Byla N1-1965-859/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij, sekretoriaujant Markui Dobrovolskiui, dalyvaujant prokurorei Žanetai Žalėnaitei, kaltinamajam R. S., jo gynėjui advokatui Kazimirui Poplovuchinui, ir atstovo pagal įstatymą L. įgaliotai atstovei Erikai Jocytei, psichologei Simonai Bartkienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. S., gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), ( - ) moksleivis, nevedęs, neteistas, kaltinamas padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4R. S. pagrobė svetimą turtą, o būtent, jis 2017-11-26, apie 18:30 val., būdamas prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, esančiame Ozo g. 25, Vilniuje, parduotuvėje „A.“ iš prekybos salės pagrobė riedį „RAZOR Hovertrax 2.0 UL 2272“, kurio vertė sudaro 349,00 Eur, ir riedžio priedą „DENVER-KAR 1550“, kurio vertė sudaro 69,99 Eur, atsisėdęs ant minėto riedžio išvažiavo iš minėtos parduotuvės nepateikęs prekės apmokėjimui, tokiu būdu pagrobė svetimą UAB „B.“ priklausantį 418,99 Eur vertės turtą.

5BK 178 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagrobė svetimą turtą.

6Kasacinio teismo išaiškinta, jog vagystės objektyvieji požymiai yra šio nusikaltimo objektas – nuosavybė bei dalykas – svetimas turtas. Vagystės dalykas – tai konkretūs materialaus pasaulio daiktai. Pagrobti galima tik svetimą turtą – daiktus, kurie grobimo momentu priklauso ne kaltininkui, o kitam asmeniui. Motyvas ir tikslas nėra tiesiogiai vagystės nusikalstamos veikos sudėtyje nurodyti požymiai, tačiau jų nustatymas padeda atskirti vagystę nuo į ją panašių, bet kitokią prasmę turinčių veiksmų. Vagystės kaip turto pagrobimo apibrėžimo įstatymas nepateikia. Teismų praktikoje turto pagrobimas apibrėžiamas nevisiškai vienodai. Vienu atveju pagrobimas įvardijamas kaip tyčinis, neteisėtas ir neatlygintinas fizinis svetimo turto užvaldymas, atimantis iš asmens galimybę valdyti, naudotis ir disponuoti jam priklausančiu turtu. Kitu atveju pagrobimas apibrėžiamas kaip tyčinis neteisėtas, neatlygintinis svetimo turto paėmimas ir pasisavinimas, taip padarant nukentėjusiajam turtinę žalą. Teismų praktikoje taip pat pabrėžiama, kad svetimo turto užvaldymas padaromas pasisavinimo tikslu. Nepaisant tam tikrų skirtumų apibrėžiant turto pagrobimo sąvoką, teismų praktikoje tokio pobūdžio bylose nuosekliai pasisakoma dėl negalimumo remtis vien tik objektyviosiomis aplinkybėmis užvaldant svetimą turtą, bet pabrėžiamas būtinumas nustatyti ir subjektyviąsias aplinkybes, t. y. kaip asmuo suvokė savo veiksmus, kokius padarinius numatė ir kokio tikslo siekė. Kasacinėje praktikoje kaip vagystei būdingos tyčios pavyzdžiai dažnai nurodoma tai, kad kaltininkas neabejotinai suvokė, jog paima svetimą daiktą, numatė, kad nukentėjusysis jo neteks, o jis šį turės kaip nuosavą, ir to norėjo arba kad kaltininkas suvokė, jog jis neteisėtai ir neatlygintinai pasisavina svetimą turtą, kad dėl tokių jo veiksmų padaroma turtinė žala kitam asmeniui, ir to norėjo. Dėl to, nustačius neteisėtą svetimo turto paėmimą, bet nenustačius tyčios, nukreiptos į negrįžtamą svetimo turto užvaldymą ir atitinkamos žalos nukentėjusiajam padarymą, gali būti laikoma, kad veika neatitinka turto pagrobimo požymių. Antai kaltininko veiksmai, kai jis akivaizdžiai nori pasinaudoti daiktu tik laikinai ar užvaldo daiktą nesiekdamas jo pasisavinti ir tokiais veiksmais nepadaro žalos nukentėjusiajam, teismų praktikoje nepripažįstami vagyste (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-10-03 nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-187-895/2017).

7Bylą nagrinėjant teisme R. S. parodė, kad 2017 m. rudenį buvo prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ parduotuvėje „A.“. Paėmė riedį, triratį, kuriuo galima važiuoti sėdint, valdomą dviem rankom ir priedą, ant kurio galima sėdėti. Juo pasivažinėjo viduje ir išvažiavo iš parduotuvės. Patikrino, signalizacija nesuveikė, niekas nestabdė, nesureagavo. Riedį ir jo priedą pardavė taksistui už 10 Eur, Lazdynų mikrorajone. Tokį poelgį vertina blogai, gailisi, jaučia gėda, ( - ) apie tai kalbėjo, stengsis, kad ateityje tai nepasikartotų.

8Ikiteisminio tyrimo metu R. S. prisipažino padaręs nusikaltimą, kurio padarymu įtariamas. Parodė, kad tiksliai datos neprisimena, bet tai galėjo būti įtarime nurodyta data. Su N. Z. atvažiavo į prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“, esantį Ozo g. 25, Vilniuje. Kartu nuėjo į parduotuvę „A.“, kur važinėjo riedžiu parduotuvės viduje ir už jos ribų. Taip darė porą kartų, galiausiai jis (R. S.) išvažiavo iš parduotuvės ir prekybos centro, galimai, per 4 ar 5 išėjimą, tiksliai neprisimena. Riedį pardavė taksi vairuotojui už 10 ar 15 Eur Lazdynų mikrorajone prie parduotuvės „Aibė“. Pinigus pasiliko sau, išleido savo reikmėms. Su N. Z. dėl vagystės nesitarė, ši mintis jam (R. S.) kilo spontaniškai, viską darė vienas (b. l. 37, 41, 45).

9R. S. parodymai atitinka kitus byloje esančius įrodymus.

10Apžiūros protokolo duomenimis vaizdo įrašuose iš parduotuvės „A.“ pavadinimu ch02_20171126182456, ch02_20171126182456_001 nurodyta „Camera 01, 11-26-2017, Sun“. Vaizdo įrašo pradžia 18:24:55 val. Filmuojamas parduotuvės įėjimas bei šalia esančios lentynos su prekėmis. Priešais parduotuvės įėjimą yra prekių lentyna, šalia kurios ant grindų stovi juodai-mėlynas riedis. 18:26:48 val. į parduotuvę ateina du berniukai. Vienas iš jų rudų plaukų, apsirengęs mėlynos spalvos striuke su gaubtu (bylą nagrinėjant teisme R. S. patvirtino, kad tai jis). Berniukas su mėlyna striuke apžiūrinėja anksčiau paminėtą riedį. 18:27:12 val. berniukas su mėlyna striuke atsisėda ant riedžio. 18:28:03 val. berniukas su mėlyna striuke pradeda važinėti riedžiu po parduotuvės teritorija. 18:29:52 val. berniukas su mėlyna striuke išvažiuoja už parduotuvės ribų pro apsaugos vartelius bei 18:29:56 val. vėl grįžta į parduotuvę. 18:31:15 val. berniukas su mėlyna striuke vėl išvažiuoja iš parduotuvės bei 18:31:19 val. grįžta į parduotuvę. 18:32:03 val. berniukas vėl išvažiuoja iš parduotuvės bei už parduotuvės ribų padaro porą ratų, o 18:32:13 val. grįžta į parduotuvę. 18:32:29 val. berniukas su riedžiu išvažiuoja iš parduotuvės ir 18:33:14 val. grįžta. 18:33:33 val. berniukas su riedžiu vėl išvažiuoja iš parduotuvės bei iškart grįžta. 18:33:59 val. berniukas, apsirengęs mėlyna striuke, išvažiuoja riedžiu iš parduotuvės. 18:34:05 val. vaizdo įrašo pabaiga. Vaizdo įrašuose pavadinimu ch02_20171126182506, ch02_20171126182506_001 nurodyta „Camera 01, 11-26-2017, Sun“. Vaizdo įrašo pradžia 18:25:05 val. Filmuojamas parduotuvės vidus, matomos lentynos su prekėmis. Parduotuvės įėjimo nesimato. 18:28:07 val. parduotuvės salėje pasirodo berniukas, apsirengęs mėlyna striuke, važiuojantis riedžiu, kuris padaro kelis ratus aplink lentynas. 18:29:51 val. berniukas pasišalina iš vaizdo kamerų filmavimo zonos, 18:30:05, 18:31:25, 18:32:16, 18:32:45 val. jį vėl galima pastebėti parduotuvės salėje. 18:33:18 val. pasirodo berniukas, apsirengęs mėlyna striuke, važiuojantis riedžiu. 18:34:00 val. berniukas pasišalina iš vaizdo kameros filmavimo zonos. 18:34:32 val. vaizdo įrašo pabaiga (b. l. 19-21). Nurodytų vaizdo įrašų duomenys objektyviai pagrindžia, kad R. S. 2017-11-26 18:34 val. parduotuvėje „A.“ parduodamu riedžiu, kartu su jo priedu išvažiavo iš šios parduotuvės nepateikęs jų apmokėjimui.

11Liudytoja A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-11-26, apie 19:00 val., pardavėjas I. J. telefonu pranešė, jog vaikai riedžiu išvažiavo iš parduotuvės patalpų (b. l. 24).

12Liudytojas N. Z. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog tiksliai datos nepamena, bet tai buvo prieš Kalėdas, tiksliai laiko nepamena, bet tai galėjo būti po pietų, su R. S. atvyko į prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“, nuėjo į parduotuvę „A.“. R. S. atsisėdo ant riedžio, kuris buvo parduotuvės viduje, pradėjo juo važinėti parduotuvės teritorijoje ir už jos ribų. Paskui R. S. pasakė, kad pavogs ir išvažiavo iš prekybos centro. Tą pačią dieną R. S. riedį pardavė stotyje taksi vairuotojui, jam (N. Z.) pinigų nedavė (b. l. 29).

13UAB „B.“ pareiškimo duomenimis 2017-11-26, apie 18:30 val., prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ parduotuvėje „A.“ lankėsi trys vaikai, kurie išbandė riedį, t. y. važinėjo juo, parduotuvės teritorijoje (kas yra leidžiama) ir šalia įėjimo į parduotuvę. Pasivažinėję apie 10 min. išvažiavo iš parduotuvės ir negrįžo. Paimtos prekės: riedis „RAZOR Hovertrax 2.0 UL 2272“ mėlynos spalvos, kurio kaina sudaro 349,00 Eur, ir riedžio priedas „DENVER KAR-1550 Black“, kurio kaina sudaro 69,99 Eur (b. l. 1).

14BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis 2017-11-26 20:14 val. A. V., kuri yra parduotuvės „A.“ vadovė, pranešė, kad prieš pusę valandos iš parduotuvės teritorijos du berniukai apie ( - ) metų išsivarė riedį Razor mėlynos spalvos (b. l. 3).

15Remiantis išdėstytu, teismas pripažįsta įrodytu, kad R. S. 2017-11-26 apie 18:30 val. būdamas prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, esančiame Ozo g. 25, Vilniuje, parduotuvėje „A.“ iš prekybos salės pagrobė riedį „RAZOR Hovertrax 2.0 UL 2272“, kurio vertė sudaro 349,00 Eur, ir riedžio priedą „DENVER-KAR 1550“, kurio vertė sudaro 69,99 Eur, atsisėdęs ant minėto riedžio išvažiavo iš minėtos parduotuvės nepateikęs prekių apmokėjimui, tokiu būdu pagrobė svetimą UAB „B.“ priklausantį 418,99 Eur vertės turtą. R. S. suvokė, kad nurodyti daiktai priklauso ne jam, o UAB „B.“, todėl yra svetimi, numatė, kad UAB „B.“ jų neteks, o jis šiuos negrįžtamai užvaldys bei turės kaip nuosavus ir to norėjo, todėl yra kaltas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje.

16BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu nepilnametis, pirmą kartą padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

17Kasacinio teismo išaiškinta, jog šio straipsnio taikymas yra teismo diskrecinė teisė. Net ir esant visoms formalioms šiame straipsnyje numatytoms sąlygoms, teismas motyvuotai gali apsispręsti tiek dėl nepilnamečio asmens atleidimo, tiek dėl atsisakymo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Nors baudžiamajame įstatyme nėra imperatyvaus reikalavimo, tačiau sisteminis nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės paskirties ir jos ypatumų aiškinimas, atsižvelgus į bendrą baudžiamojo įstatymo paskirtį bei jo normų sistemą, leidžia teigti, kad kiekvieną kartą, kai pirmą kartą nusikaltusio nepilnamečio padarytos veikos pavojingumas, konkrečios veikos padarymo aplinkybės, asmenybė ir jo elgesys po nusikalstamos veikos padarymo atitinka BK 93 straipsnio 1 dalies sąlygas, teismas turėtų svarstyti, ar yra pakankamas pagrindas manyti, kad tinkamas kaltinamojo veikos įvertinimas ir teigiamų nepilnamečio elgesio pokyčių ateityje siekimas yra galimas be kriminalinės bausmės skyrimo. Toks reikalavimas kildinamas iš nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirties. Tačiau tam, kad būtų galima spręsti dėl teismo diskrecijos teisės realizavimo, byloje nustatyta faktinė situacija turi būti tokia, kad egzistuotų visos formalios BK 93 straipsnyje nustatytos sąlygos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-02 nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-24-976/2016).

18R. S. nusikaltimo padarymo metu buvo sulaukęs ( - ) metų amžiaus, taigi, buvo nepilnamečiu. Jis pirmą kartą padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą. R. S. pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikaltimą. Padaryta veika yra turtinio, nesmurtinio pobūdžio, padaryta be pasiruošimo, spontaniškai. Teismo vertinimu, padaryti nusikaltimą R. S. paskatino noras turėti jam patikusį pramogai skirtą jo supratimu žaislą, kurio tuo metu jis kitaip negalėjo gauti: R. S. yra jauno amžiaus, gyvena ( - ) (b. l. 50-55), kur tokio riedžio nėra, anksčiau turėjo panašų, tačiau pardavė už mažą kainą, šis patiko, net labiau už buvusį, nes juo važiuojant galima sėdėti, ( - ) gauna vos 15 Eur per mėnesį, tuo tarpu riedis su akcija kainuoja 250 Eur. UAB „B.“ nurodė, kad išbandyti riedį leidžiama parduotuvės teritorijoje, tuo tarpu R. S. juo važinėjo ir už jos ribų, tačiau nei suveikė apsaugos vartai, nei sureagavo parduotuvės darbuotojai ir prekybos centro apsaugos darbuotojai, kas taip pat R. S., kaip vaiką, paskatino nusikalsti. Svarbu tai, kad R. S. iš karto prisipažino esąs kaltas, nuoširdžiai gailisi nusikaltęs, savo poelgį vertina blogai, jam dėl to gėda, pažadėjo, kad stengsis, jog ateityje tai nepasikartotų. (Duomenys neskelbtini) gimnazijos duomenimis paskutiniu metu, po gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžio R. S. elgesys keičiasi į gerąją pusę, lankomumas ir pažangumas pagerėjo. Paminėtina ir tai, kad jam nustatytas ( - ) (b. l. 47). Pažymėtina, kad R. S. atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kito nusikaltimo, numatyto BK 178 straipsnio 1 dalyje, buvo nutrauktas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (b. l. 62-64). Administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnio 1 dalyje – smulkią vagystę (neatsiskaitymą už pilstomą gėrimą Coca Cola 0,3 l, kurio vertė 1,80 Eur), R. S. padarė 2017-11-27, apie 16:40 val., tame pačiame prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ kino teatre „Forum Cinemas“, t. y. kitą dieną po nusikaltimo, galimai dėl to, kad jautėsi nebaudžiamas, tačiau duomenų apie kitus jo padarytus teisės pažeidimus nėra, kartu dėl šio administracinio nusižengimo jis nebuvo traukiamas atsakomybėn, kaip nesulaukęs tam reikiamo amžiaus (b. l. 61).

19Remiantis išdėstytu, teismas konstatuoja būtinus formaliuosius ir vieną iš alternatyviųjų nepilnamečių atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindus bei nusprendžia nepilnametį R. S. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, o baudžiamąją bylą nutraukti. R. S. skirtina auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas, įpareigojant jį šešis mėnesius būti namuose nuo 22:00 val. iki 6:00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, ir tęsti mokslą mokslo metų laikotarpiu, kas turėtų jį disciplinuoti, ugdyti, be kita ko, jo teisinę sąmonę (BK 80 straipsnis, 81 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 2 dalis, 82 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 2 dalis, 87 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1-2 punktai).

20UAB „B.“ pareiškė civilinį ieškinį dėl 418,99 Eur turtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad R. S. pavogto riedžio „Razor Hovertrax 2.0 UL 2272“ mėlynos spalvos vertė sudaro 349,00 Eur, o riedžio priedo „Denver-Kar 1550 black“ vertė sudaro 69,99 Eur (b. l. 17). UAB „B.“ pareiškime nurodė analogiškus duomenis (b. l. 1). Liudytoja A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad parduotuvei padaryta žala sudaro 418,99 Eur (b. l. 24). Nagrinėjant bylą teisme R. S. įstatyminio atstovo L. įgaliota atstovė Erika Jocytė parodė, kad žalos UAB „B.“ neatlygino.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.276 straipsnio pagrindu nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais (1 dalis). Tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės (2 dalis). Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti (3 dalis).

22R. S. pavogdamas riedį „Razor Hovertrax 2.0 UL 2272“ ir jo priedą „Denver-Kar 1550 black“ UAB „B.“ padarė 418,99 Eur turtinę žalą. R. S. ( - ) gauna 15 Eur per mėnesį, todėl neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti. Atsižvelgiant į tai, taip pat, kad L. neįrodė, jog žala atsirado ne dėl jo kaltės – ne dėl netinkamo R. S. auklėjimo ir nepakankamos jo priežiūros, o kitų, nuo rūpintojo nepriklausančių, priežasčių, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti R. S. rūpintojas L..

23Remiantis išdėstytu, civilinės ieškovės UAB „B.“ naudai iš R. S. priteistinas 418,99 Eur žalos atlyginimas. Tuo atveju, jeigu nepilnametis R. S. neturės turto ar uždarbio, kurio pakaktų šiai žalai atlyginti, atitinkamą jos dalį turi atlyginti jo rūpintojas L..

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 1 dalimi, 303 straipsnio 4 dalimi, 304, 305 straipsnio 4 dalimi, 307 straipsnio 5 dalimi, 6 dalies 1-2 punktais, 7 dalimi, 313 straipsnio 2, 3 dalimis, teismas

Nutarė

25R. S., asmens kodas ( - ), atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82, 87, 93 straipsniais, R. S. skirti auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą, įpareigojant jį šešis mėnesius būti namuose nuo 22:00 val. iki 6:00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, ir tęsti mokslą mokslo metų laikotarpiu.

27R. S. skirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

28Uždarosios akcinės bendrovės „B.“, įmonės kodas ( - ), civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Iš R. S. priteisti 418,99 Eur žalos atlyginimo uždarosios akcinės bendrovės „B.“ naudai. Jeigu nepilnametis R. S. neturės turto ar uždarbio, kurio pakaktų šiai žalai atlyginti, atitinkamą jos dalį subsidiariai priteisti iš jo rūpintojo L., įmonės kodas ( - ), uždarosios akcinės bendrovės „B.“ naudai.

29Daiktinį įrodymą – kompaktinę plokštelę su vaizdo įrašais, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje.

30Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. Teismas... 4. R. S. pagrobė svetimą turtą, o būtent, jis 2017-11-26, apie 18:30 val.,... 5. BK 178 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagrobė... 6. Kasacinio teismo išaiškinta, jog vagystės objektyvieji požymiai yra šio... 7. Bylą nagrinėjant teisme R. S. parodė, kad 2017 m. rudenį buvo prekybos ir... 8. Ikiteisminio tyrimo metu R. S. prisipažino padaręs nusikaltimą, kurio... 9. R. S. parodymai atitinka kitus byloje esančius įrodymus.... 10. Apžiūros protokolo duomenimis vaizdo įrašuose iš parduotuvės „A.“... 11. Liudytoja A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-11-26, apie 19:00... 12. Liudytojas N. Z. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog tiksliai datos nepamena,... 13. UAB „B.“ pareiškimo duomenimis 2017-11-26, apie 18:30 val., prekybos ir... 14. BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis 2017-11-26 20:14 val. A. V., kuri yra... 15. Remiantis išdėstytu, teismas pripažįsta įrodytu, kad R. S. 2017-11-26 apie... 16. BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu nepilnametis, pirmą kartą... 17. Kasacinio teismo išaiškinta, jog šio straipsnio taikymas yra teismo... 18. R. S. nusikaltimo padarymo metu buvo sulaukęs ( - ) metų amžiaus, taigi,... 19. Remiantis išdėstytu, teismas konstatuoja būtinus formaliuosius ir vieną iš... 20. UAB „B.“ pareiškė civilinį ieškinį dėl 418,99 Eur turtinės žalos... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.276 straipsnio pagrindu nepilnametis... 22. R. S. pavogdamas riedį „Razor Hovertrax 2.0 UL 2272“ ir jo priedą... 23. Remiantis išdėstytu, civilinės ieškovės UAB „B.“ naudai iš R. S.... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio... 25. R. S., asmens kodas ( - ), atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės padarius... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82, 87, 93... 27. R. S. skirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti,... 28. Uždarosios akcinės bendrovės „B.“, įmonės kodas ( - ), civilinį... 29. Daiktinį įrodymą – kompaktinę plokštelę su vaizdo įrašais,... 30. Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...