami BPK 94 str. nustatyta tvarka.

39Nukentėjusiojo L. Š. - flaneliniai marškiniai, sportiniai marškinėliai, nukentėjusiojo T. L. - megztinis, bliuzonas, marškinėliai, vokas Nr.161514 su DNR pavyzdžiais, vokas Nr.157253 su DNR pavyzdžiais, vokas Nr.160817 su DNR pavyzdžiais, peilis, saugomi Varėnos rajono policijos komisariate, (t.1, b.l. 108).

40J. B. 2011-02-01 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė- rašytinis pasižadėjimas neišvykti, (t.1, b.l. 139,140 ).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 str.1d.7p., 94 str. 1 d.2 ,5 p.,254 str.4 d., teismas

Nutarė

42Nutraukti baudžiamąjį procesą J. B., pagal pareikštus kaltinimus, numatytus LR BK 135 str. 1 d. (dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo L. Š.), LR BK 140 str. 1 d. ( dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo T. L.), LR BK 140 str. 1 d. ( dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo R. B.), mirus J. B..

43Panaikinti kardomąją priemoę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti.

44Palikti nenagrinėtus civilinius ieškinius, pareikštus civilinių ieškovų : Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, L. Š., T. L., R. B., mirus civiliniam atsakovui J. B..

45Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti grąžinti savininkams : nukentėjusiajam L. Š. - flanelinius marškinius, sportinius marškinėlius; nukentėjusiajam T. L. - megztinį, bliuzoną, marškinėlius.

46Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti sunaikinti :

47voką Nr.161514 su DNR pavyzdžiais, voką Nr.157253 su DNR pavyzdžiais, voką Nr.160817 su DNR pavyzdžiais, peilį.

48Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi Varėnos rajono policijos komisariate ( kvitas B, serija BBB, Nr. 029103).

49Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo jos priėmimo Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. J. B., gim. ( - ), a.k. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštesniojo... 3. kaltinamas pagal BK 135 str.1 d., 140 str. 1 d. ( du nusikalstamos veikos... 4. J. B. pareikštas kaltinamas , kad jis sunkiai sužalojo žmogų, o būtent :... 5. Taip pat jam pareikštas kaltinimas, kad jis nežymiai sužalojo žmogų, o... 6. Taip pat jam pareikštas kaltinamas, kad jis nežymiai sužalojo žmogų, o... 7. Kaltinamasis J. B. mirė 2012-11-02 ir tokias aplinkybes patvirtina mirties... 8. Baudžiamasis procesas nutrauktinas.... 9. LR BPK 3 str. 1 d. 7 p. numatyta, kad baudžiamasis procesas negali būti... 10. Kaltinamajam J. B. nebuvo priimtas ir paskelbtas nuosprendis byloje, bylos... 11. Atnaujinus įrodymų tyrimą teisme nebuvo gauta prašymų bylą nagrinėti... 12. Dėl civilinių ieškinių... 13. Byloje pareikštas nukentėjusiojo-civilinio ieškovo L. Š. ieškinys dėl... 14. Byloje pareikštas civilinio ieškovo – Valstybinės ligonių kasos prie... 15. Byloje pareikštas nukentėjusiojo-civilinio ieškovo T. L. ieškinys dėl... 16. Byloje pareikštas nukentėjusiojo-civilinio ieškovo R. B. ieškinys dėl 185... 17. Nukentėjusysis R. B. ir kaltinamasis J. B., sudarė rašytinį susitarimą... 18. kaltinamasis J. B. pripažįsta, kad 2010 m. gruodžio 20 d. apie 00.10 val. (... 19. nukentėjusysis R. B. pareiškė, kad susitaiko su kaltinamuoju J. B.. Abi... 20. susitarimo šalims susitarus dėl susitaikymo abi susitarimo šalys – t. y.... 21. Nukentėjusysis T. L. ir kaltinamasis J. B. sudarė rašytinį susitarimą dėl... 22. kaltinamasis J. B. pripažįsta, kad 2010 m. gruodžio 20 d. apie 00.10 val ( -... 23. nukentėjusysis T. L. pareiškė, kad susitaiko su kaltinamuoju J. B. , a. k. (... 24. susitarimo šalims susitarus dėl susitaikymo abi susitarimo šalys – t. y.... 25. Nukentėjusysis L. Š. ir kaltinamasis J. B. sudarė rašytinį susitarimą... 26. kaltinamasis J. B. pripažįsta, kad 2010 m. gruodžio 20 d. apie 00.10 val. (... 27. nukentėjusysis L. Š., a.k. ( - ), pareiškė, kad susitaikė su kaltinamuoju... 28. kaltinamasis J. B. įsipareigojo atlyginti savo neteisėtais veiksmais... 29. 5000 Lt J. B. sumoka iš karto, pasirašius šį susitarimą , iš kurių... 30. šalys susitaria, kad dalį jų – t. y. 5000.0 litų žalos atlyginimo J. B.... 31. šalys susitarė , kad J. B. sumokėjus visą žalos atlyginimą, daugiau... 32. susitarimo šalims susitarus dėl susitaikymo bei žalos atlyginimo, abi... 33. BPK 113 str. 2 d. numatyta, kad kai nagrinėjant civilinį ieškinį... 34. LR BK 2 str. 3 d. numatyta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą... 35. Pagal CK 6.263 str. 2 d. žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo,... 36. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad civilinis ieškinys baudžiamojoje... 37. Tiesiogiai baudžiamojo proceso kodeksas nenumato, kaip išspręsti civilinį... 38. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 39. Nukentėjusiojo L. Š. - flaneliniai marškiniai, sportiniai marškinėliai,... 40. J. B. 2011-02-01 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė- rašytinis... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 str.1d.7p., 94 str. 1 d.2 ,5 p.,254... 42. Nutraukti baudžiamąjį procesą J. B., pagal pareikštus kaltinimus,... 43. Panaikinti kardomąją priemoę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 44. Palikti nenagrinėtus civilinius ieškinius, pareikštus civilinių ieškovų :... 45. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 46. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 47. voką Nr.161514 su DNR pavyzdžiais, voką Nr.157253 su DNR pavyzdžiais, voką... 48. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomi... 49. Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo jos priėmimo Kauno...