Byla 2-1151/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Milašienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties, kuria nutarta įpareigoti ieškovą užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, civilinėje byloje Nr. 2-1692-259/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ ieškinį atsakovui Lietuvos kūno kultūros akademijai dėl konkurso pasiūlymo atmetimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

3

Nustatė

4Ieškovas UAB „Vilungė“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos kūno kultūros akademijai ir prašė panaikinti Lietuvos kūno kultūros akademijos viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. vasario 1 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta UAB „Vilungė“ 2010 m. sausio 26 d. pretenzija. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti viešojo pirkimo supaprastintų skelbiamų derybų būdu dėl įgyvendinamo projekto „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“, pirkimo Nr. 80891, procedūrą

6Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 9 d. nutartimi patenkino atsakovo atskirąjį skundą ir panaikino Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį.

7Ieškovas dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutarties padavė atskirąjį skundą ir prašė šią nutartį panaikinti.

8Atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija 2010 m. balandžio 12 d. pateikė teismui prašymą dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir prašė įpareigoti ieškovą UAB „Vilungė“ pateikti 2 806 693,79 Lt dydžio atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

9Atsakovas prašyme nurodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis gali patirti didelių nuostolių, o ieškovas gali būti finansiškai nepajėgus jų padengti arba piktybiškai vengti nuostolių atlyginimo. Atsakovas yra valstybės biudžetinė įstaiga, kuri supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato adresu Birutės g. 19, Birštonas renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“ (pirkimo Nr.80891). Konkurso būdu perkami statybos darbai yra valstybės projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Atsakovo vykdomas projektas pagal sudarytą grafiką turi būti įgyvendintas iki 2010 m. liepos 31 d.. Šiuo metu yra likę tik penki mėnesiai iki nustatyto galutinio termino viešojo pirkimo statybos darbams įvykdyti. Be to, projektas yra įgyvendinamas ir finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, o pagal atsakovo pateiktą paraišką prašoma lėšų suma yra 2 806 693,79 Lt. Tuo atveju, jeigu pirkimai nebus laiku baigti ir nepasirašytos preliminariosios sutartys, paraiška gali būti atmesta. Taigi, sustabdžius viešųjų pirkimų procedūrą, gali būti negautos lėšos projektui finansuoti ir projektas gali likti neįgyvendintas. Tokiu atveju dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patirtų

102 806 693,79 Lt nuostolių. Atsakovas nurodo, jog taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo siekti kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyros, todėl galiojant ieškovo prašymu pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, turi būti apsaugomi ir atsakovo turtiniai interesai, kurie gali būti pažeisti nepagrįsto ieškinio reikalavimo užtikrinimo atveju.

11Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi nutarė atsakovo Lietuvos kūno kultūros akademijos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti įpareigoti ieškovą UAB „Vilungė“ per 14 dienų nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 280 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti banko garantiją šiai sumai.

12Teismas nutartyje nurodė, kad dėl konkurso procedūrų sustabdymo atsakovas gali patirti nuostolių, nes gali būti negautos lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektui finansuoti ir projektas gali likti neįgyvendintas, juo labiau kad iki projekto įgyvendinimo liko mažiau nei penki mėnesiai. Atsakovas pateikė teismui įrodymus, kad pagal atsakovo pateiktą paraišką atsakovo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų prašoma lėšų suma yra 2 806 693,79 Lt. Šios sumos atsakovas gali negauti, o jo paraiška bus atmesta, jei atsakovas laiku nebaigs viešųjų pirkimų ir nepasirašys preliminariųjų sutarčių. Tačiau pasak teismo, prašoma sumokėti suma yra per didelė. Kadangi nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nėra įsiteisėjusi ir atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės vis dar galioja, atsakovas negali tęsti viešojo pirkimo. Teismas nurodė, kad nuostoliai atsakovui gali atsirasti dėl to, kad jis neatliks projekte numatytų darbų, t.y. nebus pagerintos sporto ir sveikatingumo centro energetinės charakteristikos, racionaliai naudojamas pastatui reikalingas šilumos ir elektros energijos kiekis, sutaupomos valstybės lėšos švietimo sistemai, iš esmės pagerintos studentų mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygos. Neįgyvendinus projekto, atsakovas turės didesnes pastatų eksploatavimo ir patalpų šildymo išlaidas, neteks galimybės naudotis kitais patogumais, kurie turėtų atsirasti po pastato renovavimo ir pan. Jeigu pasitvirtintų atsakovo teiginiai, kad finansavimas dėl konkurso sustabdymo bus prarastas, atsakovas gali gauti finansavimą ateityje, tačiau nėra jokių garantijų, kad jis bus tokio paties dydžio ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis yra gaunamas šiuo metu. Teismas nurodė, kad 280 000 Lt dydžio nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma, sudaranti 10 proc. projektui skirti numatytos lėšų sumos, atitinka CPK 17 straipsnyje įtvirtintus šalių procesinio lygiateisiškumo principus. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vilungė“ prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Teismas nepagrįstai tenkino formalų atsakovo atskirąjį skundą, nepagrįstą naujais duomenimis ar įrodymais ir nepagrįstai panaikino 2010 m. vasario 17 d. nutartį, kuria atsakovui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovas nepateikė duomenų, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria nuostolių. Projektas su galimais pratęsimas gali būti įgyvendinamas per 18 mėnesių nuo statybos rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. Atsakovas sąmoningai klaidina teismą. 2. Nors teismas priėmė nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas vis tiek buvo įpareigotas užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą. Šis klausimas galėjo būti sprendžiamas tik Lietuvos apeliaciniam teismui išsprendus ieškovo skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. 3. Apie prašymą taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą apeliantas nebuvo informuotas, tad negalėjo pateikti argumentų, dėl ko buvo pažeistos jo teisės. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones sustabdo jos vykdymą. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo galima pareikalauti bet kurioje proceso stadijoje, kol nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo. Nutartį užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą teismas priima rašytinio proceso tvarka, neinformuodamas byloje dalyvaujančių asmenų. Atsakovas įrodė nuostolių atsiradimo galimybę. Atskirasis skundas tenkintinas. Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą.

13Atsakovas savo prašymą taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą (b.l. 102-104) grindžia aplinkybe, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių projekto nebus įmanoma įgyvendinti, nes pagal sudarytą grafiką jis turi būti įgyvendintas iki 2010 m. liepos 31 d. (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 4-97), kad laiku nebaigus pirkimų ir nepasirašius preliminariųjų sutarčių, gali būti negautos lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Tačiau nėra pagrindo sutikti su tokiais atsakovo argumentais.

14Remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 4-458 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-651 „Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, sąrašu Nr. 2, Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, esančio Birutės g. 19, Birštone, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas, projekto veiklos pradžia yra 2009 m. vasario 1 d., projekto veiklos įgyvendinimo trukmė - 18 mėnesių, o paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas – 2009 m. rugpjūčio 1 d. Šiame įsakyme nenurodyta, nuo kada yra pradedamas skaičiuoti terminas atsakovo konkurso būdu perkamiems darbams atlikti.

15Pagal atsakovo supaprastinto atviro konkurso sąlygų „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, rekonstrukcijos darbai ir projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, projekto viešinimo paslaugos“ (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) 94.1 punktą, tiekėjas darbus turi pradėti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir baigti per 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių ir gavus VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pritarimą 94.1 punkte numatytas terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki Projekto įgyvendinimo pabaigos, kuri numatyta finansavimo ir administravimo Sutartyje, sudarytoje tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir perkančiosios organizacijos (94.2 p.). Taigi, darbams pagal pirkimo sutartį įgyvendinti suteiktas 18 mėnesių terminas nuo sutarties įsigaliojimo, o nesant byloje duomenų apie pasirašytą su konkurso laimėtoju rangos sutartį, negalima spręsti dėl projekto realizavimo galimybių laiko atžvilgiu. Kaip matyti iš bylos duomenų, Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 9 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdyti viešojo pirkimo procedūras. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patenkino atsakovo 2010 m. balandžio 9 d. prašymą dėl nuostolių atlyginimo tikrinimo, nustatęs tokių nuostolių atsiradimo tikimybę ir nurodęs, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartis, kuria buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, nėra įsiteisėjusi. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. birželio 3 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartį paliko nepakeistą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad, po skundžiamos nutarties priėmimo įsiteisėjo teismo nutartis, kuria buvo panaikinta nutartis dėl atsakovui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas Lietuvos kūno kultūros akademija gali toliau tęsti viešojo pirkimo procedūras, tad teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad atsakovas ateityje gali patirti nuostolių dėl šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Kadangi pagal CPK 147 straipsnio nuostatą gali būti užtikrinami tik ateityje galintys atsirasti nuostoliai, skundžiama teismo nutartis naikintina (CPK 329 str. 1 d.), o atsakovo prašymas taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikinimą atmestinas. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio antruoju punktu, 338 straipsniu, n u t a r i a : Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartį, kuria

Nutarė

16taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Atsakovo Lietuvos kūno kultūros akademijos prašymą taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai